Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA sędziów i prokuratorów w Strzyżowie IDIOTA JACEK ZŁOTEK I RESZTA WSIOWYCH ODPADÓW PRAWNICZYCH

Strzyżów - nieetyczny prokurator Jacek Złotek idiota czy tylko skorumpowany? - z cyklu patologie organów władzy.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA CELEM PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA PRZEZ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Umorzenie i co dalej?...

Prokurator strzyżowski J. Złotek, bez rozpatrzenia jakichkolwiek wniosków, ostatecznie umorzył prowadzone bezprawne [ z naruszeniem tzw. "właściwości miejscowej"] śledztwo przeciwko mnie za prowadzenie informacyjno - publicystycznych stron internetowych - z dniem 30.07.03r. Jest oczywiste, że prokuratura powinna była od razu tak zrobić. Całą te kombinację "na dochtora" opisałem dwa lata temu. Przez ponad rok "niby dochodzenia nic nie wyjaśniono. Dalej ukrywane są matactwa sędziów i prokuratorów poruszane w publikacjach. W otrzymany 24.05.02r uzasadnieniu aresztowania i przetrzymania, wysłania na obserwacje psychiatryczne za publiczne pieniądze w związku z moją działalnością publicystyczną wszczęto postępowanie z art.212 / czyli pomówienie /. Przy czym, jednak żaden "pomówiony" sędzia, czy prokurator nie potrafił uzasadnić swoich strat materialnych, czy osobistych, jakich doznał na skutek moich publikacji. Jakieś niewiadome, urojone zarzuty są postawą do prześladowania mnie i mojej działalności publicysty? Ja natomiast na skutek bezprawnego działania prokuratury zostałem poniżony, odniosłem znaczne straty materialne, moja firma straciła wiarygodność. Kolejna została zablokowana przez bezprawną działalność prokuratury. Prokuratorzy boją się konfrontacji, nie starają się udowodnić zarzutów przez rozeznanie spraw, tylko dążą do zniszczenia mnie psychicznie i fizycznie. Nawet Prezydent Aleksander Kwaśniewski w swojej sprawie przeciwko "Życiu" nie posłużył się prokuraturą. Podobnie postąpił na pomówienie Premier J. Oleksy. Rzecznik Praw Obywatelskich w wydawanych biuletynach też wnosi, ze sprawy z pomówienia powinny być rozpatrywane na drodze pozwów cywilnych. Tak więc wcale tu nie chodzi o pomówienia, tylko ukrycie prawdy o przekrętach sędziów, czy prokuratorów publikowanych na prowadzonych stronach.

Ponieważ prokurator J. Złotek nie czuje się odpowiedzialny za wyrządzone mnie i mojej rodzinie straty, na jego decyzję złożyłem zażalenie, gdzie zarzuciłem:

Zaskarżam:

powyższe postanowienie w całości z powodu istotnych błędów proceduralnych i formalnych prowadzącego prokuratora Jacka Złotka, łącznie z fabrykowaniem dowodów przez prokuratora.

Zarzucam: wprowadzenie w błąd wymiar sprawiedliwości, poprzez oparcie wniosku prokuratorskiego:

1/ na domniemanej teorii mojego leczenia się w Poradni Zdrowia Psychiatrycznego w Sanoku – przez ponad rok czasu prokurator nie był w stanie udokumentować te bajki.

2/ na sfabrykowanej opinii krośnieńskich lekarzy psychiatrów – nie było przeprowadzonych takich badań, nie zgodziłem się na nie [świadek Aleksandra Raczkowska],

3/ fabrykowanym protokole z przesłuchania? – na pewno nic nie było w nim o przechodzeniu przeze mnie stanu depresyjnego. Jako rzemieślnik, inżynier, biznesmen, prowadzący działalność gospodarczą od 20 lat jestem uodporniany na stresujące sytuacje.

4/ w toku bezprawnego mojego pobytu w Szpitalu Psychiatrycznym lekarze nie stwierdzili u mnie żadnej jednostki chorobowej [zał.1 – Karta informacyjna]. W tej sytuacji paranoidalne jest jedynie postępowanie prokuratora J. Złotka i jego nieprofesjonalne manipulacje dokumentami.

JEDNOCZEŚNIE WNOSZĘ O

1/ uzasadnienie wydanego postanowienia umorzenia śledztwa powołując się zgodnie z prawem na z art. 213§2kk [ braku przestępstwa z art. 212§2kk] - nie popełnia się przestępstwa, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

2/ Powołanie się na Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ:
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

3/ Z uwagi na prowadzenie kampanii przeciwko mnie w Strzyżowie z pominięciem „właściwości miejscowej” prokuratury, wnoszę o postępowanie zgodne z obowiązującym prawem i przekazanie całej dokumentacji do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie.

4/ informuję, że zgodnie z art.212§ 4kk. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

5/ wnoszę o ponowne rozpatrzenie postanowienia prokuratorskiego opartego na nie udokumentowanych pomówieniach i sfabrykowanych opiniach biegłych.

