Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PETYCJA NA RZECZ POZBAWIENIA IMMUNITETU SĘDZIÓW I PROKURATORÓW.

Petycja na rzecz pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu
oraz korporacyjnych przywilejów.


Do
Marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 WARSZAWA
List do Marszałka

SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU

Zgodnie z Art.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który informuje nas, czyli Naród, że - Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli
i zapewnieniu Art. 32.1. - Wszyscy są wobec prawa równi
-
okazuje się, że mamy też w nadanej nam Konstytucji kompromitujące Polskę
Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom
Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony ?

Art. 180. 1. Sędziowie są nieusuwalni ?

Konstytucja RP jednocześnie nas informuje:
Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 4.2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Pytamy się:
Jak to jest możliwe, że przedstawiciele narodu – posłowie – posiadają znacznie mniejszą władzę niż sędziowie?
Wynika to choćby z faktu kadencyjności (4 lata) sprawowania przez nich swoich funkcji, a przecież na jednej ze ścian budynku Sądu Najwyższego czytamy: "Memo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet" - czyli: Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż się ma samemu"...

Dlatego wnosimy o powołanie specjalnej Komisji Sejmowej dla ustalenia zmiany tych kompromitujących Polskę artykułów w Konstytucji RP tj.

1/ Pozbawienia sędziów i prokuratorów immunitetu wzorem demokratycznych krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Anglia, Australia, Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Irlandia i wielu innych;

2/ Ustalenia kadencyjności i weryfikacji pracy tych urzędników władzy;

3/ Wzorem państw demokratycznych wprowadzenie systemu Ławy Przysięgłych w sądownictwie dla kontroli i oceny przypadków szczególnie nieetycznych urzędników państwowych oraz obywateli, celem wyeliminowania wzajemnych układów korporacyjnych.

Działanie nasze ma na celu zwiększenie rangi i godności tych zawodów prawniczych.

Inicjatywa
Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
Redakcji czasopisma AFERY PRAWA

Do wiadomości
Prezydent RP Lech Kaczyński

Motto:
Największym wrogiem PRAWA jest przywilej
Charles de Gaulle

ZŁÓŻ PODPIS POD PETYCJĄ PRZEZ INTERNET
(uwaga: należy zweryfikować podpis po otrzymania mailu na stronie www.petycje.pl/3446

Jesteś poszkodowany przez urzędników władzy?
Chcesz być poważnie przez nich traktowany?

Zgłoś do nas swoją chęć zbierania podpisów pod petycją w sądach, prokuraturach i urzędach całego kraju a otrzymasz od nas wzory dokumentów i materiałów reklamowych.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Celem petycji jest poinformowanie i nagłośnienie sprzeczności prawnych istniejących w Konstytucji RP oraz zebranie ludzi i opracowanie technicznego rozwiązania dla wniesienia ustaw do sejmu. Dlatego wskazane jest zaangażowania się kompetentnych osób w tą inicjatywę dla utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Wiemy, że na posłów nie warto liczyć.
Zdajemy sobie sprawę, że przy aktualnym rządzie i układach politycznych nie ma szans przegłosowania w Sejmie zmian samej Konstytucji dla osiągnięcia wspólnego celu.
Niemniej, zakładając, że kolejne wybory będą w następnym roku, jak najszybciej należy zacząć pracę i nad projektem zmian i naprawy Konstytucji RP - która została napisana nie tylko z błędami legislacyjnymi ale też gramatycznymi i stylistycznymi - jakoś tak całkiem nie po Polsku i wyraźnie nie dla Polaków...

Dlatego pod patronatem Afer Prawa na łamach czasopisma będziemy chcieli powołać:
1. Formalne stowarzyszenie,
2. Radę operacyjną,
3. Radę strategiczno - organizacyjną.

Te organy będą kontaktowały się z Rządem, będą mogły skutecznie zająć się realizacją idei zawartej w petycji, oraz ingerowaniem w wiele innych spraw z tego zakresu jak również kształtowaniem prawa w RP.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

DLACZEGO URZĘDNIK NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM

Immunitet sędziowski w sprawach karnych jest instytucją typową dla byłych pseudo-komunistycznych państw Europy Wschodniej. Na cywilizowanym Zachodzie, sędzia odpowiada za przestępstwa na tych samych zasadach co reszta obywateli, a nawet ostrzej, ponieważ tam on jest autorytetem.
W Polsce, aby prowadzić postępowanie karne przeciwko sędziemu, konieczna jest zgoda jego korporacyjnych kolegów na uchylenie immunitetu.
Jednak postępowanie o uchylenie immunitetu musi się toczyć długo, niejednokrotnie latami, ponieważ podobno potrzeba dokładnie zbadać wszystkie dowody. Logicznie rozumując, to takie postępowanie dyscyplinarne powinno być połączone z procesem karnym i wydaniem wyroku, a nie tylko ewentualnie zgodą na uchylenie immunitetu. Bez sensu jest dublowanie czynności w kolejnym identycznym procesie.

Obecny system prowadzi do tego, że zatrzymany sędzia czy prokurator musi być zwolniony, gdyż nie można wystąpić do sądu w konstytucyjnym czasie o areszt, ponieważ posiada immunitet. Ekstremalnym przykładem był casus prokuratora Krzysztofa W., który został zatrzymany za przyjmowanie łapówek, a następnie musiał być zwolniony, gdyż odwołał się od decyzji uchylającej mu immunitet. W trakcie swojego pobytu na wolności próbował zaś przekupić sędziów dyscyplinarnych, tak aby pozostawili mu immunitet.

Otóż wbrew temu co głoszą sędzia Teresa Romer, i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian, oraz ciechanowsko - rydzewsko - sieniawskie tzw. autorytety i inne lubelsko - toruńskie filary prawnicze, immunitet sędziowski wcale nie jest warunkiem bezwzględnie niezbędnym i koniecznym, by uczciwie wypełniać zaszczytne i dobrowolnie przyjęte na siebie obowiązki sędziego, zgodnie ze słowami roty ślubowania sędziowskiego. Wręcz przeciwnie, jest bardzo poważną przeszkodą. Żadnemu uczciwemu człowiekowi, żaden immunitet potrzebny nie jest. A tu chodzi przecież o nieskazitelnych. Tymczasem dowodów przestępstw nielicujących z godnością sędziego jest nie tylko w AP przerażająco dużo. Immunitet nie może służyć do zapewnienia bezkarności różnym typom przebranym w togi.

Z danych Krajowej Rady Sądownictwa wynika, że w latach 2001-07 wniesiono tylko 88 spraw, w których wniesiono o uchylenie immunitetu sędziego. W efekcie pociągnięto do odpowiedzialności tylko 43 osoby - gdy tymczasem czterokrotnie więcej przypadków nieetycznego postępowania urzędników dokumentowanych jest corocznie na stronach czasopisma Afer Prawa.
W 21 przypadkach wniosek dotyczył przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, których górna granica wynosi co najmniej osiem lat. Chodziło m.in. o: sprzedajność (10 przypadków), oszustwo (2), wypadki komunikacyjne o poważnych skutkach (8), przestępstwa przeciw obyczajności (1).
Pomimo ewidentnych dowodów i tak w 27 przypadkach odmówiono uchylenia immunitetu - co potwierdza działanie wzajemnych koleżeńskich korupcyjno - korporacyjnych układów. Widzimy, że
dzisiaj wyraźnie sądy dyscyplinarne nie zdają egzaminu. Dlatego do rozpatrzenia właśnie tego typu spraw wskazane jest wprowadzenie niezależnego od korporacji prawniczych społecznego systemu Ławy Przysięgłych.
Zresztą zgodnie z Konstytucją to Naród powinien być tą najwyższą władzą - czyli m.in. właśnie do sądzenia sędziów. Jeżeli sędzia stronniczo będzie wystawiał wyroki to wybrana losowo Ława powinna być właśnie tą najwyższą odwoławczą instytucją dla obywateli.

