DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 

Maciej MARCINKOWSKI - prokurator okręgowy? w Krośnie

Przedstawiam dwa dokumenty potwierdzone "za zgodność z oryginałem" . Dokumenty te mają tą samą treść, ale różnią się podpisami, a więc są dwa oryginały. Ja wiem, że to adwokat Neckarz dopuścił się potwierdzenia nieprawdy, a nawet przypuszczalnie sam brał udział w sfabrykowaniu dokumentu. Zresztą, nie tylko tych. Prokurator sanocki E. Martuszewski dla wytłumaczenia tego precedensu wymyślił teorię "błędu intelektualnego". Teorię tę poparł prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie M. MARCINKOWSKI. Mnie bardziej odpowiada interpretacja "pomroczności alkoholowej" wymyślona dla Wałęsy. Trochę inna teorię miał sędzia brzozowski R. Leśniak. - wykluczył "błąd intelektualny", ale pozostał przy teorii, że oryginałów może być kilka,  mogą się różnić treścią, podpisami, itp. Na tym przykładzie widać, że prawo przede wszystkim lekceważą osoby odpowiedzialne za praworządność. Dla nich to małe gówno, które dowolnie można mieszać. Nawet nie czują smrodu. Oczywiście, pomimo wniesienia skargi na oddalenie wniosku przez prokuratora E. Martuszewskiego - na dole strony, prokurator M. Marcinkowski nie poniżył się [ od 25.07.2000r ] do obowiązującej obligatoryjnie prokuraturę odpowiedzi. W osobistej rozmowie [ dysponuję nagraniem ] sam stwierdził brak swojej kompetencji. Teraz wiadomo dlaczego prokuratura ma tak mierne osiągnięcia. Woli ukrywać przestępstwa, niż karać.  

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.