Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-05-2011

Zbigniew Kękuś

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej

Państwo: Hanna Gronkiewicz Waltz, Ewa Kopacz, Łukasz Pawełek, Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, Andrzej Wyrobiec

Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej

ul. Marszałkowska 87/85

00-683 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek o rezygnację przez Zarząd Platformy Obywatelskiej z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć jesienią bieżącego roku.
 2. Zapis dźwiękowy mojej i Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja rozmowy w dniu 18 marca br. z zastępcą dyrektora Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej Magdaleną Lachowicz oraz asystentką posła D. Tuska z jego Biura Poselskiego w Warszawie Agatą Urbanek, na temat uchylania się D. Tuska od sprawowania mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Komentarz do powołania przez Donalda Tuska w dniu 10 maja 2011 r. Bartosza Arłukowicza na stanowisko sekretarza stanu w kancelarii premiera, pełnomocnika ds. osób wykluczonych.

„Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej PolskiejŚlubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”

Art. 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Powinniśmy się lękać nie amoralności wielkich ludzi, ale tego, że to właśnie ona często prowadzi do wielkości.”

Alexis de Tocqueville

„Ciąć nieprzyzwoitych”

Donald Tusk

Część I. Zasady Etyki Poselskiej /Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r./

Art. 1.

Poseł na Sejm, na mocy ślubowania składanego zgodnie z art. 104 Konstytucji, kieruje się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz solidarną troską o dobro wspólne.

Art. 2.

Poseł powinien zachowywać się w sposób odpowiadający godności posła, kierując się w szczególności zasadami:

1) bezinteresowności,

2) jawności,

3) rzetelności,

4) dbałości o dobre imię Sejmu,

5) odpowiedzialności.

Art. 5.

Poseł powinien należycie wypełniać swoje obowiązki.
W sprawach tego wymagających powinien kierować się względami merytorycznymi. (Zasada rzetelności).

Art. 6.

Poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. (Zasada dbałości o dobre imię Sejmu).

Część II. Uzasadnienie

Pismem wysłanym przesyłką listową poleconą w dniu 25 maja 2009r., adresowanym do Posła D. Tuska jako członka Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożonym osobiście w dniu 8 czerwca 2009r. w jego Biurze Poselskim w Gdańsku, złożyłem wnioski o – Załącznik 1:

„Wniosek o spowodowanie przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powołania Sejmowej Komisji Śledczej - Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Śledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. - w sprawie:

 1. Wyjaśnienia przyczyn nierozpoznania do dnia złożenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgłoszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, którzy prawomocnym wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestępcą, skazanym za ich znieważenie i zniesławienie, tj. sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewę Hańderek i SSR (del.) Agatę Wasilewską-Kawałek oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek.
 2. Wyjaśnienia przyczyn nierozpoznania do dnia złożenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Dziecka zgłoszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 23 kwietnia 2004 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, którzy prawomocnym wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestępcą, skazanym za ich znieważenie i zniesławienie, tj. sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewę Hańderek i SSR (del.) Agatę Wasilewską-Kawałek, sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek oraz konstytucyjny organ PR, Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla.
 3. Wydania dyspozycji wypłacenia mi przez Skarb Państwa kwoty 1.734.000 /słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące/ tytułem rekompensaty za utracone przeze mnie dochody z powodu pozbawienia mnie pracy przez ING Bank Śląski S.A. z przyczyn wydania przeciwko mnie w dniu 13 czerwca 2006r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Radosławę Ridan aktu oskarżenia o popełnienie przeze mnie przestępstw znieważenia i zniesławienia funkcjonariuszy publicznych, w tym wymienionych w p. I.2 niniejszego pisma oraz konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla.

II. Wniosek o spowodowanie, by wymieniona w p. I. Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła jej stanowisko, czy nie rozpoznawanie przez sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Ewę Hańderek i SSR del. Agatę Wasilewską-Kawałek, podczas 7-u prowadzonych przez nie w okresie od dnia 27 marca 2001r. do dnia 17 grudnia 2001r. posiedzeń w sprawie z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/ mego wniosku z dnia 21.02.2001r., bym mógł rehabilitować – z polecenia lekarza specjalisty rehabilitacji-pediatry, Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie-Radziszowie – mojego chorego na skoliozę i lordozę, wtedy 13-o letniego syna było w zgodzie z konstytucyjnymi /art. 68.3 Konstytucji RP/ i ustawowymi /art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka/ prawami dziecka.

III. Wniosek o spowodowanie, by wymieniona w p. I Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła jej stanowisko, czy wydanie postanowienia w dniu 19 grudnia 2001r. przez sędzię Wydziału XI Cywilnego-Sądu Okręgowego w Krakowie SSR del. Agatę Wasilewską-Kawałek, że dla małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka uczestnictwo jeden raz w tygodniu w półtoragodzinnych zajęciach na basenie będzie znacznie korzystniejsze niż - jak nakazał lekarz specjalista rehabilitacji-pediatra, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie-Radziszowie – kilka razy w tygodniu w zajęciach rehabilitacyjnych trwających 45 minut, było w zgodzie z konstytucyjnymi /art. 68.3 Konstytucji RP/ i ustawowymi /art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka/ prawami dziecka.

IV. Wniosek o spowodowanie, by wymieniona w p. I Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła jej stanowisko, czy utrzymanie w mocy postanowieniem z dnia 4 marca 2002r. przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek postanowienia z dnia 19 grudnia 2001r. sędzi Wydziału XI Cywilnego-Sądu Okręgowego w Krakowie SSR del. Agaty Wasilewskiej-Kawałek, że dla małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka uczestnictwo jeden raz w tygodniu w półtoragodzinnych zajęciach na basenie będzie znacznie korzystniejsze niż - jak nakazał lekarz specjalista rehabilitacji-pediatra, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krakowie-Radziszowie – kilka razy w tygodniu w zajęciach rehabilitacyjnych trwających 45 minut, było w zgodzie z konstytucyjnymi /art. 68.3 Konstytucji RP/ i ustawowymi /art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka/ prawami dziecka.

V. Wniosek o spowodowanie, by wymieniona w p. I Sejmowa Komisja Śledcza zakończyła jej prace i przedstawiła sprawozdanie z jej działalności do dnia 30 września 2009r.

Dowód: Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej – pismo Z. Kękusia do posła D. Tuska z dnia 25 maja 2009 r. – Załącznik 1

Zawiadomiłem także w.w. pismem Posła D. Tuska, że – Załącznik 1:

„VII. Zawiadomienie, że jeśli Pan Poseł Donald Tusk oddali niniejszym pismem złożony wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do wyjaśnienia sprawy przedstawionej w p. I, II, III, IV niniejszego pisma lub powołana z inicjatywy Pana Posła Sejmowa Komisja Śledcza nie przedstawi sprawozdania z jej działalności do dnia 30 września 2009r., po upływie tego terminu, a przed 31 października 2009r., uczyniony przez wymienionych w p. I. 2 funkcjonariuszy publicznych - wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Tomasza Kuczma /sygn. akt II K 451/06/ - przestępcą, skazanym za ich znieważenie i zniesławienie i ponosząc nałożonego na mnie statusu przestępcy razem z moją rodziną od lat mnóstwo, negatywnych, w tym przedstawionych w niniejszym piśmie konsekwencji, odbiorę sobie życie.”

Dowód: Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej – pismo Z. Kękusia do posła D. Tuska z dnia 25 maja 2009 r. – Załącznik 1

Przedstawiłem uzasadnienie dla wniosków oraz zawiadomienia zawartych w zacytowanym wyżej piśmie z dnia 25 maja 2009 r. do posła D. Tuska.

