KORUPCJA, rzecz w Polsce normalna i oczywista?... nawet Namibia, Białoruś czy Mauritius są mniej skorumpowanymi krajami, wyprzedzają nas też: Oman, Bahrajn, Cypr, Botswana, Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tunezja, Litwa, Kuba, Belize, Arabia Saudyjska, Bułgaria i Słowacja...
 
Żadna z wielkich afer ostatniego dziesięciolecia RP nie została wyjaśniona. Gangsterzy przynoszą do sądu zaświadczenia o chorych korzonkach, podpisane przez lekarzy o znanych nazwiskach. Politycy siedzą jednym pośladkiem na ławach poselskich, a drugim - na intratnych posadach w spółkach, eksploatując publiczne dobra. cyt. Siódme mniej kradnij! - Witold Gadomski 

Korupcja występuje przy zleceniach przez urzędy publiczne robót, przydziałach lub zamianach lokali, wydawaniu zezwoleń na budowę, przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy czy wyższą uczelnie. Kryminogenna sytuacja towarzyszy procesom prywatyzacji i reprywatyzacji - stwierdzają autorzy raportu, dodając przykłady zaniżania wartości majątku narodowego, malwersacji przetargowych, wybierania ofert niekorzystnych pod względem finansowym. Korupcja występuje także w służbie zdrowia, administracji gospodarczej przedsiębiorstw państwowych (np. obrót węglem). Urzędnicy skarbowi w naszym kraju decydują o życiu i śmierci przedsiębiorców. Długa jest lista inspektorów skarbowych, prokuratorów i sędziów, którzy w ciągu ostatnich czternastu lat zasłynęli z tępienia prywatnego biznesu. Przedsiębiorcy wolą ponieść koszty, byle tylko uciec z rewirów tych katów biznesu. Na nieformalnej czarnej liście figurują m.in. prokuratorzy z Krakowa oraz urzędnicy skarbowi z Łodzi, Opola i Zielonej Góry. Samowola urzędników zaszła już tak daleko, że - jak się dowiedzieliśmy - do 15 marca 2004 r. ma być gotowy projekt ustawy o odpowiedzialności urzędników. Pracują nad nim poseł PO Adam Szejnfeld i mec. Wojciech Błaszczyk, rzecznik przedsiębiorców z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Pomysłodawcy projektu chcą zebrać pod nim przynajmniej 500 tys. podpisów i zgłosić go jako inicjatywę obywatelską. Gdyby ustawa została uchwalona, skarb państwa nadal płaciłby za błędy urzędników, lecz mógłby się potem domagać zwrotu pieniędzy od konkretnego winowajcy. W USA urzędy publiczne wykupują polisy OC, dlatego większość odszkodowań pokrzywdzonym przez nie obywatelom wypłacają towarzystwa ubezpieczeniowe. 
W Polsce bezprawne decyzje funkcjonariuszy żyrujemy wszyscy, także ich ofiary. W 2003 r. tylko do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło ponad 55 tys. skarg obywateli na działania urzędników. W ubiegłym roku skarb państwa zwrócił podatnikom oraz wydał na odszkodowania za bezprawne działania swoich funkcjonariuszy ponad 200 mln zł, a to tylko drobny wycinek tego zjawiska. Dopiero w grudniu 2001 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 418 kodeksu cywilnego jest sprzeczny z konstytucją, otwierając tym samym obywatelom drogę do dochodzenia rekompensaty za szkody poniesione w takich sprawach. Wcześniej art. 418 wymagał od powoda wskazania konkretnego urzędnika i udowodnienia mu winy, co było de facto niemożliwe. Teraz tylko Optimus i wrocławska firma JTT chcą skarżyć skarb państwa o 100 mln zł odszkodowania każdy. 
Zmorą działających w Polsce przedsiębiorców jest też nieprzestrzeganie terminów przez urzędników. Następuje utrata zaufania obywateli do państwa. Na ten wynik wpływają kolejne afery: giną dokumenty, sprawy w sądach są przedawniane lub umarzane. Walka z korupcją istnieje tylko na poziomie werbalnym: politycy mówią, że jest to złe, lecz niewiele podejmowanych jest realnych działań zmierzających ku zahamowaniu korupcji. Podczas drugich rządów SLD emocjonowaliśmy się pomysłem abolicji podatkowej i aferami: lekową, Rywingate, biopaliwową czy jednorękich bandytów. Dla świata ważniejsza od każdej z tych afer jest ich suma. Suma, która przełożyła się na obniżenie wskaźnika do 3,6 oraz spadek o 16 miejsc na liście krajów badanych pod kątem poziomu korupcji.
Polacy coraz krytyczniej oceniają poziom korupcji w naszym kraju - wynika z najnowszego raportu Transparency International dotyczącego stosunku do korupcji w różnych państwach. 

