WŁAMANIA - ZABORU MIENIA - ZABLOKOWANIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ - SKŁADANE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ - FABRYKOWANIE DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

POSTANOWIENI SĘDZIEGO ASR R. LEŚNIAKA  SĄDU REJONOWEGO W BRZOZOWIE  NA  ZAŻALENIE UMORZENIA SPRAWY FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW

Pomimo złożenia już 20.02.2001r pisma do sądu w Brzozowie o dopuszczenie dowodów fałszowania zeznań i dokumentów przez W. Garbńskiego, J. Zająca i innych, oraz żądania ich  szczegółowego rozpatrzenie, sędzia R. Leśniak nie dopuścił tych istotnych dla śledztwa dowodów, co potwierdza jednoznacznie jego współprace z przestępcami i stronniczy charakter rozpatrywania sprawy. Świadczy też o tym np. wieloletnie przeciąganie   pozwu o ustalenie " wniesionego do sądy w 2000r. Sędzia potrzebował dwóch lat, żeby stwierdzić swoją niekompetencje, a sprawy wzajemnych zobowiązań ze  spółdzielnią ciągnącej się od 1996r. została przez sędziego zawieszona. Monitowany prezes sądu nawet nie poniżył się do obligatoryjnie należnej odpowiedzi.

   

Dalej przedstawiam "fałsz intelektualny" sędziego ASR R. LESNIAKA