Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 01-04-2021

 Strzyżów - kiedy swęda psychopata Piotr Filip zostanie wysłany do psychiatryka?

Debilizm psychopaty P. Filipa został wcześniej opisany np. w tekście: Strzyżów - zażalenie na wyłączenie sędziego - kolejny dowód działania zorganizowanej grupy przestępczej w togach między innymi SSR Piotr Filip i SSR Małgorzata Pirga - teraz mamy powtórkę - sędzia Filip (mózg z konopi?) tym razem taki sam numer wykonuje na Redaktorze Afer Prawa Zdzisławie Raczkowskim. Swędzia z zemsty za publikacje wydaje wyrok bez zbadania sprawy i przesłuchania stron. Podobnie jak POsrańcy ogranicza się jedynie do szukania "haków" na Raczkowskiego - 4 razy sprawdza czy nie jest karany, nasyła dzielnicowego i policjantów stresując moją 83-letnią matkę i naruszając jej mir domowy.

Na nieetyczne i nieprofesionalne postępowanie i wyrok P. Filipa zostaje napisana apelacja, którą ten skorumpowany swędzia olewa nie nadając sprawie toku.

Sanok 03.03.2021r.

SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Strzyżowie
II Wydział Karny
Ul. 3-go Maja 14
38-100 STRZYZÓW

sygn.akt II K 29/19
Strona: Zdzisław Raczkowski
Redaktor Naczelny Czasopisma Internetowego
AFERY PRAWA
e-mail: aferyprawa@gmail.com
tel. 6191 701 304
Adres do korespondencji:
UL. Polna 15
38-500 SANOK

APELACJA

Od wyroku sędziego Piotra Filipa z Sądu Rejonowego w Strzyżowie otrzymanego w dniu 27.02.2021r.

Z uwagi na fakt, że sędzia P. Filip nie rozpatrzył mojego wniosku z dnia 17.02.2020r. o przyznanie mi adwokata zmuszony jestem samemu napisać apelacje posiłkując się poradami z internetu.

ZASKARŻAM WYROK W CAŁOŚCI

ZARZUCAM

Sędziemu P. Filipowi zgodnie z art. 438 KPK

1/ obrażę prawa materialnego

2/ obrazę prawa procesowego

3/ błąd w ustaleniach faktycznych

4/ rażącą niewspółmierność kary

WNOSZĘ

O zmianę wyroku – wznowienie sprawy przez inny kompetentny sąd, a przede wszystkim rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami kodeksu i zgodnie z procedurą prawną – CZYLI O PRZESŁUCHANIE STRON SPRAWY zgodnie z art.7 KPK. 

UZASADNIENIE

Podstawą zarzutów apelacyjnych są uchybienia sędziego które mają istotny wpływ na wydany wyrok. Zgodnie z art. 410k.p.k. Sąd nie może się opierać na materiale nieujawnionym na rozprawie – jednak sędzia P. Filip nie przesłuchał stron, nie doszło do konfrontacji stron, do analizy faktów itd. Sędzia oparł swój wyrok na subiektywnych odczuciach strony skarżącej – czyli byłego milicjanta SB. Art. 410 KPK stanowi, że podstawę wyroku musi stanowić całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy. Art. 7 KPK stanowi, że sąd kształtuje swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów – w tym cyrku sądowym prowadzonym przez sędziego P. Filipa nie przeprowadzono żadnych dowodów w sprawie subiektywnego pomówienia biegłego S. Gosztyły przez redaktora AFER PRAWA .

Naruszenie art. 410.KPK stanowi podstawę zarzutu obrazy prawa procesowego oraz zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych. Art. 7 KPK stanowi, że sąd kształtuje swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów. Jeżeli sąd pominął określony dowód , który jest ważnym dowodem wówczas naruszył art. 410 KPK. Naruszenie art. 410KPK ma istotny wpływ na przeprowadzona ocenę dowodów czyli art. 7 KPK ponieważ sąd pomijając istotny dowód, dokonując oceny dowodów jedynie na podstawie części materiału dowodowego – czyli subiektywnym odczucia biegłego S. Gosztyły – dopuścił się obrazy prawa procesowego.

Należy też sędziemu zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 212kk przedawnienie czynu opublikowania tekstu o przekrętach biegłego Gosztyły ulega po roku – tekst dot. biegłego Gosztyły został opublikowany 20.11.2017r – tak więc jego roszczenia przedawniły się już podczas wniesienia sprawy do skorumpowanego sądu strzyżowskiego.

Sędzia P. Filip nie rozpatrzył też pomówienia w kontekście art. 213kk – nie popełnia przestępstwa określonego w art.212kk kto publicznie podnosi lub rozgłasza zarzut służący w obronie społecznego uzasadnionego interesu. W aktach sprawy nie ma nic, żadnych faktów, żadnych dowodów że Redaktor AFER PRAWY naruszył prawo.

Przypomnę sprawę:

Biegły, były milicjant, uznał w swej opinii, że 17-letni chłopak może jeździć drogą publiczną w terenie zabudowanym z prędkością 90km/godz bez prawa jazdy, a więc bez uprawnienia i doświadczenia, spowodować wypadek i być dodatkowo osobą poszkodowaną. Jego wersja wypadku została skrytykowana przez biegłego rzeszowskiego co stanowiło podstawę do napisania krytycznego tekstu o nieetyce biegłego Gosztyły.

