Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA UPADŁOŚĆ SYNDYKA TADEUSZ KOREL SYNDUK MASY UPADŁOŚCI CORNEX LTD SP.Z O.O WROCŁAW

Upadłość syndyka - Tadeusz Korel Syndyk Masy Upadłości Cornex Ltd sp. z o.o. we Wrocławiu - fakty wyłudzenia nienależnego wynagrodzenia 500tys - mamy sprawę dla CBA.

Nie ma to jak być syndykiem "pod skrzydełkiem prezesa" sądu wałbrzyskiego, wrocławskiego..., zresztą każdego w Polsce. Tajemnicą poliszynela są fakty, że syndyk "syndykowi nie równy", a liczą się dobre kontakty (w domyśle korupcyjne) z prezesami sądów. Dlatego jednemu leci "manna z nieba", czyli ma "intratne upadłości", drugi musi na swoją wypłatę zapracować, ponieważ dostaje ochłapy sądowe.
Bez wątpienia takimi zaufanymi osobami prezesów jest syndyk
Włodzimierz Bernacki (do zamknięcia na najbliższe lata), jak też Tadeusz Korel, którym aktualnie się zajmujemy i naznaczamy.
Zresztą o śląskich korporacyjnych mafijnych powiązaniach ostatnio sporo się pisze i mówi w mediach.

Cóż, syndyk Korel, za opieprzanie się i narobienie spółce sporych kosztów i strat naliczył sobie skromne 500tys. netto. Zostaje problem - ile z tego dla nieetycznego sędziego wrocławskiego? - wiemy, że nic nie ma za darmo, a jak nie wiadomo o co chodzi, to bez wątpienia chodzi....o kasę... :-)

A to słynne korupcyjne postanowienia z 20.06.2007 r. o przyznaniu wynagrodzenia 500 tys. zł syndykowi Tadeuszowi Korelowi z udziałem skorumpowanych sędziów Jarosława Iwanka oraz przewodniczącej VI Wydziału Gospodarczego sędzi Bożeny Pyszel, którzy już sobie ustawili nową w tym wydziale sędzinę panią Bożenę Meredyk-Gruszecką.

eurofarm_synd.wynagr0.jpg (111536 bytes) eurofarm_synd.wynagr1.jpg (69854 bytes)

To postanowienie nie jest wyjątkiem ponieważ Jarosław Iwanek wspólnie z sędzią Szfrańskim (v-ce prez. sądu w Wałbrzychu) oraz sędzia Bożena Pyszel też 15 razy zawyżyli w 2004 roku wynagrodzenie dla syndyka Wł. Bernackiego dając mu 800 tys. zł rocznie, identycznie łamiąc przepisy, a mianowicie wynagrodzenie dali 5% od wartości masy upadłości, a powinni przyznać maksymalnie 5% od funduszy masy upadłości, które są zawsze wielokrotnie niższe, ponieważ wg. puin od wart. masy upadłości odejmuje się hipoteki, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, a właśnie w obu przypadkach takie były na rzecz banków. Sędziowie prawdopodobnie w zamian za łapówki od syndyków czyli Tadeusza Korela i Włodzimierza Bernackiego łamali przepisy puin wielokrotnie zawyżając wynagrodzenia tych oraz innych syndyków w zamian za korzyści materialne, które jak wieść wałbrzyska niesie otrzymywali hojnie kosztem upadłych firm. Aby dodać pikanterii to tak się dzieje w sądzie w Wałbrzychu od lat czyli od 1999 r. kiedy powstał tam sąd upadłościowy.

W poprzednim prawie upadłościowym zasada wynagrodzenia syndyków była podobna czyli także zależna od funduszy masy upadłości, a nie od wartości masy i w ten sposób syndycy zarabiali i zarabiają jak szefowie największych banków dzieląc się kasą z najważniejszymi sędziami w Wałbrzychu.
Ci najważniejsi skorumpowanie sędziowie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu to:
1 V-ce prezes sadu sędzia Jerzy Szafrański,
2. przewodnicząca VI wydz. gosp. sądu rej sędzia Bożena Pyszel,
3. wielokrotny sędzia komisarz upadłości 80% prowadzonych przez wałbrzyski sąd sędzia Jarosław Iwanek zwany powszechnie komisarzem, bo tylko tym się zajmuje.

