Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-10-2011

Przestępcza Akcja Windykacja: KRUK SA – już prawie milion na czarnej liście - nie daj się zastraszyć ! ! !

Firma KRUK SA założona w 1998 r. jest – jak jak piszą i mówią o niej pracownicy i zarząd – multioperatorem windykacyjnym, posiadającym w Grupie spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych.

fot. detektyw.org 

KRUK posiada uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne. W ramach Grupy Kapitałowej KRUK działają ponadto kancelaria radców prawnych zajmująca się inicjowaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych (Kancelaria Prawna RAVEN), biuro informacji gospodarczej gromadzące dane o płatnościach i dłużnikach (Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.), Biuro Detektywistyczne KRUK oraz spółka sekurytyzacyjna. 

Grupa specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami na skalę masową. KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pakietami spraw telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych, zakładów energetycznych, gazowni, firm z sektora FMCG. Centrala operacyjna spółki mieści się we Wrocławiu. Na terenie całej Polski firma posiada 8 oddziałów regionalnych i prawie 50 przedstawicielstw terenowych. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 1200 osób. 

Dobre (?) praktyki KRUKA 

W walce z nieuczciwymi producentami, dostawcami usług finansowych, sprzedawcami, pośrednikami, konsumentów wspiera i broni Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędnicy co roku notują i rozpatrują zgłoszenia dotyczące m.in. reklamacji wadliwych produktów, usług telekomunikacyjnych, pralniczych, bankowych, finansowych, pocztowych, przewozu kolejowego czy choćby usług świadczonych przez zakłady gazowe. Jedną z bardzo licznych grup dotyczą skargi na metody stosowane przez firmy windykacyjne. Ze skarg wynika, że firmy windykacyjne zastraszają klientów stosując co raz bardziej wyrafinowane pomysły, wzywają do spłaty nieistniejących długów, a nawet powołują się na nieobowiązujące, wymyślone przepisy. Jedną z firm, na działalność której wciąż do Urzędu napływają skargi jest KRUK SA. 

Firma windykacyjna KRUK była już co najmniej dwukrotnie karana przez UOKiK m.in. za stosowanie niedozwolonych praktyk windykacyjnych. Już 6 lat temu (14 kwietnia 2005 r.) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów napisał w komunikacie: Sposób egzekwowania długów przez firmę windykacyjną Kruk jest sprzeczny z dobrymi obyczajami.

W ocenie ówczesnego prezesa Urzędu, Cezarego Banasińskiego, działania Kruka miały na celu zastraszenie konsumentów oraz wywieranie na nich presji psychicznej i naruszały przez to ich interesy.

(…)Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napływały liczne skargi na metody działania spółki Kruk z Wrocławia w zakresie windykacji wierzytelności. Konsumenci twierdzili, że czują się zastraszani i obrażani, ponieważ na pismach wzywających do zapłaty widniały hasła napisane wielkimi czerwonymi literami: „Jesteśmy wszędzie”, „Skuteczna egzekucja długów”, „Inni już to wiedzą” oraz rysunek drapieżnego ptaka z rozłożonymi skrzydłami.

W toku postępowania przeprowadzonego przez Delegaturę UOKiK we Wrocławiu ustalono, że spółka Kruk nie informowała w sposób rzeczowy o możliwych konsekwencjach braku zapłaty długu, lecz – odwołując się do uczuć – wpływała na emocje i zastraszała konsumentów, w celu skłonienia ich do określonego zachowania. Zdaniem Prezesa Urzędu, pismom rozsyłanym w procesie windykacyjnym nadawano określoną formę i treść nie po to, by uczynić je zrozumiałymi dla przeciętnego odbiorcy, lecz przeciwnie: wykorzystywano jego nieświadomość, aby go zastraszyć. Ze zgromadzonego materiału wynika ponadto, że niejednokrotnie zdarzały się pomyłki co do osoby dłużnika, istnienia jego zobowiązania oraz wysokości długu.

W ocenie Urzędu zakwestionowane w decyzji metody działania spółki Kruk nie mogą być zaakceptowane tym bardziej, że przyczyniają się do utrwalania negatywnych odczuć społecznych co do działalności windykacyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe, a także mając na względzie ogólnopolski zasięg działania spółki oraz wielotysięczną ilość prowadzonych postępowań windykacyjnych, Prezes UOKiK uznał, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i nakazał zaniechania stosowania wymienionych praktyk. Decyzja ma precedensowy charakter, jest bowiem pierwszą, która dotyczy działalności z zakresu windykacji. 

Dwa lata później UOKiK ponownie zajmował się KRUKIEM. W wydanej wówczas decyzji (fragmenty poniżej) ukarał windykatora m.in. za... zastraszanie, presję psychiczną, nierzetelne informowanie o konsekwencjach niespłacenia długu, zawyżanie jego wysokości. Ta decyzja dotyczyła również praktyk stosowanych przesz innego windykatora, konkurencyjnego wobec KRUKA, firmę Ultimo również z Wrocławia. Na obie firmy ówczesny prezes Urzędu nałożył wówczas karę o łącznej wysokości blisko 600 tys. złotych.

