Krzysztof Piękoś z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów 
i kolejny przykład mataczenia - czyli ukrycie przestępstwa kolegów - adwokatów rzeszowskich: [potwierdzenia nieprawdy, naruszenia etyki, konstytucyjnego prawa rzetelnej obrony itp.]
  Grzegorza Barana, Jerzego Kawalca,  i strzyżowskiego Jana Bandura.

Kolejny prokurator rzeszowski został wciągnięty w "bagno" utworzone przez mataczenie sędziów krośnieńskich w sprawie "pozwu o ustalenie".  Musi teraz bronić pseudo-adwokatów-topielców za stronniczość i nieetyczne zachowanie. Zostały na nich wniesione zawiadomienia do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, jak też Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. 
Jasne od początku było, ze ich przekręty prokurator będzie starał się ukryć, ponieważ sami poświęcili się dla "dobra organów sprawiedliwości". Ma pecha, Raczkowski lubi wyśmiewać się z takich straceńców, dopisuje ich do listy, a niedługo będzie chciał za to kasę. Ilu jeszcze utonie w tym "bagnie wzajemnej adoracji"
Dla formalności publikuję uczniowską prace prokuratora i moje zażalenie w odpowiedzi.

piekos.s1gif.gif (12991 bytes) piekos.gif (16043 bytes)

 ZAŻALENIE

           Na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wydane przez prokuratora -Krzysztof Piękoś z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w dniu 23.04.2004r syng.akt.Ds. 138/04, a otrzymane 04.05.2004r

-         w odpowiedzi na ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE POTWIERDZENIE NIEPRAWDY przez adwokatów rzeszowskich: Grzegorza Barana, Jerzego Kowalca i strzyżowskiego Jerzego Kawalca,
-         że w oświadczeniach złożonych przez nich dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, dopuścili się poświadczenia nieprawdy w odpowiedzi na zarzuty naruszenia etyki adwokackiej przy obronie poszkodowanego Zdzisława Raczkowskiego
-         jednocześnie naruszając konstytucyjne prawo poszkodowanego do rzetelnej obrony

Z uwagi na rangę sprawy, uniknięcia posądzeń o stronniczość oraz nieformalne naciski

WNOSZĘ

O ponowne rozpatrzenie zawiadomienia o przestępstwach popełnionych przez adwokatów rzeszowskich na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej, lub Prokuratury Okręgowej obcej miejscowo dla zamieszkania adwokatów.

 UZASADNIENIE

         W otrzymanym postanowieniu z uwagi na stanowiska osób posądzonych bez wątpienia mamy przykład niewłaściwości prokuratury co do rangi prowadzonej sprawy – została skierowana do Prokuratury Apelacyjnej. Nieproceduralność postępowania widać też w „pakietowym” potraktowaniu przez prokuratora doniesień w trzech odrębnych do rozpatrzenia sprawach. Beż wątpienia takie postępowanie ma na celu zamataczenie sprawy, co daje podstawę sądzić, ze prokurator Krzysztof Piękoś uległ nieformalnym nacisków. Co najmniej dziwne jest uzasadnienie odmowy wszczęcia dochodzenia. Tłumaczenie prokuratora, że adwokaci mogą dopuszczać się potwierdzania nieprawdy, czyli kłamstwa dla ratowania własnej skóry jest naiwne i śmieszne. A co z tą wyidealizowaną etyką i godnością adwokacką? W dalszych usprawiedliwieniach ich nieetyki prokurator nawet nie zauważa sprzeczności w swojej decyzji – mianowicie stwierdza: cyt. Nierzetelne wykonywanie obowiązków przez adwokatów może być oceniane tylko w kategoriach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w konkretnej sprawie stosowne postępowania zostały przeprowadzone przez właściwe organy odpowiedzialności zawodowej adwokatów. – i w tym właśnie tkwi przekręt.
        Na zgłoszone zawiadomienia do Naczelnej Rady Adwokackiej adwokaci  złożyli fałszywe oświadczenia dla ratowania swojej skóry – co już jest przestępstwem z art. 271§ 1. Z uwagi na ich nieetyczne poświadczenia w Radzie nie zbadano faktów.  To właśnie, z uwagi na przestawione dowody prokuratura jest zobowiązana do wniesienia oskarżenia, a przynajmniej zawiadomienia o tym fakcie Radę Adwokacką, żeby ta właśnie mogła przeprowadzić dochodzenia i wyjaśnienia.

         Należy zwrócić uwagę, że takie postępowanie adwokackie naraziło stronę poszkodowaną i jej rodzinę na znaczne straty materialne. Zablokowano jej działalność gospodarczą, pozbawiono dochodów rodzinę, nie rozpatrzono faktu kradzieży materiałów handlowych i wyposażenia firmy prowadzonej przez poszkodowanego. Ich nieetyczne  postępowanie doprowadziło do naruszenia szeregu praw obywatelskich i  dobra osobistego.       

       W tych wszystkich sprawach złamano prawo do rzetelnej obrony. Jest to prawo konstytucyjne [Art.45 Konstytucji] i nie można jego złamania traktować jak śmiecia.

Z tego widać, że pecha miała
NACZELNIK WYDZIAŁU I POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
 ELŻBIETA KOSIOR - PROKURATOR PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RZESZOWIE - pośpieszyła się z odpowiedzą na wniesione zawiadomienia. Nie zmienia to jednak faktu, że ratując chorego na impotencje umysłową prokuratora Jacka Złotko sama została wciągnięta w to bagno bez dna. Za to teraz będzie miała dla towarzystwa kolegę Piękosia, a on ją. Razem raźniej, a może nawet awansuje? Niedługo doślę im w to "bagno niekompetencji" kolejnych topielców...
Przyjemnego pławienia.

I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.