Jeżeli sędziowie i prokuratorzy wzorem innych urzędników zaczną osobowo odpowiadać za popełnione pomyłki i błędy w sztuce, to na pewno w sądach i prokuraturach przestanie ginąć rocznie kilkaset tomów akt i dowodów uniemożliwiających skazanie przestępców. Z takiego właśnie powodu nie ma już szans m.in. na wykrycie sprawców zabójstwa Alicji i Piotra Jaroszewiczów, czy wyjaśnienie okoliczności samobójczej śmierci Ireneusza Sekuły i setek innych spraw.
Jednocześnie zaczną oni przygotowywać się merytorycznie do rozpatrzenia spraw im przydzielonych, a nie szukać dodatkowych dochodów i chałturzyć w innych niż sąd miejscach, żądając jednocześnie większego wynagrodzenia za symulowaną pracę w domu i za nadgodziny.

Należy tu zwrócić uwagę, że tylko z tytułu nieuzasadnionego kolejnego przedłużenia tymczasowych aresztowania w2007 r. do sądów wpłynęły 634 wnioski o przyznanie rekompensat za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (w 2006 r. wniosków było 577). W 324 sprawach zasądzono odszkodowanie na sumę 5,6 mln zł
- tyle za błędy sędziów zapłaciło społeczeństwo.
A przecież w przeważającej większości spraw odszkodowawczych roszczeń nie przyznano lub znacznie zminimalizowano korzystając z małej świadomości prawnej społeczeństwa.
Bulwersującą sytuacją jest też to, że źle pracujący ( i często na szkodę społeczeństwa ) sędzia, w nagrodę przechodzi w wysoko płatny stan spoczynku.

Dlatego uważamy, że sędziowie i prokuratorzy są w stosunku do innych urzędników państwowych tak dobrze wynagradzani i korzystają z tak wielu niezasłużonych przywilejów, że kolejną decyzją Suwerena jakim jest Naród, powinni być pozbawieni przywileju branżowego jakim jest immunitet - przywileju, jak dowodzi praktyka - chroniącego ich przed odpowiedzialnością.
Ujęci na tzw. "gorącym uczynku" - zwłaszcza oni powinni być zagrożeni wyższym wyrokiem, niż przeciętny obywatel. Np. australijski sędzia ukarany za przekroczenie prędkości przy zastosowaniu fotoradaru, który miał zapłacić 70$ ( ale skłamał podając, że to jego znajoma prowadziła ) - został skazany na kilka lat więzienia. Sędzia tam jest autorytetem, dlatego złapany na kłamstwie jest znacznie ostrzej traktowany niż "zwykły" obywatel.

REDAKCJA AFERY PRAWA

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'

Wybrane teksty archiwalne o podobnej tematyce:

IMMUNITET DO POPRAWKI - DLACZEGO SĘDZIA NIE POWINIEN KRYĆ SIĘ ZA IMMUNITETEM cz.1

DYSKUSJA NAD IMMUNITETEM - Czy sitwa sama zrezygnuje z koryta i nahajki?

Co kryje przywilej immunitetu?

