Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W WROCŁAWIU SA JACEK WITKOWSKI SA HALINA KISIEL-BARAŃSKA SO IRENA RÓŻAŃSKA -DOROSZ

Wrocław - sędziowie SA Jacek Witkowski SA Halina Kisiel-Barańska SO Irena Różańska-Dobosz mataczą na zamówienie? - z cyklu patologii sądowych.

Problem oszukiwania kierowców przez firmy transportowe poruszyliśmy już w artykule: Transport Międzynarodowy i Spedycja TRANS -TIR w Załężu - czyli jak właściciel oszukuje kierowców i Państwo. I do tej sprawy już niedługo wrócimy.
Kolejnym oszukanym kierowcą - tym razem przez firmę "ANDRUS" Sp. z o. o. joint venture z siedzibą w Bukowie jest Pan Kazimierz Bawolski.
Numery są takie same jak stosowano w TRANS-TIR - czyli niewypłacanie należnych diet za częste krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ryczałtów za noclegi, itp. niezbędnych wydatków. Wspólną cechą tych firm (i wielu innych) jest stosowanie tzw. "twórczej księgowości" polegającą na fałszowaniu dokumentów oraz podrabianiu podpisów kierowców celem powiększania kosztów firm i własnych zysków - a tym samym umniejszaniu należnych podatków i oczywiście wynagrodzeń.

Pan Kazimierz cierpliwie znosił taki stan aż do drobnego wypadku, kiedy to naczepą uszkodził w Belgii bramę wjazdową. Pomimo że samochód był ubezpieczony to pazerni szefowie od niego zażyczyli sobie zwrotu kosztów naprawy - 4tys.DM (2001r). Czara goryczy przelała się, kiedy w kwietniu 2001r poprosił o pieniądze na Święta a właściciele odmówili mu. Fakt ten doprowadził Pana Kazimierza do desperackiego kroku - postanowił zatrzymać samochód służbowy którym wracał z trasy do czasu aż właściciele nie wypłacą mu zaległego wynagrodzenia - ok.50tys. zł. Sam fakt zatrzymania samochodu umorzyła prokuratura w Świdnicy a jego roszczenia znalazły finał w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Sąd powołał biegłego który wyliczył straty jakie poniósł Kazimierz na kwotę 29.164zł i ostatecznie po roku procesowania i odliczeniu zaliczek przyznano mu kwotę 19.464zł.
Dobre i tyle, pomyślał szczęśliwy że wygrał. Jednak szybko okazało się, że cieszył się za prędko...

Logiczne, że szefostwo firmy transportowej ANDRUS szybko znalazło dojście do skorumpowanych sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu gdzie udawano że rozpatrywano apelację pozwanej.
Niedouczeni sędziowie: SA Jacek Witkowski, SA Halina Kisiel-Barańska SO Irena Różańska-Dobosz (spr) w kilkanaście minut bez znajomości księgowości a nawet bez znajomości matematyki zmienili zaskarżony wyrok w ten sposób, że obniżyli wynagrodzenie P. Kazimierza z 19.464zł do... 1.732,35zł.
Jest to o tyle dziwne, że strona pozwana jak sama się przyznała nie prowadziła ewidencji pracy powoda, kart drogowych itp. - tak więc skąd wzięto jakieś tam liczby?
Haa, okazało się że specjalistką lepszą od biegłych księgowych jest adwokatka Zofia Krzeczkowska ze Świdnicy. To właśnie ona wyliczyła (czytaj wymyśliła) na 3 stronach apelacji (szerokim drukiem) taką kwotę, a sędziowie apelacyjni z ochotą przytaknęli jej.
Ciekawe ile taki "numer" kosztował firmę, bo Kazimierza jakieś 17tys...

