DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

A tu kit sędziego M. Olszewskiej po dziewięciu miesiącach "analizowania" [ ciekawe w jaki sposób] sprawy. Pani sędzia, pomimo że uchylono zabezpieczenie w 1998r,  nie widzi swojego błędu proceduralnego i uważa, że komornik może dalej zajmować towar [ nawet osób trzecich] na podstawie zniesionego Postanowieniem zajęcia.

Sędzia nawet nie próbowała rozpatrywać sprawy na wokandzie mimo mojego pisma o jawność rozprawy. Jak dalej przedstawię - zażalenie na postanowienie - stronniczość sędziego (albo bezmyślność) jest szokująca.  Moja odpowiedz, zażalenie do Sądu Okręgowego, które sąd przetrzymywał i nie raczył przesłać dalej.
strona poprzednia