Wyniki badań, określone tzw. indeksem percepcji korupcji, wskazują stopień postrzegania korupcji w danym państwie. W 10-punktowej skali zero oznacza wysoką korupcję, a 10 - brak korupcji. Polska uzyskała 3.6 pkt. Tak więc Polska z wynikami grubo poniżej 5 trafia do przeżartej łapówkarstwem części świata. I nawet gdyby Transparency International przeceniała nasze skorumpowanie (bardziej prawdopodobne, że jest ono niedocenione), to taka informacja idąca w świat powoduje, iż np. inwestorzy dwa razy się zastanowią, zanim ulokują u nas swoje pieniądze. I życie to potwierdza: równolegle ze spadkiem polskiego Corruption Perceptions Index zmniejsza się napływ inwestycji zagranicznych, co mieliśmy niedawno pokazane na przykładzie przemysłu samochodowego. Teraz nawet Słowacja będzie produkowała więcej samochodów osobowych niż Polska.  

W 1996 i 1997 r. Polska zajęła 29 miejsce na 52 państwa. W 1998 - 38 miejsce na 85 państw; w 1999 - 44 na 99 państw, w 2000 - 43 na 90 państw, w 2001 - 44 na 92 państwa, a w 2003r już jesteśmy na 65 miejscy w tej najbardziej skorumpowanej grupie państw. Zrównaliśmy się z Meksykiem, a nawet Namibia stoi wiele pozycji wyżej.. 
W latach 1996-2001 wskaźnik korupcyjny Polski pogorszył się z 5,57 do 4,0, a Polskę wyprzedziły takie kraje, jak Botswana, Słowenia, Namibia, Estonia, Tajwan, Włochy, Urugwaj, Węgry, Malezja, Trynidad i Tobago, Białoruś, Litwa, RPA, Tunezja, Kostaryka, Jordania, Mauritius, Korea Południowa, Grecja, Brazylia, Bułgaria, Jamajka i Peru. To, że były wśród nich Włochy, Węgry czy Słowenia, od biedy można pominąć milczeniem. Za to jednak, że wyprzedziły nas Namibia, Białoruś czy Mauritius, trzeba by miłościwie nam panujących przywódców bizunami pędzić. 
Podczas drugich rządów SLD emocjonowaliśmy się pomysłem abolicji podatkowej i aferami: lekową, Rywingate, biopaliwową czy jednorękich bandytów. Dla świata ważniejsza od każdej z tych afer jest ich suma. Suma, która przełożyła się na obniżenie wskaźnika do 3,6 oraz spadek o 16 miejsc na liście krajów badanych pod kątem poziomu korupcji. Tym razem wyprzedziły nas Oman, Bahrajn, Cypr, Botswana, Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tunezja, Litwa, Kuba, Belize, Arabia Saudyjska, Bułgaria i Słowacja. 

93 proc. Polaków uważa, że korupcja w Polsce jest dużym problemem - wynika z sondażu CBOS.
I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"
Polski rynek łapówkarski jest oceniany na 5 mld USD. 
informacje podane za tygodnikiem "Wprost"

Ale zgodnie z powiedzeniem, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...? hmm, coś co każde drzwi otwiera... i już mamy jasność...

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.