DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

 Zbigniew Hus - prokurator rejonowy ze Strzyżowa 
- typowy przykład nadgorliwości i niekompetencji???!!!

Dnia 29.07.02 przysyła mi postanowienie Ds.208/02, o nie uwzględnienie mojego wniosku o wyłączenie swojego kolegi Jacka Złotka z prowadzenia śledztwa w sprawie poruszonych przekrętów prokuratorów i sędziów na stronach internetowych. Oczywiście, pomimo stwierdzenia, że od tego postanowienia nie przysługuje zażalenie, to i tak nie mogłem się powstrzymać żeby prokuratorowi odpowiedzieć. Już nie wnikając w szczegóły, jak prokuratura rejonowa może na siebie rozpatrywać skargi [niekompetencja, czy ???], to uzasadnieniem nie uwzględnienia mojego wniosku jest podobno fakt, że nie jest prowadzone śledztwo przeciwko prokuratorowi J. Złotko ze Strzyżowa w prokuraturze sanockiej. I tu się prokurator Z. Hus, jak zresztą we wszystkim się myli, albo świadomie unika prawdy. Sygnatura akt. 1Ds.572/02 z 11.06.02r - oczywiście opublikowane - prokuratura prowadzi dochodzenie przeciwko przestępstwom prokuratora J. Złotko i gwarantuje, ze jeszcze długo to będzie trwało, ponieważ zajęła się tym Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Zresztą, nie omieszkałem o przekrętach i niekompetencji poinformować Ministerstwo Sprawiedliwości i media. Widocznie prokurator nie przegląda moich stron, a to jego błąd, albo w ogóle nie potrafi posługiwać się internetem, a to już niekompetencja. Postanowienie prokuratora Z. Husa ma tylko archiwalne znaczenie, ponieważ nadrzędna Prokuratura Apelacyjna "z przyczyn oczywistych" wyłączyła wszystkich prokuratorów osobiście zaangażowanych, a więc i prokuratora Zbigniewa Husa - z możliwości decyzyjnych. Tak więc, zarządzenia prokuratora J. Złotka też mają znaczenie historycznej niekompetencji i posłużą mi wyłącznie w procesie odszkodowawczym...

Tak było napisane w sierpniu. W niedzielę 08.09.02r prokurator J. Złotek znowu nasłał na mnie policję. Policjanci siłą doprowadzili mnie do stojącego przed bramą oznakowanego samochodu policyjnego [ nie mogłem nawet dopić kawy] i pojechaliśmy na komendę w Sanoku. Tam znowu używając siły, [nie godziłem się na to], zabrano mi wszystkie rzeczy osobiste. Noc spędzona na twardej pryczy na pewno nie należała do przyjemnych i na pewno naruszała moją godność. [protokół zatrzymania]. Zostałem poniżony i znieważony, pozbawiony wszystkich konstytucyjnych praw. Dalej nie było przy tym postępowaniu adwokata, jak i przy wyjeździe do Krosna następnego dnia ok. 850, i w Krośnie, pomimo że się stale tego domagałem. Doszło do popełnienia przestępstwa na moją szkodę z art.189§1kk, 190§1kk, 191§1kk, 192§1kk, 193kk. To już drugie, znaczne przekroczenie kompetencji prokuratora J. Złotka. 
Dlaczego? - na dzień 09.09.02r o godz. 945 w Sądzie Karnym w Strzyżowie została wyznaczona rozprawa [zawiadomienie], gdzie pozwanym miał być właśnie prokurator J. Złotko. Przypuszczalnie jest to główny powód wydania zarządzenia zatrzymania i przewiezienia do Krosna tego samego dnia tj. 09.09.02r. na godz. 1000, celem nie dostarczenia przeze mnie dodatkowych dowodów przestępstwa prokuratora. 
Uważam, że takie typowo mafijne działanie [porwanie z użyciem siły, przetrzymanie] miało na celu zastraszenie mnie, nie dopuszczenie do zeznań w sądzie na wyznaczonej rozprawie i zmuszenie do zaniechania publikacji niewygodnych dla prokuratorów spraw. Ten stalinowski sposób działania potwierdza tylko opublikowane wcześniej moje racje i dowody. W ciągu pięciu miesięcy prowadzenia śledztwa prokurator J. Złotek nie rozpatrzył żadnej z poruszonych w internecie spraw, co jednoznacznie dowodzi jego stronniczości i osobistego zaangażowania w ukrycie przekrętów własnych i kolegów po fachu.
A następnego dnia otrzymuję od prokuratora Husa kopie pierwszego postanowienia, w którym oczywiście dalej nie uwzględnia wniosku o wyłączeniu prokuratora J. Złotka [jakby miał taką moc!!!]. W uzasadnieniu piszę: nie podał jakichkolwiek argumentów przemawiających za taką decyzją... Pan prokurator Hus koniecznie powinien poddać się badaniom psychiatrycznym...

hus_odpow.gif (18063 bytes) stopinski_odp_prokuratury_apelacyjnej.gif (11023 bytes) hus-postan.2.gif (17213 bytes) zlotek_zawiad.rozprawa-karna.gif (6945 bytes)

Prokurator Hus nie uwzględnia wniosku na podstawie art.48§1kpk. Jak dodaję paragraf drugi tego artykułu
Art. 48. § 1. O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony.
§ 2. Czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim ono nastąpiło, nie są z tej przyczyny bezskuteczne; jednakże czynność dowodową należy na żądanie strony, w miarę możności, powtórzyć.