Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PROTEST GŁODOWY PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

PROTEST GŁODOWY PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

W dniu 18 września 2007r Julia Jarosz ogłosiła głodówkę podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Protest został spowodowany ustawicznym łamaniem jej prawa do skutecznej obrony. Łamane są jej prawa wynikające z Konstytucji oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Sz. Pan Premier
Jarosław Kaczyński

W dniu dzisiejszym tj. 18 września o godzinie 12.28 rozpoczęłam strajk głodowy w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, polegający na odmowie przyjmowania posiłków i napojów do skutku, aż przyjedzie Minister Sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro lub delegowana przez niego osoba.

Julia Jarosz

W dniu 18 września 2007r. o godzinie 11:30 miała być rozpatrzona moja apelacja . Po wejściu na salę rozpraw stwierdziłam iż w skład sędziowski wchodzi delegowana SSR Mariola Wojtkiewicz, która miała na sobie togę Sędziego Sądu Okręgowego, podobnie jak przewodnicząca SSO Edyta Buczkowska – Żuk. Natomiast SSO Ilona Mostowska ubrana była w togę koloru czerwonego, która przypisana jest prokuratorowi. Chcąc wyjaśnić sytuację poprosiłam o przedstawienie się Sędziny w czerwonej todze. Odpowiedzi nie udzieliła przewodnicząca składu sędziowskiego ani zapytana o nazwisko Sędzina, natomiast poinformowano mnie , że nazwisko tej osoby umieszczone jest na wokandzie. Ponieważ nie maiłam styczności podczas rozpraw w mojej sprawie z SSO Iloną Mostowską, kwestionowałam jej tożsamość, gdyż jej toga sugerowała, że jest prokuratorem. Następnie złożyłam wniosek o wyłączenie składu sędziowskiego na podstawie art. 48 § 5 k.p.c, w związku z tym że SSO Edyta Buczkowska – Żuk i delegowana Mariola Wojtkiewicz orzekały w dniu 12.06.2007r, Mariola Wojtkiewicz nie posiadała uprawnienia do orzekania w mojej sprawie podpisanego przez Ministra Sprawiedliwości (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2007 r CZP 81/07 o delegowaniu sędziów).

Ponieważ zwracałam się wcześniej do Prezesa Sądu o kserokopie delegacji Sędziów orzekających w moich sprawach, w odpowiedzi uzyskałam informację podpisaną przez wizytatora SSO Iwonę Siutę, która stwierdziła w swojej wypowiedzi, że wszystkie delegacje Sędziowskie podpisane są przez Ministra Sprawiedliwości.

Po przerwie w rozprawie przewodnicząca składu sędziowskiego oświadczyła, że Mariola Wojtkiewicz została delegowana na podstawie innego zarządzenia, którego nie przytoczyła, przez Prezesa Sądu Okręgowego. Tym samym odrzuciła mój wniosek jako niezasadny, co wprowadziła do protokołu rozprawy a następnie oświadczyła, że zamyka posiedzenie. W tym miejscu oświadczyłam, że nie zgadzam się na zamknięcie rozprawy, ponieważ chcę złożyć kolejne wnioski. W odpowiedzi przewodnicząca poinformowała mnie, że nie mogę już składać kolejnych wniosków o wyłączenie składów sędziowskich a moje zażalenia na poprzednie 5 kolejnych wniosków o wyłączenie składów sędziowskich są niezaskarżalne, więc zamyka rozprawę.

W związku z tak postawioną sprawą podjęłam decyzję o strajku głodowym i zażądałam aby został on wpisany do protokołu rozprawy, co zostało uczynione. Przewodnicząca Składu Orzekającego zamknęła rozprawę.

Wydarzenie to miało miejsce o godzinie 12:27, jest to godzina, o której rozpoczęłam strajk głodowy.

Po kilku minutach sekretarka wezwała na ogłoszenie wyroku. Podpisany wyrok przewodnicząca odczytała publiczności stwierdzając, że został podpisany przez trzech sędziów, natomiast Julia Jarosz dostanie wyrok bez podpisów sędziów.

W dniu dzisiejszym w aktach sprawy stwierdzono brak protokołu z rozprawy z dnia 18.09.2007r oraz podpisanego wyroku. Natomiast w aktach została kserokopia wyroku bez podpisów. Fakt ten został utrwalony przez męża Juli Jarosz kamerą cyfrową. Akta sprawy nie były wszyte.

Szczecin 21.09.2007r.

LIST OTWARTY

Głodująca Julia Jarosz w szczególny sposób składa podziękowanie panu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Prezydentowi Miasta Szczecina, którzy wykazali się niezwykłą troską o obywatela i jego traktowania przez tzw. „Wymiar Sprawiedliwości”.

