"WIELKIE BRANIE"

 Co to takiego? - Naprawdę chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć zwrotu. Oczywiście są dziesiątki innych nazw i zwrotów potocznych do określania zjawiska korupcji. Najbardziej znane to: "wyrazy wdzięczności", "świadczenia szczególne", "dodatkowe gratyfikacje", "górka", "bractwo", "wziątek", "napiwek" "korzyści niezależne", "dary losu", "silne argumenty", "smerfy", "prezenty", "kanapki", "hamburgery", "dowody współpracy", "przyśpieszacze", "przekonywacze", "smarowacze", "pobrania", "suweniry", "pchacze", "chabary", "kubany", "zaliczki", "usługi", "przysługi". Taka różnorodność nazw dowodzi powszechności występowania tego problemu. Dotyczy każdego szczebla urzędnika państwowego, każdej funkcji administracyjnej. Łapownictwo administracyjne występuje w różnych dziedzinach administracji państwowej, tzn. urzędnik państwowy wykorzystuje swoje stanowisko w administracji do uzyskiwania korzyści osobistych. Zaczyna się od zwykłego "dowodu wdzięczności", np. kawy, czy czekoladek, który obowiązkowo należy dać lekarzowi, a kończy na "gratyfikacji" pieniężnej dla sędziego, czy prokuratora, który "z urzędu" , obligatoryjnie zobowiązany jest do zwalczania tego patologicznego zjawiska. Ostatnio jednak [zwłaszcza od dojścia do władzy AWS-UW] skorumpowanie "organów sprawiedliwości" znacznie wzrosło. Nawet najprostszej sprawy w sądzie nie da się rozstrzygnąć zgodnie z obowiązującym prawem, tylko należy "załatwić", żeby potem nie móc być zaskoczony odwrotnym efektem.  Korupcja ścigania karnego to odstąpienie od wszczęcia, niszczenie dowodów lub wpływanie w inny sposób na przebieg procesu karnego, w zamian za osiągnięcie korzyści majątkowych. Praktyka ujawnia szereg nieuczciwych sędziów, prokuratorów i policjantów, którzy właśnie w taki sposób postąpili. W większości przypadków nie ponoszą za to żadnych konsekwencji - nawet dyscyplinarnych, nie mówiąc o karnych, czy pieniężnych. Bezprawie powoduję automatyczny wzrost i powszechność występowania  tej patologii. Efektem jest "awans" na zaszczytne drugie miejsce "organów sprawiedliwości" w pojedynku o "najbardziej skorumpowanych".  Jeszcze tylko wyprzedzają ich lekarze, ale to naprawdę tradycja występująca "od zawsze". Awans "organów sprawiedliwości" można tylko porównać z rozszerzaniem  się działalnością ekskluzywnych salonów masarzy w Polsce. Ich motto - im więcej dasz, tym lepszą i  bardziej fachową będziesz miał usługę... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.