DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
KRAJOWĄ RADĘ KOMORNICZĄ

Zawiadomienie prokuratury o przestępstwie defraudacji majątku firmy ELSAN przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Lesława Pankiewicza. Jego przekręty chroniła sędzia M. Olszewska i prezes sądu w Brzozowie A. Siedlecka. Komentarz zamieszczę. Zaczekam na reakcje prokuratury. Ciekawy jestem, czy tak szybko, stanowczo i sprawnie będzie działać, jak w przypadku doniesienia sędziego Dziewulskiego
Tak pisałem w kwietniu - dnia 01.08.200r dostałem "Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia" podpisane przez prokuratora Z. Piskozuba. Prokuratorzy dalej ukrywają przestępstwa i przestępców? .

Dla utrzymania tego stronniczego postanowienia posłużono się specjalnie na ten dzień "powołanym" adwokatem "figurantem" J. Bandurem, który nigdy się ze mną nie skontaktował, nie zapoznał z dokumentacją. Sprawę udawał że rozpatruje w niewłaściwie miejscowo sądzie strzyżowskim sędzia Z. Stój, a dla zapewnienia sobie bezkarności prokurator strzyżowski J. Złotko na dzień posiedzenia zapewnił mi pobyt w areszcie. cdn.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.