Elektroniczna wersja w.w. pisma umieszczona została w Internecie na stronach www.zkekus.pl oraz www.zgsopo.pl i www.aferyprawa.eu

W dniu 25 maja 2009r. umieszczona została także w Internecie moja wideo-prośba do Posła D. Tuska, jak w piśmie z dnia 25.05.2009r. – patrz: www.zkekus.pl.

Zamiast Posła Donalda Tuska, na w.w. skierowane przeze mnie do niego pismo z dnia 25.05.2009r. odpowiedział Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzy Izdebski, który pismem z dnia 25 czerwca 2009r. poinformował mnie – Załącznik 2:

„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II Warszawa, dnia 25 czerwca 2009r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Potwierdzając otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrów – Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców wyjaśnia, co następuje.

Prezes Rady Ministrów nie posiada – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – uprawnień do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Pana oczekiwaniem w sytuacji gdy jej stan prawny uregulowany jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 77 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia za szkodę, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Orzekanie w sprawach odszkodowawczych należy do wyłącznej właściwości sądów powszechnych i jest wszczynane na podstawie powództwa cywilnego przez stronę, której ta szkoda została wyrządzona.

Tak więc sowich roszczeń odszkodowawczych z tytułu opisanych krzywd może Pan dochodzić wyłącznie na drodze sądowej. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski

Dowód: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kękusia z dnia 25 czerwca 2009r. – Załącznik 2

Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski podając w zacytowanym wyżej piśmie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r.: „Potwierdzając otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrów (…)” poświadczył nieprawdę.

Moje pismo z dnia 25 maja 2009r. zaadresowałem do Donalda Tuska jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej /patrz: Załącznik 1/, a nie jako – jak podał J. Izdebski – „Prezesa Rady Ministrów”. Uczyniłem tak z tej samej przyczyny, którą J. Izdebski przedstawił w jego piśmie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r. /Załącznik 2/, tj. świadom, że Donald Tusk jako Prezes Rady Ministrów nie może udzielić mi pomocy w zgłoszonej mu przeze mnie sprawie. Donald Tusk posiada natomiast jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do realizacji działań, o których podjęcie prosiłem go w piśmie z dnia 25.05.2009r. /Załącznik 1/.

Z tej przyczyny jako adresata mego pisma z dnia 25 maja 2009r. do D. Tuska podałem – Załącznik 1:

„Szanowny Pan Donald Tusk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa; Biuro Poselskie Posła Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 maja 2009r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Załącznik 1

W piśmie z dnia 25.05.2009r. podałem także podstawę prawną mego wniosku do Posła Donalda Tuska – Załącznik 1:

„Wniosek o spowodowanie przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powołania Sejmowej Komisji Śledczej - Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Śledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. - w sprawie:

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 maja 2009r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Załącznik 1

Ponieważ Poseł Donald Tusk nie odpowiedział na moje pismo do niego z dnia 25 maja 2009 r. przez kilka miesięcy, pismem do niego z dnia 25.05.2009r. z prośbą o udzielenie odpowiedzi na moje pismo zwrócili się pismem z dnia 7 września 2009r. moja matka oraz moi synowie – Załącznik 3:

„Szanowny Pan Donald Tusk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
 2. Biuro Poselskie Posła Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk
 3. Biuro Poselskie, ul. Marszałkowska 87/85, 00-683 Warszawa

My, niżej podpisani, matka i synowie Zbigniewa Kękusia, uprzejmie prosimy o udzielenie przez Pana Posła odpowiedzi na wnioski z pisma naszego syna i ojca do Pana Posła z dnia 25 maja 2009r. /data wysłania do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: 25 maja 2009r., data złożenia w Biurze Poselskim w Gdańsku: 8 czerwca 2009r. Załącznik 1. (…) Wanda Kękuś, Michał Kękuś, Tomasz Kękuś”

Dowód: Pismo Wandy, Michała i Tomasza Kękuś do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2009r. – Załącznik 3

Elektroniczne wersje wszystkich w.w. pism umieszczone są na stronie www.zkekus.pl

Na pismo z dnia 7 września 2009r. skierowane przez moją matkę i moich synów do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska odpowiedzi udzielił pismem z dnia 24 września 2009r. kolejny funkcjonariusz publiczny administracji rządowej zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tj. Naczelnik Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Holeksa.
Oto odpowiedź M. Holeksa na pismo mojej matki i moich synów do posła D. Tuska – Załącznik 4:

„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców Warszawa, dnia 24 września 2009r. Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH Państwo Wanda, Michał, Tomasz Kękuś Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa skargę z dnia 7 września 2009r. Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców informuje, że pismo Pana Zbigniewa Kękusia z dnia 25 maja 2009r. zostało przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do stosownego rozpatrzenia. W związku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielił Panu Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi (kopia w załączeniu).

Ponadto Departament zawiadamia, że na mocy § 28 Regulaminu Organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 2 Szefa KPRM z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KPRM, Departament Skarg Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców został upoważniony na stałe do udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski, listy i petycje obywateli kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii. Z poważaniem Naczelnik Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Michał Holeksa Załącznik: 1 karta

Dowód: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Michała Holeksa z dnia 24 września 2009r. do Wandy, Michała i Tomasza Kękuś – Załącznik 4

Poseł Donald Tusk nie odpowiadał na moje pisma do niego, a ja składałem następne w w.w. sprawie, w dniach 1 października 2009 r., 23 października 2009 r., 27 listopada 2009 r., 19 marca 2010 r..
Poseł Donald Tusk nie odpowiedział na żadne z nich.

Skierowanym do niego pismem z dnia 14 października 2010r. złożyłem zatem: – Załącznik 5:

I. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” - o spowodowanie przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska powołania Sejmowej Komisji Śledczej - Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Śledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – do zbadania sprawy oczywistego i rażącego naruszenia mojego małoletniego chorego dziecka i moich praw obywatelskich, tj. :

1. Naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. art. 68.3, 72.1, 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3.1 Ustawy Konwencja Ustawa o Prawach Dziecka przez nierozpoznanie zgłoszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 21 stycznia 2002 roku i następnymi, sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka do ochrony zdrowia przez sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewę Hańderek i SSR (del.) Agatę Wasilewską-Kawałek oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek.

2. Naruszenia przez Rzecznika Praw Dziecka Pawła Jarosa prawa stanowionego art. art. 68.3, 72.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3.1 Ustawy Konwencja Ustawa o Prawach Dziecka, art.1,2 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, przez nierozpoznanie zgłoszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 23 kwietnia 2004 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka do ochrony zdrowia przez sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewę Hańderek i SSR (del.) Agatę Wasilewską-Kawałek, sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla.

I. Naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez okrutne, nieludzkie w okresie luty 2002r. do kwiecień 2005r. traktowanie mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka.

II. Naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez jego nieludzkie i poniżające traktowanie mnie.

III. Naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez naruszenie mojej godności.

IV. Wyjaśnienia przyczyn oszukania Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego i Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej śp. Zbigniewa Wassermanna przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego jego sprzeczną z przepisami obowiązującego prawa oraz wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2009 r. /sygn. akt II KO 45/09/ odpowiedzią z dnia 9 października 2009r. na interpelację Posła Zbigniewa Wassermanna w sprawie prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne.

V. Wyjaśnienia przyczyn nie udzielenia przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego odpowiedzi na skierowane przeze mnie do niego pismem z dnia 25 listopada 2009r. zawiadomienie o oszukaniu go – oraz Posła Zbigniewa Wassermanna - przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Zbigniewa Pogorzelskiego.

