Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 12-04-2012

Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o podjęcie interwencji w sprawie Andrzeja Dziąby oskarżonego o czyn z art. 226 KK 

Pan Michał Kłos

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi

ul. Narutowicza 64

90 - 136 Łódź

 

Działając w imieniu Pana Andrzeja Dziąby i własnym, zwracam się do Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o zbadanie akt sądowych w niżej opisanej sprawie. 

Poniżej przedstawiam stan faktyczny jaki miał miejsce w niniejszej sprawie: 

1. Na podstawie art. 304 §1 KPK zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN.

Umowę podpisałem na skutek podstępnie i przebiegle zaplanowanego oszustwa finansowego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników „żołnierzy” z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A. i skorumpowani funkcjonariusze publiczni. 

Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe – co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę

Bezpośrednio na skutek tego oszustwa finansowego straciłem wraz matką kwotę ponad 326 tysięcy PLN a dodatkowo przedstawiciele z Getin Banku SA - łamiąc ustawy - doprowadzili do zadłużenia mojej matki na kwotę około 100 tysięcy PLN. 

Następnie wykorzystując skorumpowanych sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze bezprawnie ograbiali moją matkę Michalinę Jączek  z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając mojej mamie ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.
Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11 i inne akta oraz dokumenty.

Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opsany jest na portalu internetowym aferyprawa.eu, nowyekran.pl i innych, podaję linki:

http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego , http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena

2. Pan Andrzej Dziąba w piśmie zaadresowanym do Pani Krystyny Mielczarek Przewodnoiczącej Wydziału II Karnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi z datą 23 marca 2012r., sygn. akt K II 051/72/12 , prosi by Sąd bez zbędnej zwłoki podjął stosowne działania w jego sprawie.

Dowód: pismo Andrzeja Dziąby zaadresowane do Sądu Apelacyjnego w Łodzi z datą 23 marca 2012r., sygn. akt K II 051/72/12. 

Szanowny Panie Prezesie 

Bulwersuje fakt, że z taką zajadłością prokuratorzy i sędziowie ścigają Andrzeja Dziąbę za rzekome znieważenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, natomiast są całkowicie ślepi i głusi na aferę finansową wywołaną przez przedstawicieli z Getin Banku SA, w wyniku której oszuści bezprawnie doprowadzili do przejęcia mienia od swoich klientów na rzecz Leszka Czarneckiego w kwocie 689 milionów PLN a skorumpowani prokuratorzy i sędziowie od ponad trzech lat działają w zmowie przestępczej, mataczą i wspierają działania przestępcze aferzystów z Getin Banku SA, by chronić ich przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Podkreślam, że na skutek rażącego łamania prawa i obrazy urzędu sędziego przez skorumpowanych sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt II C 597/08  został  powołany Sąd Dyscyplinarny w Łodzi. Pani Krystyna Mielczarek - pełniąca wówczas funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (a obecnie Przewodnicząca Wydziału II Karnego) bezprawnie nie przekazała mojego zażalenia do Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego, na skandaliczne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które chroni układ przestępczy w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Mam nadzieję, że Pan Michał Kłos obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyjaśni i nada właściwy bieg sprawie, którą była Prezes „zamiotła pod dywan”, czym popełniła czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne. Dodać należy, że zgodnie z Ustawą Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych mam prawo do Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji.
Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące porzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach. 

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy.

Prokuratorzy stracili wiarygodność w społeczeństwie a część z nich to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i odruchów ludzkich, którzy w sprawach prostych i oczywistych rażąco łamią prawo na szkodę pokrzywdzonych, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej.
Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

3. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w demokratycznym społeczeństwie sądy muszą wzbudzać zaufanie w odczuciu opinii publicznej.

Vide: Orzecznictwo Strasburskie, Tom I, profesora Uniwerytetu Mikołaja Kopernika Tadeusza Jasudowicza. 

Tymczasem w społeczeństwie polskim funkcjonariusze publiczni reprezentujący prokuraturę i sądy u wielu pokrzywdzonych wzbudzają odrazę i brak wiary w dochodzenie prawdy i sprawiedliwości. Dnia 31 marca 2012r. pokrzywdzeni na Kongresie Protestu w Warszawie, zgodnie podkreślili dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości w Polsce, arogancję sędziów, wydawanie niesprawiedliwych wyroków w prostych i oczywistych sprawach, manipulowanie procedurami, ochranianie przez sądy i prokuraturę korupcji i inne patologiczne zjawiska. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Na podstawie badań przeprowadzonych przez międzynarodową, pozarządową organizację Transparency International ponad 80 procent społeczeństwa w Polsce nie ma zaufania do Sądów. 

