Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA KRAJOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

Listy od czytelników - kolejny absurd, tym razem w wykonaniu Krajowej Izby Radców Prawnych która jak zresztą każda korporacja prawnicza "z urzędu" broni nieetycznych członków.

W związku z moimi zatuszowanymi dwoma zawiadomieniami o przestępstwie oraz blokowanymi i zatuszowanymi siedmioma skargami do Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości z KIRP w Warszawie otrzymałem kolejne zupełnie niedorzeczne postanowienie.

W sprawie trwającego postępowania dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie przeciwko m.in. radcy prawnemu z Brzegu Agnieszce Dębickiej - Krzyśków , to w przedmiocie rozpatrzenia naszego odwołania do K.I.R.P. w Warszawie w dniu wczorajszym otrzymałem równie kłamliwe i głupawe postanowienie z Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie rzekomo z dnia 25 Kwietnia 2008 r. ( wysłane dnia 7 Maja 2008 r.) .

Radcy Prawni tym razem z KIRP w Warszawie w swoich kłamstwach posunęli się do ponurego żartu i posłużyli się kompletnym absurdem prawnym, że Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Opolu rzekomo zrobił błąd ( już około setny błąd i cztery setny przedziwny zbieg okoliczności w przedmiotowej sprawie) informując nas o przysługującym nam odwołaniu do KIRP w Warszawie i nasze odwołanie pozostawiło bez rozpoznania.
W absurdalnym uzasadnieniu tego postanowienia radcy prawni z KIRP w Warszawie tym razem już przekroczyli wszelką granicę uczciwości i szacunku dla prawa i społeczeństwa.

Mianowicie w przejawie skrajnego lekceważenia , okazując swoją śmieszność , nagle doznali jakiegoś dziwnego olśnienia i światłości umysłu , bo z uzasadnienia tego postanowienia wynika że w sytuacji w której w świetle prawa nie przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego to dopiero wtedy stronom odwołanie przysługuje. Natomiast gdy w świetle prawa odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego stronom przysługuje, to wtedy takie odwołanie od postanowienia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie przysługuje. Tylko właśnie tak można zrozumieć treść uzasadnienia tego postanowienia albowiem wynika z niego , że w razie gdy można się dowołać to nie można się odwołać . Natomiast gdy nie można się odwołać to wtedy jak najbardziej można się odwołać.
Radcom prawnym najwyraźniej ze strachu pomieszało się w głowach.


Panowie radcy prawni najwyraźniej mocno się wystraszyli że w postanowieniu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego próbowali mi zarzucić obrazę sądu , a tymczasem to oni sami nazwali absurdem i złapałem ich na krytyce i obrazie postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu i postanowienia Prokuratury Rejonowej w Brzegu.
To absurdalne uzasadnienie jest wynikiem zemsty radców prawnych którzy obawiają się mojego odwołania do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ponieważ udowodniłem bezsporna winę już nie tylko radcy prawnemu z Brzegu która bezprawnie zastraszała nas sądem i prokuraturą oraz obraziła moją matkę, ale teraz doszła bezprawna manipulacja uzasadnieniem postanowienia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Opolu i to grubo po ustawowym dwutygodniowym terminie do sporządzenia uzasadnienia określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
W tym postępowaniu przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w Opolu wszyscy zgodnie kłamali i przyjęli rolę adwokatów radcy prawnego z Brzegu. M.in. Radca prawny z Opola w rozmowie telefonicznej z nami , usłyszał tylko to , co chciał usłyszeć. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zobaczył tylko to , co chciał zobaczyć. Radca prawny z Brzegu w swoich wyjaśnieniach w Sądzie powiedziała tylko to , co chciała powiedzieć , a w swoich pierwszych wyjaśnieniach napisała tylko to , co chciała napisać.
Panowie radcy prawni z Warszawy być może uznali te stwierdzenia za porównanie do trzech małpek , bo w tym wypadku wyszłoby na to , że była jeszcze czwarta małpka która umiała pisać.
Być może zaważyło jeszcze kolejne moje stwierdzenie zawarte w odwołaniu , że w tej sprawie zupełnie nie istotne są podejrzane i osobiste doznania radcy prawnego w Brzegu oraz fakt że zażądałem zasądzenia wobec radcy prawnego w Brzegu kwoty 500 zł jako kary dodatkowej tytułem nawiązki na rzecz Cmentarza Komunalnego w Brzegu . A także wnosiłem o skierowanie ją na ponowne egzaminy prawnicze celem odnowienia i poszerzenia wiedzy prawnej z dużym naciskiem na zdobycie elementarnego poczucia szacunku dla prawa i społeczeństwa.
Jednak to nie my ponosimy winę za chore i mocno podejrzane skojarzenia radców prawnych z Opola i Warszawy.

