Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 07-08-2012

Strasburg: ten sam sędzia nie może orzekać na różnych etapach postępowania

Pozwalając, by na różnych etapach postępowania orzekał ten sam sędzia, Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu, gwarantowane przez konwencję o ochronie praw człowieka - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka.

articleImage: Strasburg: ten sam sędzia nie może orzekać na różnych etapach postępowania fot. Thinkstock

Trybunał rozpatrywał sprawę Bożenny Toziczki, właścicielki gruntu, który od wielu lat zajmowała spółdzielnia mieszkaniowa. Wybudowała na nim drogi i parkingi. Spółdzielnia domagała się odprzedaży ziemi, powołując się na polskie prawo, zgodnie z którym właściciel gruntu ma obowiązek sprzedać spółdzielni zajmowaną przez nią ziemię, jeżeli ta postawiła na niej budynki. Spółdzielnia twierdziła, że obowiązek sprzedaży odnosi się też do innej infrastruktury niż budynki.
Toziczka skierowała sprawę do sądu. Sąd I instancji przyznał jej rację i oddalił roszczenie spółdzielni. Sąd apelacyjny unieważnił jednak ten wyrok i nakazał kobiecie sprzedaż gruntu. Toziczka odwołała się do Sądu Najwyższego. Gdy okazało się, że w składzie orzekającym zasiada sędzia, który decydował w jej sprawie w niższej instancji, kobieta uznała, że sąd nie jest bezstronny. Skierowała więc sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Domagała się uznania, że naruszono jej prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do poszanowania własności, wyrażone odpowiednio w art. 6 par. 1 oraz art. 1 protokołu nr 1 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W wyroku z 24 lipca 2012 r. (sygn. 29995/08) Trybunał stwierdził, że naruszono art. 6 par. 1 konwencji.
W uzasadnieniu przypomniał, że zaufanie do sądu ma fundamentalne znaczenie w demokratycznym społeczeństwie. Art. 6 konwencji wymaga, aby sąd pozostawał bezstronny. Bezstronność oznacza zaś brak uprzedzeń lub stronniczości.
Bezstronność - tłumaczył ETPC - może mieć charakter subiektywny lub obiektywny. Domniemywa się, że sędzia jest bezstronny, dopóki nie zostanie przedstawiony dowód przeciwny. Niekiedy trudno obalić takie domniemanie - wskazał Trybunał. Wówczas bezstronność gwarantują wymogi obiektywne - trzeba ustalić, czy postawa sędziego wykluczała uzasadnione wątpliwości w tym zakresie. Należy się postawić na miejscu sędziego i ustalić, czy jego zachowanie, niezależnie od zachowania pozostałych sędziów, uzasadnia wątpliwości co do braku jego bezstronności.
Zdaniem ETPC ocena, czy uczestnictwo tego samego sędziego w różnych etapach postępowania spełnia wymogi bezstronności, musi być dokonana na podstawie konkretnej sprawy i zasad postępowania, które do takiej sprawy się odnoszą. Istotne jest sprawdzenie, czy związek między kluczowymi kwestiami danej sprawy w różnych stadiach postępowania jest na tyle bliski, że wzbudza wątpliwości co do bezstronności sędziego, który w nich orzeka.

Sytuacja Polki mogła rodzić wątpliwości co do takiej bezstronności - podkreślił Trybunał. Sędzia, który orzekał w jej sprawie w dwóch instancjach, musiał bowiem zdecydować, czy interpretacja prawna i zastosowane środki powinny być utrzymane w mocy czy nie. Wątpliwości kobiety były więc obiektywnie uzasadnione - uznał ETPC.
W odniesieniu do zarzutu naruszenia prawa do poszanowania własności Trybunał uznał, że orzeczenia polskich sądów znacznie i bezprawnie ograniczyły prawo własności Bożenny Toziczki. Art. 1 protokołu nr 1 do konwencji nie reguluje jednak praw jednostek.
Decyzje polskich sądów nie mogą być więc postrzegane jako nieuzasadniona ingerencja państwa w prawo własności kobiety - stwierdził ETPC. 
(PAP)
za: http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/strasburg-ten-sam-sedzia-nie-moze-orzekac-na-roznych-etapach-postepowania

Więcej:

Strasburg potwierdza bezprawny areszt jednak przedsiębiorca Marian Wegera siedzi dalej !!! - lubelskie przekręty organów władzy.
Tajne wybory polskich sędziów do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Kandydatów na sędziów, którzy będą sądzić nasze sprawy przeciwko rządowi wybiera... rząd
Wolność dziennikarskiego słowa – Strasburg kontra Polska  Mirosław Naleziński, Gdynia
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: Polska narusza prawo do swobody wypowiedzi
PRZEŚLADOWANIA POLSKIEJ OPOZYCJI - demonstracja w Strasburgu przed Parlamentem Europejskim i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w dniach 27 - 28 września 2011 r
List otwarty do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka informujący o zorganizowanej przestępczości działającej nie tylko w polskich sądach - ale sięgającej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU STOWARZYSZENIA INICJATYW DEMOKRATYCZNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
Bezprawie urzędników Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Strasburg - wyroki Trybunału Praw Człowieka - ukarana Polska za wydane wyroki naruszające PRAWO i wolności demokratyczne - dowodzące nieetyki i nieznajomości prawa przez polskich sędziów.
Strasburg - tylko dla swoich? - nieprofesjonalność, nierzetelność i nieuczciwość - czy na tym polega działanie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
Strasburg - co daje złożenie skargi i otrzymanie wyroku z Europejskiego Trybunału?... nieraz wielkie g...
Trybunał w Strasburgu - wyciszanie wyroku - cenzura mediów.
Strasburg - wyroki Trybunału - ukarana Polska i polskie sądy za wydane wyroki naruszające prawo - efekty skorumpowania polskich sędziów.
Bezprawie urzędników Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bogdan
08-08-2012 / 04:10
W tym kraju wszystko może.To kraj katolicki i już dlatego nie powinni mieć immunitetów.Nie są Bogami za których się uważają - upadła potęga Rzymu -taki sam los ich czeka.Tylko w tym kraju może być taki haniebny ,,aparat wymiaru sprawiedliwości,,Raczej coś co należy porównać do najgorszej mafii.