"Kit" jaki odstawili sędziowie publikuje poniżej w ramkach. Sędziowie w swej "pomroczności umysłowej" jak zwykle w skorumpowanych sprawach stworzyli na potrzeby "swoje własne prawo" i dowolną interpretacje faktów.
Krótko mówiąc, uznali że kierowca nie podróżuje służbowo - czyli na zlecenie kierownictwa, ale tak dowolnie się wozi po świecie zgodnie z własną chęcią i ochotą a więc to on powinien dopłacać jeszcze do ich interesu.

bawolski_wyr.apel.s1.gif (14619 bytes) bawolski_wyr.apel.s2.gif (20520 bytes) bawolski_wyr.apel.s3.gif (22341 bytes) bawolski_wyr.apel.s4.gif (22182 bytes) bawolski_wyr.apel.s5.gif (22619 bytes) bawolski_wyr.apel.s6.gif (12788 bytes)

Cóż, jak zwykle skorumpowanym albo niedouczonym sędziom przedstawimy podstawy ich omylności które nietrudno w necie znaleźć.

Otóż,
Ustawa o czasie pracy kierowców nie reguluje kwestii związanych z podróżą służbową i wypłata diety. Stąd zgodnie z art. 4 tej ustawy w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 77[5] kp).
Z podróżą służbową mamy więc do czynienia wtedy, gdy wykonuje pracę poza stałym miejscem pracy, co jest na ogół normą w przypadku pracy kierowców tzw. tirowców. Nie dotyczy to tzw. kierowców kursowych, których miejscem pracy jest np. województwo i te same powtarzalne czynności oraz czas pracy.

Świadczenia, jakie przysługują pracownikowi z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej to:
1. diety
2. zwrot kosztów i wydatków odpowiednio do uzasadnionych potrzeb

Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Natomiast wysokość diety za dobę podróży służbowej w poszczególnych państwach określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dla każdego kraju osobno.
Kwestię należności z tytułu diet i innych należności reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania - tu chodzi o firmy prywatne - to zgodnie z artykułem 77[5] § 4 kodeksu pracy postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę - to zgodnie z rozporządzeniem nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
(podobnie jest z minimalnym wynagrodzeniem).
W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień dotyczących diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów w/w Rozporządzenia. Jak wynika z powyższego dolną granicą należności za delegacje zagraniczne są kwoty ustalone przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.


Fakt, że Kodeks pracy jest nagminnie naciągany i łamany nie tylko przez pracodawców, ale też i przez sądy kolejny raz dowodzi miernoty urzędników sprawującej tak odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie. Potwierdza też się fakt, że władza sądownicza ostatnio coraz częściej przyjmuje rolę władzy ustawodawczej. Niestety takie postępowań sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego ułatwia słaba, często niedouczona władza ustawodawcza jaką mamy ostatnio w Polsce. Dowolność interpretacji, brak odpowiedzialności sędziów za głupotę, immunitet - wszystko to powoduje, że w sądach ciągle mamy czasy komuny i styl: czytając kodeks od początku do końca - jesteś winny, ale już od końca - jesteś niewinny... jak mawiał doświadczony dziadek :-)

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych.
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2008.
Adwokaci - czyli mecenasi chałtury prawniczej, a tak naprawdę to jedyni usługodawcy którzy nie ponoszą odpowiedzialności za odstawiane fuszerki typowi pasożyci społeczeństwa
Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WŁADZA PIENIĄDZ
Policyjne afery 2008 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Aferzyści - czyli wszelkiej maści kombinatorzy grający rolę biznesmenów, politycy mający dojście do tajnych informacji i wiedzy
Media manipulują, osądzają i są sądzone - wpadki sądowe, wyroki skazujące na dziennikarzy za nierzetelność, pomówienie, wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
Poseł to ma klawe życie :-)
Dziennikarz - to zawód podwyższonego ryzyka.

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu niejawnych sympatyków AP

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~General category
12-04-2016 / 09:45
Quester is a Pakistan-based questioning answering website where people can ask questions and we try our best to provide them with the best answers. Anyone can ask any legit question in English or Roman Urdu and we provide answers in the same language format. www.quester.pk" rel="nofollow">www.quester.pk/">www.quester.pk