PAWEŁ MISIAK - RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA W WARSZAWIE - czyli jak w Polsce wszystko da się załatwić... 

Miejsce przedstawienia teatralnego: Sąd Rejonowy w Kartuzach
Aktorzy spektaklu: sędzi Elżbieta Drapińska
Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych: Barbara Dunst

"Ryba żyje rybą, a człowiek człowiekiem" - tak tłumaczy A. Lobrow krzywdę którą mu wyrządzono w Rejonowym Sądzie w Kartuzach. 
Mieszka z rodzina już prawie 10 lat w Stanach Zjednoczonych, tak więc po co mu majątek pozostawiony w Polsce? 
Podobne numery stosuje się w sądach polskich na "inne - niczyje?" pozostawione majątki np. pożydowskie.

Państwo Lobrowie pechowo poręczyli pożyczkę w Polsce. Jak często się zdarza, inwestycja nie wypaliła, kredytobiorca niewypłacalny, komornik dręczy żyrantów bo to mu najprościej. 
I tu mamy dwa kontrowersyjne aspekty sprawy:
1/ Państwo Lobrowie zabezpieczył swoje poręczenie na przymusowym wpisie na hipotece dłużnika.
2/ Państwu Lobrow w Polsce przypadł spadek - 1/3 gospodarstwa.
Cały wic w tym, że ten majątek nigdy nie został fizycznie podzielony, tak że nie było wiadomo która z tych 1/3 majątku do którego ze spadkobierców należy.  

Jak się okazało, to żaden problem dla urzędników sądowych  E. Drapińskiej i B. Dunst (czyżby blondynek?) w Kartuzach.
Na "niejawnym" czyli tajnym posiedzeniu w Kartuzach, przy udziale dłużników państwa Lobrów - oczywiście będących w tym czasie w Ameryce, sędzi E. Drapińska sprzedaje ich "1/3 niewiadomo co" majątku przez komornika, a wpis hipoteczny "z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej" ginie z księgi wieczystej dłużnika....
i tu mamy typowy dowód, że papier każdy "kit" wytrzyma... i że w sądach polskich panuje prywata i wszystko jest możliwe.

O tym  naruszeniu etyki sędziowskiej i bezprawnym postępowaniu sędzin Pan Lobrow dobrze już wnerwiony zawiadomił  - RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA W WARSZAWIE i żąda ukarania sędzin i naprawienia jego szkód.

 lobrow-misiak_s1.gif (25955 bytes) lobrow-misiak_s2.gif (35259 bytes) lobrow-misiak_s3.gif (36553 bytes) lobrow-misiak_s4.gif (12217 bytes)


Wierzy jeszcze, że tak jak w USA zostanie ukarany sędzia odpowiedzialny za popełnione błędy prawne i że w Polsce PRAWO coś znaczy... Nie wie, że dla takich przekrętów sędziowie zapewnili sobie tzw. immunitet - czy brak odpowiedzialności za robione w sądzie matactwa.
Ja, znając naszą rzeczywistość, skorumpowanie i impotencje "wymiaru (nie)sprawiedliwości" mam poważne wątpliwości, czy Rzecznik Dyscyplinarny w ogóle zareaguje. 
W końcu on jest po to żeby bronić skorumpowanych sędziów, a nie żeby ich osądzać...

Skargę na nieproceduralne i nieetyczne postępowanie w Sadzie Rejonowym w Kartuzach złożono też do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej:
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R.
w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
Lista Wildsteina - agentów SB, ale i też są tam skorumpowani sędziowie. 

KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...
POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.