DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO I  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Sprawdzenie proceduralne faktów przerasta kompetencje sędziego M. Olszewskiej

Moje zażalenie do sądu okręgowego...