Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-09-2012

Wniosek do Pana Posła Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania w związku z protestami prowadzonymi przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

31 sierpnia ekipa dziennikarska Afer Prawa ( http://aferyprawa.eu ) i Monitora Polskiego ( http://monitor-polski.pl ) towarzyszyła dr Zbigniewowi Kękusiowi w wizycie w biurze poselskim Jarosława Gowina. 
Okazało się, że poseł nie ma czasu na wypełnianie swoich obowiązków poselskich. To po co taki poseł?

Zbigniew Kękuś, Zdzisław Raczkowski i Helena Fleszar u posła Gowina.

 

 

Kraków,  dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

Zbigniew Kękuś  Teresa Kawiak 

Pan Jarosław Gowin
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro
Poselskie
ul. Karmelicka 1
31
-133 Kraków  

Dotyczy:               

1.       Wniosek o wyznaczenie terminu spotkania z nami w związku z protestami prowadzonymi przez nas przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

2.       Wniosek o sporządzenia i doręczenia nam – w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia,  czy na okres zaangażowania w sprawę Amber Gold Adresat niniejszego pisma zawiesił sprawowanie mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zrezygnował z pobierania związanego z jego sprawowaniem wynagrodzenia.  

Wielce Szanowny Panie Pośle,  

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 lipca 2012 r. prowadzimy  protesty przed Sądem Okręgowym w Krakowie, w tym każde z nas prowadziło dwutygodniowe protesty głodowe.

Noce spędzamy w śpiworach.

Prosiliśmy w związku z tym o Pana Posła spotkanie z nami.

W dniu 30 sierpnia 2012 r. Dyrektor Pana Biura Poselskiego w Krakowie, Pani Anna Salamończyk–Mochel poinformowała nas, że Pan nie może spotkać się z nami, ponieważ premier Donald Tusk nakazał Panu, jako Ministrowi Sprawiedliwości, zaangażowanie się w sprawę Amber Gold.

Pan nie jest wszak ministrem ds. Amber Gold, a poza obowiązkami Ministra Sprawiedliwości ciążą na Panu także obowiązki Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Nic nam nie wiadomo, by Pan zawiesił na okres zaangażowania  w sprawę Amber Gold funkcjonowanie Pana Biura Poselskiego w Krakowie lub sprawowanie mandatu posła, w tym w tym pobieranie związanego z tym wynagrodzenia.

Jeśli je Pan pobiera jest Pana m.in. etycznym obowiązkiem wypełniać poselskie obowiązki.  

Świadomi przyczyn presji wywieranej na Pana przez premiera Donalda Tuska i konieczności w  związku z nią Pana zaangażowania w usuwanie skutków notorycznego niedopełniania  obowiązków przez licznych funkcjonariuszy publicznych zaangażowanych w przeszłości różny sposób w sprawy  prowadzone przez nich przeciwko Marcinowi P. uszanujemy Pana wolę zorganizowania Pana spotkania z nami w – na przykład – styczniu 2013 r.

Nie takie mamy za sobą doświadczenia z funkcjonariuszami publicznymi.

Niech Pan jednak będzie łaskaw ustalić jego termin i nas o nim zawiadomić.

Żeby ktoś inny w przyszłości nie musiał usuwać skutków obecnie przez Pana niedopełniania Pana poselskich wobec nas obowiązków.

Wnosimy, jak na wstępie.  

Z wyrazami szacunku,    

dr Zbigniew Kękuś   Teresa Kawiak

Więcej:

Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.
2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania
Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.
2012.08.29 Zawiadomienie Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu 190a Kodeksu karnego: "Uporczywe nękanie".
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran
Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Mariusz
05-09-2012 / 11:52
Panie pośle Jarosławie Gowin. Przed Ministerstwem Sprawiedliwości czeka także na audiencję zdesperowana mieszkanka Koszalina Urszula Rowińska, prowadząca trzeci dzień protest głodowy. O swojej krzywdzie wypowiedziała się publicznie na łamach strony internetowej pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl/ www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120831/KOSZALIN/120839916
~obserwator
04-09-2012 / 20:50
Gowin poleci ze stanowiska nie za to, że za darmo bierze kasę jako poseł, ale za to że swoje wystąpienie nie uzgodnił z Tuskiem :-)
~Robercik
04-09-2012 / 19:22
Ale ma szyld -u szewca widziałem lepszy-tak jakby się ukrywał.
~olek
04-09-2012 / 19:17
Brawo wreszcie widzę jak pracuje Gowin -toż to kwiat polityczny dzisiejszej władzy.Taki jesienny przebiśnieg.Ludzie mają się do kogo udać.Biuro Gowina pracuje zgodnie z wytycznymi PZPR.
~Karolina
04-09-2012 / 19:12
Kim oni są i dlaczego Boże jeszcze nie bijesz piorunami na sędziów i prokuratorów oraz polityków kpiących z Narodu.
~Robert
04-09-2012 / 13:29
Pan Gowin szuka rozgłosu przy sprawie Tuska.Nie sądzę aby mu chodziło o cokolwiek innego.Upatruje w tym swojego interesu na podniesienie pozycji.Cos jak pewne ,,elity,,żerujące na triumfie Solidarności.
~ Realistka
04-09-2012 / 00:23
Nie wierzę w żadne zapewnienienia osób , które "są zatrudnione " w biurach poselskich w zapewnienia dotyczące udzielania wszechstronnej pomocy poszkodowanym , zgłaszającym się do takich biur. Wysyłane przeze mnie kilka lat temu pismo z prośbą o pomoc do innego biura poselskiego również w Krakowie , lecz do innego posła- również ministra zwyczjnie zaginęło (?!!!). Te wszystkie biura to jeden wielki pic nad pice. Przyjmują obiecują , zapewniają , deklarują i co i jedno wielkie nic !!. Natomiast pełnienie wielu funkcji równocześnie to tez jest pic nad pice , wszak już dawno wiadono ,że jak ktoś jest od wszystkiego to tak de facto jest on od niczego , a..przepraszam Pan Minister ostatnio jest od Afery Amber Gold, tylko co chce wyjaśniać od wszystkiego , co z tym związne już dawno " umył ręce " nie widzi przecież winy cyt. " jakiegokolwiek sędziego " kurator , tom tylko pionek w tej grze a tak nawiasem mówiąc czy sędizia powinien wierzyć , bez sprawdzenia i weryfikacji faktów jakiemukolwiek kuratorowi ? Ci do Pana Ministra to ani z Niego Minister ani Poseł a filozof to i owszem , to na pewno tak !
~gość
03-09-2012 / 13:27
Czy i w jaki sposób wolno protestować pod Sądem? Na przykładzie pikiety krakowskiej - więcej na stronie: rebeliantka.nowyekran.pl/post/72491,czy-i-w-jaki-sposob-wolno-protes