W nawiązaniu do powyższej treści zadaję następujące pytania: 

A. Jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które z wielką zajadłością ściga Anrzeja Dziąbę, osobę bardzo schorowaną, w wieku 56 lat, za rzekome znieważenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, natomiast całkowicie pomija oszustwa finansowe miliardera Leszka Czrneckiego i jego “żołnierzy” z Getin Banku SA, którzy bezprawnie doprowadzają swoich klientów do ruiny materialnej, wykluczenia społecznego a nawet śmierci?
Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące porzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach.

B. Jak żyć w kraju w którym prokuratura i sądy funkcjonują jak w dawnych guberniach carskich, gdzie masowo są krzywdzeni uczciwi obywatele przez funkcjonariuszy - opłacanych bardzo hojnie z pieniędzy podatników - którzy często wydają orzeczenia sprzeczne z zasadami prawidłowego rozumowania, dopuszczją się licznych bezczynności i zaniechań, bezczelnie łamią procedury i podstawowe prawa człowieka?
Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące porzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, uprzejmie proszę Pana Prezesa o zbadanie akt opisanej sprawy i zwrócenie uwagi, iż w interesie społecznym nie leży dalsze szykanowanie Andrzeja Dziąby za rzekome znieważenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, ale ściganie rzeczywistych oszustów finansowych, których prokuratura i sądy w apelacji katowickiej skutecznie chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Proszę o refleksję nad moimi uwagami oraz udzielenie mi odpowiedzi.

Niniejsze pismo wysyłam również pocztą elektroniczną do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko skorumpowanym funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości bezprawnie chroniących oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną. 

                                                                                       Z poważaniem     

                                                                                            Jan Jączek  

Więcej:

CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kailan
05-01-2015 / 00:22
~Susan
24-12-2014 / 04:13
What’s missing on Million Mile Secrets? I would love to see ways of seihnracg" rel="nofollow">fxrffkmrgkr.com">seihnracg for Oneworld partner awards without calling AA reservations.And perhaps you should also cover the other two alliances, namely seihnracg" rel="nofollow">fxrffkmrgkr.com">seihnracg with ANA for Star Alliance and airfrance.us for Sky Team.
~Airifin
20-12-2014 / 10:28
Nie jestem pewein czy jest rozsądnie zadłużać się w bankach na święta, ale skoro są takie oferty to znaczy, że są także chętni. Myślę jednak, że lepiej zostawić sobie zdolność kredytową na coś co naprawdę będzie nam potrzebne.
~mgr prawa
09-03-2013 / 20:07
LUDZIE - LECZYĆ SIĘ WAM TRZEBA O ILE NIE JEST ZA PÓŹNO
~dżygit
17-09-2012 / 10:20
Cytować +2 #8 renigast 2012-09-02 20:15 Ciąg dalszy - W tym przestępczym procederze pozbawienia ich prywatnej okazałej nieruchomości zlicytowanej za bezcen na rzecz byłego komunistycznego oprawcy i przestępcy, funkcjonariusza SB kpt.Henryka Żebryka -obecnego szefa firmy ochroniarskiej w Koszalinie "SZABEL "/siłą / brał udział komornik M. Winnicki przy pomocy funkcjonariuszy Policji .Na ten przestępczy i barbarzyński akt przemocy przyzwolenie wydał koszaliński wymiar NIE/sprawiedliwości wspierający przestępczy i mafijny układ w naszym mieście i regionie / pomimo że postępowanie w sprawie jest nie prawomocne / -patrz akta spraw prokuratorsko -sędziowskie ....Proszę o przekazanie tej informacji gdzie tylko można ...Pozdrawiam Tadeusz W. KOMITET OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI -KOSZALIN Cytować 0 #7 renigast 2012-09-02 20:13 ~N Obserwatir 01-09-2012 / 19:41 UWAGA !!!!UWAGA !!!! Nasza lokalna prasa Głos Koszaliński 24.pl na pierwszej stronie informuje w art .pt." Mężczyzna chciał skoczyć z dachu w Koszalinie ", patrz -FORUM......wkrótce więcej informacji oraz film ..... Pragnę poinformować obywateli RP, że te tragiczne wydarzenie dotyczy naszego kolegę Wiesława Rowińskiego i jego żony - członków Koszalińskiego Komitetu Obrony Sprawiedliwości , którzy w okrutny sposób zostali pokrzywdzeni przez koszaliński i przestępczy układ POlityczno SB-ecki ,oraz prokuratorsko - sędziowski !.Do dzisiejszego samobójczego aktu naszego kolegi z powodu bezprawnej eksmisji z prywatnej posesji doprowadzili prezydenci Koszalina i ich ratuszowi urzędnicy . C D N Cytować 0 #6 renigast 2012-09-02 20:07 ~Zszokowany 01-09-2012 / 21:02 Koszalin. Zdesperowany Wiesław Rowiński przez wiele godzin przebywał na dachu w samobójczym postanowieniu. Zgodnie z obywatelskim obowiązkiem bronił swojej własności jak prawdziwy bohater. Gdyby komornik nie zaniechał wątpliwej egzekucji a policja nie odstąpiła od pacyfikacji jego i żony Urszuli Rowińskiej, to niewątpliwie doszłoby do dramatu. Wszystko dzięki duchowemu wsparciu zakończyło się szczęśliwie dla państwa Rowińskich. Nie byli osamotnieni w swoim dramacie. Po wkroczeniu Komornika na teren posesji w/w do zdarzenia niezwłocznie przybyli członkowie miejscowej tzw. "samoobrony obywatelskiej" różnych formacji oraz dziennikarz Afer prawa, który na prośbę pana Wiesława dokumentował kamerą całą akcję, będąc jednocześnie wybranym przez niego negocjatorem. www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120831/KOSZALIN/120839916 . CDN. Cytować -1 #5 renigast 2012-09-01 08:41 W dniu 31-08-2012r ok. g. 10-tej dokonana została pacyfikacja posesji Nr 97 przy ulicy Piłsudskiego w Koszalinie. Siłami plutonu policji z KMP w Koszalinie dowodzonego przez Z-cę wtażki W. TYL -a Komedianta w Koszalinie. Pacyfikacja odbywała sie pod kierownictwem koszalinskiego awanturnika komornika Marek Winnicki i jego asystentów. Policjanci poturbowali OFIARĘ Nazistowskiej ZBRODNI prokuratorów i sędziów Czesława ŚWIĄTEKN niszcząc jego hasła PROTESTU p-ko NAZIZMOWIi"DOBROBYTOWI" wg scenariusza Donalda TUSK-a. Polska państwo na niby. Pensjonat pod "ORŁEM" Cytować 0 #4 renigast 2012-08-27 06:02 BRACHU. gen BoNDARYK - SZEF A B W stwierdził na piśmie, że "To TO" NIE zagraża BEZPIECZEŃSTWU R P. Cytować 0 #3 miki 2012-08-27 05:57 Dorotka i Antoni - rodzina Stasia - "piorą" przez Szwajcarię kasię GAWŁOWSKIEGO. Ps.Dżoana od aniołów (PANIENKA STASIA) pojechała do Wietnamu się szkolić" jak wyszkolić dzieci do pracy na plantacji bambusa. Banany u nas NIE wypaliły. Więc są osiągalne w Lidl-u. Cytować 0 #2 jakel 2012-08-27 04:19 Zgodnie ze staropolskim porzekadłem :" ... każdy wuj na swój strój ..." - "buduje" się dla Wolnej, NIEpodległej i Demokratycznej Polski IMPERIUM któłre jest ośmiornicą a hersztem jest GAWŁOWSKI Stanisław niby wielki człowiek a FAKTY świadczą, że pospolity watażka jakich brat Polak zna zm okresu SZABROWNICTWA - lat 45 -50 -tych. CURIOZUM - depcze i niszczy NIEPOKORNYCH. Po NAZISTOWSKU - siłą , gwałtem i bezmyślności paranoją. cit. " ... a słowem jak nożem ..." czesław NIEMEN. GAWŁOWSKI !! Kończ Waść wstydu oszczędź. GENTELMEN to TY jesteś jak mniej niż ZERO. czytaj - www.pokrzywdzeniprzezgawłowskiego.pl
