SZCZEGÓLNY BOHATER TEJ STRONY- KOMORNIK SĄDOWY LESŁAW PANKIEWICZ 
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRZOZOWIE

Przyglądając się zamieszczonej dokumentacji jakoś trudno się oprzeć wrażeniu, że cała transakcja sprzedaży odbyła się przy świątecznej wódce. Przedstawiam dokumenty wysłane przez komornika dnia 30.12.99r, (na końcu koperta),  pomimo że, np. postanowienie wydano 31.12.99r. Za to licytację zrobiono dzień wcześniej. Komornik przejawił duże zamiłowanie do swojej pracy, ponieważ (chyba nie charytatywnie) poświęcił wolny dzień na wypisywanie dokumentów. Nie dziwię się, że zapomniał o wcześniejszym zajęciu ruchomości, upomnieniach do zapłaty, pieczęciach, obwieszczeniach itp. całej procedurze do czego jest zobowiązany Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.68r w sprawie czynności komorników.
Nie wykluczone, że cała impreza odbyła się z udziałem sędziego Marii Olszewskiej, której musiało być wyjątkowo dobrze skoro tak zawzięcie i z poświęceniem broni komornika przed nadzorem judykacyjnym, przetrzymuje miesiącami moje skargi, odpowiada "w trybie tajnym" [pełna konspiracja], a zażalenia nie wysyła do Sądu Okręgowego. 
O poświęceniu się Zająca, dla godnego załatwienia transakcji na razie nie wspomnę. W końcu kolega komornik zrobił mu prezent noworoczny jak sam wyliczył za 17.540,00zł. To jest już coś.  

Moja odpowiedz na  świąteczną pracę komornika...  na odpowiedz "odpieprz się" czekałem osiem miesięcy. Te i tylko te dokumenty, dostałem jednocześnie w opublikowane wyżej kopercie. W całym 1999r komornik nie prowadził przeciwko mnie żadnej działalności.

Moje straty z tytułu zablokowania działalności gospodarczej, kradzieży towarów handlowych i wyposażenia firmy przewyższają 250 tyś. zł. Ostatnio Prokuratura Rejonowa w Krośnie "na niby" wszczęła śledztwo o rozkradzeniu i defraudacji majątku firmy ... 

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.