Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA BOGUSŁAW MASLIŃSKI OSKARŻA SĘDZIÓW SĄD REJONOWY W OSTRÓDZIE DANUTA KACHNOWICZ ADAM ZDON MAŁGORZTA HALMAN

Masliński - Bandyci na wolności, ofiara cierpi - kolejny dowód nietyki prokuratorów i sędziów tym razem z Ostródy.

                      Do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu
 Wniosek o przekazanie w/w postępowania do innego sądu Rejonowego zgodnie z uprawnieniami Prezesa Sądu Okręgowego.

Wniosek nie jest związany z uchybieniem procesowym, lecz elementarnym łamaniem prawa.
W czerwcu 2006r syn został pobity przez Sławomira S. który następnie wymuszał odpowiednie zachowanie poprzez prześladowanie na terenie miasta Morąga.
Następnie wraz z bratem Piotrem w godzinach nocnych ( 2 w nocy) zorganizowali grupę celem zlinczowania syna Tomasza Maślińskiego lat 17.
Policja Morąska powiadomiona o zajściu pomogła synowi poprzez odwiezienie do domu.
O zajściu jako ojciec nieletniego złożyłem zeznania na policji w Morągu o popełnieniu przestępstwa poczym funkcjonariusz odebrał zeznania od syna.
W dniu 2006-11-24 odbyła się pierwsza rozprawa. W trakcie postępowania SSR w Ostródzie nie pozwoliła mi jako ojcu i wnioskodawcy o ściganie na zajęcie jakiegokolwiek stanowiska.
Syn jako pokrzywdzony był przesłuchiwany tak przez oskarżonego Piotra S. jak i jego rodziców. Sąd Rejonowy w Ostródzie chroni głównego prowodyra przed odpowiedzialnością karną.
Oskarżenie Piotra S. na podstawie kk art. Art. 190. § 1 jest nieprawidłowe.
Faktem powinien być Art. 160. § 1 w nawiązaniu do Art. 13. § 1. Bo czymże jest zorganizowanie grupy przestępczej której celem miał być lincz jak nie narażaniem życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Natomiast brat Piotra Sławomir S. powinien odpowiadać Art. 158. § 1. w nawiązaniu do w/w wymienionych. Ta osoba jak wskazałem nie została pociągnięta do odpowiedzialności, co jest jednoznaczne z ochroną przed odpowiedzialnością karną.
Zaznaczam, że z Prezesem Sądu Rejonowego w Ostródzie jestem w konflikcie prawnym poprzez oskarżenie prezesa sądu jak i dwóch sędziów. Postępowanie obecnie znajduje się w gestii Ministra sprawiedliwości Prokuratora Krajowego.
Zgodnie z prawem to Prezes Sądu kieruje jego pracami, To prezes sądu jest odpowiedzialny za skierowanie postępowanie na odpowiedniego wydziału.
W tym postępowaniu mamy skierowanie od wydziału nieletnich a nie karnego. Gdzie oczywiście sąd karny może wydzielić postępowanie do sądu nieletnich.
Takie postępowanie jest nie licuje z powagą jak również jest bezprawne.
Wymienione fakty są jednoznaczne do stwierdzenia o stronniczości i konieczności przekazania postępowania do innego sądu. 

Bogusław Maśliński

Oskarżeni: Prezes Sądu rejonowego w Ostródzie – 14-100 Ostróda
ul. Olsztyńska 1
                  Danuta Kachnowicz 
                  SSR Adam Zdon adres jw.
                  SSR Małgorzata Halman adres jw.

                                                        OSKARŻENIE

Na podstawie Kpk- Rozdział 6 Oskarżyciel prywatny Art. 59. § 1.(Pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny) w związku z naruszeniem Kk- Art. 231. § 1.( Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków,
działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego) oraz Art. 239. § 1.( Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej) oskarżam w/w osoby.

                                              UZASADNIENIE

SSR Adam Zdon zostaje oskarżony w związku z bezprawnym prowadzeniem postępowania Sygn. akt VI I .C.71/04. Pomimo przedstawienia w pismach procesowych, tak postępowanie jak i wyrok został oparty o sfałszowaną dokumentację.
W postępowaniu Sygn.akt. I C 153/04 sędzia całe postępowanie prowadził niezgodnie z obowiązującym prawem Kpc, wręcz stronniczo bronił pracodawcę.

SSR Małgorzata Halman w postępowaniu sygn. akt V I I I C 4/05 tak postępowanie jak i wyrok były przeprowadzone na sfałszowanych dokumentach, pomimo pism procesowych wskazujących na błędach zamknęła drogę do apelacji. Zaznaczam, że w piśmie procesowym zwracałem się o zwolnienie z kosztów sądowych.
Sędzina pomimo kilku miesięcznego postępowania z naruszeniem prawa nie zajęła swojego stanowiska czym celowo utrudniła postępowanie.

Oskarżenie Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie Danuty Kachnowicz jest związane z jej brakiem reakcji na bezprawie w sądzie. Niejednokrotnie pisałem o bezprawiu i zwracałem się o interwencje w postępowaniach Sygn.akt Ds. 2720/03, Ds. 2726/03, Syg.akt Ds. 682/04 oraz jw. Syg akt VII C71/04, Sygn. akt I C 153/05. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r.
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070) Art. 21. § 1. Organami sądów są: 1) w sądzie rejonowym - prezes sądu a więc prezes sądu odpowiada za działalności, potwierdzeniem jest także Art. 22. § 1. Prezes sądu: 1) kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, 4) jest
zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.  Kk- Art. 18. § 1.(Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, § 3. Odpowiada za pomocnictwo,  swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie).
To jest wystarczające uzasadnienie oskarżenia prezesa sądu Rejonowego w Ostródzie, który powinien z mocy prawa interweniować na przedstawiane bezprawie w/w postępowaniach.
 
Bogusław Maśliński


 

 Kolejne strony dokumentujące nieodpowiedzialne zachowania funkcjonariuszy władzy:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - dowody debilizmu prawnego i prokuratorskiego funkcjonariuszy którzy jakimś cudem podobno ukończyli prawo...
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków...
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków,  którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
UDOKUMENTOWANE  FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe  www.aferyprawa.com   
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Janusz Górzyński, Zygmunt Jan Prusiński, Mariusz Pogorzelec, Zygfryd Wilk, Grzegorz Bentkowski i SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: redakcja@aferyprawa.com alternatywnie: afery@poczta.fm 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ouhngm
05-02-2013 / 15:40
~sxpntpgh
05-02-2013 / 09:17
~qwrxfcya
03-02-2013 / 14:18
~Aaliyah
02-02-2013 / 16:36
That's a smart answer to a difficult qutesion.