DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Dokumentacja sprawy sygn.akt.I.Co226)00-zaczynając od skargi z dnia 28.11.00r.która wynikła z otrzymania faktur z bezprawnej licytacji przywłaszczonych nieruchomości znajdujących się w pomieszczeniach handlowych firmy ELSAN.
W związku z tym wniosłem w pięciu punktach o: zawieszenie postępowania komorniczego, rozpatrzenie jego działalności, naprawy wyrządzonej szkody itp. oraz przyznanie mi obrońcy.
Sędzia M. Olszewska trzy miesiące kombinowała jak nie rozpatrzyć moich wniosków  i jej postanowienie ICo 226)00 z dnia 16.02.2001r jest typowym przykładem potwierdzenia nieprawdy.

A tu pokrętna i potwierdzająca nieprawdę odpowiedź sędziego M. Olszewskiej. O fałszu sędziego świadczy pierwsze zdanie w mojej skardze.