Nikt nie oczekuje iż ww. będą wpływać na orzekanie, lecz byłoby wskazane, aby w takim przypadku jaki ma miejsce od 18 września 2007r pod Sądem Okręgowym w Szczecinie, pochylili się z troską nad obywatelem. Okazuje się, że spotkanie z zdesperowanym człowiekiem jest poniżej godności władzy Miasta i Województwa. Z okien ich apartamentów (siedzib) nie widać głodującej oraz społeczeństwa, które poszkodowane przez Sądy wspierają głodującą. Po zachowaniu prominentów oraz wypowiedzi Pani Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie odzwierciedla się w sposób szczególny podział na („oni i my”) „władzę i służbę poddańczą”.

W związku z powyższym Julia Jarosz oraz społeczeństwo ją wspierające oświadczają, iż będą traktować Pana Wojewodę i Pana Prezydenta zgodnie z art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Swoją wypowiedzią „anarchia prawna” Rzecznik Sądu Okręgowego udowodniła, że protest Julii Jarosz jest słuszny. Cała sytuacja wskazała, że Szczecin i jego okolice są pozbawione ludzi na urzędach, którzy są przyjaźni obywatelom, pomimo ich roli służebnej na sprawowanych urzędach. Dobrze, że obywatele mogą liczyć na wzajemną solidarność, bo władza żyje w oderwaniu od rzeczywistości.

Oświadczenie

Ja niżej podpisana oświadczam, że w związku z brakiem reakcji na protest głodowy Julii Jarosz, podjęłam decyzję że w dniu 21 września 2007r przystępuję do protestu głodowego od godziny 16:00. Jako działaczka społeczna mam pełną świadomość łamania prawa obywatelskiego do rozstrzygania spraw zgodnie z literą prawa i poszanowaniem godności człowieka. Na Sali rozpraw winno być rozstrzyganie sprawy co do istoty i pod względem merytoryczny. Podczas rozpraw należy ukrócić proceder sprowadzający się do spektaklu Pan i Władca – sługa niewolnik. Prawo opisane w kodeksach musi być stosowane bez nadinterpretacji przez sędziów.

Grażyna Bobak

Szczecin 22.09.2007r

Pan Prezes
Sądu Okręgowego w Szczecinie
Henryk Sobociński

W związku z prywatną wojną wypowiedzianą przez Wiceprezes Halinę Zarzeczną w stosunku dom prowadzących strajk głodowy Julii Jarosz i Grażyny Bobak zwracamy się z zapytaniem dlaczego wszelkie decyzje, odnośnie osób głodujących i popierających, podejmuje pani Halina Zarzeczna, pomimo iż wszelkie decyzje winny być podejmowane przez Pana. To przecież Pan jest Prezesem Sądu Okręgowego i ponosi Pan wszelką odpowiedzialność za wyczyny podległemu personelowi.

Mając na uwadze, że Halina Zarzeczna utraciła nasze zaufanie oraz osób wspierających żądamy odsunięcia tej Pani od podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z nami. Obecna sytuacja została spowodowana między innymi jej orzekaniem w sprawie Julii Jarosz, która jest konsekwencją obecnego strajku głodowego. Tym samym Halina Zarzeczna winna sama zawiesić wszelkie kontakty z Julią Jarosz. Należy również zaznaczyć, że takie postępowanie potwierdza, iż podjęte przez głodujące osoby decyzje na skutek sposobu traktowania obywatela przez osoby sygnowane na Sędziów jest komiczne. Ostatni wyczyn Pani Haliny Zarzecznej, która wydała zarządzenie telefoniczne aby zabronić korzystania z toalety drugiej głodującej (Grażynie Bobak)oraz osobom uczestniczącym w tym proteście, jest naruszeniem naszego prawa wynikającego z art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Julia Jarosz
Grażyna Bobak
Szczecin 22.09.2007r

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany oświadczam, że w związku z brakiem reakcji na protest głodowy Julii Jarosz, podjąłem decyzję że w dniu 22.09.2007r o godzinie 20:00 przystępuję do protestu głodowego.

Jako pokrzywdzony, przez decyzje Sądów oraz orzekanie niezgodne z literą prawa, chcę być traktowany jak każdy obywatel a nie inwalida trzeciego gatunku. Sądy naruszają moje prawo wynikające z art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pozbawiając mnie świadczenia rentowego w moim kraju.

W związku z powyższym przystępuję do głodówki, aby zwrócić uwagę Wymiarowi Sprawiedliwości na inwalidów, których w naszym kraju traktuje się jak margines społeczny.

Jan Kulhawik

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~nyny
28-07-2012 / 16:44
Niestety w Szczecinie nepotyzm i kumoterstwo osiągnęły apogeum . Brakuje sprawnie działającego CBA które wykonywało by swoje statutowe obowiązki . Poza tym karać Sędziów jak innych zwykłych ludzi , to na pewno wpłynęło by na poprawę ich pracy . Dodatkowo odsunąć starych od władzy którzy razem z prokuratorami na każdego mają haka.