Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA PRZEZ
MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew STÓJ - sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie i jego dywagacje cd.

 Po wpadce sędziego strzyżowskiego Piotra Filipa, pałeczkę przejął Zbigniew Stój. Postanowił dorównać w przekrętach sędziom Petruszewiczowi i Bartnikowi i zemścić się za publikacje na temat nieproceduralnego postępowania kolegi  prokuratora J. Złotka. Następna sprawa "rozpatrzona przy koniaczku trybem tajnym", jak ja to nazywam to Ko1 47/02- zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez komornika sądowego. Sędzia popełnił w większości takie same błędy. Czyli: Nie rozpatrzył wniesionych przed rozprawą wniosków. Przy braku na rozprawie strony i adwokata, bez rozpoznania spraw i przesłuchania stron jak i świadków,  w dniu 10.01.03r  wydaje jednak postanowienie . Z uwagi na szybkość z jaką je napisał - już w dniu rozprawy - [z czymś takim jeszcze się nie spotkałem, normalnie miesiącami się czeka na postanowienia] , uważam, że nawet były gotowe przed posiedzeniem sądu? Jest to rażące naruszenie przepisów postępowania sądowego i procedury sądowe. Wyjątkowa stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziego. Trochę szerzej opiszę błędy proceduralne sędziego. Z uwagi na krótki termin odpowiedzi i brak wykształcenia prawniczego, przyjąłem formę zrozumiałą dla publiczności.

W sprawie z "Zawiadomienia o przestępstwie komornika sądowego Lesława Pankiewicza":

I - proceduralnie posiedzenie musi być  jawne - brak adwokata, jak i strony [sąd został prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r]  - jest pozbawieniem konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sądowej - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

II - brak zeznań świadków - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzenie i brak czasu na jego zapoznanie się z aktami sprawy -fakt ten unieważnia wydania postanowienia w tym dniu.

IV - nie rozpatrzenie wcześniej złożonego wniosku o wyłączenie sędziego - fakt ten unieważnia wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie przekazano dokumentów sprawy [faktur] i innych dowodów - fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak dochodzenia, co stało się z przywłaszczonymi towarami handlowymi, oraz wyposażeniem firmy - z majątku ponad 120.000zł komornik "wygospodarował" nieco ponad 6.000zł.???

VII - powoływanie się komornika na prawomocnie zniesione zajęcie z 1998r., sprzedaż wyposażenia osób trzecich [depozytów komisowych], wystawianie faktur nie zgodnych z przepisami Ministra Finansów itp. 

VIII - a dla informacji sędziego - okradanie wierzycieli przez komorników to wcale nie taka rzadka cecha, brak nadzoru ze strony sądów - podobnie. A "zniknięcie" mienia na kwotę 100.000zł to na tyle duża wartość, ze sąd i prokuratura mają obowiązek z urzędu wszcząć dochodzenie, a nie ukrywać przestępstwo, podobnie jak to czyniono rozpatrując skargi na przemyskiego komornika Baczę...

IX - Oczywiście że czynnościom komornika towarzyszyło "animus rem sibi habendi", czyli przywłaszczenie mienia dla siebie i innej osoby, m.in. dla J. Zająca. Dodatkowo jeszcze składanie fałszywych oświadczeń dla sądu i zablokowanie działalności gospodarczej, a to wszystko to przestępstwa karane z "Kodeksu karnego".  

Postanowienie sędziego Z. Stója 
stoj-komornik.s1.gif (18180 bytes) stoj-komornik.s2.gif (21863 bytes)

<">strona poprzednia afery - dywagacje wstępne sędziego Stója.

