Artykuł opisujący nieprawidłowości w działalności sądu i prezesa spółdzielni W. Garbińskiego został opublikowany w Super Nowościach nr. 115.z dnia 18.05.2000r. celem wznowienia przez prokuraturę umorzonych stronniczo spraw. Jedynym efektem było zastraszenie niewinnego dziennikarza spełniającego swój publiczny obowiązek . Dla mnie jest to dowodem smrodu z "organów sprawiedliwości". Może by zmyć trochę tego gnoju z waszych organów panowie prokuratorowie i sędziowie?... A czy faktycznie macki sięgają Sądu Najwyższego???  

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.