DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
    MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

SSR MARIA OLSZEWSKA - sędzia Sądu Rejonowego w Brzozowie. 
Nasza korespondencja jest bardzo bogata - zawiera ponad setkę dokumentów, tak więc pani sędzia zasłużyła sobie na umieszczenie jej na liście. Szkoda tylko że  numery i przeżycia jakie zgotowała mi są kiepskiej jakości. Na początku ograniczę się do kilku spraw. Zacznę od  sygn.akt.ICo 2)00. Skarga złożona do sądu i komornika 07.01.2000r. Sędzia bez rozpatrywania odrzucił ją Postanowieniem z dnia 21.09.2000r. Potrzebował ponad dziewięć miesięcy. W tym czasie komornik zdążył sprzedać co się dało na podstawie zajęcia które zostało zniesione. łamiąc kilkanaście paragrafów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.68r w sprawie czynności komorników. Zostały wyszczególnione i opisane w moich Zażaleniach z dnia 02.10.00r i 28.10.00r. Oczywiście do dnia dzisiejszego sędzia Olszewska nie odpowiedziała na postawione zarzuty pod adresem komornika i sądu. Nie przesłała też Zażaleń do adresata, czyli Sądu Okręgowego w Krośnie.
    Sprawa sygn. akt.I.Co39)00., tutaj sędzia M. Olszewska daje popis kombinacji, jak nie dopuścić do rozpatrzenia skargi.  Nawet posuwa się do potwierdzenia nieprawdy. Wszystko po to, żeby nie dopuścić do rozprawy i przekazania dokumentów jej niekompetencji wyżej. 
Sprawa sygn. akt.I Co 245)00 - tutaj widać beznadziejność intelektualną sędziego M. Olszewskiej. Nawet nie próbuje wyjaśnić cokolwiek. Sama gubi się we własnych kombinacjach...
Arcyciekawa dokumentacja sprawy sygn.akt.I.Co226)00-zaczynając od skargi z dnia 28.11.00r.która wynikła z otrzymania faktur z bezprawnej licytacji przywłaszczonych nieruchomości znajdujących się w pomieszczeniach handlowych firmy ELSAN. W związku z tym wniosłem moje żądania w pięciu punktach o: zawieszenie postępowania komorniczego, rozpatrzenie jego działalności, naprawy wyrządzonej szkody itp. oraz przyznanie mi obrońcy. Sędzia M. Olszewska trzy miesiące kombinowała jak nie rozpatrzyć moich wniosków  i jej postanowienie ICo 226)00 z dnia 16.02.2001r jest typowym przykładem potwierdzenia nieprawdy. A tu następne zażalenie z dnia 16.08.01r, w którym już, z powodów rażącej obrazy przepisów prawnych, uchybienia godności sędziego  i dyscypliny pracy za pośrednictwem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI wnoszę o skierowanie sprawy przeciwko sędziemu Marii Olszewskiej do SĄDU DYSCYPLINARNEGO. 
 Za to dostałem w prezencie "adwokata" który mieszka na wsi i nie ma nawet telefonu. Jak na razie nie wykazał się niczym, ponieważ sędzia Olszewska dalej prowadzi sprawy w trybie tajnym. Po co więc ten adwokat?. A w zasadzie przerwała tą uroczą korespondencję... Przypuszczam, ze miało na to wpływ ukazanie jej wypocin na moich stronach w internecie. Od pół roku "zamurowało" sędziego Olszewską całkowicie. Może nie całkiem, ponieważ musiała w końcu jakieś przeterminowane zażalenie puścić do Sądu Okręgowego, który stwierdził jej błędy proceduralne i nakazał poprawki. Na razie cisza, dalej wszyscy sędziowie w wiejskim sądzie brzozowskim mają w d... swoje obowiązki. 
Zresztą po dwóch  latach korespondencji sądowej komornik Pankiewiczkorzystając ze sędziowie Sądu Rejonowego w Brzozowie kryją jego przekręty zdefraudował towary i wyposażenie. Z majątku firmy przekraczającego kwotę 150.000zł nie zdołał nawet zaspokoić wierzytelności dostawców na kwotę ok. 5.000zł i umorzył postępowania z...  powodu nieściągalności....ha,ha,??- ciekawy jestem jakie udziały w tajnych licytacjach mają sędziowie i i ich znajomi....???
Sanockiego komornika Sąd Rejonowy w Sanoku na identyczne przekręty nie potraktował tak swojsko. 
Uznał jego winę - zawiesił postępowanie egzekucyjne, oraz uchylił zajęcie ruchomości,  wraz z wpisaniem niekompetencji do akt sądowych komornika

Masz  jedyną okazję ocenić działanie sędziego. Bądź sędzią dla sędziego!!! 

SONDA
Jak oceniasz działanie sędziego?


uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: sprawiedliwy@hoga.pl
aferyprawa@poczta.onet.pl

POWRÓT