VI. Wyjaśnienia przyczyn przekazania przez Pana wniosku z mego pisma z dnia 25 maja 2009r. skierowanego przeze mnie do Pana jako przedstawiciela władzy ustawodawczej, tj. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, do rozpoznania sobie samemu jako przedstawicielowi władzy wykonawczej, tj. Prezesowi Rady Ministrów.

VII. Ustalenia przyczyn poświadczenia przez Radcę Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego nieprawdy w jego piśmie do mnie z dnia 25 czerwca 2009r. – Załącznik 9 - że moje pismo z dnia 25 maja 2009r. – Załącznik 8 - skierowane do Pana jako Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zostało przeze mnie skierowane do Pana jako Prezesa Rady Ministrów.

VIII. Wyjaśnienia przyczyn przekazania przez Pana wniosku z pisma z dnia 7 września 2009r. skierowanego przez moją matkę i synów do Pana jako przedstawiciela władzy ustawodawczej, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, do rozpoznania sobie samemu jako przedstawicielowi władzy wykonawczej, tj. Prezesowi Rady Ministrów.

II. Wniosek o wyznaczenie przez Adresata niniejszego pisma Posła Donalda Tuska terminu spotkania ze mną /tel. 727 677 358/ w celu doręczenia przeze mnie Posłowi dokumentów poświadczających wiarygodność przedstawionych przeze mnie w niniejszym piśmie informacji.

III. Zawiadomienie, w jaki sposób Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosz Tomczak oraz sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydział II Karny Piotr Emich uchronili Pana przed statusem przestępcy.

IV. Zawiadomienie, że jeśli Adresat niniejszego pisma Poseł Donald Tusk nie udzieli odpowiedzi na niniejsze pismo w ustawowym terminie miesiąca od daty jego złożenia przeze mnie, w grudniu 2010r. podejmę próbę samobójczą, w sprzeciwie dla sposobu, w jaki od 2001 roku niektórzy przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym od maja 2009r. Pan Poseł, traktują moje dzieci i mnie

V. Zawiadomienie, że jeśli Adresat niniejszego pisma Poseł Donald Tusk nie udzieli odpowiedzi na niniejsze pismo w ustawowym terminie miesiąca od daty jego złożenia przeze mnie, złożę zawiadomienie o niedopełnieniu przez Posła Donalda Tuska obowiązków i działania na szkodę mojego i moich trojga dzieci interesu prywatnego, tj. o czyn z z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego.

VI. Zaproszenie na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydział II Karny /15 października 2010r., godz. 09:20, sala 239 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82/ w przedmiocie rozpoznania mego zażalenia na postanowienie asesora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Marcina Górskiego o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu publicznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk”

Dowód: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, pismo Z. Kękusia z dnia 14 października 2010r. – Załącznik 5

Odpowiedzi na w.w. pismo z dnia 14 października 2010r. udzieliła mi pismem sporządzonym tego samego dnia, tj. 14 października 2010r. Agata Urbanek.

Oto treść pisma do mnie z dnia 14.10.2010r. Agaty Urbanek – Załącznik 6:

„Warszawa, dnia 14 października 2010r. Biuro poselskie Donalda Tuska Ul. Marszałkowska 87/85 00-683 Warszawa Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 października 2010 r. dotyczącego wniosku o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy naruszenia praw obywatelskich Pana i Pana dziecka; naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 68.3, 72.1, 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3.1 Konwencji o Prawach Dziecka; naruszenia przez Rzecznika Praw Dziecka Pawła Jarosa prawa stanowionego art. 68.3, 72.1, 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3.1 Konwencji o Prawach Dziecka; naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez okrutne, nieludzkie traktowanie w okresie lutym 2002 do kwietnia 2005 Pana syna; naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez naruszenia Pana godności, naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez nieludzkie i poniżające traktowanie Pana; wyjaśnienia przyczyn oszukania Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego i Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Wassermanna przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego; wyjaśnienia przyczyn nie udzielenia przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego odpowiedzi na pismo skierowane przez Pana; wyjaśnień przyczyn skierowania przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska do rozpoznania przez Prezesa Rady Ministrów; ustalenia przyczyn poświadczenia nieprawdy przez Radcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Izdebskiego nieprawdy w piśmie skierowanym do Pana z dnia 25 czerwca 2009r.; wyjaśnienia przyczyn przekazania przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska pisma z dnia 7 września 2009, skierowanego przez Pańską matkę i synów do rozpoznania przez Prezesa Rady Ministrów; wniosku o wyznaczenie spotkania z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donaldem Tuskiem, zaproszenia na posiedzenie Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Z powyższego pisma oraz dołączonych kopii dokumentów wynika, że Pana sprawa była wielokrotnie wyjaśniana przez różne instytucje, w tym Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście, która odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska dnia 25 stycznia 2010. sygn. akt 1 Ds. 54/10/BT

Otrzymał Pan również wyjaśnienia z Departamentu Skarg i Wniosków KPRM pismem z dnia 25 czerwca 2009r. (NR DSWRU-571-1415-(06)-09-JT), w którym uznano, że „Prezes Rady Ministrów nie posiada uprawnień do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Paan oczekiwaniem w sytuacji, gdy stan prawy uregulowany jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

W związku z powyższym informuję, że skargę Pana należy uznać za bezzasadną gdyż: Biuro poselskie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska nie ingeruje w kompetencje organów administracji publicznej, instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania w wykonywaniu spraw należących do ich właściwości.

Biuro poselskie Donalda Tuska Agata Urbanek”

Dowód: Biuro poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, pismo Agaty Urbanek z dnia 14 października 2010r. Załącznik 6

Ponieważ Agata Urbanek /nie podała w piśmie do mnie, jaką sprawuje funkcję w Biurze D. Tuska/ poinformowała mnie pismem z dnia 14.10.2010 r., że – cytat:

„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 października 2010 r. dotyczącego wniosku o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy naruszenia praw obywatelskich Pana i Pana dziecka; naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 68.3, 72.1, 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3.1 Konwencji o Prawach Dziecka; naruszenia przez Rzecznika Praw Dziecka Pawła Jarosa prawa stanowionego art. 68.3, 72.1, 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3.1 Konwencji o Prawach Dziecka; naruszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla prawa stanowionego art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez okrutne, nieludzkie traktowanie w okresie lutym 2002 do kwietnia 2005 Pana syna (…) uprzejmie wyjaśniam, co następuje: Z powyższego pisma oraz dołączonych kopii dokumentów wynika, że Pana sprawa była wielokrotnie wyjaśniana przez różne instytucje (…).”,

w dniu 21 grudnia 2010 r. złożyłem kolejne pismo skierowane do Posła Donalda Tuska i zawierające między innymi – Załącznik 7:

I. Wniosek o zwrócenie się przez Posła Donalda Tuska do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka z żądaniem doręczenia odpisów pism, którymi:

1. Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismem z dnia 21 stycznia 2002 roku i kolejnymi pismami, sprawę obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka do ochrony zdrowia przez sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewę Hańderek i SSR (del.) Agatę Wasilewską-Kawałek oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek.

2. Rzecznik Praw Dziecka rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismem z dnia 23 kwietnia 2004 roku sprawę obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę dziecka do ochrony zdrowia przez sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewę Hańderek i SSR (del.) Agatę Wasilewską-Kawałek, sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Annę Kowacz-Braun, SSA Marię Kuś-Trybek oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla.