Prof. Lech Gardocki bajeruje

AKTUALNE WPADKI - PRZEKRĘTY W SĄDACH GDAŃSKICH

afery i wpadki prokuratorów i sędziów,

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

A w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~laniewody
07-04-2011 / 14:11
Podpisuje sie dwoma rekoma Bardzo dobry pomysl
~ja
28-03-2011 / 20:32
jak podpisać się pod petycją???
~com16
15-12-2010 / 00:07
Czas najwyższy aby do takiego rozwiązania doszło. Sądziowie w tym kraju potrafią robić z ludzi przestępców. Jest to możliwe nawet w sądach rodzinnych. Przy sprwie rozwodowej jak Sędzinie niepasuje że męszczyzna złozył pozew o rozwód bez orzekania o winie, to tak długo przewlekga rozprawę i tak przekręca sens rozprawy poprzez działania manipulacyjne że rekami mściwej i podłej kobiety zrobi z powoda przestępce. W tym kraju przy tzw dyspozycyjności (w przestępczym znaczeniu tego słowa) przedstawicieli instytucji pomocy rodzinie, przedstwiciela prokuratury, dyspozcyjnych biegłych sądowych (którzy też są bezkarni i chronieni przez Sądziów) niestety jest to możliwe. W całości popieram te założenia i dążenia mające na celu wyeliminowanie przywilejów. Na ten temat można by mówić i pisać bardzo dużo/
~STANISŁAW RÓŻAŃSKI
20-11-2010 / 16:23
18 URODZINY BEZ OJCA BO POLSKĄ RZĄDZI TERROR !!! translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&e forum.interia.pl/watek-chronologicznie/mia-a-by-wolno-a-jest-r-a-ski forum.o2.pl/temat.php?id_p=5427037&start=180 translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&e www.aferyprawa.com/aferyprawa.gif afery.fm.interia.pl/gif_linia_ognista.gif afery.fm.interia.pl/gif_linia_ognista.gif afery.fm.interia.pl/gif_linia_ognista.gif afery.fm.interia.pl/gif_linia_ognista.gif www.info-regenten.de/regent/regent-d/poland.gif upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Godlo_Polski_oficjalne_m gdansk.urlopw.pl/wp-content/uploads/2010/05/Gdansk_Herb.png upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Polska_walcz%C4%85ca.jpg www.derechoshumanos.org.mx/images/extras/cabeza-4-azul-20anv.jpg upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Polska_walcz%C4%85ca.jpg foros.olx.com/viewtopic.php?pid=854766 afery.fm.interia.pl/gif_linia_ognista.gif www.derechoshumanos.org.mx/images/extras/cabeza-4-azul-20anv.jpg STANISLAW RÓŻAŃSKI AGAINTS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND TERROR NUMBER IN POLAND 55339/00 www.google.pl/#hl=pl&nfpr=1&&sa=X&ei=mbBrTKOXGYPaOK6moaQB&ved=0CBYQB www.google.pl/images?um=1&hl=pl&biw=1280&bih=800&tbs=isch%3A1&sa=1&q www.google.pl/search?hl=pl&biw=1280&bih=800&q=daniel.rozanski38%40wp www.google.pl/images?hl=pl&q=daniel.rozanski38%40wp.pl%2055339%2F00& COM. 608 746 680 E-MAIL: daniel.rozanski38@wp.pl POLITICAL TERROR !!! PRZEKAŻ INNYM ZA POMOĆ W ODNALEZIENIU SYNA OFERUJĘ 8000 EURO !!! www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.echr.coe.int/echr/bienvenueWe = www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.gitez.pl/admin/art_images/113 afery.fm.interia.pl/gif_linia_ognista.gif www.derechoshumanos.org.mx/images/extras/cabeza-4-azul-20anv.jpg www.info-regenten.de/regent/regent-d/poland.gif www.fcpolska.com/Material/godlo.jpg iftia9.univ.gda.pl/~zjazdptf/wystawy/lwy-transp.gif POLSKA 1989 - 2010 PIEKŁEM NA ZIEMI ! sztukanaiwna.com/foto/pme/14.jpg DLA POLSKIEJ WOLNOŚCI MÓWIĘ NIE !!! A TY ? REŻIM SZACUJE NASZE ŻYCIE NA MNIEJ NIŻ " 0 " A TY ? ========================================================================= translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&e ========================================================================= Z UWAGI NA POLSKĄ " WOLNOŚĆ " MAM PODSTAWĘ OBAWIAĆ SIĘ O SWOJE ŻYCIE upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Polska_walcz%C4%85ca.jpg POLAKA 1989 - 2010 REŻIM KŁAMIE Z PREMEDYTACJĄ - NARUSZA PRAWA CZLOWIEKA ARTYKUŁ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 17 t2.gstatic.com/images?q=tbn:8H5SksoOKyRCxM:http://w810.wrzuta.pl/sr/ t2.gstatic.com/images?q=tbn:8H5SksoOKyRCxM:http://w810.wrzuta.pl/sr/ WCZORAJ ZABIERANO DZIECI - ŻYCIE W HOLO KAUŚCIE - DZISIAJ W " WOLNEJ " POLSCE !!! DZISIAJ JA JUTRO MOŻESZ BYĆ TY !!! DLACZEGO WIARYGODNY REŻIM BOI SIĘ POWOŁANIA MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ - ZŁOŻENIA SKARG KONSTYTUCYJNYCH ( OKOŁO 10 ) ITD ITP ? PO CO W POLSCE TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY SKORO REŻIM I TE PRAWO NARUSZA ? DOWÓD : prawoity.pl/wiadomosci/dochodzenie-ojcostwa-art-84-kodeksu-rodzinneg PO CO W POLSCE RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - RZECZNIK PRAW DZIECKA - HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA SKORO REPREZENTUJĄ PRAWO REŻIMU ? 1.bp.blogspot.com/_IW9ozX1mj8c/S4Gio9Omm3I/AAAAAAAAAH4/ce7elFTqY80/s bi.gazeta.pl/im/5/6881/z6881995X.jpg www.google.pl/#hl=pl&q=rzecznik+praw+obywatelskich&aq=0&aqi=g10&aql= www.google.pl/#hl=pl&q=rzecznik+praw+obywatelskich&aq=0&aqi=g10&aql= republika.pl/blog_qc_3449571/3994972/tr/ewa.jpg blizejprzedszkola.pl/upload/files/image/forum/logotypy/logo_RPD_male www.interwencjaprawna.pl/images/sponsorzy_hfpc.jpg grafik.rp.pl/grafika2/89971,103752,3.jpg www.google.pl/#hl=pl&q=helsi%C5%84ska+fundacja+praw+cz%C5%82owieka&a www.derechoshumanos.org.mx/foro/viewtopic.php? www.derechoshumanos.org.mx/foro/viewforum.php?id=3&p=3 foros.olx.com/post/http_www_aferyprawa_comindex_php_p_tekstyshow_dzi foros.olx.com/post/http_www_afer … 13249.html PILNIE POSZUKUJĘ SYNA ODEBRANEGO MI PRZEZ POLSKI REŻIM W 1994 R. I PRZEKAZANEGO 3 KROTNIE POZBAWIONEJ PRAW RODZICIELSKICH BOŻENIE FOCKOWSKIEJ POCHODZĄCEJ Z LĘBORKA foros.olx.com/post/tints_of_love_13817.html foros.olx.com/post/exportacion_nino_13780.html I JEJ ALFONSOWI BOSOWI LAT 80 PKP W GDAŃSKU JÓZEF MARCZEWSKI 20 LAT STARSZY - WIĘCEJ W KRYMINALE JAK NA WOLNOŚCI - DANIEL RÓŻAŃSKI ( REŻIM SFAŁSZOWAŁ NAZWISKO NA " MARCZEWSKI ) URODZONY W GDAŃSKU 29.08.1992 R. - W ROKU 2007 PRZEBYWAJĄCY W REJONIE SZUBINA WOJ . KUJAWSKO POMORSKIE www.epomoc.pl/newsy.php?shownews=353 Mężczyzna walczy o dziecko rod 2006-12-18, ostatnia aktualizacja 2006-12-18 22:00 DISIAJ JEST ? Gdańszczanin wygrał przed Trybunałem Praw Człowieka proces z Rzeczpospolitą Polską. Wykazał, że zostało naruszone jego prawo do poszanowania życia rodzinnego. Stanisław Różański uważa, że jest ojcem 14-letniego chłopca. Nie mieszkają razem, więc Różański od połowy lat 90. procesuje się o przyznanie opieki nad dzieckiem. Aby jego starania były skuteczne, musi uzyskać potwierdzenie, że jest biologicznym ojcem. Polskie prawo do 2003 r. nie dawało możliwości, by badanie takie przeprowadzono na wniosek ojca. - Prawomocny już wyrok Trybunału w Strasburgu potwierdza, że mój klient był dyskryminowany przez polskie prawodawstwo - mówi mec. Przemysław Rybiński. - Państwo ma zapłacić 8 tys. euro zadośćuczynienia. ADWOKAT FAKTYCZNIE REPREZENTOWAŁ REŻIM NIE SYNA I MNIE ILE ZAROBIŁ NA SPRAWIE ? - UNIKAJCIE GO ! ALEJA. NIEPODLEGŁOŚCI 765 SOPOT tel. 058/551-14-61 www.mojeopinie.pl/img/zoom0/NaczelnaRadaAdwokacka-LOGO1.jpg Problem polega na tym, że jeszcze przed zmianą przepisów o sposobie ustalania ojcostwa, konkubent matki uznał chłopca za własne dziecko. Różański musi więc teraz dochodzić przed sądem unieważnienia tego uznania. Czekają go kolejne lata procesów. Możliwe, że chłopiec szybciej uzyska pełnoletność. Źródło: www.gazeta.pl Dodał(a): Ewa Bielecka Dodano: 