TYLKO NIEKOMPETENTNY LESZEK DRWĘSKI?

      Tu mamy jeszcze jeden przykładowy "łańcuszek niekompetencji". Na wniesione zażalenie do Ministerstwa prokurator Prokuratury Krajowej Leszek Drwęski przesyła otrzymane dokumenty "w dół" - do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Ta przesyła niżej, czyli do Prokuratury Okręgowej, oczywiście zmieniając przy okazji, status pisma - z poszkodowanego stałem się przestępcą, pomimo że nie ja robię przekręty. Tak dla zabawy, któryś raz z rzędu wyjaśniam niektóre sprawy  niestety, muszę kończyć, resztę dopiszę później...  np. w blogu o sędzim rzeszowskim P. Popku.
       do prokuratury i Ministerstwa poszły kolejne pisma, ale nie ma tam żadnej kompetentnej osoby żeby mi odpowiedzieć, hmm, a może z tej pomroczności intelektualnej zapomnieli nawet jak się pisze...? 

drweski-prok.kraj-prok.apel.inform.gif (12826 bytes) drweski-prok.apel.prok.okr.inform.gif (8592 bytes) drweski-prok.apel.skarga.interwen.s1.gif (18513 bytes) drweski-prok.apel.skarga.interwen.s2.gif (13663 bytes)

 

Tak więc cała ta etyka sędziowska, przysięga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.