DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 

Edward MATRUSZEWSKI ........ prokurator Prokuratury Rejonowej w Sanoku - wszedł w układy, bo musiał? - kozioł ofiarny? czy?

Przedstawiam dwa dokumenty potwierdzone "za zgodność z oryginałem" . Dokumenty te mają tą samą treść, ale różnią się podpisami, a więc są dwa oryginały. Pierwszy podpisany przez Radcę Prawnego Grażynę Ostrzewską, drugi przez adwokata spółdzielni R. Neckarza. Ja wiem, że to adwokat Nieckarz dopuścił się potwierdzenia nieprawdy, a nawet przypuszczalnie sam brał udział w sfabrykowaniu dokumentu. Prokurator sanocki E. Martuszewski dla wytłumaczenia tego precedensu wymyślił teorię "błędu intelektualnego". Teorię tę poparł prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie M. MARCINKOWSKI.  Oczywiście, nie dopuszczono do rozpatrzenia,  innych sfabrykowanych dokumentów - aneksów, protokołu odbioru itp.
 Mnie bardziej odpowiada interpretacja "pomroczności intelektualnej" prokuratorów. Teoria ta wymyślona dla syna Wałęsy pasuje jak ulał do podkarpackich organów sprawiedliwości. Zwłaszcza że o narkotyzowaniu się Martuszewskich głośno w Sanoku. Tak samo o ekscesach seksualnych [syn ma sprawę gwałtu zbiorowego]. Trochę inna teorię miał sędzia brzozowski R. Leśniak. - wykluczył "błąd intelektualny", ale pozostał przy teorii, że oryginały można przerabiać, dublować, dodawać podpisy, zmieniać na swoja korzyść, co potwierdza teorię pomroczności sędziego. Na tym przykładzie widać, że jak mówi Lepper - sprawiedliwość jak kurwa, lepsza dla tych, co lepiej zapłacą...  

post.357prok.san.18.07.00s1.gif (35778 bytes) post.357prok.san.18.07.00s2.gif (49063 bytes) post.357prok.san.18.07.00s3.gif (48320 bytes) post.357prok.san.18.07.00s4.gif (13819 bytes) post.357prok.san.18.07.00s5.gif (37836 bytes)

Dlaczego prokurator tak postępuje? - za friko, czy jakaś pomroczność ogarnęła jego umysł?    

A to moje zażalenie na rozdwojenie umysłu [schizofrenia?] jeszcze? prokuratora Martuszewskiego. Czy ta impotencja umysłowa opanowała już wszystkie organy [nie]sprawiedliwości podkarpackie?  
I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.