II. Wniosek o doręczenie mi przez Posła Donalda Tuska odpisów pism – z pieczęciami Biura Poselskiego Donalda Tuska poświadczającymi za zgodność z doręczonymi odpisami - jak w p. II.1 oraz II.2, doręczonych Posłowi przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Praw Dziecka /jeśli ich nie otrzymam do dnia 21 stycznia 2011r., zgłoszę się po ich odbiór osobiście – w towarzystwie mego pełnomocnika - w Biurze Poselskim Posła Donalda Tuska w Warszawie po dniu 22 stycznia 2011 r.

III. Wniosek o osobiste przez Posła Donalda Tuska udzielenie odpowiedzi na niniejszym pismem złożone wnioski, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma.”

Dowód: Biuro poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 21 grudnia 2010 r. – Załącznik 7

Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 21.12.2010 r., że jeśli do dnia 21 stycznia 2011 r. nie otrzymam odpisów pism doręczonych D. Tuskowi przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Rzecznika Praw Dziecka, zgłoszę się po nie osobiście w jego Biurze Poselskim w Warszawie po dniu 22 stycznia 2011 r., w dniu 3 lutego 2011 r. stawiłem się Biurze Poselskim Donalda Tuska.

Towarzyszył mi Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Łapaj. Rozmawialiśmy z Agatą Urbanek. Okazałem jej moje pismo do posła z dnia 21.12.2010 r. i spytałem, czy Biuro Poselskie D. Tuska w Warszawie podjęło w związku z nim jakiekolwiek działania.
Pani A. Ubranek poinformowała mnie, że nie, bo … nie było Donalda Tuska.

Na moją uwagę, że przecież Donald Tusk jest w Polsce, bo go oglądam w telewizji i słyszę w radio, A. Urbanek poinformowała mnie, że Donald Tusk rzeczywiście jest w Polsce, ale jako premier, a nie jako poseł.

Gdy poinformowałem Agatę Urbanek, że minął więcej niż miesiąc od daty złożenia mego pisma do posła D. Tuska z dnia 21.12.2010 r. /Załącznik 7/ i poseł powinien udzielić na nie w tym czasie odpowiedzi, Agata Urbanek z uśmiecham na twarzy poinformowała mnie, że posła nie obowiązują terminy nałożone przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Poprosiłem ją zatem, by sporządziła dla mnie oświadczenie, że poseł Donald Tusk nie podjął do dnia 3 lutego 2011 r. żadnych działań w związku z wnioskami z mego pisma do niego z dnia 21 grudnia 2010 r. Agata Urbanek stanowczo odmówiła, informując mnie, że jest bardzo zajęta. Powiedziała, że ona może do mnie wysłać takie pismo.

Nie wysłała, bo go nie otrzymałem do dnia złożenia niniejszego pisma.
Podobnie jak odpowiedzi posła D. Tuska na moje pismo do niego z dnia 21 grudnia 2011 r. – Załącznik 7.

Ponieważ poseł Donald Tusk nie odpowiedział na w.w. pismo z dnia 21 grudnia 2010 r. /Załącznik 7/, skierowanym do niego pismem z dnia 10 lutego 2011 r. złożyłem – Załącznik 8:

 1. Wniosek - na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 14 Ustawy z dnia 9 maja 1966r. „o wykonywaniu mandatu posła i senatora” /Dz.U. 2006 Nr 104, poz. 708/ oraz Zasad Etyki Poselskiej - o niezwłoczne wysłanie do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka pism o treści, jak w Załączniku 1 i Załączniku 2 do niniejszego pisma.
 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty jego wpływu.”

Dowód: Biuro poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 10 lutego 2011 r. – Załącznik 8

Oto treść pisma, o którego doręczenie Rzecznikowi Praw Obywatelskich Irenie Lipowicz prosiłem posła Donalda Tuska pismem z dnia 10 lutego 2011 r. – Załącznik 9:

„Szanowna Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa, sygn. akt: RPO-398574-XI/02/MK, RPO-398574-XI/02/JA, RPO-398574-IV-02/MN

Wielce Szanowna Pani Rzecznik, W związku ze zgłoszoną Rzecznikowi Praw Obywatelskich Andrzejowi Zollowi przez Pana dr Zbigniewa Kękusia pismami z dnia 21 stycznia 2002r., 20 kwietnia 2002r. i następnymi, kierowanymi przez Pana dr Zbigniewa Kękusia do RPO A. Zolla do zakończenia przez niego w lutym 2006 r. sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawą obrazy przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSO Ewę Hańderek, SSR del. do SO Agatę Wasilewską-Kawałek, SSA Jana Kremer, SSA Marię Kuś Trybek, SSA Annę Kowacz – Braun, konstytucyjnych i ustawowych praw małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę syna Pana dr Z. Kękusia do ochrony zdrowia, narażania przez wyżej wymienionych sędziów małoletniego syna Pana dr Zbigniewa Kękusia na kalectwo, wnoszę o doręczenie mi odpisu pisma, którym Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował Pana dr Zbigniewa Kękusia o jego stanowisku w zgłoszonej Rzecznikowi sprawie. Wnoszę o doręczenie mi odpisu, jak wyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma. Z poważaniem, Donald Tusk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Do wiadomości: Zbigniew Kękuś, ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Kraków”

Dowód: Biuro Poselskie Donalda Tuska, draft pisma z dnia 10 lutego 2011 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, sporządzonego przez Z. Kękusia dla posła Donalda Tuska – Załącznik 9

Oto treść pisma, o którego doręczenie Rzecznikowi Praw Dziecka Irenie Lipowicz prosiłem posła Donalda Tuska pismem z dnia 10 lutego 2011 r. – Załącznik 10:

Szanowny Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa Sygn. akt: ZII-410-124/04/DK

Wielce Szanowny Panie Rzeczniku, W związku ze zgłoszoną Rzecznikowi Praw Dziecka Pawłowi Jaros przez Pana dr Zbigniewa Kękusia pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. i następnymi, kierowanymi przez Pana dr Zbigniewa Kękusia do RPD Pawła Jarosa do zakończenia przez niego w lutym 2006 r. sprawowania urzędu Rzecznika Praw Dziecka, sprawą obrazy przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla oraz sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSO Ewę Hańderek, SSR del. do SO Agatę Wasilewską-Kawałek, SSA Jana Kremer, SSA Marię Kuś Trybek, SSA Annę Kowacz – Braun, konstytucyjnych i ustawowych praw małoletniego, chorego na skoliozę i lordozę syna Pana dr Z. Kękusia do ochrony zdrowia, narażania przez wyżej wymienionych sędziów małoletniego syna Pana dr Zbigniewa Kękusia na kalectwo, wnoszę o doręczenie mi odpisu pisma, którym Rzecznik Praw Dziecka poinformował Pana dr Zbigniewa Kękusia o jego stanowisku w zgłoszonej Rzecznikowi sprawie. Wnoszę o doręczenie mi odpisu, jak wyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma. Z poważaniem, Donald Tusk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Do wiadomości: Zbigniew Kękuś, ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Kraków”

Dowód: Biuro Poselskie Donalda Tuska, draft pisma z dnia 10 lutego 2011 r. do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, sporządzonego przez Z. Kękusia dla posła Donalda Tuska – Załącznik 10

Nie chcąc narażać posła Donalda Tuska na koszty związane z wysyłką pism, jak wyżej, w dniu 9 lutego 2011 r. wysłałem pocztą Agacie Urbanek jako jedynej znanej mi osobie z Biura Poselskiego w Warszawie kwotę 20,00 /słownie: dwadzieścia/ zł /Załącznik 11/.

