Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich. J. Kochanowskiego w sprawie nie wypełniania obowiązków funkcjonariusza publicznego cz.1

Andrzej M. Czyżewski
e-mail: amc@a-m-czyzewski.de Hamburg, 23.01.2009 r.

Sz. Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
ul. Wiejska4/6/8
00-902 Warszawa

Dot.: „list otwarty” do Rzecznika Praw Obywatelskich, p. dr. J.Kochanowskiego w sprawie będącej przedmiotem kierowanych do niego wystąpień o podjęcie działań określonych w art. 18 ustawy o RPO i art. 304 § 2 kpk.

Szanowny Panie Marszałku !

W nawiązaniu do treści art. 19 ust. 4 ustawy o RPO pozwolę sobie przesłać Panu tekst wystąpienia skierowanego do p. dr J. Kochanowskiego, RPO, któremu, po wyczerpaniu prawem przewidzianych środków, nadałem formę „listu otwartego”.

Przedstawiony stan faktyczny pozwala na wyrażenie opinii, iż w opisanej sprawie p. dr J.Kochanowski, uchylając się od podjęcia wskazanych w ustawie o RPO decyzji, nie tylko uchybił wyraźnym obowiązkom funkcjonariusza publicznego, określonym w treści ww. ustawy, ale też, odmawiając zajęcia przepisanego w drodze ustawy stanowiska, dopuścił do zaistnienia sytuacji procesowych, których cel i skutki powinny doczekać się oceny karnej w nawiązaniu do stanów przestępczych definiowanych w drodze ustawy Kodeks Karny.

Występując do Pana z powyższą informacją, uprzejmie proszę o zbadanie sprawy w nawiązaniu także do treści przywołanych w treści „listu otwartego” przepisów prawa międzynarodowego, w tym m.in. art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Protokół Nr 11, ETS nr 155).

Jednocześnie uprzejmie informuje Pana, że sprawa niniejsza będąca szczególnym przykładem lekceważenia przez p. dr J.Kochanowskiego całego szeregu wskazanych w treści „listu otwartego” norm prawa międzynarodowego, jest przedmiotem mojego wystąpienia przeznaczonego dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, odpowiednio do zapisu Artikel 2 des Beschlûsses vom 9.Marz 1994 (ABI. L 113 vom 4.5.1995, S.15), vom 14. Marz 2002 (ABI. L 92 vom 9.4.2002, S.13) und vom 18. Juni 2008 (ABI. L 189 vom 17.7.2008, S.25).

Z poważaniem
Andrzej M. Czyżewski

W załączeniu: tekst „listu otwartego” z dnia 09.01.2009 r. 13 stron.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.