Sędziów d/s gospodarczych, którzy mogą pełnić funkcje sędziego komisarza w Sądach Rejonowych w Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie, Kłodzku i Ząbkowicach śl. oraz Okręgowym w Świdnicy jest razem kilkudziesięciu, a tu taki biedny sędzia Iwanek bierze 80% spraw, a pozostałe 20% sędzia Jerzy Szfrański i sędzia Bożena Pyszel - czyli wszystko zostaje w rodzince bo sobie nawzajem wszystko zatwierdzają. A jak znajdzie się ktoś taki niepokorny jak Witold Duchiewicz to i tak wszystko uwalą nieproceduralnymi postanowieniami czy wyrokami nie dając nawet zdania na uzasadnienie swojej głupoty, pomimo, że nawet SN w najnowszym wyroku z 26.07.2007 r. stwierdził, że takie orzeczenia sądów ze słabym uzasadnieniem lub nie posiadające ich wcale, powinny być z urzędu uchylane i przekazywane do ponownego rozpoznania w nowym składzie sądu. Jednak w Wałbrzychu (i chyba wszędzie), to niemożliwe technicznie gdyż mamy zamknięty mafijny krąg skorumpowanych sędziów "wzajemne uzależnionych", tak więc np. postępowanie sędziego niezgodnie z prawem zostaje uwalone przez następnego "po koleżeńsku" w myśl mafijnej zasady: wszyscy za jednego, jeden za wszystkich.

Czy kiedykolwiek nadzór ministra Zbigniewa Ziobro dotrze do sądu w Wałbrzychu, aby "sędziów aktorów tego cyrku" zamienić na prawdziwych sędziów, którzy przestaną kompromitować wymiar sprawiedliwości? - będziemy monitorować.

Jak na razie zawiadomienie o przestępstwie syndyka Tadeusza Korel wniesione przez Witolda Duchiewicza dołączamy do tekstu.

Witold Duchiewicz Stolec 03.07.2007r.

SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
UL. SŁOWACKIEGO 11
58-300 WAŁBRZYCH

SYG. AKT GUP 16/05

Uczestnik postępowania: Witold Duchiewicz Prezes Zarządu Cornex Ltd sp. z o.o.we Wrocławiu w upadłości,

Wnioskodawca: Tadeusz Korel Syndyk Masy Upadłości Cornex Ltd sp. z o.o. we Wrocławiu,

ZAŻALENIE.

Niniejszym składam zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 20 czerwca 2007 r. określające wstępne wynagrodzenie Syndyka Masy Upadłości Cornex Ltd sp.z o.o. we Wrocławiu na kwotę 500.000 zł, (pięćset tysięcy złotych) netto.

Otrzymanie przez Syndyka od Sądu Postanowienia na tak rażąco zawyżoną kwotę przypomina wygraną na loterii albo w kasynie Monte Carlo bo takim wynagrodzeniem za rok pracy bez ponoszenia prawie żadnych dodatkowych kosztów własnych Syndyk Tadeusz Korel zakasowałby większość najlepiej zarabiających w Polsce menadżerów międzynarodowych korporacji, Prezesów Banków, a pensje Prezydenta lub Premiera przewyższyłby kilkukrotnie.

Wymienieni wyżej krezusi wynagrodzeń w Polsce muszą do pracy przychodzić codziennie, jak np. Premier Pan Jarosław Kaczyński czyli łącznie z sobotami i niedzielami, a Syndyk Cornex Ltd, Pan Tadeusz Korel jednocześnie prowadzi kilka upadłości oraz jest też nadzorcą sądowym w kilku firmach, a firmą Cornex Ltd sp. z o.o. zajmuje się raptem kilka godzin w tygodniu co przecież powinno być wzięte pod uwagę w momencie ustalania wysokości wynagrodzenia, a nie całkowicie wg teorii puin czyli full -- maximum co tylko wynika z przepisów.