W piśmie przewodnim z dnia 10 lutego 2011 r. wyjaśniłem, że: „Pragnę by w.w. kwotę 20,00zł dedykował Pan Poseł na zakup kopert i znaczków pocztowych, niezbędnych do wysłania przesyłek, jak wyżej.” Agata Urbanek odmówiła przyjęcia wysłanej jej przeze mnie kwoty 20,00 zł – Załącznik 11:

Dowodem na to zwrócenie mi jej przez pocztę z adnotacją Agaty Urbanek: „Odmowa przyjęcia 11.02.2011 Urbanek
Dowód:
Dowód nadania w dniu 9 lutego 2011 r. kwoty 20,00 zł dla Agaty Urbanek z Biura Poselskiego

Posła Donalda Tuska – Załącznik 11

Pragnę poinformować, że moje pismo z dnia 10 lutego 2011 r. skierowane do posła Donalda Tuska /Załącznik 8/ oraz załączniki do niego, tj. draft pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich /Załącznik 9/ i Rzecznika Praw Dziecka /Załącznik 10/odebrał w dniu 10 lutego 2011 r. w Biurze Poselskim Donalda Tuska i poświadczył odbiór złożonymi na nich pieczęciami Biura Poselskiego /patrz: Załączniki 8, 9, 10/ Paweł Włodek, Dyrektor Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej.

Odebrawszy je ode mnie i poświadczywszy ich odbiór, Paweł Włodek przekonywał mnie – w obecności towarzyszącego mi Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja - przez prawie 9 minut, żebym innemu posłowi, zgłosił sprawę, którą od maja 2009 r. zgłaszam posłowi Donaldowi Tuskowi. Pouczał nas, że tak wielu jest przecież posłów.

Odczekawszy kolejny ponad miesiąc, w dniu 18 marca 2011 r. ponownie stawiłem się w Biurze Poselskim Donalda Tuska w Warszawie, by spytać, czy ten podjął jakieś działania w związku z mym pismem z dnia 10 lutego 2011 r. /Załącznik 8/ i załącznikami do niego /Załącznik 9, Załącznik 10/.

Towarzyszył mi Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Łapaj.
Rozmawialiśmy z zastępcą dyrektora Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej Magdaleną Lachowicz /Biuro Poselskie posła D. Tuska w Warszawie mieści się w tym samym lokalu, w którym znajduje się siedziba Biura Krajowego PO/ i asystentką posła Agatą Urbanek.

Ku memu największemu zdumieniu, dowiedziałem się od Magdaleny Lachowicz, że ja prosząc posła Donalda Tuska o wykonanie jego poselskich wobec mnie obowiązków … naruszam prawo. Jak wszystkie poprzednie rozmowy prowadzone przeze mnie z osobami przyjmującymi moje pisma do posła Donalda Tuska, także i tę w dniu 18 marca br. zarejestrowałem za pomocą dyktafonu.

Reprezentująca posła Donalda Tuska Magdalena Lachowicz tak osobliwe prezentowała stanowisko, tak zdominowała asystentkę posła Agatę Urbanek, że postanowiłem nagranie naszej rozmowy podać do publicznej wiadomości. Zostanie umieszczone na stronie www.zkekus.pl, a jej treść prezentuję poniżej

Uczestnikami spotkania w dniu 18.03.2011 r. byli:
Magdalena Lachowicz /MLA/ - Zastępca Dyrektora Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej

Agata Urbanek /AUR/ - Asystentka posła Donalda Tuska

Krzysztof Łapaj /KŁA/ – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Zbigniew Kękuś /ZKE/

ZKE: „Biuro poselskie Donalda Tuska, osiemnasty marca dwa tysiące jedenasty rok”

ZKE: „Dzień dobry, ja chciałbym spytać, ja złożyłem takie oto pismo z datą dziesiątego lutego do pana posła. Zostało odebrane przez pana Pawła Włodka o ile dobrze rozszyfrowuję imię i nazwisko i to była prośba, by pan poseł wysłał do rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka pisma, które ja przygotowałem bo pan poseł jest bardzo zajęty i nie ma czasu sprawować mandatu posła, jak mnie poinformowała kiedyś asystentka posła /Agata Urbanek – ZKE/. Prosiłem by poseł wysłał pisma tej treści albo lub by je zredagował sam i podpisał.

Czy Pani coś wiadomo na ten temat?”
MLA: „To pismo zostało przyjęte i zarejestrowane w bazie korespondencji przychodzącej i jest u nas w biurze natomiast żadna interwencja na Pana rzecz nie została podjęta.”

ZKE: „A dlaczego?”
MLA: „Bo nie mamy takiego obowiązku.”

ZKE: „No ale jest, ponad obowiązki jest”

MLA: „Tym bardziej nie mamy obowiązku wysyłać pism, które Pan przygotowuje, wręcz nawet to jest niewskazane. Tak że w ogóle nie ma mowy o czymś takim.”

ZKE: „No dobrze proszę pani ale proszę mi powiedzieć w takim razie czy pan poseł Tusk sprawuje w jakikolwiek sposób mandat posła?”
MLA: „Oczywiście, że tak”

ZKE: „To dlaczego nie reaguje w żaden sposób na moje prośby składane do niego od”

MLA: „Bo mandat posła nie polega, sprawowanie mandatu posła nie polega wyłącznie na wykonywaniu poleceń, które pan oczekuje żeby pan poseł wykonywał tak, czyli wykonywaniu działań, podejmowaniu działań. Poseł ma mandat wolny, co oznacza, że może podjąć interwencję ale nie musi.”

ZKE: „W moim przypadku nie chce.”

MLA: „Na przykład podjął decyzję, że nie będzie interweniował, tak. Ma do tego prawo.”

ZKE: „… powtórzyć jeszcze raz, że pan poseł nie chce, pan poseł Donald Tusk nie chce”

MLA: „Nie, ja mówię, ja mówię tylko, że poseł, w ogóle poseł każdy”

ZKE: „Zostawmy każdego, rozmawiamy o panu pośle Donaldzie Tusku.”

MLA: „nie ma obowiązku podejmować interwencji poselskiej, w związku z tym to jest zawsze indywidualna sprawa, w pana przypadku żadna interwencja do rzecznika praw dziecka, tak, dobrze pamiętam?”

ZKE: „Do rzecznika praw dziecka i rzecznika praw obywatelskich.

MLA: „Nie została podjęta, tak.”
ZKE: „Czy ona będzie podjęta, czy będzie podjęta?”

MLA: „Na tą chwilę nie ma żadnych decyzji, co by miało być inaczej.”

ZKE: „Czy pani będzie łaskawa mi się przedstawić, jakie jest pani imię i nazwisko?”

MLA: „Magdalena Lachowicz”

ZKE: „Magdalena Lachowicz, i Pani jest asystentką pana posła?”
MLA: „Nie ja pracuję tutaj w biurze Platformy Obywatelskiej.”

ZKE: „A kto pracuje w Biurze Poselskim pana posła? Czy jest ktoś z tych osób dzisiaj?”
MLA: „Wykaz pracowników jest na stronie internetowej.”

ZKE: „Niech mnie pani nie odsyła do strony internetowej, tylko mi proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Przecież jestem w siedzibie Zarządu Platformy Obywatelskiej.”

MLA: „Tak

ZKE: „Zatem państwo chyba posiadacie te podstawowe informacje o swoim biurze.”

MLA: „Proszę bardzo.”
ZKE: „Proszę mi powiedzieć w takim razie, czy jest w dniu dzisiejszym, osiemanstego marca, obecna któraś z osób zatrudnionych w Biurze Poselskim pana posła Donalda Tuska.”