2006-12-19 09:09:21 Warszawa, dnia 6.02.2008 rok DZIŚ JEST ? Z CZYM TO JEŚĆ ? RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ SKARG I WNIOSKÓW ALEJE UJAZDOWSKIE 11 00 - 950 WARSZAWA SKRYTKA POCZTOWA 33 CENTRALA TELEFONICZNA 52- 12 - 888 bip.ms.gov.pl/ministerstwo/photo/_MG_6808.jpg Tomaszewska@ms.gov.pl Drobecka@ms.gov.pl Bacinska@ms.gov.pl Sztejter@ms.gov.pl UMotuk@ms.gov.pl skargi.kgp@policja.gov.pl wi@ms.gov.pl rzecznik@ms.gov.pl luba@ms.gov.pl rzecznik@msz.gov.pl www.gover.pl/userfiles/publikacje/sikorski_27-large.jpg kontakt@kprm.gov.pl Donald.Tusk@sejm.pl w998.wrzuta.pl/sr/f/9Vg8gbQcaqz/donald_tusk t2.gstatic.com/images?q=tbn:8H5SksoOKyRCxM:http://w810.wrzuta.pl/sr/ agnieszka.pomaska@sejm.pl www.mojeopinie.pl/img/zoom0/Agnieszka_Pomaska.jpg MOJE HASŁO PRZEDWYBORCZE - ŻEBY WSZYSTKIM Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ŻYŁO SIĘ LEPIEJ - EFEKTY WIDAĆ " ITD Potwierdzam wpływ 4 kolejnych pism Pana nadesłanych pocztą elektroniczną w dniach 18, 21 i 22.01.2007 roku i jednocześnie powiadamiam, że korespondencję kierowaną do Sądu Okręgowego w Gdańsku ( PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WOJCIECH ANDRUSZKIEWICZ TRZYMA SPRAWĘ NA PULSIE - RZECZNIK PRASOWY SĄDU OKRĘGOWEGO t2.gstatic.com/images?q=tbn:BlLKxrSZmn7jcM:http://www.aferyprawa.com - w sprawie sygnat I C-633/05 przesłano Prezesowi tego Sądu i stamtąd proszę oczekiwać informacji o sposobie jej rozpatrzenia. Jednocześnie informuję, że obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość wystąpienia do sądu o ustalenie ojcostwa (artykuł 84 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ). Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków z upoważnienia magister Irena Kozłowska POLSKA AZYLEM DLA PRZESTĘPCÓW - DOWÓD : foros.olx.com/post/http_www_aferyprawa_comindex_php_p_tekstyshow_dzi www.derechoshumanos.org.mx/foro/viewtopic.php?id=401 forum.interia.pl/watek-chronologicznie/prokuratura-gda-sk-r-dmie-cie foros.olx.com/post/it_steals_holy_albert_etc_etc_12070.html forums.olx.ru/post/reality_poland_12186.html SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU I WYDZIAŁ CYWILNY I C 638/05 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ III KARNY III KO 224/03 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ I CYWILNY I C 1066/06 - 1107/06 - 2555/04 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ I CYWILNY I C 900/06 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU POŁUDNIE WYDZIAŁ I CYWILNY I C 644/06 ITD ITP Pedofil lepszy od matki? Suwalski sąd oddał chłopca w ręce ojca zboczeńca Jan Ś. ma na swoim koncie wyrok za molestowanie córki. Sąd jednak nie wziął tego po uwagę i Boguś będzie mieszkał z ojcem-pedofilem Foto Piotr Męcik - Mam nadzieję, że mój były mąż nie zrobi krzywdy Bogusiowi - martwi się Agnieszka Ś. Foto Piotr Męcik Czy suwalski sąd ma gdzieś dobro dzieci? Przyznał opiekę nad 8-letnim Bogusiem ojcu, skazanemu wcześniej przez inny sąd za pedofilię! Jana Ś. (47 l.) skazano, bo przez lata dotykał córkę w intymne miejsca, kazał oglądać jej pornografię, namawiał do seksu. Teraz inny sąd uznał, że synkowi lepiej będzie u ojca, bo matka jest bez pracy i nie zapewni mu godziwych warunków. Wyroku skazującego go za pedofilię w ogółle nie wziął pod uwagę. - Przypominałam sądowi o sprawie karnej Jana - płacze Agnieszka Ś. (41 l.), mama Bogusia. - Ale usłyszałam: "Pani nie pracuje, z czego utrzyma pani dziecko?". Czyż nie lepiej, żeby Boguś żył skromniej, ale bezpieczniej? - pyta zrozpaczona kobieta. Kazał mi oglądać porno Jej małżeństwo od początku było nieudane. Ale czara goryczy przelała się dwa lata temu. Najstarsza córka państwa Ś., Jowita (23 l.), ze łzami w oczach wyjawiła matce okrutną prawdę. Ojciec molestował ją, gdy była 10-letnią dziewczynką. - Kiedy mama była w pracy, ojciec wołał mnie do swojego pokoju - opowiada dziś ze łzami w oczach dorosła już Jowita. - Najpierw kazał mi oglądać z nim filmy pornograficzne. Później zatykał mi ręką buzię i kładł na wersalce. Płakałam, kiedy mnie rozbierał. Byłam sparaliżowana i przerażona. Dotykał mnie w miejsca intymne i mówił, że jestem jego kochaną cółreczką. Próbował nawet gwałcić. Robił to kilkadziesiąt razy przez ponad pótora roku. Mówił, że się zabije, jeśli komuś powiem, co robi. Czuję do niego obrzydzenie i wstręt... - Jowicie łamie się głos. Gdy matka dziewczyny dowiedziała się o zboczeniach swojego męża, przerażona natychmiast powiadomiła prokuraturę. W śledztwie Jan Ś. przyznał się do winy. Bezczelnie tłumaczył się, że nadużywał wówczas alkoholu i nie miał pojęcia, co robi. Winny, ale dobry ojciec W kwietniu Jan Ś. został skazany za molestowanie córki na dwa lata więzienia w zawieszeniu (wyrok nie jest prawomocny). Niedługo później, po sprawie rozwodowej, Ś. dostał opiekę nad synem! Dlaczego? Suwalski sąd stwierdził, że matka nie ma pieniędzy! Przy orzekaniu decydująca była też opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Augustowie. Tamtejsi specjaliści stwierdzili, że Agnieszka Ś. może być chora psychicznie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że skarży się na wyrok sądu do ministra sprawiedliwości! - Stwierdzenie, że moja pacjentka jest chora psychicznie, jest olbrzymim nadużyciem - wyjaśnia dr Bogdan Wieczorek, psychiatra, który badał Agnieszkę Ś., upoważniony przez nią do udzielenia informacji. Odwołała sięĘod wyroku Czworo pełnoletnich dzieci państwa Ś. nie kryje oburzenia decyzją sądu. - Ojciec też się obnaża. Wychodzi bez majtek na klatkę schodową albo balkon i krzyczy, że ktoś go gwałci - opowiadają. W poniedziałek Jan Ś. wygonił z domu Jowitę i jej matkę. Musiały przenieść się do narzeczonego dziewczyny. Agnieszka Ś. odwołała się od wyroku suwalskiego sądu. - Mam nadzieję, że mój były mąż do tego czasu nie zrobi krzywdy naszemu dziecku - dodaje mama chłopca. Postaramy się pomóc - To jest głupia decyzja sądu - nie owija w bawełnę Mirosława Kątna (58 l.), szefowa Komitetu Ochrony Praw Dziecka. - Ten oburzający wyrok powinien być jak najszybciej zaskarżony! Z jednej strony sąd uznaje winę ojca i tym samym potwierdza, że jest człowiekiem "skrzywionym", z drugiej daje mu pod opiekę dziecko. To kompletnie niezrozumiałe, jakaś schizofrenia prawna! Sąd powinien kierować się przyszłością dziecka, przecież z pedofilii się nie wyrasta! Sąd zamiast wesprzeć kobietę, pomóc jej skierować ją do ośrodka pomocy społecznej, oddaje dziecko w paszczę lwa! Skierujemy do Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiednie pismo, w którym zażądam wyjaśnienia tej sprawy. autor: Agnieszka Sakowicz Agata Rowińska ico_print.jpg drukuj prześlij artykuł skomentuj KOMENTARZE Autor: Adres e-mail Czekamy na wasze opinie: następny artykuł >> Wydarzenia | EURO 2012 | Dziś | Polityka | Kraj | Super Temat | Zagranica | Broń swojej emerytury | WIDEO | Mandaty | Ameryka według Mariusza Max Kolonko | * Š SUPER EXPRESS * Biuro konkursów * Reklama * Media Express * Redakcja * Prenumerata ========================================================= Matka teraz drży o swego synka Państwo Ś. mieszkają na suwalskim osiedlu Północ. Mają pięcioro dzieci. Czworo z nich jest już dorosłych. Najmłodsze ma zaledwie osiem lat. Dwa lata temu Agnieszka Ś. dowiedziała się, że mąż molestował seksualnie córkę. Kiedy była mała, wchodził do jej pokoju, kładł się do łółżka i obmacywał opowiada, płacząc. Nie miałam o tym