6/ o przeprowadzenia śledztwa w sprawie sfabrykowanych opinii lekarskich

7/ o powołanie na świadka: Aleksandry Raczkowskiej

8/ o proceduralne uzupełnienie postawionych mi przez prokuratora „uzasadnienie zarzutów” z dnia 24.05.02r. Powołując się na art. art.212§2kk, czyli pomówienie, zapomniano podać fakty: w jaki sposób kogo, kiedy i gdzie niby pomówiłem? Istotne jest też, jakie straty poniosła osoba pomówiona i czy to nie były jej urojenia. Moje straty materialne z tytułu pomówienia mnie przez prokuraturę przekraczają wartość 100.000zł co jestem w stanie udokumentować.

Cały czas zostają też aktualne wnioski nie dopuszczone wcześniej przez prokuraturę do rozpatrzenia:
- o uznanie, że prokurator prześladując mnie swymi zarządzeniami znacznie przekroczyła swoje uprawnienia łamiąc obowiązujące prawo art. 212§2kk nie przewiduje tego typu działań.

- uznanie, że zostało naruszenie dobro osobiste moje i mojej rodziny – pozbawiono mnie dochodów, zablokowano działalność gospodarczą, itp.

- uznanie, że doszło do popełnienia przestępstwa na moją szkodę z art.189§1kk, 190§1kk, 191§1kk, 192§1kk, 193kk [posługiwano się nieprawomocnym zarządzeniem]

- ukrywanie przez prokuraturę zgłoszonych przestępstw popełnionych na mnie w Brzozowie.

UZASADNIENIE

Nieproceduralna kampania prowadzona przeciwko mojej działalności publicystyczno - informacyjnej na stronach internetowych jest naruszenie zasad funkcjonowania demokratycznego Państwa. Naruszono moje istotne prawa obywatelskie, a w szczególności:

1/ prawo do nietykalności i wolności osobistej [Art. 41 Konstytucji R.P.]

2/ prawo do obrony [Art.45 Konstytucji R.P.]

3/ wolności wyrażania swoich poglądów [Art. 54 Konstytucji R.P.]

Prowadzenie śledztwa przez prokuraturę w takim przypadku jest niedopuszczalne przez PRAWO. Nawet Premier i Prezydent w sprawach o pomówienie nie skorzystali z takiej bezprawnej możliwości. Efektem nieproceduralnego, stronniczego śledztwa prowadzonego przez niekompetentnego i niedoświadczonego prokuratora są kolejne publikacje ukazujące brak profesjonalizmu, nie przestrzegania prawa, czy wręcz głupoty organów sprawiedliwości. Dowodzi też tego sfabrykowane uzasadnienie w wydanym postanowieniu. Jeżeli już nawet prokurator dopuszcza się fabrykowania dokumentów, to jak najszybciej powinno się wysłać go na badania psychiatryczne. Nie ma możliwości, zwalenia niekompetencji prokuratorskiej na mnie. Będzie to prowadziło do dalszych ośmieszających sędziów, czy prokuratorów publikacji, a z mediami nawet Premier nie ma szans wygrać. Ja mam dużą satysfakcję, że dzięki prowadzonej działalności ostatnio dużo się pisze i mówi o „schorowanych organach sprawiedliwości”. Popularność moich stron jest znaczna – aktualnie min. 20.000 wejść miesięcznie, a dalsze prześladowania mnie przez organy władzy mogą tylko to zwiększyć. Ten problem prokuratura stworzyła sobie sama. Od początku pisałem, że Strzyżów to poroniony pomysł i nie ma możliwości takim nieproceduralnym, [ten „numer na doktora” opublikowałem zresztą ponad rok temu], działaniem załatwienia mnie. Podobnie jak ukrywanie przez prokuratorów przestępstw popełnionych na mnie jeszcze w Brzozowie - włamania, kradzież mienia dużej wartości, potwierdzenia nieprawdy, zablokowania działalności handlowej firmy „ELSAN”.

Zażalenie zostało wysłane z datą 07.08.03r. Prokuratura jak zwykle nie myśli odpowiedzieć na zadane pytania.

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do OGÓLNOPOLSKIEJ CZARNEJ LISTY SĘDZIÓW PROKURATORÓW ADWOKATÓW I URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH
miłego towarzystwa wzajemnej adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bogdan
07-08-2012 / 04:17
Ależ to oczywiste że produkują zarzuty po to aby pozbyć się niewygodnych ludzi.Z UCZCIWYCH LUDZI ROBIĄ PRZESTĘPCÓW.Myślą że to uciszy tłumy pokrzywdzonych. Każdy kto nie liczył się z ludźmi któregoś dnia odpowie za to -sposoby są różne na wymierzenie sprawiedliwości.Ważne aby sprawiedliwości stało się zadość.Mówić ludzie będą.Działać też. Dzisiaj świat usłyszy o ich bezprawiu.Krzywdzeni są ludzie mądrzy i wykształceni.Znają kilka języków ,myślą i piszą prawdę.Gdy Włoch czytał jedną z takich stron powiedział.U nas jest mafia i skorumpowany rząd.Jednak czegoś takiego nie słyszałem -żeby nie mieć żadnych zasad ,a mafia żeby była w białych rękawiczkach.To ja do was nigdy nie pojadę.Bo jak się wyraził -jego bardziej chroni mafia niż nas prawo.