MLA: „Jest obecna.”

ZKE: „Kto to jest?”

MLA: „Pani Agata Urbanek”

ZKE: Do Agaty Urbanek, która wystawiła głowę spod biurka umieszczonego w recepcji Biura Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej: „Witam panią, proszę pani”

MLA: „Ale ja mam takie pytanie, czego pan oczekuje, chce pan”

KŁA: „Proszę mi powiedzieć jedną rzecz, czy pan poseł jeśli nie podejmuje decyzji to jest na tyle kulturalny i wychowany, że odpowiada, że nie podejmie kroków?”
MLA: „Czy państwo mają świadomość, że troszeczkę państwo naruszają przepisy prawa, ponieważ państwo próbują wymusić pewne działania, co już przekracza jakby pewne standardy, tak”

KŁA: „Pan poseł nie odpowiedział na nasze”

ZKE: „Daj spokój, to wystarczy. To stanowisko pani Lachowicz wystarczy.

Do Agaty Urbanek: „Czy pani będzie łaskawa w tej sytuacji”

MLA: „Może pan”

ZKE: „Ja pani dziękuję bardzo”

MLA: „Złożyć pismo bardzo proszę, natomiast proszę nie wymuszać od nas działań.”

KŁA: „Dobrze, dziękujemy pani bardzo.”

ZKE: „Dziękuję, to wyjaśnienie mi wystarczy.”

Do Agaty Urbanek: „Niech pani będzie łaskawa przyjąć proszę, to jest dla pana posła. Tylko pieczątkę biura poselskiego bardzo proszę. I to jest dla mnie.”

AUR: „To jest dla pana?”
ZKE: „To jest dla mnie. Uprzejmie proszę. I na załącznikach”

AUR: „Na tych samych pieczątkach?”

ZKE: „Tak tak bardzo proszę, bo to jest po półtora miesiąca kolejny raz składane to samo pismo.”
AUR: „Dzisiaj jest”

MLA: „Dobra możesz wpisać

ZKE: „Osiemnasty”

MLA: „i przyjąć drugi raz. No to przyjmij, tak, drugi raz to pismo.”

ZKE: „To są załączniki, proszę, by pani również jak pani kolega przybiła pieczątki. I pod spodem jest jeszcze jeden.”
MLA: „Państwo są z jakiego regionu Polski?”

ZKE: „Proszę pani, ja chciałem rozmawiać z osobą, która reprezentuje biuro poselskie pana posła. To jest pani Agata Urbanek. Zatem pani już dziękuję bardzo. Od pani już uzyskałem wyjaśnienie.”

Do Agaty Urbanek: „Tam jest jeszcze drugi załącznik pod spodem. O ten, proszę.”

ZKE: „Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Do widzenia.”

MLA: „Dziękujemy, do widzenia.”

Prawda, że nic dodać, nic ująć. Jakikolwiek komentarz jest zbyteczny.

Może poza jednym … .

Magdalena Lachowicz poinformowała mnie, że ja naruszam prawo, gdy chciałem dopomóc D. Tuskowi w uczynieniu zadość mojemu wnioskowi do niego, by zażądał od Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich doręczenia mu odpisów pism, którymi Rzecznicy poinformowali wyjaśnili mi – jak mnie poinformowała asystentka posła D. Tuska Agata Urbanek pismem z dnia 14 października 2010 . /Załącznik 6/ - zgłoszoną im przeze mnie sprawę obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego chorego dziecka do ochrony zdrowia.

A sprawa ta nie została wyjaśniona przez żadnego z Rzeczników. Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll nie rozpoznał jej od stycznia 2002 r. do lutego 2006 r., gdy zakończył kadencję Rzecznika. Nie rozpoznał je także Rzecznik Praw Dziecka, czego dowodem pismo do mnie Dyrektora Zespołu Informacyjno-Interwencyjnego Biura RPD Sławomira Rytych z dnia 16.08.2006r. – Załącznik 12:

„Warszawa 16 sierpnia 2006r. Rzeczpospolita Polska Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich /adres – ZKE/ ZII-410-124/04/DK/MH/MK Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Z upoważnienia Rzecznika Praw Dziecka pragnę Pana powiadomić o zamknięciu przez Rzecznika sprawy ZII-410-124/04/DK/MH/MK. Zamknięcie sprawy Pana małoletnich synów, Michała i Tomasza, wynika z wyczerpania dostępnych Rzecznikowi na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 69), prawnych środków działania.
Jak ustalono w toku czynności, postępowanie w sprawie o rozwód, prowadzone przez Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt I CR 603/04 zostało prawomocnie zakończone. W części dotyczącej wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, Sąd orzekł o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej matce, ograniczając przy tym Panu władzę rodzicielską do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach życiowych synów (wychowywanie, edukacja, opieka zdrowotna). Należy podkreślić, iż zastrzeżone zostały nieograniczone kontakty chłopców z ojcem co, ze względu na Pańskie kompetencje wychowawcze oraz prezentowaną postawę rodzicielską, pozostaje w zgodzie z dobrem dzieci jak również przysługującym im prawem do kontaktu z obojgiem rodziców.

Mając na uwadze Pańskie obawy o zdrowie syna (wady postawy), uprzejmie informuję, że w sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, tak jak w Państwa przypadku, a nie mogą się oni porozumieć w istotnych sprawach dziecka, każde z nich na podstawie art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59 ze zm.), może zwrócić się z wnioskiem o stosowne rozstrzygnięcie do właściwego sądu rejonowego. Dodatkowo uprzejmie informuję, że orzeczenie o władzy rodzicielskiej zawarte w wyroku rozwodowym, może być zmienione na mocy art. 106 kodeksu, zgodnie z którym, jeżeli wymaga tego dobro dziecka sąd opiekuńczy, w razie zmiany okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania. Z poważaniem p.o. Dyrektor Zespołu Informacyjno-Interwencyjnego Sławomir Rytych”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich /adres – ZKE/ ZII-410-124/04/DK/MH/MK, pismo p.o. Dyrektora Zespołu Informacyjno-Interwencyjnego Sławomira Rytycha do Z. Kękusia z dnia 16 sierpnia 2006r. – Załącznik 12

Jak mnie poinformowała w dniu 23 kwietnia 2010 r. Radca Biura RPD Elżbieta Kiela, Rzecznik Praw Dziecka nie wyjaśnił przez dwa lata zgłoszonej mu przeze mnie sprawy, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich /Andrzej Zoll/ i Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny /przewodnicząca Wydziału SSO Agnieszka Oklejak/ odmówili mu wydania akt spraw, których wydania żądał od nich RPD.

A potem Andrzej Zoll, SSO Agnieszka Oklejak i inni uczynili mnie przestępcą, niszcząc mi życie.

Wydanym na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. skazał mnie sędzia Sądu Rejonowego w DębicyTomasza Kuczma za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. przestępstwa z art. 226 § 1 kk i inne /sygn. akt II K 451/06/, tj. za:

 1. Czyny I, III-XVII - Znieważenie /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienie /art. 212 § 2 k.k./ w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej http://zkekus.w.interia.pl, tj. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie - SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.
 2. Czyn II - Zniesławienie /art. 212 § 2 kk/ w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. za pośrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej http://zkekus.w.interia.pl adwokata, pełnomocnika mej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.
 3. Czyn XVII - Znieważenie /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławienie /art. 212 § 2 k.k./ w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej http://zkekus.w.interia.pl konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czyn XVIII - Rozpowszechnianie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. za pośrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej http://zkekus.w.interia.pl wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności - art. 241 § 2 k.k.