pojęcia, ponieważ wówczas pracowałam na zmiany. A dziecko do tej pory milczało, bo jak się okazuje ojciec szantażował ją. Dopiero teraz zdecydowała się wyjawić prawdę. Agnieszka Ś. powiadomiła o tym organy ścigania. W śledztwie Jan Ś. przyznał się do winy. Wyjaśnił, że nadużywał wówczas alkoholu i nie miał pojęcia, co robi. Wyraził skruchę i chciał dobrowolnie poddać się karze. Suwalski sąd zatwierdził wniosek, ale pokrzywdzona uznała, że kara jest zbyt łagodna i zaskarżyła orzeczenie. W ubiegłym miesiącu sąd wydał kolejny wyrok. Jan Ś. został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny informuje Ryszard Filipow, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Suwałkach. Apelacje złożyły obie strony. Prokurator domaga się kary bezwzględnej, a obrońca uniewinnienia. Jan Ś. bowiem teraz już nie przyznaje się do winy. Kilkanaście dni temu suwalski sąd orzekł rozwód państwa Ś. Prawo do opieki nad ośmioletnim synem przyznał Janowi Ś. Przypominałam sądowi o sprawie karnej. Prosiłam, aby nie odbierał mi syna. A sąd zapytał: pani nie pracuje, z czego utrzyma dziecko? płacze kobieta. Ale czy to oznacza, że można je narażać? Kto da gwarancję, że synowi nic się nie stanie? Kobieta twierdzi, że od czasu orzeczenia sądu chłopak chodzi brudny, a często też głodny. Opuszcza lekcje, a kilka dni temu wrócił do domu po północy. Zaniepokojona matka zaalarmowała policję, która szukała chłopca po całym mieście. Nie mogę pozwolić na to, aby wałęsał się po nocy tłumaczy. Powinien wyspać się i iść do szkoły. Dlaczego sąd przyznał opiekę nad chłopcem ojcu? Sędzia Ryszard Filipow wyjaśnia, że przy orzekaniu decydująca była opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Augustowie. Tamtejsi specjaliści negatywnie ocenili Agnieszkę Ś. Stwierdzili np., że jeśli skarży się na wyrok sądu do ministra sprawiedliwości, to może być chora. Natomiast o Janie Ś. napisali m.in., że ukończył dwie szkoły zawodowe. Orzeczenie sądu jest nieprawomocne. Jan Ś. nie chciał z nami rozmawiać. dodano:2007-04-25 22:57:24 podyskutuj o tym na forum ---
~STANISŁAW RÓŻAŃSKI
20-11-2010 / 16:20
PRZEKAŻ INNYM STANISŁAW RÓŻAŃSKI PRZECIWKO GWAŁCENIU PRAW CZŁOWIEKA I TERROROWI W POLSCE NR. 55339/00 KONTAKT ; daniel.rozanski38@wp.pl aferyprawa.eu/index2.php?p=tekst … mp;id=1755 Mężczyzna walczy o dziecko rod 2006-12-18, ostatnia aktualizacja 2006-12-18 22:00 Gdańszczanin wygrał przed Trybunałem Praw Człowieka proces z Rzeczpospolitą Polską. Wykazał, że zostało naruszone jego prawo do poszanowania życia rodzinnego. Stanisław Różański uważa, że jest ojcem 14-letniego chłopca. Nie mieszkają razem, więc Różański od połowy lat 90. procesuje się o przyznanie opieki nad dzieckiem. Aby jego starania były skuteczne, musi uzyskać potwierdzenie, że jest biologicznym ojcem. Polskie prawo do 2003 r. nie dawało możliwości, by badanie takie przeprowadzono na wniosek ojca. - Prawomocny już wyrok Trybunału w Strasburgu potwierdza, że mój klient był dyskryminowany przez polskie prawodawstwo - mówi mec. Przemysław Rybiński. - Państwo ma zapłacić 8 tys. euro zadośćuczynienia. Problem polega na tym, że jeszcze przed zmianą przepisów o sposobie ustalania ojcostwa, konkubent matki uznał chłopca za własne dziecko. Różański musi więc teraz dochodzić przed sądem unieważnienia tego uznania. Czekają go kolejne lata procesów. Możliwe, że chłopiec szybciej uzyska pełnoletność. Źródło: www.gazeta.pl Dodał(a): Ewa Bielecka Dodano: 2006-12-19 09:09:21 Strasburg - co daje złożenie skargi i otrzymanie wyroku z Europejskiego Trybunału?... nieraz wielkie g... Skarga do Europejskiego Trybunału stała się dla wielu poszkodowanych osób „ostatnia deską ratunku” na wykazanie niesłuszności wyroków (decyzji) krajowych organów władzy, a co za tym idzie ma służyć obronie i egzekwowania należnych praw konkretnym podmiotom. W rzeczywistości na kilka tysięcy spraw wnoszonych przez Polaków, w latach 1999 -2006 Trybunał wydał wobec Polski 318 wyroków stwierdzających przynajmniej jedno naruszenie konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Najwięcej spraw przeciwko Polsce dotyczy zarzutów przewlekłości tymczasowego aresztu (w latach 1999 - 2006 - 108 wyroków) oraz przewlekłości postępowania sądowego (w latach 1999 -2006 - 210 wyroków). Reszta jest odrzucana na wstępie - kopia takiego powielanego schematu na końcu artykułu. Co z tego, jak ktoś nawet wygra w Stasburgu? - czasami wielkie g.... Opisaliśmy w AP wygraną Stanisława Różańskiego - Trybunał w Strasburgu - wyciszanie wyroku - cenzura me diów. Jak na razie jedynym efektem naszej publikacji jest umieszczenie wyroków Trybunału na stronach Ministerstwa www.ms.gov.pl Otrzymaliśmy też interpretację prawną w sprawie S. Różańskiego, którą przedstawiamy czytelnikom - jeszcze wierzącym, że wyrok Trybunału może coś zmienić w ich życiu. Po pierwsze: Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wiążą tylko strony postępowania. Nie mają mocy obowiązującej powszechnie. Nie uchylają automatycznie orzeczeń sądów krajowych. Ich moc jest względna – nie działają wobec wszystkich. Rozstrzygają konkretną sprawę i wyrażają ważne poglądy dotyczące zgodności danego prawa lub praktyki z Konwencją. Nie stanowią nowego stanu prawnego. Gdy Trybunał stwierdzi naruszenie, to na państwie spoczywa obowiązek dostosowania sytuacji prawnej i faktycznej do wymogów konwencji. Ma ono obowiązek podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wyeliminować skutki konkretnego naruszenia i przywrócić stan zgodny z konwencją. Wybór środków pozwalających wypełnić obowiązek "wykonania" orzeczenia, a więc dostosowania sytuacji w konkretnej sprawie do wymogów Konwencji oraz zagwarantowania, iż nie dojdzie do dalszych podobnych naruszeń w przyszłości należy do danego państwa. W większości spraw, państwa lepiej lub gorzej wykonują orzeczenia Trybunału. Pojawiają się jednak sprawy, które rodzą problemy. Jeżeli żadne działanie nie może zostać zrealizowane przez dane państwo, Trybunał orzeka zadośćuczynienie pokrzywdzonej stronie. Organem odpowiedzialnym za egzekucję orzeczeń jest Komitet Ministrów Rady Europy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po drugie: W Pana sytuacji, należałoby zbadać, czy po wydaniu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zachodzi możliwość (jeśli nie skorzystał z poniższych możliwości): 1. wznowienia postępowania z uwagi na wydany wyrok Trybunału – art. 408 k.p.c z uwagi na pozbawienie możności działania w innych wypadkach można wznowić w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku 2. zmiany przepisów prawa z uwagi na wskazane naruszenia przez Trybunał zaskarżenie skargą kasacyjną na podstawie zarzutu obrazy prawa konwencyjnego (raczej z uwagi na termin, prawdopodobnie nie ma takiej możliwości) wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego – niezgodność orzeczenia z Europejską Konwencją Praw Człowieka termin: 2 lata od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Może Pan wystąpić do prokuratora z wnioskiem o wystąpienie przez prokuratora z powództwem o ustalenie ojcostwa dziecka. W interesie publicznym leży prawidłowe ustalenie stanu cywilnego obywateli. Można żądać przeprowadzenia np. dowodu DNA (PCR) za zgodą przedstawiciela ustawowego. Odmowę zgody ocenia sąd. W odpowiedzi na pismo od prokuratury należałoby wskazać, iż interes dziecka w unieważnieniu jego uznania przez