Jednak na szczęście wykładnie autorytetów i ekspertów Prawa Upadłościowego i Naprawczego naprawiają ten błąd legislacyjny wskazując na zdrowy rozsadek oraz bazę maksymalną w postaci 40 krotności średniego wynagrodzenia wg GUS co i tak daje ponad 100.000 zł czyli prawie 10 tys. zł miesięcznie za około 50 godzin pracy syndyka miesięcznie więc i tak jest to kwota znacznie zawyżona.

Uważam, że logiczną i uczciwą wysokością wynagrodzenia będzie kwota 70.000 zł, która daje ok. syndykowi około 6.000zł miesięcznie czyli tyle ile przeciętnie zarabia kadra kierownicza w polskich normalnych przedsiębiorstwach.

W związku ze złożonym zasadnym zażaleniem na wysokość wstępnego wynagrodzenia Syndyka Pana Tadeusz Korela składam wniosek o jego zmniejszenie z wysokości 500.000 zł do kwoty 70.000 zł co wynika w sposób oczywisty z uzasadnienia mojego zażalenia przedstawionego w niniejszym piśmie oraz bardzo szerokiej literaturze bardzo dużej ilości wykładni przedstawionych w komentarzach autorytetów Prawa Upadłościowego i Naprawczego jak Stanisław Gurgul, Anna Hrycaj, Zedler i inni.

UZUPEŁNIENIE ZAŻALENIA Z 03.07.2007 R..

Niniejszym składam uzupełnienia zażalenia na Postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 20 czerwca 2007 r. określające wstępne wynagrodzenie Syndyka Masy Upadłości Cornex Ltd sp.z o.o. we Wrocławiu na kwotę 500.000 zł, (pięćset tysięcy złotych) netto.

W związku z pojawieniem się nowych okoliczności potwierdzających zasadność zażalenia na rażąco zawyżone wynagrodzenie Syndyka Tadeusza Korela przekładam je wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

Syndyk Masy Upadłości Pan Tadeusz Korel w dniu 06.03.2007 r. złożył do tutejszego Sądu wniosek (w załączeniu) o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości większej części wynagrodzeń 8 pracowników firmy Cornex Ltd, uznając je za zbyt rażąco wysokie w stosunku do płac na podobnych stanowiskach w rejonie Ząbkowic Śl. czym skrzywdził tych pracowników.
Przyjmując więc, że taką ogromna troską o jak najwyższą wartość masy upadłości Cornex ltd, kieruje się Syndyk Pan Tadeusz Korel więc na pewno sam jest zaskoczony ogromną rozrzutnością Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, który wbrew jego zasadom oraz obowiązującym przepisom, na które Syndyk się powołuje tak ogromnie zaniża wartość wartość masy aż o 500.000zł. przyznając jemu szokująco zawyżone wynagrodzenie.

Ponieważ szanuję troskę Syndyka Pana Tadeusza Korela o majątek i wiem, że sam na pewno jest zaskoczony zbyt wysokim wynagrodzeniem przyznanym przez tutejszy Sąd oraz, że sam jako osoba skromna nie chce się narażać Sądowi aby formalnie sam zakwestionował jego rażąco zawyżoną wysokość; postanowiłem po konsultacji z ekspertami prawa upadłościowego Syndykowi pomóc składając niniejszy wniosek, który na pewno będzie poparty przez bardzo troskliwego Syndyka Masy Upadłości Cornex Ltd P.Tadeusza Korela.

Zasadność zażalenia wynika także z przepisów puin ponieważ zgodnie z art. 336 puin, że sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw obciążonych hipoteką, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na zbytych rzeczach lub prawach z zachowaniem przepisów ustawy. Dopiero kwoty pozostałe po zaspokojeniu tych wierzycieli wchodzą do funduszów masy upadłości.