Oczywiście w tej sprawie będzie porządna skarga do Ministra Sprawiedliwości na radców prawnych z Opola którzy bezprawnie manipulowali w uzasadnieniu wydanego grubo po ustawowym terminie postanowieniu Sądu Dyscyplinarnego w Opolu w sprawie naszego odwołania od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego . To dotyczy naszej skargi na radcę prawnego z Brzegu. Radcy prawni z Warszawy którzy teraz bezprawnie kłamią i chronią nielegalny układ i swoich kolesiów przed odpowiedzialnością . Będzie również kolejne odwołanie do KIRP w Warszawie.
Ta sprawa ma ścisły związek z całą przedmiotową sprawą i zaskarżone przez nas pismo tego radcy prawnego oraz jej skandaliczne zachowanie stanowi kolejny dowód na upiorną tradycję panującą od dawna w Brzegu , która polega na zastraszaniu sędziami i prokuratorami , znajomościami i wykorzystywaniu tych znajomości do osiągnięcia nielegalnych korzyści majątkowych.
Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej nieuczciwych sędziów i prokuratorów wymienionych w moich skargach , a szczególnie SSR Bożenę Kaźmierczak - Jewgraf , SSR Bogusławę Turek, SSA Adama Jewgraf , Prezesa Sądu Iwonę Frajd , Prokuratora Rejonowego w Brzegu Agnieszkę Mulka - Sokołowską , Prokuratora Okręgowego w Opolu i Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu ( oczywiście mam też na myśli odwołanie nieuczciwych prokuratorów z Prokuratury Krajowej , RPO Janusza Kochanowskiego i pociągnięcie do odpowiedzialności ówczesnego ministra Zbigniewa Z. leży w interesie mieszkańców mojego rodzinnego miasta Brzegu , społeczności opolskiej oraz naszego całego społeczeństwa. Dla tych ludzi tylko istnieją wartości materialne , zaś moralne są im zupełnie obce. Błędnie im się wydaje że pieniądze są w życiu wszystkim , są chorobliwie pazerni na władzę . Jak w przypadku prokuratorów są mocno przerażeni przed podejmowaniem samodzielnych decyzji zgodnych z sumieniem i praworządnością. Wydaje im się że rządzą całym krajem zapominając że ustawodawca podarował ich aby pokornie służyli naszemu społeczeństwu które przecież utrzymuje ich z własnej kieszeni. Ponad to są zupełnie pozbawieni elementarnego poczucia uczciwości i szacunku dla prawa i społeczeństwa .

Mam nadzieję że z Państwa pomocą uda mi się nagłośnić tą bulwersującą i skandaliczną sprawę , doprowadzić do wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich winnych i zlikwidować ten nielegalny układ o charakterze sekciarskim .
Z Poważaniem - Aleksander Duda

duda.postan.swsd.s1.jpg (94952 bytes) duda.postan.swsd.s2.jpg (100102 bytes) duda.postan.swsd.info.jpg (43142 bytes)

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Silva
23-12-2014 / 09:06
Jan pisze:Czyżby TVP Krakf3w w rękach W.M. i jego wasali nie osiągnęła" rel="nofollow">ahlopgccnh.com"> jzczsee dna?! Myślałem, że gorzej być nie może.VA:F [1.9.13_1145]please wait...VA:F [1.9.13_1145](from 2 votes)
~Gift
19-12-2014 / 12:20
Ryszard pisze:Gratuluję wygranej z Jeziorkiem; teraz jak sądzę Jeziorek MUSI pcioeleć, bo zgodnie z praktyką w tej firmie przegrany musi odejść (ale pewnie do jakiejś zamrażarki ).VA:F [1.9.13_1145]please wait...VA:F [1.9.13_1145](from 2 votes)