DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Pomimo wcześniejszych ustnych uzgodnień i wpłat /ok.8.000zł/ dokonywanych kosztem wyrzeczeń, adwokat za swe niefachowe usługi  wniósł pozew o zapłatę, od razu z zajęciem hipoteki nieruchomości - dziwne, ze sąd przyjął coś takiego / nie ten formularz i procedura/. Naruszył tym samym tajemnicę i dobro klienta. Pomimo braku dowodów / umów/ jakichkolwiek zobowiązań klientki. Sąd Rejonowy w Lesku na niejawnym posiedzeniu, pozbawiając klientkę praw obrony przyznał mu, oczywiście stronniczo, rację. I pewno zwolnił jeszcze z płat sądowych - tak wnioskował w swoim pozwie. Komornik ochoczo, bez nakazu wysłania wezwania o zapłatę, zaczął od zrobienia wpisu na wspólną / małżeńską/ hipotekę. Klientka uważam, że adwokat Witold Ciuwara prowadził powierzone mu sprawy wyjątkowo niefachowo, niestarannie, bez znajomości procedury, a celem jego działaniem było oszustwo i wyłudzenie maksymalnego honorarium, a obecnie przejęcie nieruchomości. Ma duże wątpliwości, czy skończył w ogóle jakieś studia prawnicze, a czy nie jest tylko jakimś kameleonem. Sama ma duże problemy w przeżyciu i wychowaniu dzieci.