Trzeba zauważyć, że w świetle takiego uregulowania wskazanie wysokości wynagrodzenia od zadeklarowanej wartości majątku przez syndyka czyli 11.300.000zł jest całkowicie nieuzasadnione, ponieważ prawie całość majątku, który wchodzi w skład masy upadłości jest obciążona rzeczowo hipotekami na rzecz wielu wierzycieli do wielkości przekraczających wartość ustalona przez biegłego wybranego przez Syndyka Tadeusza Korela, a tym samym rzeczywista wysokość funduszów masy upadłości nie będzie przekraczać kwoty 700.000zł, a więc zgodnie z zasadami puin wynagrodzenie syndyka może wynieść maksymalnie 35.000zł.

W kontekście bardzo małej ilości pracy syndyka przy upadłości, ponieważ całość majątku jest wydzierżawiona na 1 rok, a kwota za dzierżawę uiszczona już na konto syndyka i jego obecna rola polega jedynie na sporządzaniu listy wierzytelności i innych drobnych czynnościach administracyjnych co zajmuje kilka godzin tygodniowo to wynagrodzenie w wysokości 35.000zł jest godziwe i uczciwe.

Dodatkowo informuję, że prawie wszystkie czynności związane z upadłością w zakresie inwentaryzacji oraz przygotowania dokumentacji finansowo- księgowej wykonali pracownicy firmy Cornex ltd w większości w okresie gdy Pan Tadeusz Korel był Tymczasowym Nadzorcą Sadowym firmy Cornex ltd , a następnie Nadzorcą Sądowym Cornex Ltd sp. z o.o.czyli od 28.04.2005 r. do początku lutego 2007 r. kiedy ogłoszono upadłość likwidacyją.

Wg planów Syndyka upadłość Firmy Cornex Ltd będzie zakończona do końca stycznia 2008 r. czyli będzie trwała niespełna rok więc i wynagrodzenie syndyka powinno być adekwatne w stosunku do wynagrodzenia, które otrzymał jako Nadzorca Sądowy Cornex Ltd, a ja właśnie takie zaproponowałem w poniższym uzupełnieniu zażalenia.

Wnoszę o zmniejszenie wynagrodzenia syndyka z kwoty 500.000zł do kwoty 35.000zł jednocześnie koryguję tym samym kwotę 70.000zł zgłoszoną w piśmie z 03.07.2007 r.

Witold Duchiewicz

Przypominamy co ciekawsze publikacje:
AFERA EUROFARMU - bezprawie a PRAWO?
BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU!
Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników rządzących za pomocą organów niesprawiedliwości... kolejny raz przedstawiamy dowody...
A sporo innych artykułów znajdziemy po prosty wrzucając do wyszukiwarki na naszej głównej stronie hasło: eurofarm

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Alcides
20-12-2014 / 00:32
Actually these books and their companion seeirs by Erikson are not "high fantasy", they are rather some of the most grounded and gritty (realistic) fantasy books I've ever read.Just wanted to say...Regards;)
~adamowski
01-08-2013 / 06:41
Tadeusz Korel zlicytował na firmę w Lądku Zdroju wartą kilka milionów za dług wartośći 50 tysięcy /Dimex so z oo nawet doniesienia do Prokuratury na tego oszusta nie pomogły .Nikt nie chciał prowadzić postępowania Chętnie przyłączę sie do tego postępowania i udostępnie dokumenty Dimex sp z oo z CHORZOWA
~natan
02-06-2013 / 10:59
Oszust Korel doprowadził do upadlości firmę Dimex z CHORZOWA. Kopalnię bazaltu zlikwidował za wartą wiele milionów zlikwidował za 20 tysięcy. ŻADNE ZAŻALENIA NIE DZIAŁAŁY Zawiadomienia o przestępstwach Korela też nie Mafia sądowa jest faktem
~Kon Donek
17-05-2012 / 18:45
Szkoda, że ten prezes Duchniewicz tak rządził w spółce, że upadła.