~miki
17-09-2012 / 01:45
****Gościu !! masz rację to jest faktycznie ***"działalność gospodarcza" uzbrojona w IMMUNITETY reszta jest w Poważaniu CZYLI MAJA w D U P I E . o !!!! DUPY to mają. jak przepowiedział Karol MARKS " ... byt kształtuje ... O D B Y T ..." A Donaldino bełkoce, że DOBROBYT ale z tego DOBROBYTU wyszedł ... K R Y Z Y S. Jak to może być możliwe ?! Od ponad 1000LAT funkcjonuje K R Y Z Y S skąd się wziął u Donaldino D O B R O B Y T ???
~marek777
17-09-2012 / 01:29
do jakela - BRACHU cieniasowi "KTOś" należy się trochę więcej niż głaskanie. Jego treść z dnian 14-04-2012r świadczy ponad wszelką wątpliwość - ON reprezentuje "polskę na niby" czyli największą KUPĘ GNOJU uzbrojoną w IMMUNITETY. TO nie kto INNY JAK ZASYFIAŁA PROKURATORSKO-SęDZIOWSKA dzicz - Zgraja magistrów prawa. Do której rozsądku prof. Marian FILAR - karnista usiłuje dotrzeć. A ta H O Ł O T A dalej puszcza swoje NAZISTOWSKIE ASPIRACJE -insynuacją urojeń własnych - " ... kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ..." Wesołego Alleluja !!
~jakel
16-09-2012 / 23:05
do "~ ktosia" - otóż "czesłąw45" ujawnił wierzchołek góry lodowej jaka funkcjonuje na zadupiu w powiatowej koszulinie.natym wierzchołku góry stoi ... Stanisław Gawłowski ps. DYZMA - żołnierz Donalda TUSK - a. Ten super talent jako burmistrz Darłowa bawił się za syndyka masy upadłościowej - kuter wartości : 250 tys. złotych sprzedał za ... 500 złotych. To jest sztuka - rekord Guinesa. Jako v-ce prezydent Koszalina bił rekord za rekordem. Wokól siebie zwerboewał prokuratorów i sedziów ... ubzdurali sobie, ze stworza Pod szyldem Polski państwa na niby swoje IMPERIUM ... Dyzma w Szwajcarii uruchomił pralnię pieniędzy ... tam odbywa się przepierka 5 mld złotych z ... Funduszu Ochrony Środowiska której jest Prezesem Rady Nadzorczej ... **~~ KTOSIU*** - reszte doczytaj na www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego... doczytaj o magistrze Szczepaniku wójt ze Świeszyna, doczytaj o Wiesławie i Urszuli Rowińscy, doczytaj o Januszu SKIBICKIM Prezesie SO K-lin, który spółkę wodna w gminie Mielno wykolegował na 500 tys. złotych w porozumieniu z wójtem Choińskim, a co na to Roman Szewczyk starosta ... poczytaj ... to jest schizofrenia ale HOŁOTY której po roku 1989 ubzdurało się, że Pana Boga na nogi złapała dr nauk medycznych EWa Kramarz obnażyła koszalińskie dno. Czesław ŚWIĄTEK jest zdrowy psychicznie tak brzmi werdykt doktor nauk. KTOSIU wypadałoby się samemu przebadać ... zapoznaj się tyg. Solidarność Nr 47 z dnia 24-11-2006r oraz dz. "MIASTO" - "Prawo NIE SPRAWIEDLIWOŚĆ" oraz Interpelacja Poselska - Czesława HOC - a - dz. "MIASTO" - 10-10-2010r
~ktoś
15-04-2012 / 17:42
Wielmożny Panie Czesławie, wpisujesz ciągle jakieś komentarze oczerniasz wszystko i wszystkich , ale najpierw wyjaśnij czytelnikom AP o co chodzi lub wskaż publikację dotyczącą tej tak wielkiej pańskiej niesprawiedliwości. Powiem Panu że jedna, dwie a nawet z pięć osób może skrzywdzić kogoś ale nie tyle co Pan tu wskazuje- to się nazywa już schizofrenia ,którą trzeba leczyć.
~Gość
14-04-2012 / 23:07
Z tym, że to są ignoranci prawa to bym się nie zgodziła. To są spece w swingowaniu, iluzjoniści ... coś a'la Dawid Copperfield. No i pierwszorzędni "biznesmeni". Świetną, dochodową "firmę" mają w tym wymiarze sprawiedliwości. Bez Vatów, podatków, Zusów - pięknie zorganizowani.... W mojej sprawie Prezesi Sądów w Warszawie na piśmie stwierdzili, że nie potrzebują do wglądu oryginałów w sądzie, wystarczy papier, który ma: walor, sens, treść i charakter dokumentu oryginalnego. I na podstawie papieru toaletowego wpisali na prezesa w KRS 25405 Włocha, któremu następnie jako "prezesowi" pomogli przejąć moje udziały. "Usługa" oczywiście w majestacie prawa, żadne tam bezprawie. Na każdym dokumencie zawierającym idiotyzmy widnieje dumnie godło RP. Papier toaletowy jest do wglądu całego spektrum prawno-gospodarczego, każdy ma prawo poprosić o kserokopię. Na nieśmiałe uwagi, że to papier toaletowy, SSR Brejtkopf odpowiada, że nie ma podstaw do wykreślenia nieprawdziwych danych. Ona też nie jest ignorantem prawa, bo Minister Sprawiedliwości A. Czuma nakazał kontrolę, która wykazała "niewłaściwą interpretację orzeczników podczas dokonywania wpisu" Potem nakazał ich "pouczyć" prawidłowej interpretacji i naprawić błędy. ... No i co ? Śmieszny ten Minister był, zaraz po powrocie z USA. "Biznesy" SS chciał ukrócić,.. no i trzeba było rozdmuchać jego "grzeszki" z kartami kredytowymi i skupić na nim uwagę. W końcu stary tetryk dał spokój i "firma" dalej działa.