J. M. jest, na co uwagę zwrócił Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzeczeniu. Zgodność uznania dziecka z rzeczywistym biologicznym ojcostwem (prawdą biologiczną) jest standardem europejskim zgodnie z Europejską Konwencją o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------ Po trzecie: Należy pamiętać, iż niezależnie od powyższego, pewne uprawnienia przysługują samemu dziecku, po dojściu do pełnoletności, które może: 1) wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności na podstawie art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 2) wniosek o unieważnienie jego uznania , jeżeli mężczyzna, który je uznał, nie jest jego ojcem (nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności art. 81 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Działania prawne w interesie publicznym. Kontakt: Maria Ejchart tel.: /22/ 556 44 69 e-mail: M.Ejchart@hfhr.org.pl M.Ejchart@hfhr.org.pl Aby wysłać do nas e-mail musisz mieć włączoną obsługę JavaScript IV sekcja zajmująca się sprawami z Polski ma swojego przedstawiciela - Lecha Gardockiego znany nam od dawna z wrogiego nastawienia do Polaków, podobnie jak bywszy RPO Andrzej Zoll - to ta sama krew niesłowiańska... Strasburg rok 2006 WYROKI www.ms.gov.pl Sprawa Dąbrowski przeciwko Polsce (skarga nr 18235/02, wyrok z dnia 19 grudnia 2006 r.) format RTF, KB Sprawa Szwargun-Baurycza przeciwko Polsce (skarga nr 41187/02, wyrok z dnia 24 października 2006 r.) format RTF, KB Sprawa Szymoński przeciwko Polsce (skarga nr 6925/02, wyrok z dnia 10 października 2006 r.) format RTF, KB Sprawa Tabor przeciwko Polsce (skarga nr 12825/02, wyrok z dnia 27.06.2006) format WORD, KB Sprawa Byrzykowski przeciwko Polsce (skarga nr 11562/99, wyrok z dnia 27.06.2006 r.) format WORD, KB Sprawa Woś przeciwko Polsce (skarga nr 22860/02, wyrok z dnia 08.06.2006) format RTF, KB Decyzja o dopuszczalności w sprawie Woś (format RTF, KB) Sprawa Hutten-Czapska przeciwko Polsce (skarga nr 35014/97, wyrok z dnia 19.06.2006) format RTF, KB Sprawa Różański przeciwko Polsce (skarga nr 55339/00, wyrok z dnia 18.05.2006) format RTF, KB Sprawa Ambruszkiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 38797/03, wyrok z dnia 04.05.2006) format RTF, KB Sprawa Stankiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 46917/99, wyrok z dnia 06.04.2006) format RTF, KB Sprawa Malisiewicz-Gąsior przeciwko Polsce (skarga nr 43797/98, wyrok z dnia 06.04.2006) format WORD, KB O tym jak pisać skargi do Trybunału i jak stronniczo działa Starsburg będzie jeszcze w AP. Linki do wybranych artykułów AP. Bystrzonowski Janusz - adwokat tarnowski i jego przekręt - jak z lokatora stać się właścicielem mieszkania - specjalista w okradaniu staruszek. Rzeszów - Sąd Wydział Karny - kolejny dowód niekompetencji i stronniczości prawniczej - psia sprawa tajemnicą państwową, czy może tajemnicą korupcji sędziowskiej!?! Czy wice-prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasz Mucha i sędzia Piotr Popek zakupili swoje aplikacje sędziowskie? - z cyklu patologie systemu sądownictwa. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu obozem koncentracyjnym? Eksperymenty na pacjentach prowadzone przez psychiatrę Piotra Ciska? PROKURATOR ADAM SAWICKI SKAZUJE BEZ WYROKU CHORĄ STARUSZKĘ NA CIĘŻKIE WIĘZIENIE - z cyklu patologiczne organy wymiaru (nie)sprawiedliwości. Biegli sądowi są jedną z najbardziej skorumpowanych grup - w polskich sądach kwitnie korupcja - raport Transparency International. Starzychowicz - kolejny dowód skorumpowania sędziego krośnieńskiego czy choroba umysłowa? - z cyklu patologie polskiego sądownictwa. Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa. ANDRZEJ ZOLL - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH pytanie: Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku Wrocław - rażące uchybienia funkcjonariuszy prokuratury, oraz nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości w wyjaśnieniu upozorowanego samobójstwo Marka Stróżyka. Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów. Polecam sprawy poruszane w działach: SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników Tematy w dziale dla inteligentnych: ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA "AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm redakcja@aferyprawa.com Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. ============================================================================================= CZ I autor: RÓŻAŃSKI INFRINGEMET AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAN data: 2009-07-22, 12:43 tytuł: GOOGLE : AFERA PRAWA 55339/00 RÓŻAŃSKI INFRINGEMET AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NUMBER 55339/00e - mail : daniel.rozanski38@wp.plwww.google.pl/search?hl=pl&lr=&q=+site:www.aferyprawa.com+AFERA+PRAW w Strasburgu - wyciszanie wyroku - cenzura mediów. Ostatnio otrzymaliśmy od czytelnika wyrok Trybunału Praw Człowieka w jegosprawie. Wyrok ten miał miejsce 15 maja 2006. Polska została potępiona zauniemożliwianie ojcu potwierdzenia praw rodzicielskich. Krajowe media jednakprzemilczały ten fakt. Świadczy to o tym, co już dawno można byłoprzypuszczać. Cenzura istnieje, wciąż są tematy tabu i jest to porozumienieponad podziałami politycznymi. Podporządkowują się mu media z prawa, lewa icentrum, jednocześnie stwarzając pozory niezależności i obiektywizmu. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie skróconego opisu wyroku Trybunału. Pełnywyrok po angielsku mona znaleźć na stronie internetowej Trybunału. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie skróconego opisu wyroku Trybunału. Pełnywyrok po angielsku można znaleźć na stronie internetowej Trybunału. Informacja prasowa jest dostępna po angielsku. Warto zauważyć, że mimo wyroku Trybunału, Stanisław Różański wciąż nie możepotwierdzić praw rodzicielskich do dziecka, chociaż twierdzi, że jest jegobiologicznym ojcem i dowiódł swojego związku. Według jego adwokata czeka gojeszcze kilka lat procesów.A wydawałoby się to proste. Wystarczy test genetyczny, dostępny dzisiajstandardowo. To byłoby jednak zbyt łatwe dla pijawek w togach. Zanim sięcokolwiek osiągnie w polskim sądzie, trzeba zostać zniszczonym. Inną ciekawą kwestią jest to, że z dwóch sędziów Trybunału mających odmiennezdanie, jednym jest polski sędzia Lech Garlicki. Potwierdza to naszą opinię,że lojalność polskich sędziów jest w stosunku do represyjnego państwa a nie doobywateli. Europejski Trybunał Praw Człowieka287 15 maja 2006r. Informacja prasowa trybunału, Wyroki Trybunału dotyczące Grecji i Polski. Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu dzisiejszym wydał dwa wyroki, zktórych żaden nie jest prawomocny1Sprawa przewlekłości postępowania ze wskazaniem głównego wyroku sądu, jestdostępna na końcu informacji prasowej Różański przeciwko Polsce (skarga nr. 55339/00) naruszenie Artykułu 8.Skarżący Stanisław Różański, jest obywatelem Polskim, urodzonym w roku 1960 imieszka w Gdańsku. Skarżący zamieszkał razem ze swoją partnerką w roku 1990 i w sierpniu 1992urodził im się chłopiec. Jako nazwisko ojca chłopca zostało podane fikcyjnenazwisko - Stanisław F, składające się z imienia skarżącego i nazwiska matki.W kwietniu 1994 partnerka skarżącego wyprowadziła się z domu i pozostawiłasyna ze skarżącym. Krótko po tym dziecko zachorowało i trafiło do szpitala.Matka chłopca po tym zabrała syna ze szpitala i ukrywała się z nim przez kilkamiesięcy. Skarżący nie miał więcej kontaktu z dzieckiem. W związku z zaistniałą sytuacją, skarżący podjął wysiłki w celu prawnegouznania się za biologicznego ojca, za którego się uważał. Zwrócił się do SąduOkręgowego w Gdańsku w celu wyznaczenia pełnomocnika dziecka dlaprzeprowadzenia procesu ustalenia ojcostwa. Zwrócił się także do prokuratury,aby złożyła w jego imieniu wniosek o ustalenie ojcostwa. W dopowiedzi z datą5 lipca 1995 prokuratura odmówiła, zwracając uwagę, że skarżący zwrócił się dosądu o wyznaczenie pełnomocnika dla dziecka, w celu wszczęcia procesuustalenia ojcostwa. Prokuratura uważała, że nie byłoby zasadne uwzględnianiewniosku skarżącego, który w razie powodzenia, mógłby doprowadzić do dwóchrównoległych procesów w tym samym czasie, obu dotyczących ojcostwa skarżącego.Ostateczne skarżący wycofał prośbę w listopadzie 1995.Później, w czerwcu 1996r, J.M nowy partner matki uznał ojcostwo dziecka izostał potwierdzony jako prawny ojciec dziecka.W związku z tym, skarżący powtórnie zwrócił się do Sądu Okręgowego owyznaczenie pełnomocnika w celu rozpoczęcia procesu ustalenia ojcostwa.Spotkał się z odmową, którą sąd uzasadnił tym, że skarżący nie miał prawa dodziałania w tym zakresie, gdy w następstwie złożonego oświadczenia prawnymojcem był J.M. Kolejne wnioski skarżącego były odrzucane bez rozpatrzenia, natej samej podstawie. Skarżący, który uważa się za biologicznego ojca chłopca, skarży się, żeuniemożliwiono mu oficjalnie uznać swojego syna. Polegał tu na Artykule 8(prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego).W opinii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, związek skarżącego zdzieckiem miał wystarczającą podstawę faktyczną, aby ująć to w zakres życiarodzinnego w rozumieniu Artykułu 8 § 1. Trybunał powtórnie stwierdził, że wprzypadku, gdy został ustanowiony związek rodzinny z dzieckiem, państwopowinno postępować w sposób obliczony na to, aby ten związek rozwijać itworzyć zabezpieczenia prawne umożliwiające od momentu narodzin, integracjędziecka w rodzinę ojca lub matki.Trybunał uznał, że kluczowym aspektem sprawy był brak jakiejkolwiekbezpośredniej procedury, z pomocą której skarżący mógłby potwierdzić prawnieswoje roszczenie do ojcostwa. Wszczęcie postępowania zależało kompletnie doarbitralnej decyzji władz. Po drugie, Trybunał zauważył, że brak jest w prawiepolskim jakichkolwiek wskazań sposobu, w jaki owe arbitralne uprawnienianadane władzom w kwestii podważenia stanu prawnego ojcostwa uzyskanego poprzezdeklarację złożoną przez innego mężczyznę, mogą być realizowane. Po trzecie,Trybunał rozważył pobieżny sposób, w jaki władze wykonywały swoje uprawnienia,rozpatrując wnioski skarżącego podważające owo ojcostwo. Nie podjęte zostałyżadne kroki dla ustalenia rzeczywistej sytuacji dziecka, matki i skarżącego.Ze skarżącym władze nigdy nie przeprowadziły rozmowy w celu ustalenia i ocenyjego zdolności opiekuńczych. Co więcej, w ogóle nie sprawdzono, czy wistniejących okolicznościach, sprawdzenie ojcostwa skarżącego zaszkodziłobyinteresom dziecka, czy nie. Władze po prostu potwierdziły w swoich decyzjach, że sam fakt, że dzieckozostało prawnie uznane przez innego mężczyznę, był wystarczający aby odrzucićwniosek skarżącego o uznanie jego biologicznego ojcostwa. W świetle owychokoliczności, Trybunał doszedł do wniosku, że państwo nie wywiązało się zobowiązku uszanowania życia rodzinnego skarżącego, do czego miał on prawozgodnie z Konwencją.Trybunał uznał głosami pięć do dwóch, że w sprawie tej miało miejscenaruszenie Artykułu 8 i przyznał mu 8 tys. euro tytułem zadość czynienia za zanie finansową szkodę. (wyrok jest dostępny jedynie w języku angielskim)-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kwestia przewlekłości postępowania dotyczy sprawy Arvanitaki-Roboti andOthers v. Greece (no 27278/03) Zarzucane jest naruszenie Artykułu 6 §1Konwencji. Bogdan GoczyńskiLink do podobnych spraw.Sprawa W.Z. - złożenie skargi do Trybunału w Strasburgu - wykonywanie wyrokówsądowych regulujących kontakty z dzieckiemwww.epomoc.pl/newsy.php?shownews=353http://www.ojcowie.pl/index.htmP sprawy poruszane w działach: SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników Tematy w dziale dla inteligentnych: ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA "AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com Stowarzyszenia Ochrony Praw ObywatelskichZespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar,Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński orazwielu sympatyków SOPO uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm redakcja@aferyprawa.com Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓWJEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.========================================Strasburg - co daje złożenie skargi i otrzymanie wyroku z EuropejskiegoTrybunału?... nieraz wielkie g... Skarga do Europejskiego Trybunału stała się dla wielu poszkodowanych osób„ostatnia deską ratunku” na wykazanie niesłuszności wyroków (decyzji)krajowych organów władzy, a co za tym idzie ma służyć obronie i egzekwowanianależnych praw konkretnym podmiotom. W rzeczywistości na kilka tysięcy sprawwnoszonych przez Polaków, w latach 1999 -2006 Trybunał wydał wobec Polski 318wyroków stwierdzających przynajmniej jedno naruszenie konwencji o ochroniepraw człowieka i podstawowych wolności. Najwięcej spraw przeciwko Polsce dotyczy zarzutów przewlekłości tymczasowegoaresztu (w latach 1999 - 2006 - 108 wyroków) oraz przewlekłości postępowaniasądowego (w latach 1999 -2006 - 210 wyroków).Reszta jest odrzucana na wstępie - kopia takiego powielanego schematu na końcuartykułu. Co z tego, jak ktoś nawet wygra w Stasburgu? - czasami wielkie g....Opisaliśmy w AP wygraną Stanisława Różańskiego - Trybunał w Strasburgu -wyciszanie wyroku - cenzura mediów. Jak na razie jedynym efektem naszej publikacji jest umieszczenie wyrokówTrybunału na stronach Ministerstwa www.ms.gov.pl Otrzymaliśmy też interpretację prawną w sprawie S. Różańskiego, którąprzedstawiamy czytelnikom - jeszcze wierzącym, że wyrok Trybunału może cośzmienić w ich życiu. Po pierwsze:Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wiążą tylko strony postępowania.Nie mają mocy obowiązującej powszechnie. Nie uchylają automatycznie orzeczeńsądów krajowych. Ich moc jest względna – nie działają wobec wszystkich. Rozstrzygają konkretną sprawę i wyrażają ważne poglądy dotyczące zgodnościdanego prawa lub praktyki z Konwencją. Nie stanowią nowego stanu prawnego. Gdy Trybunał stwierdzi naruszenie, to na państwie spoczywa obowiązekdostosowania sytuacji prawnej i faktycznej do wymogów konwencji. Ma onoobowiązek podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wyeliminować skutki konkretnegonaruszenia i przywrócić stan zgodny z konwencją.Wybór środków pozwalających wypełnić obowiązek "wykonania" orzeczenia, a więcdostosowania sytuacji w konkretnej sprawie do wymogów Konwencji orazzagwarantowania, iż nie dojdzie do dalszych podobnych naruszeń w przyszłościnależy do danego państwa. W większości spraw, państwa lepiej lub gorzejwykonują orzeczenia Trybunału.Pojawiają się jednak sprawy, które rodzą problemy. Jeżeli żadne działanie nie może zostać zrealizowane przez dane państwo, Trybunał orzeka zadośćuczynienie pokrzywdzonej stronie. Organemodpowiedzialnym