Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

kolejny raz niekompetentny: SSO ANDRZEJ DZIEDZIC 
w towarzystwie blondynek? SSO Anna Bembenek i SSO Barbara Stukan-Pytlowany
 CZY POZEW O USTALENIE -  PRZEKRACZA MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNE SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH? 
CZY OD SĄDU MOŻNA OCZEKIWAĆ PROCEDURALNEGO POSTĘPOWANIA? 

 Krośnieński sędzia A Dziedzic, już raz został opisany za podobny numer. Do sądu krośnieńskiego w 2001r. została wniesiony pozew o ustalenie stosunku prawnego wypłaty zaległego chorobowego przez ZUS, który w skutek panującego burdelu w tej instytucji do dnia dzisiejszego nie wywiązał się ze swych zobowiązań. W sądzie krośnieńskim tak mataczono, ze zmieniono [oczywiście bez zgody powoda] wniesiony "pozew o ustalenie" stosunku prawnego na bliżej nie określone  "jakieś tam odwołanie" się od decyzji ZUS. Na skutek takiego matactwa Raczkowski jako powód zmienił się w pozwanego? - kolejny przekręt, niekompetencja, a może cud  sędziów krośnieńskich? Oczywiście, do dnia dzisiejszego pozew nie doczekał się rozpatrzenia, widocznie przerasta to możliwości intelektualne sędziów, jak i inne wniesione sprawy, został gdzieś rzucony na dno szafy.... 
Dano mi do zrozumienia, że jak opisuje matactwa sędziów, to niech nie liczę, że w tym sądzie cokolwiek załatwi się zgodnie z prawem i w normalnym terminie. Pięć lat, to minimum jakie potrzebują sędziowie na zapoznanie się z paroma stronami akt... Tyle już oczekują na rozpatrywane? [czytaj olane]  wniesione jeszcze w 2000r. kilka  zażaleń na komornika brzozowskiego, który zdefraudował majątek firmy "Elsan".
I teraz mamy kolejny przykładów nieproceduralnego działania krośnieńskiego sędziego Dziedzica, przetrzymywanie sprawy, jego niedouczenie?, a może sprzedanie się?  Z powodu opisanych matactw sędziów został wniesiony do sądu w Krośnie wniosek o wyłączenie sędziów których przekręty zostały opisane w wydawnictwie.. Tak więc, sędzia A. Dziedzic, mając choć trochę ambicji z uwagi na już raz wniesione zarzuty nie powinien brać udziały w rozpatrzeniu mojego zażalenia. 

Ale widocznie chce być sławny, tak więc zróbmy analizę postanowienia sędziego Andrzeja Dziedzica z dnia 04.12.03r. sygn.akt.VIIIGz 88/02? a otrzymane 15.12.03r. Zażalenie, pomimo wnioskowania jawności posiedzenia sądowego zostało z wiadomych, opisanych wyżej względów rozpatrzone konspiracyjnie i oddalone trybem tajnym...  
W uzasadnieniu [ na dole] czytamy: Postanowieniem z dnia 14 października 2002r Sąd Rejonowy w Krośnie, Sąd Gospodarczy w oparciu o art. 177. § 1 pkt.6 kpc zawiesił postępowanie w sprawie.
Popatrzmy więc na ten art.177kpc, a zwłaszcza spójrzmy na tak ważny? pkt.6
 § 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 
1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;
2) jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną;
3) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej;
4) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej;
5) w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania
sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy;

6) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo nie wskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
Analizując podany przez sędziego Dziedzica pretekst oddalenia zażalenia, dziwię się, jakim sposobem ten dokument doszedł do mnie, może to sędzia Dziedzic ukrywa swój adres? ... A te inne powody niemożliwości rozpatrzenia przez sąd krośnieński, to opisuję dodatkowo na stronach samego prezesa Grzegorza Gładysza.
cóż poczytajmy dalej co wypocono: 
  W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Sąd podniósł, iż powód Zdzisław Raczkowski nie podał wartości przedmiotu sporu do czego został zobligowany przez Sąd twierdząc, że wartość sporu na tym etapie nie ma wartości materialnej.  
Ciekawe, wniesiono przecież typowy pozew o ustalenie prawa. Zgodnie z 
  Art. 189kpc. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. - Czy więc Sąd może odmówić mi rozpatrzenia pozwu? Czy może zmieniać właściwości pozwu, jeżeli powód nie podaje  wartości sporu, ponieważ chodzi mu o wykładnię prawną? I ten przepis kpc powinien znać sędzia Dziedzic, ale nie, on ustala w swoim sądzie swoje prawa i stwierdza swoim autorytetem. Oczywiście bez podania jakichkolwiek podstaw prawnych uzasadnia: Z wyżej wymienionym twierdzeniem zdaniem Sądu Rejonowego nie można się zgodzić ponieważ powód jest zobowiązany podać wartość sporu w chwili wniesienia pozwu. Wynika to z tego, iż wartość przedmiotu sporu decyduje o tym który sąd jest właściwości jako Sady I instancji w przedmiotowej sprawie a ponadto wartość przedmiotu sporu jest obligatoryjnym elementem pozwu. - już raz na taką błędną, bez podstaw prawnych interpretację sędziego Marczuka  zadałem pytanie: Czy przy wniesieniu sprawy np. "o ustalenie ojcostwa" sędzia może chcieć podania wartości ...hmm, użytych plemników ???....
A tak normalnie, to  ja wniosłem pozew o ustalenie stanu prawnego, na co mi pozwala art.189kpc - mam takie prawo i ochotę.  A nie mam ochoty w zabawę ustalania wartości sporu. Zresztą raz ten temat był już przerabiany i nie może być powtórnie rozpatrywany. Jak na razie nie mam potwierdzonych przez sąd podstaw prawnych  dla wniesienia "pozwu o zapłatę". Po kolei, wszystko w odpowiednim czasie. A jeżeli sędzia nie wie, który sąd jest właściwy, do rozpatrzenia "pozwu o ustalenie" to może niech lepiej od razu zrezygnuje z pracy i nie ośmiesza tej instytucji swoim niedouczeniem, czy inną niekompetencją. Resztę uzasadnienia nie chce mi się przepisywać, ponieważ  sędzia nie wnosi nic nowego, nie rozpatrując wniosków z zażalenia  i oczywiście wcześniejszego wniosku o wyłączenie z prowadzenie sprawy sędziów krośnieńskich opisanych na stronach witryny za osobiste zaangażowanie, matactwa  itp. O impotencji intelektualnej sędziów świadczy fakt, że nie widzą powodu wyłączenia się, ponieważ nie czują się obrażeni publikacjami, jednocześnie wnieśli zawiadomienie do prokuratury, ze są poniżani na stronach witryny. I co - czy takie sprzeczne postępowanie to nie jest mataczenie? Podwójna osobowość? - to już schizofrenia. Może tak na badania psychiatryczne? 
A tak dla udokumentowania, to pomimo wniesienia zażalenia w dwóch kopiach z 4 załącznikami, co jest udokumentowane przez biuro podawcze, próbując "numer na błędy formalne" itp.  sąd krośnieński wielokrotnie zwracał się o przysłanie kopii zażalenia itp, tylko niby dla kogo? - przecież są tylko dwie strony sporu...    W każdym bądź razie tak dla dalszej "zabawy w praworządność" poinformuje o tej stronniczości i łamaniu PRAWA Rzecznika, a rozpatrzenie mojego pozwu zostawię sędziom w Strasburgu. 
Mamy grudzień 2003r - spotkamy się za rok? - napiszę... 
Pozostają nierozstrzygnięte problemy i odpowiedzi:
1/ Czy takie nieproceduralne postępowanie sędziego świadczy o jego niedouczeniu?
2/ Czy kolejna niemożliwość podjęcia decyzji przez sędziego świadczy o jego niedyspozycji psychologicznej do wykonywania tej pracy?
3/ Czy może jest to efekt skorumpowania sędziego?
Rozstrzygnięcie pozostawiam  do dyskusji.
   

dziedzic_pozew.ust.zazal.s1.gif (19446 bytes) dziedzic_pozew.ust.zazal.s2.gif (34819 bytes) dziedzic_pozew.ust.zazal.s3.gif (17494 bytes)

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 12:21
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan