PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO - czy macki GTW sięgają samej góry?
sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - Jest Bogiem, jest Prawem, czy może chory?
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE - czy "solidarność sędziowska" musi prowadzić do  niekompetencji i matactwa?
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI - Naczelnik Wydziału Spraw Karnych - czy wszystkie blondynki są naiwne?
Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie? ile kosztuje kupno sądu krośnieńskiego? 
sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie - i jego akademicki umysłowo chory? "numer na klucz"
CZY ROZPATRZENIE POZWU O USTALENIE PRAWA PRZEKRACZA MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNE SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH?
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - stronniczy?, czy ma kłopoty z głową?
w-ce prezes Sądu Okręgowego w Krośnie - tylko skorumpowany? inicjator nagonki na mnie?
Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Krośnie - dlaczego tam tak śmierdzi?
SSO Rzeszów przewodniczący Wydz. Karnego - skleroza, czy układy z przestępcami?
Sąd Apelacyjny w RZESZOWIE III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stronniczość i zaangażowania w ochronę burdelu w ZUS-ie???
sędzia z Rzeszowa - sędzia zajmujący się leczeniem?,czyli kolejny raz głupota i niekompetencja?
SSR Strzyżów - sąd pod gruszą? - czy typowa zależność wiejskiego sędziego
ASR Strzyżów - kolejna ofiara wirusowego zapalenia umysłowego? - ?
PREZES SADU REJONOWEGO W BRZOZOWIE, cóż jaki szef, tak niekompetenyny sąd
sędzia Sądu Rejonowego w Brzozowie - sprzedał się, bo musiał?
Sądu Rejonowego w Brzozowie -  o jego mataczeniach dużo by pisać
prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie - gdzie zdobył swoje wykształcenie?
SSR Sanok - czy zaraza umysłowa dosięgła już Sanok?
SSR Brzozów - taka jak każda blondynka, powinna być wcześniej wyłączona
SSR Strzyżów - zarażony jak wszyscy w tym sądzie?
Przewodn.SO w Krośnie IV Wydz. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - chory?
Przemyśl - typowy łańcuszek niekompetentnej adoracji?
Sąd Rejonowy w Lesku Wydział Karny - zawieszony bez odwołania..
SSR w Lesku Wydział Rodzinny i Nieletnich - nieetyczny, naprawdę tylko "lubieżnik"?
SSR i tak impotencja umysłowa się rozprzestrzenia...
Sąd Okręgowy w Krośnie - czy faktycznie tylko blondynka?
Sąd Okręgowy w Krośnie - czy faktycznie tylko blondynka?
v-preses Sądu Rejonowego w Sanoku - taka niechlujna blondynka?

 

DOKUMENTACJA   SPRAW  I  KONTROWERSYJNYCH  WYROKÓW  ZOSTAŁA  OPUBLIKOWANA  CELEM  MEDIALNEGO  NAGŁOŚNIENIA  NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
Na dzień dzisiejszy w Rządzie RP nie ma osoby odpowiedzialnej, mogącą wyleczyć impotencję organów sprawiedliwości. Asekuracyjnie  "wykończyli służbę zdrowia"??? 
MAM NADZIEJĘ ŻE SKOMPROMITOWANI SĘDZIOWIE ZAKOŃCZĄ SWOJĄ KARIERĘ TAK JAK
MINISTER MAREK SADOWSKI, [ewentualnie w szpitalu psychiatrycznym].