Sprawa o pomówienie biegłego trafiła najpierw do SR w Sanoku, ale sędziowie sami się wyłączyli ponieważ wielu z nich zostało krytycznie opisanych na stronach portalu AFERY PRAWA. Przeciwko Z. Raczkowskiemu kilkunastu sędziów i prokuratorów sanockich, krośnieńskich i strzyżowskich wniosło w 2002r. nieproceduralne zawiadomienie do prokuratury o ich pomówienie z art.212kk. Stronniczość i nieproceduralność polegała na faktach, że żaden z nich pomimo 3-krotnego wezwania do stawiennictwa nie zjawił się w sądzie jak też nie uzasadnił co faktycznie ich pomówiło w opisanych tekstach. Efektem ich działania było zamknięcie mojej działalności gospodarczej w Brzozowie ( moja strata to ponad 500.000zł i dorobku życia) jak też późniejszej działalności Biuro Wycena Nieruchomości. W takiej sytuacji stałem się osobą bezrobotną i byłem zmuszony działać w wielu stowarzyszeniach osób poszkodowanych przez organy sądowo-prokuratorskie.

Od prowadzenia portalu czyli od 2000r. powstało tysiące tekstów interwencyjnych w sprawach poszkodowanych przez „togowców” Dziennikarze AP w praktyce odwiedzili każdy sąd w Polsce.

Informacje dot. nieetyki i nieproceduralności oraz stronniczości sędziów i prokuratorów strzyżowskich w tekstach:

Tylko dzięki sędzi Annie Piskozub ze Strzyżowa można ukraść drogę gminną a działki prywatne przerobić na konieczny dojazd dla wielu rodzin. Dlaczego Burmistrz Mariusz Kawa nie interweniuje?

Strzyżów - kolejny przykład oszukiwania ludzi przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Strzyżów - zażalenie na wyłączenie sędziego - kolejny dowód działania zorganizowanej grupy przestępczej w togach między innymi SSR Piotr Filip i SSR Małgorzata Pirga

Strzyżów kontra Raczkowski - powtórka z rozrywki już 04.09.2008r. Schizofrenik SSR Zbigniew Stój? 

STRZYŻOWSKI PREZES SĄDU LESZEK ZAMORSKI Z UKŁADÓW CZY JAK INNI TYLKO NIEDOUCZONY?

Jarosław - sprawa Kazimierza Kalisza - nieetyczni psychiatrzy Andrzej Kuliński oraz Stanisław Adamik na usługach skorumpowanych prokuratorów ze Strzyżowa Jacka Złotko i Zbigniewa Husa.

Strzyżów - prok. Zbigniew Wieszczek i sędzia Zbigniew Stój - kolejnym dowód niefachowości (czyt. korupcji) organów (nie)sprawiedliwości.

ASR Małgorzata PIRGA - KOLEJNY ZARAŻONY SĘDZIA W SĄDZIE STRZYŻOWSKIM???

Strzyżów - nieetyczny prokurator Jacek Złotek idiota czy tylko skorumpowany? - z cyklu patologie organów władzy.

Jacek Złotek - typowo stronniczy, osobiście zaangażowany prokurator Prokuratury Rejonowej ze Strzyżowa

JACEK ZŁOTKO - jeszcze? prokurator strzyżowski i c.d. jego stronniczości...

Zbigniew Hus - prokurator rejonowy ze Strzyżowa- typowy przykład nadgorliwości i niekompetencji???!!!

Piotr Filip - typowo stronniczy i niekompetentny sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Zbigniew STÓJ - sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie i jego dywagacje cd.

Zbigniew STÓJ - sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie i jego dywagacje

JAN BANDUR - podobno jest taki adwokat w Strzyżowie?

Z uwagi na tak wiele zamieszczonych tekstów również dotyczących sędziego P. Filipa powinien on sam złożyć wniosek o swoje wyłączenie, gdy zachodzą okoliczności opisane w art. 41 tj. - uznaje, iż zachodzą takie okoliczności, w których jego udział w sprawie mógłby budzić wątpliwości, co do jego bezstronności. Podobne wnioski powinni zgłosić inni sędziowie strzyżowscy za przykładem sędziów sanockich i krośnieńskich.

W takiej sytuacji prawnej i stronniczego postępowania sędziego P. Filipa – groźba zastosowania aresztu tymczasowego w dniu 12.02.2020r. – uważam, że mój wniosek wyłączenia sędziego jest jak najbardziej słuszny.

W przypadku innego postanowienia – WNOSZĘ O PRZYZNANIE MI ADWOKATA Z URZĘDU z uwagi na fakt, że od 2002r, jestem osobą bezrobotną zarejestrowanym w Urzędzie Pracy w Sanoku i wskutek bezprawnego pozbawienia dorobku życia nie posiadam żadnego majątku.

   Zdzisław Raczkowski

Ewidentnie takie nieetyczne i nieproceduralne postępowanie "jeszcze" swędziego SR w Strzyżowie P. Filipa ewidentnie dowodzi albo jego debilizmu albo jest dowodem skorumpowania tego osobnika. 

c.d.n.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Tomasz Pilecki
13-04-2021 / 17:56
Być może ten posraniec w todze, to potomek jakieś UB-eka, albo psychopata? W ich zdemoralizowanym środowisku to norma. Pozdrawiam serdecznie Pana Redaktora :-)