DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO I  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

PONIEWAŻ SĄD REJONOWY OGRANICZA SIĘ I TAK TYLKO DO POZBAWIONYCH PODSTAW PRAWNYCH POSTANOWIEŃ, BEZZASADNEGO UMARZANIA SPRAW, ( CZYTAJ WSPÓŁPRACĄ Z PRZESTĘPCAMI ) TUTAJ PRZEDSTAWIŁEM ZAŻALENIE KIEROWANE DO PREZESA WYTYKAJĄCE  POPEŁNIONE PRZEZ  SĘDZIEGO R. LEŚNIAKA BŁĘDY PROCEDURALNE I OŚMIESZANIE TYM SAMYM INSTYTUCJI SĄDU.
ODPOWIEDZIALNY PREZES A. SIEDLACKA  WYMYŚLIŁ, PODOBNIE JAK OKRĘGOWY 
ŻE ODESŁANIE SPRAWY -  TO NIE MA SPRAWY  
TYLKO ŻE AKTA SPRAWY MIAŁ PRZESŁAĆ JAK WNOSZĘ - NAJLEPIEJ OD RAZU DO  PROKURATURY GENERALNEJ

A TO ODPOWIEDZ PREZESA ( czytaj mam cię w d... ) Prezes zapomina, że Sąd Rejonowy był i będzie zawsze sądem pierwszej instancji, a w Polsce obowiązuje zagwarantowana konstytucyjnie dwuinstancyjność wymiaru sprawiedliwości. Dla podtrzymania korespondencji, oczywiście odpisałem.

O PRACOWITOŚCI PREZESA ŚWIADCZY FAKT, ZE NA ODPOWIEDZ CZEKAM OD KWIETNIA 2001r.I CHYBA SIĘ JUŻ NIE DOCZEKAM. PRZYPUSZCZAM, ŻE ODPOWIEDZ PRZERASTA JEGO MOŻLIWOŚCI ....OCZYWIŚCIE PAN PREZES OBLIGATORYJNIE ZOBOWIĄZANY JEST DO ODPOWIEDZI.
 NIBY Z RACJI NADZORU POWINIEN TEŻ KAŻDE DONIESIENIE CHOĆBY DLA SWOJEGO DOBRA SKONTROLOWAĆ. W TYM PRZYPADKU SĘDZIEGO M. OLSZEWSKIEJ
I KOMORNIKA L. PANKOWSKIEGO ALE TO TYLKO TEORIA. JAK WYJAŚNIŁ MI v-cePREZES SĄDU  W KROŚNIE Z. DZIEWULSKI - PREZES NIE MA ŻADNYCH KOMPETENCJI, NIC NIE ROBI [NAWET W WYZNACZONYM DNIU URZĘDOWANIA NIE PRZYJMUJE PETENTÓW]. TA FUNKCJA JEST TYLKO I JEDYNIE PO TO, ŻEBY BRAĆ WIĘKSZĄ KASĘ...

 uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: sprawiedliwy@hoga.pl

POWRÓT