      NOTOWANIA "ORGANÓW WŁADZY" spadają systematycznie. PIRAMIDA GŁUPOTY dokumentuje fakty nieetycznego i nieproceduralnego postępowania sędziów. Jej wierzchołkiem jest paroosobowa grupka nacisku tzw. GTW [ grupka trzymająca władzę?] manipulująca sędziami - są ponad PRAWEM, podobnie jak sami sędziowie. Dbający o prywatne interesy, niż ochronę PRAWA i PAŃSTWA. Pokazuje to  piramida kłamstwa, której  podstawę stał się typowy "pozew o ustalenie prawa".  Efektem tych matactw sędziów krośnieńskich było powstanie witryny AFERY PRAWA.
       Były już Minister Sprawiedliwości  Grzegorz Kurczuk  powiedział, ze jego PANEM nie jest PREMIER, ani PREZYDENT, tylko obowiązujące PRAWO. Szkoda, że w dalszym ciągu zapowiedz ta okazała się typowym "mydleniem oczu". 
Czy wywalczę odpowiedzialność finansowo-prawną sędziów za błędy prawne popełnione podczas pełnienia swej urzędniczej funkcji? W końcu każdy [oprócz dzieci] odpowiada za popełnione przestępstwa i błędy. Kiedy ci urzędnicy dorosną i staną się odpowiedzialni?
      Dlaczego sędziowie robią przekręty? - układy?, kasa? - chyba nigdy nie dowiemy się... Jednak wszystko świadczy, że instytucję sądu traktują często  jako prywatną dochodowa firmę i  stawiają się ponad  PRAWEM. 
      Każdy wywyższony w galerii sędzia postąpił nieetycznie, stronniczo, dopuścił się istotnych błędów proceduralnych w wydanych decyzjach, oszukał nieświadomych   przekrętów prawnych , a często  ofiar przestępstw... 
     Sprawdź czy sędzia prowadzący Twoją sprawę nie jest zamieszany w matactwa. Wystarczy wpisać nazwisko i imię sędziego, prokuratora itp.  do  najpopularniejszej światowej wyszukiwarki GOOGLE,  lub choćby do  polskiego SZUKACZA.  Jeżeli tak, to wystąp o jego wyłączenie - stronniczy sędziowie nie powinni pełnić dłużej tak odpowiedzialnych funkcji...   
* CZAS OSĄDZIĆ SĘDZIÓW  
RAPORT O STANIE SĄDOWNICTWA W POLSCE   SĘDZIA, CZY PROKURATOR POWINIEN PONIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNĄ - ŁĄCZNIE Z POZBAWIENIEM MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU ZA POSTĘPOWANIE SPRZECZNE Z PRAWEM, ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODU. KIEDYŚ ZAWÓD TEN KOJARZYŁ SIĘ Z SZACUNKIEM - DZISIAJ Z KORUPCJĄ. IMMUNITET  SĘDZIOWSKI  KRYJE WIELE PRZESTĘPSTW...      
Z tego powodu, dla przypomnienia sędziom, składanie przez nich ślubowanie. Co niektórzy dawno o nim świadomie zapomnieli. Tak więc słowa roty dla wszystkich zapominalskich sędziów: 
  "ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE JAKO SĘDZIA SĄDU POWSZECHNEGO SŁUŻYĆ WIERNIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, STAĆ NA STRAŻY PRAWA, OBOWIĄZKI SĘDZIEGO WYPEŁNIAĆ SUMIENNIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYMIERZAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, BEZSTRONNIE WEDŁUG MEGO SUMIENIA, DOCHOWAĆ TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ, A W POSTĘPOWANIU KIEROWAĆ SIĘ ZASADAMI GODNOŚCI I UCZCIWOŚCI" - można dodać TAK MI DOPOMÓŻ BÓG. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Oczywiście, zgodnie z  art. 213§2kk  [ braku przestępstwa z art. 212§1 i 2kk]  - nie popełnia przestępstwa, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu - a tak jest w moim przypadku, ponieważ przez dwa lata nie udowodniono mi winy.
Prokuratura strzyżowska umorzyła bezprawnie prowadzone przeciwko mnie śledztwo z dniem 30.07.03r. Czy w końcu Sądy podejmą czynności proceduralne naprawy wyrządzonych mi szkód? Ja nie wierzę w "samouleczenie" się organów sprawiedliwości. 75% społeczeństwa uważa nasze sądownictwo za niesprawiedliwe, ja jestem w tej większościowej grupie, tak więc to my mamy racje...

    STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH - zapraszam do współpracy wszystkich chętnych i poszkodowanych przez niekompetentne organy urzędnicze... 

Moje odpowiedzi na  zarzuty sędziów  i  prokuratorów w sprawie pomówienia z art.212  zostają do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi, czyżby "organy [nie]sprawiedliwości"  obawiały się jeszcze większego ośmieszenia???... Ten dwuletni już brak odpowiedzi na postawione zarzuty, podobnie, jak stałe wykasowywanie moich stron internetowych, prześladowanie mojej działalności publicystycznej, dowodzą przedstawianych faktów.  

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

  czarna lista Tomasza Jachnickiego.