za egzekucję orzeczeń jest Komitet Ministrów Rady Europy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po drugie:W Pana sytuacji, należałoby zbadać, czy po wydaniu orzeczenia EuropejskiegoTrybunału Praw Człowieka zachodzi możliwość (jeśli nie skorzystał z poniższychmożliwości): 1. wznowienia postępowania z uwagi na wydany wyrok Trybunału – art. 408k.p.c z uwagi na pozbawienie możności działania w innych wypadkach możnawznowić w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku 2. zmiany przepisów prawa z uwagi na wskazane naruszenia przez Trybunał zaskarżenie skargą kasacyjną na podstawie zarzutu obrazy prawa konwencyjnego(raczej z uwagi na termin, prawdopodobnie nie ma takiej możliwości)wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczeniaprzez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego – niezgodnośćorzeczenia z Europejską Konwencją Praw Człowieka termin: 2 lata od dniauprawomocnienia się orzeczeniaMoże Pan wystąpić do prokuratora z wnioskiem o wystąpienie przez prokuratora zpowództwem o ustalenie ojcostwa dziecka. W interesie publicznym leżyprawidłowe ustalenie stanu cywilnego obywateli. Można żądać przeprowadzenianp. dowodu DNA (PCR) za zgodą przedstawiciela ustawowego. Odmowę zgody oceniasąd.W odpowiedzi na pismo od prokuratury należałoby wskazać, iż interes dziecka wunieważnieniu jego uznania przez J. M. jest, na co uwagę zwrócił EuropejskiTrybunał Praw Człowieka w swoim orzeczeniu.Zgodność uznania dziecka z rzeczywistym biologicznym ojcostwem (prawdąbiologiczną) jest standardem europejskim zgodnie z Europejską Konwencją ostatusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego.------------------------------------------------------------------------------------------Po trzecie:Należy pamiętać, iż niezależnie od powyższego, pewne uprawnienia przysługująsamemu dziecku, po dojściu do pełnoletności, które może:1) wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa mężaswojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięciapełnoletności na podstawie art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2) wniosek o unieważnienie jego uznania , jeżelimężczyzna, który je uznał, nie jest jego ojcem (nie później jednak jak w ciągutrzech lat od osiągnięcia pełnoletności art. 81 kodeksu rodzinnego iopiekuńczego Działania prawne w interesie publicznym.Kontakt:Maria Ejcharttel.: /22/ 556 44 69e-mail: M.Ejchart@hfhr.org.pl M.Ejchart@hfhr.org.pl Aby wysłać do nas e-mailmusisz mieć włączoną obsługę JavaScriptIV sekcja zajmująca się sprawami z Polski ma swojego przedstawiciela - LechaGardockiego znany nam od dawna z wrogiego nastawienia do Polaków, podobniejak bywszy RPO Andrzej Zoll - to ta sama krew niesłowiańska... Strasburg rok 2006 WYROKI www.ms.gov.plSprawa Dąbrowski przeciwko Polsce (skarga nr 18235/02, wyrok z dnia 19 grudnia2006 r.)format RTF, KBSprawa Szwargun-Baurycza przeciwko Polsce (skarga nr 41187/02, wyrok z dnia 24października 2006 r.)format RTF, KBSprawa Szymoński przeciwko Polsce (skarga nr 6925/02, wyrok z dnia 10października 2006 r.)format RTF, KBSprawa Tabor przeciwko Polsce (skarga nr 12825/02, wyrok z dnia 27.06.2006)format WORD, KBSprawa Byrzykowski przeciwko Polsce (skarga nr 11562/99, wyrok z dnia27.06.2006 r.)format WORD, KBSprawa Woś przeciwko Polsce (skarga nr 22860/02, wyrok z dnia 08.06.2006)format RTF, KBDecyzja o dopuszczalności w sprawie Woś (format RTF, KB)Sprawa Hutten-Czapska przeciwko Polsce (skarga nr 35014/97, wyrok z dnia19.06.2006)format RTF, KBSprawa Różański przeciwko Polsce (skarga nr 55339/00, wyrok z dnia 18.05.2006)format RTF, KBSprawa Ambruszkiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 38797/03, wyrok z dnia04.05.2006)format RTF, KBSprawa Stankiewicz przeciwko Polsce (skarga nr 46917/99, wyrok z dnia06.04.2006)format RTF, KBSprawa Malisiewicz-Gąsior przeciwko Polsce (skarga nr 43797/98, wyrok z dnia06.04.2006)format WORD, KBO tym jak pisać skargi do Trybunału i jak stronniczo działa Starsburg będziejeszcze w AP. Linki do wybranych artykułów AP. Bystrzonowski Janusz - adwokat tarnowski i jego przekręt - jak z lokatorastać się właścicielem mieszkania - specjalista w okradaniu staruszek. Rzeszów - Sąd Wydział Karny - kolejny dowód niekompetencji i stronniczościprawniczej - psia sprawa tajemnicą państwową, czy może tajemnicą korupcjisędziowskiej!?! Czy wice-prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasz Mucha i sędzia Piotr Popek zakupili swoje aplikacje sędziowskie? - z cyklu patologiesystemu sądownictwa. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu obozemkoncentracyjnym? Eksperymenty na pacjentach prowadzone przez psychiatręPiotra Ciska? PROKURATOR ADAM SAWICKI SKAZUJE BEZ WYROKU CHORĄ STARUSZKĘ NA CIĘŻKIEWIĘZIENIE - z cyklu patologiczne organy wymiaru (nie)sprawiedliwości. Biegli sądowi są jedną z najbardziej skorumpowanych grup - w polskich sądachkwitnie korupcja - raport Transparency International. Starzychowicz - kolejny dowód skorumpowania sędziego krośnieńskiego czychoroba umysłowa? - z cyklu patologie polskiego sądownictwa. Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - zcyklu patologie polskiego sądownictwa. ANDRZEJ ZOLL - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICHpytanie: Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda imity o rzeczniku Wrocław - rażące uchybienia funkcjonariuszy prokuratury, oraz nadzoruMinisterstwa Sprawiedliwości w wyjaśnieniu upozorowanego samobójstwo MarkaStróżyka. Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską.Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - ProfesorBronisław Ziemianin Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyrokinaruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.Polecam sprawy poruszane w działach: SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników Tematy w dziale dla inteligentnych: ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA "AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com Stowarzyszenia Ochrony Praw ObywatelskichZespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar,Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński orazwielu sympatyków SOPO uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm redakcja@aferyprawa.com Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓWJEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
~Anna
12-11-2010 / 18:07
Też popieram
~prawnik
10-11-2010 / 15:10
Należy jak najbardziej pozbawić sędziów i prokuratorów imunitetów i przywileju polegającego na tym że to my płacimy za nich składki na ubezpieczenie społeczne. Należy skonstruować przepisy które pozwolą premiować pracę porządnych (dokładnych i skrupulatnych) sędziów a piętnować nieuków którym się nawt niechce czytać dokładnie pozwu czy to apelacji.
~Waldemar
09-09-2010 / 00:00
to ten kalkschtein co byl w ruskim palacu nic nie zrobil z ta wasza wczesniejsza ,,petycja,,teraz piszecie do POdgajowego, jaja se robi ten co to wykombinowal
~Wolf
06-06-2010 / 00:00
Prawo powinno obowiązywać wszystkich. Znam taki przypadek z dawnych lat. Prokurator po pijanemu zastrzelił przechodzącą kobietę. Fakt że z tego miasta zniknął..natomiast został po cichu przeniesiony do innej prokuratury w innym mieście. Jestem za tym by sędziów i prokuratorów pozbawić immunitetu.[/big][/b]
~Dariusz
10-03-2010 / 00:00
POPIERAM ,ZABRAC IMUNITETY SĘDZIOM I PROKURATOROM