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Korupcja
23-09-2012 / 07:52
Sądy te powinny zostać zlikwidowane-są źródłem korupcji. Przez co obywatele stali się celem ataku przez policję w Strzyżowie oraz prokuraturę.Poszewdł nacisk na produkowanie spraw niewinnym ludziom ,aby utrzymać właśnie te placówki sądowe.Stąd zdziwienie obywateli niesłusznie oskarżanych. Interpelacja nr 2123 do ministra sprawiedliwości w sprawie zasadności planowanej likwidacji sądów rejonowych na Podkarpaciu Szanowny Panie Ministrze! W związku z projektowaną przez Pana Ministra likwidacją sądów rejonowych w Przeworsku, Kolbuszowej, Nisku, Brzozowie, Strzyżowie, Lesku, Lubaczowie oraz Leżajsku, uzasadnianą planowanymi oszczędnościami, chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na negatywne aspekty tego rozwiązania. Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości dotyczy sądów, w których pracuje do 14 sędziów. W ich miejsce powstałyby wydziały zamiejscowe cywilne i karne. Na Podkarpaciu redukcja ma dotknąć 8 sądów. Samorządowcy podkreślają, że nie były prowadzone żadne konsultacje społeczne w tej sprawie. Planowane rozwiązanie jest niekorzystne, gdyż spowoduje marginalizację powiatów oraz spadek bezpieczeństwa mieszkańców. Państwo i jego instytucje nie mogą odsuwać się od obywateli, zwłaszcza na Podkarpaciu, gdzie dojazd ze wsi i małych miasteczek do centrów administracyjnych jest znacznie utrudniony. Sądy ujęte w ww. projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości działają już wiele lat, ich istnienie na podległym im terenie jest ukształtowane historycznie, tworzą one zwarty system administracyjnoprawny i trwale wpisują się w strukturę regionów. Małe, w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, sądy rejonowe prowadzą rocznie bardzo dużo spraw. Na przykład do Sądu Rejonowego w Przeworsku w roku 2010 r. wpłynęło 7509 spraw, natomiast do Wydziału Ksiąg Wieczystych - 8069, łączny wpływ spraw w 2010 r. wynosił 15 578 spraw, przy czym załatwione zostały łącznie 15 543 sprawy. W roku 2011 statystyki wyglądały podobnie. Wpływ spraw od l stycznia do 27 grudnia 2011 r. wynosił 6634, do Wydziału Ksiąg Wieczystych wpłynęło 8248, co daje łączny wpływ 14 882, w tym spraw załatwionych - 14 777. Duże zaniepokojenie wywołuje projekt likwidacji sądów rejonowych m.in. wśród społeczności powiatu brzozowskiego. W przypadku likwidacji sądu 66 tys. mieszkańców powiatu brzozowskiego zostanie pozbawionych łatwego dostępu do sądu, co stanowi drastyczne ograniczenie funkcji i podstawowych zadań państwa na poziomie lokalnym. Ze statystyki wynika, że w roku 2011 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie załatwiono blisko 13 tys. spraw, z czego 4,5 tys. stanowią sprawy poza księgami wieczystymi. Sąd Rejonowy w Brzozowie funkcjonuje od wielu lat, przez co ugruntował się trwale w systemie instytucji lokalnego bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Ponadto ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji oraz Prokuraturą Rejonową w Brzozowie. Wypracowane przez wiele kolejnych lat zasady współpracy oraz niewielkie odległości dzielące siedziby tych instytucji skutkują działaniem efektywnego systemu wymiaru sprawiedliwości na terenie powiatu brzozowskiego. Likwidacja jednej jego z podstawowych instytucji - sądu -diametralnie pogorszy jego działanie. Zdaniem praktyków (prezesów sądów rejonowych oraz adwokatów i radców prawnych, którzy są przeciwni temu projektowi) oraz samorządowców takie rozwiązanie nie przyniesienie znaczących oszczędności, a jedynie spowoduje wydatki dla zwykłych obywateli, którzy każdą sprawę będą zmuszeni kierować do właściwego sądu rejonowego położonego w oddalonej miejscowości. W efekcie likwidacja sądów rejonowych w Przeworsku, Kolbuszowej, Nisku, Brzozowie, Strzyżowie, Lesku, Lubaczowie oraz Leżajsku będzie powodować utrudnienia dla stron. Zostanie również spowolniony czas załatwiania spraw, gdyż większe jednostki będą musiały dodatkowo rozpatrywać sprawy skutecznie załatwiane przez mniejsze sądy rejonowe, przez co ilość zgłaszanych spraw przełoży się na wydłużenie czasu postępowania. W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z pytaniami: 1. Czy uważa Pan Minister za zasadną likwidację sądów rejonowych w Przeworsku, Kolbuszowej, Nisku, Brzozowie, Strzyżowie, Lesku, Lubaczowie oraz Leżajsku, rozpatrujących rocznie kilkanaście tysięcy spraw? 2. W jakim czasie zamierza Pan przeprowadzić konsultacje z samorządem sędziowskim oraz zgromadzeniem ogólnym sędziów w tej sprawie? 3. Czy rozważy Pan Minister rezygnację z niekorzystnego dla mieszkańców Podkarpacia projektu w postaci likwidacji sądów rejonowych w Przeworsku, Kolbuszowej, Nisku, Brzozowie, Strzyżowie, Lesku, Lubaczowie oraz Leżajsku? Z poważaniem Poseł Piotr Babinetz Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.
~zuznna
08-09-2012 / 20:23
Stójnawet przystojny....ale porypany....mąż mnie bił i pił-wyrok za znęcanie itd.wszystko umarzał i chciał ugody....bo mąż to były pracownik komornika...załatwił mu dozór elektroniczny zamiast więzienia...a następne sprawy o znęcanie umarzał-ewentualnie w postepowaniu cywilnym mogłam coś zyskać...ale tu z koleii nie chciał umorzyć mi kosztów sądowych-bagatela 300zł za każdą spawę....straciłam zdrowie i pieniądze....
~Kaśka
30-08-2012 / 14:52
Ciekawy jest ten Słój -przystojny na pewno nie jest.
~Grela
25-08-2012 / 18:49
Proszę zobaczyć że w Strzyżowie rządzi zasiada gwardia komuchów -ze starych PRL-owskich czasów w prokuraturze i sądach.Na posterunku węszą milicjanci którzy wyrzucali w pośpiechu książeczki PZPR,TAK JAK PROKURATORZY I SĘDZIOWIE.