Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010


Zawiadomienie o przestępstwie prokurator Alina KELLER zatrudnionej na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Ministra Andrzeja Czumy.


Warszawa, 24 lipca 2009 r.

Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu
(ze wskazaniem, że rząd Donalda Tuska jest w pewnej części rządem przestępców)

Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów

Zawiadomienie
o zuchwałym przestępstwie popełnionym
przez
prokurator Alina KELLER
zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Ministra,
która z zamiarem bezpośrednim i prawdopodobnie w zmowie przestępczej
dopuściła się:
pomaganie sprawcy przestępstwa uniknięcia odpowiedzialności karnej (art. 239 § 1 k.k.);
celowego ukrywania prawdy oraz poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.);
a tym samym
wykorzystywania zajmownego stanowiska do działania na szkodę interesu prywatnego i publicznego (art. 231 k.k.).

Uzasadnienie

W dniu 19 czerwca 2009 r. złożyłem (za pokwitowaniem) Zawiadomienie o zuchwałym przestępstwie popełnionym przez prokuratora: Jacek Kamil PLETNIEWSKI, zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Ministra Sprawiedliwości.
Zawiadomienie dotyczyło faktu, że niejaki Andrzej Czuma zatrudniony na stanowisku Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego ukrywa przestępstwa.
Wskazano przy tym, że Andrzej Czuma to znany przestępca jeszcze z czasów PRL-u, za co w III (Najjaśniejszej, oczywiście) RP awansował na stanowisko Ministra Sprawiedliwości‑Prokuratora Generalnego.
Było to także ujawnione na stronie internetowej:
/index2.php?p=teksty/show&dzial=urzednicy&id=2853

W dniu 2 lipca 2009 r. otrzymałem pismo z dnia 23 czerwca, znak: BM-III-051-651(2)/2009/PR z Ministerstwa Sprawiedliwości, Biuro Ministra Wydział Skarg i Wniosków, podpisane przez: Główny Specjalista w Biurze Ministra (podpis) Alina Keller prokurator.

W pierwszym zdaniu swego pisma, pani prokurator Alina Keller przedstawia – cytuję:
„Odpowiadając na kolejne pismo Pana z dnia 10.06.2009 r., w kórym wyraża Pan niezadowolenie z treści udzielonej odpowiedzi pismem z 07.05.2009 r. o nr BM III-051-651/09/PR i w konsekwencji składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora, który tej odpowiedzi udzielił, informuję co następuje.”, koniec cytatu.

W powyższym jednym zdaniu, pani prokurator Alina Keller wstawiła tylko jedno oszustwo i tylko jeden przekręt:
a) oszustwem jest twierdzenie, że pismo z dnia 07.05.2009 r., które otrzymałem w dniu 16.05.2009 r., oznaczone jest jakimkolwiek numerem, – nie jest oznaczone jakimkolwiek numerem;
b) prymitywnym przekrętem jest twierdzenie, że w moim piśmie wyrażam niezadowolenie i w konsekwencji składam zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Andrzeja Czuma. I jestem zadowolony (tak! zadowolony! a nawet bardzo zadowolony), że wykryłem przestępcę.
Ergo: pani prokurator kłamie, że wyrażałem niezadowolenie.
Natomiast niezadowoleni to przestępca Andrzej Czuma i jego podwładni… , a co wskazana pani prokurator ukrywa.

Zaraz w drugi zdaniu, (zadowolona? czy nie?) pani prokurator Alina Keller pisze:
„Pismu Pana nie można nadać biegu w żądanym zakresie z uwagi na brak jakichkolwiek racjonalnych przesłanek uzasadniających popełnienie przestępstwa przez wymienionego prokuratora tut. Wydziału.”, koniec cytatu.

W powyższym, pani prokurator Alina Keller powtarza bełkotkę swego „kolesia po fachu” zwanego prokuratorem Jacek Kamil Pletniewski, o jakichś „racjonalnych przesłankach”.
Pani prokurator Alina Keller racjonalnie(!?) uprawia działalność przestępczą: ukrywa przestępstwa „kolesiów po fachu”, a tym samym działa bezczelnie i zuchwale na szkodę interesu prywatnego i publicznego, wykorzystując do tego zajmowane stanowisko w Ministerstwie Sprawiedlwiwości, a które tym samym staje się „speluną przestępczą”. Czemu nie należy się dziwić, ponieważ szefem jest znany kryminalista już z czasów PRL’u. „Ma się te zasługi!”.

Racjonalnie, czy nieracjonalnie?
Wobec tego, ot tak sobie, podaję pani prokurator Alinie Keller niektóre przepisy, które powinna znać i stosować. Jeżeli nie, to wyłudza pensję (racjonalnie, czy nieracjonalnie?).

Kodeks postępowania karnego, stanowi:
Art. 118. § 3. Pismo w sprawie należącej do właściwości sądu, prokuratora, Policji lub innego organu dochodzenia, skierowane do niewłaściwego organu, przekazuje się właściwemu organowi.
Art. 305. § 1. (169) Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

Pani prokurator Alina Keller zatrudniona w Biurze Skarg Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest uprawniona do wydawania postanowień.

bez poważania:

dr Janusz B. Kępka

P.S.: w ramach nieracjonalnych (tak!) zauważeń.

Niejaki Karol Darwin (ponoć) racjonalnie(!) wskazywał (w mojej biblioteczce stoi: La descendance de l’homme et la selection sexuelle par Ch. Darwin, M. A., F.R.S., etc, Paris 1875), że człowiek (homo sapiens) wprost pochodzi od małp człekokształtnych (antropoidów).

Ponoć małpy wniosły pozew o naruszenie ich dóbr osobistych, a to poprzez nieracjonalne(!) porównywanie ich z homo sapiens. Według (niektórych) polskich prokuratorów, małpy mają rację: żaden polski prokurator nie jest małpą. Całkowicie nieracjonalnie. Natomiast ze wskazanego wyżej dzieła Karola Darwina wprost wynika, że jest całkiem odwrotnie. Całkiem racjonalnie. Interesujące, kto tu ma (nie)racjonalną rację? (prawie)Amen.

Uwaga: niektórzy podnoszą, całkiem racjonalnie(!), że w przeciwieństwie do wskazanej wyżej teorii Karola Darwina, przeobrażenie homo sapiens w małpę (antropoida) jest niewątpliwie awansem w ewolucji, także seksualnej. Dlatego żaden prokurator nie może być (racjonalną) małpą. To z kolei wyjaśnia, dlaczego prokuratorzy nagminnie posługują się bełkotką w rodzaju: „brak jakichkolwiek racjonalnych przesłanek”.

dr Janusz B. Kępka

A poniżej jako załącznik pismo z Ministerstwa...

VIDEO Prośba Zbigniewa Kękuś do byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Fundacji „Nie lękajcie się”

Poniżej umieszczone są kopie pism, które skierowałem do wielu instytucji,
aby podjęło odpowiednie kroki, celem zapobiegnięcia dalszemu łamaniu obowiązującego prawa w RP

PUBLIKACJE NA AP - WALKA ZBIGNIEWA Z RZECZNIKIEM A. ZOLL O PRAWA OJCA I DZIECI


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.


zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.