Wyżej wymienione czyny popełnić miałem w związku z prowadzoną w latach 1997 do 2006 przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny sprawą z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.

Sprawę karną przeciwko mnie miał prowadzić właściwy miejscowo Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, ale władze tego Sądu złożyły wniosek do Sądu Najwyższego, by jej rozpoznanie przekazał innemu sądowi równorzędnemu.

Postanowieniem z dnia 27 października 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ Sąd Najwyższy-Izba Karna /SSN Józef Szewczyk, Andrzej Deptuła, Andrzej Siuchniński/ przekazał jej rozpoznanie Sądowi Rejonowemu w Dębicy, przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Wielce Szanowni Państwo,

Ponieważ nie zamierzam już – mam nadzieję, że z oczywistych dla Państwa powodów - odwiedzać Biura Poselskiego posła Donalda Tuska, a jego podwładni z Biura Poselskiego oraz Biura Krajowego PO z niniejszego pisma dowiedzieli się, że nagrywałem moje z nimi rozmowy informuję, że w najbliższym czasie na stronie www.zkekus.pl umieszczone zostaną także nagrania innych z moich spotkań, w tym m.in:

 1. w dniu 3 lutego br. z Agatą Urbanek, gdy ta informowała mnie, że Donald Tusk jest w Polsce jako premier ale nie jako poseł i z tej przyczyny, przez sześć tygodni nie rozpoznał sprawy zgłoszonej mu przeze mnie pismem z dnia 21 grudnia 2010 r. /Załącznik 7/,
 2. w dniu 10 lutego br. z Pawłem Włodek, który przekonywał mnie, że w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jest tak wielu posłów, że powinienem dać spokój posłowi D. Tuskowi i iść z moją sprawą do jakiegoś innego posła.
  Na początku naszej rozmowy wmawiał mi P. Włodek nawet, że sprawami dotyczącymi sądów posłowie w ogóle się nie zajmują.
  Zmienił stanowisko dopiero wtedy, gdy go poinformowałem, że był jeden, który się zajmował, śp. Poseł Zbigniew Wassermann, który złożył interpelację w zgłoszonej mu przeze mnie sprawie, niewiele ponad miesiąc po tym, gdy Go o to poprosiłem.
  Poseł Donald Tusk odmawia mi już od dwóch … lat.

Ufam, że nie muszę przedstawiać innych, ponad zaprezentowane wyżej fakty - znajdujące potwierdzenie w załączonych do niniejszego pismach kserokopiach dokumentów – argumentów na uzasadnienie mego wniosku o rezygnację przez Zarząd Platformy Obywatelskiej z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej Platformy Obywatelskiej w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Donald Tusk sprzeniewierza się jako poseł obecnej kadencji od prawie dwóch lat złożonemu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej ślubowaniu.

Za nic ma Zasady Etyki Poselskiej.

Osobiście, po moich z nim doświadczeniach uważam, że Donald Tusk nie powinien zajmować żadnego stanowiska w służbie publicznej.

Nie inaczej jak poseł zachowuje się Donald Tusk w roli Prezesa Rady Ministrów.

Skierowanym do niego jako premiera pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. złożyłem:

1. Wniosek o odwołanie pana Aleksandra Grada ze stanowiska Ministra Skarbu Państwa, z przyczyn:

 1. Prowadzenia polityki kadrowej w Spółce Skarbu Państwa, PLL LOT S.A., sprzecznej ze standardami prezentowanymi w mediach przez Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej, Pana Zbigniewa Chlebowskiego, przez utrzymywanie na stanowisku Dyrektora Generalnego-Prezesa Zarządu PLL LOT S.A., pana Dariusza Nowaka, dyskryminującego mnie i zmuszającego do rezygnacji z korzystania z mych praw i wolności obywatelskich.
 2. Przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej, której zapisy stanowią zagrożenie dla finansów Rzeczypospolitej Polskiej i skutkować mogą – między innymi - potrzebą zadłużenia Polski, i/lub podniesienia podatków.
 3. Współuczestnictwa w niszczeniu mnie za mój sprzeciw wobec obrazy moich dzieci i moich praw obywatelskich przez Wiesławę i Andrzeja Zoll oraz wskazanych w niniejszym piśmie sędziów i prokuratorów.”

Poinformowałem premiera D. Tuska w.w. pismem dnia 30.01.2009 r., że mnie Prezes PLL LOT S.A., gdzie na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury pracowałem od dnia 15 września 2008 r. poinformował, że minister Skarbu Państwa Aleksander Grad uważa, że na stronie www.zkekus.pl umieszczane są materiały antysemickie i że z tego powodu nalega na niego, by mnie zwolnił z pracy, jeśli nie zdejmę w.w. strony.

W piśmie z dnia 30.01.2009 r. zaprezentowałem także moje negatywne uwagi oraz propozycje do przygotowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa projektu ustawy reprywatyzacyjnej z grudnia 2008 r. – patrz: www.zkekus.pl.

Natychmiast po złożeniu przeze mnie wyżej wymienionego pisma, w dniu 6 lutego 2009 r. PLL LOT S.A. rozwiązał ze mną Umowę Menedżerską ze skutkiem natychmiastowym.

Pragnę nadmienić także, że skierowanym do Donalda Tuska jako premiera pismem z dnia 5 listopada 2008 r. złożyłem:

„Wniosek o zobowiązanie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego do rozpoznania mego wniosku z dnia 2 listopada 2008 r. o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego, oczywiście i rażąco naruszającego prawo materialne wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r., skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne.”

Mimo, że mój wniosek był w pełni uzasadniony, minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ćwiąkalski nie rozpoznał go przez 78 dni, tj. do dnia złożenia przyjętej przez D. Tuska dymisji.

W dniu 10 maja 2011 r. Donald Tusk powołał Bartosza Arłukowicza na stanowisko sekretarza stanu w kancelarii premiera, pełnomocnika ds. osób wykluczonych.

Będzie miał Bartosz Arłukowicz pełne ręce roboty. Sam Donald Tusk, jego koledzy i znajomi z jego środowisk, a także jego ministrowie wykluczają przecież bez skrupułów ich przeciwników.
Taka ich „uroda”, w tym sposób sprawowania władzy.

W wydaniu z dnia 30 kwietnia-1 maja 2011 r. życzliwy D. Tuskowi „Fakt” takie zaprezentował jego zwierzenia:

Byłem na placu Świętego Piotra i byłem świadkiem cudu – tak premier Donald Tusk (54l.) opowiada o swoim przejmującym doświadczeniu pogrzebu Jana Pawła II przed sześciu laty: Ojciec Święty i osobiste spotkania z nim, odmieniły życie szefa rządu. Donald Tusk wspomina, że 8 kwietnia 2005 roku, gdy tłumy żegnały Jana Pawła II na placu Świętego Piotra pomyślał, że Polacy „mogą czuć się narodem szczęśliwym. – Stałem na placu, który jest jednym z serc Europy i wszystko mi mówiło, że jestem tutaj u siebie – opowiada. Z Janem Pawłem II wiążą się inne, bardzo osobiste wspomnienia Donalda Tuska związane z wiarą. -Nie byłem żarliwym katolikiem, jednak to doświadczenie osobiste spotkania, ale przede wszystkim jego śmierć to było coś co mnie przywróciło do Kościoła – mówił premier w jednym z wywiadów. Kilka miesięcy po pogrzebie Jana Pawła II Małgorzata i Donald Tuskowie, po 27 latach małżeństwa wzięli cichy ślub kościelny. Sakramentu udzielił im abp Tadeusz Gocłowski.

Premier mówił, że wpływ na jego decyzję miała przemiana, jakiej doznał po śmierci Papieża.”

Źródło: „Premier Tusk: Papież zmienił moje życie” ; „Fakt” 30 kwietnia-1 maja 2011, s. 24

Skoro sam D. Tusk tak mówi, trzeba mu zaufać.

„Fakt”, jak to „Fakt”, nie wyjaśnił, że M. i D. Tusk wzięli kościelny ślub w trakcie kampanii prezydenckiej, a „cicha”, bo celebrowana przez abp. T. Gocłowskiego uroczystość odbywała się w Katedrze Oliwskiej, w obecności przedstawicieli mediów, które zaraz poinformowały o niej ich odbiorców. Nawiasem mówiąc u Donalda Tuska wszystko jest „na sprzedaż”. Nawet pierwszą w życiu jego wnuczka wigilię Bożego Narodzenia, pierwsze świąteczne życzenia, choinkę i prezenty zorganizował mu - podobnie jak całej swojej rodzinie - w … listopadzie 2009 roku. W dodatku za pieniądze sponsorów.

Żeby się – jeszcze zanim zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta – ładnie zaprezentować w świątecznej „Gali” /Beata Nowicka, Piotr Małecki, „Małgorzata i Donald Tuskowie – i kto tu rządzi?; „Gala”, 17.12.2009 r./ w tym z krucyfiksem metrowej wysokości w kuchni jego mieszkaniu w Sopocie i poduchami powleczonymi w poszewki z wizerunkiem na nich Matki Boskiej.

Ze zwierzeń Donalda Tuska dla „Faktu” jedyny słuszny wniosek to ten, że przed jego opisanymi wyżej doświadczeniami, tj. zanim stał się katolikiem żarliwym, zachowywał się jeszcze gorzej niż obecnie.

A wydawać by się mogło – obecna postawa Donalda Tuska, fakty przedstawione w niniejszym piśmie tego dowodem - że to niemożliwe.

Wydaje się, że nawet sympatycy i zwolennicy D. Tuska w „Fakcie” zdali sobie sprawę z tego, że nie ma już z czego budować jego wizerunku i przerzucili się na ładne buzie jego małżonki i córki.

Gdy nie ma w „Fakcie” zdjęcia którejś z nich, „Fakt” jest jakby uboższy. Żeby mieć pretekst do pokazywania uroczej córki D. Tuska wymyślono dla niej nawet rolę blogerki.

Ona pisze, a „Fakt” te wpisy komentuje, okraszając je jej fotografiami. Wybory coraz bliżej … . Zaraz rozpocznie się seria spotkań żarliwego katolika z dostojnikami Kościoła.

Wielce Szanowni Państwo,

W związku z dowiedzionym faktami przedstawionymi w niniejszym piśmie sprzeniewierzeniem się przez posła Donalda Tuska złożonemu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej ślubowaniu wnoszę jak na wstępie.

Sami odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie, czy zasługuje na miejsce na liście wyborczej Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć jesienią bieżącego roku Donald Tusk, który jako poseł bieżącej kadencji:

 1. celem uniknięcia rozpoznania zgłoszonej mu sprawy deleguje jej rozpoznanie na siebie samego jako Prezesa Rady Ministrów.
 2. zachowując się w opisany wyżej /p. 1/ sposób dowodzi, że:
  1. cwaniaczkiem jest strzegącym interesów członków jego środowisk lub
  2. nie dostrzega różnic między władzą ustawodawczą i wykonawczą, nie rozumie, na czym polegają różnice w uprawnieniach posła i premiera
 1. demoralizuje młodych ludzi z jego Biura Poselskiego i Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej, zmuszając ich prezentowaną przez niego postawą do:
  1. Agatę Urbanek - kłamania
  2. Magdalenę Lachowicz - wmawiania mi, że starając się dopomóc D. Tuskowi w realizacji jego wobec mnie poselskich obowiązków wynikających ze złożonego przez niego ślubowania, naruszam prawo,
  3. Pawła Włodka – przekonywania mnie, bym sprawę, którą od maja 2009 r. zgłaszam posłowi D. Tuskowi, zgłosił jakiemuś innemu posłowi.

Uważam, że uporczywością w prezentowaniu postawy z całą pewnością niegodnej posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk dowiódł, że nie zasługuje na to, by dać mu kolejną szansę, na zostanie posłem następnej kadencję. Nie dość, że narusza Zasady Etyki Poselskiej, to także marnuje pieniądze podatnika łożone na utrzymanie jego dwóch Biur Poselskich /Warszawa, Gdańsk/, zwalniając się przy zastosowaniu opisanej wyżej metody z wykonywania zadań posła.

Przypomnę, że niedawno apelował Donald Tusk, by „ciąć nieprzyzwoitych”.

On sam jest pierwszy do wycięcia. Z listy wyborczej PO w Warszawie.

Wskazać należy, że jeśli nawet z przyczyn Państwa ewentualnej sympatii dla lidera Platformy Obywatelskiej odrzucicie Państwo wszystkie przedstawione przeze mnie wyżej argumenty i uznacie, że Donald Tusk jest najprzyzwoitszym wśród przyzwoitych, to przecież on sam dowiódł – a potwierdzili to w rozmowach ze mną jego asystentka Agata Urbanek oraz Dyrektor Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej Paweł Włodek - że nie ma czasu na wykonywanie zadań posła.

Niedawno sprawdzałem na stronach internetowych Sejmu … w czasie obecnej kadencji poseł Donald Tusk nie złożył ani jednej interpelacji, ani jednego zapytania.

To kolejne dowody na to, że nie radzi sobie z łączeniem obowiązków premiera i posła. Całymi miesiącami nie bywa w jego Biurze Poselskim w Warszawie.

W Gdańsku zatem być może nawet całymi …latami. A ryczałt pobiera.

Lepiej zatem, z większą korzyścią dla wyborców będzie, by środki publiczne oczywiście marnowane przez posła Donalda Tuska otrzymał ktoś inny, mniej od niego, posła/premiera, zapracowany, ktoś, kto da gwarancję ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

A może gdy zdjąć z niego obowiązki posła, będzie Donald Tusk jeszcze lepszym niż przez minione prawie cztery lata premierem … .

Oczywiście jeśli mając takiego, jak on lidera wygracie Państwo wybory.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

P.S. Raz jeszcze serdecznie zapraszam do odwiedzania strony www.zkekus.pl. Usłyszycie Państwo z niej głosy Waszych dobrych znajomych.

2011.03.18. Biuro Poselskie Donalda Tuska w Warszawie - notatka dźwiękowa ze spotkania Zbigniewa Kękusia i Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja z Asystentką posła Donlada Tuska Agatą Urbanek i Zastępcą Dyrektora Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej Magdaleną Lachowicz

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Williamfluro
06-03-2017 / 08:57
~Jameswog
01-03-2017 / 17:11
what is sildenafil 100mg 20mgsildenafilcitrate100mg.bid/ doxazosin and sildenafil sildenafil" rel="nofollow">20mgsildenafilcitrate100mg.bid/">sildenafil citrate online sildenafil tablets for sale 20mgsildenafilcitrate100mg.bid/>sildenafil citrate 100mg sildenafil approved fda
~Chubby
15-11-2016 / 10:05
~King
14-11-2016 / 19:39
~Maryellen
14-11-2016 / 17:28
~Coltin
14-11-2016 / 16:05
~Teige
09-11-2016 / 07:20
~Victory
06-11-2016 / 22:57
~Steffie
24-10-2016 / 23:38
~Cassara
20-10-2016 / 08:43