Urząd ustalił, że KRUK żądał od konsumentów spłaty kwot uznawanych przez siebie za ich zadłużenie, grożąc jednocześnie wizytami pracowników biura detektywistycznego we właściwych miejscowo oddziałach ZUS. W opinii spółki, miały one pomóc w ustaleniu źródeł majątku dłużników. Tymczasem zgodnie z prawem firmy windykacyjne nie są podmiotem upoważnionym do występowania z wnioskiem o ujawnienie takich danych. Jakieś podobieństwo do praktyk, za które KRUK został ukarany dwa lata wcześniej? 

Decyzja nr RWR 52/2007 (z 31 grudnia 2007 r.)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w imieniu prezesa Urzędu 
(…)
uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie KRUK SA polegające na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie u nich uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś informowania dłużników o planowanych wizytach we właściwych miejscowo oddziałach ZUS(...) 

(…)uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania KRUK SA polegające na zamieszczaniu w pismach kierowanych do konsumentów w toku prowadzonych czynności windykacyjnych haseł i treści, mających na celu zastraszenie konsumentów, wywołanie w nich uczucia lęku, wywarcie presji psychicznej oraz wprowadzenie w błąd, w szczególności zaś informowania dłużników o zawyżonych kosztach procesu oraz kosztach egzekucyjnych(...) 

(…) nakłada na KRUK SA karę pieniężną w wysokości 90 691, 39 zł płatną do budżetu państwa(...) 

Przede wszystkim skuteczność 

Z najnowszej informacji prasowej firmy KRUK są wynika, że w trzecim kwartale tego roku w Rejestrze Dłużników ERIF BIG (należący do Grupy KRUK SA) znalazło się ponad 960 tysięcy spraw, co oznacza wzrost w ciągu trzech miesięcy o 28% w porównaniu do danych prezentowanych po pierwszym półroczu 2011. Jest to też trzeci kwartał z rzędu, gdy liczba długów dopisanych do rejestru dynamicznie wzrasta i szybko zbliża się do miliona. Większość zadłużonych wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF wciąż stanowią konsumenci. Czy wypada nam się cieszyć razem z KRUKIEM? Czy KRUK wyda bankiet z okazji milionowego dłużnika na swojej czarnej liście? 

Podczas kolejnej kwartalnej weryfikacji stanu bazy Rejestru Dłużników ERIF BIG przeprowadzonej przez KPMG, zweryfikowano dane, które znajdowały się w rejestrze według stanu na dzień 30 września 2011 roku. 

- Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony przez nas rejestr dłużników był rzetelnym źródłem danych o aktualnym zadłużeniu osób oraz firm. Dlatego Rejestr Dłużników ERIF, jako jedyne w Polsce biuro informacji gospodarczej, regularnie poddaje weryfikacji przez biegłego rewidenta stan swojej bazy. Dzięki temu klienci korzystający z naszych usług otrzymują wiarygodną informację, na bazie której mogą podejmować decyzje zabezpieczające ich interesy w zakresie płynności finansowej – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG. 

Analiza wykazała wzrost liczby długów odnotowanych w Rejestrze, tym razem o 28% w stosunku do poprzedniego kwartału. Obecnie w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajduje się ich ponad 961 tys. Większość wpisów dotyczy zadłużenia konsumentów (ponad 910 tys. spraw), długi przedsiębiorstw stanowią około 5%. Oznacza to, że stosunek liczby dłużników będących osobami prywatnymi do zadłużonych firm praktycznie nie zmienił się w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 

Nadal do rejestru trafiają głównie osoby mające problem ze spłatą kredytów, pożyczek, płatności za usługi telekomunikacyjne, alimenty oraz produkty ubezpieczeniowe. Natomiast zaległości firm wynikają najczęściej z nieuregulowanych opłat za usługi telekomunikacyjne oraz faktury niezapłacone innym przedsiębiorcom. 

- Na podstawie naszych raportów można wysnuć wniosek, że problem z utrzymywaniem płynności finansowej dotyka w równej mierze przedsiębiorców, jak i konsumentów – komentuje Edyta Szymczak. - Konsumenci rzeczywiście borykają się z dużymi problemami z regulowaniem należności i nadmiernym zadłużaniem się. Dlatego Grupa KRUK (do której należy Rejestr Dłużników ERIF – przyp. red.) stosuje strategię ugodową, pozwalającą na zawarcie porozumienia i spłatę zobowiązań w ratach dogodnych dla dłużników. Istotny jest tutaj fakt, że zawarcie ugody z firmą KRUK oznacza, że jeśli jej raty są terminowo spłacane, dane osoby zadłużonej nie są upubliczniane w Rejestrze Dłużników ERIF – dodaje prezes Szymczak.

- Na podstawie naszych raportów można wysnuć wniosek, że problem z utrzymywaniem płynności finansowej dotyka w równej mierze przedsiębiorców, jak i konsumentów – komentuje Edyta Szymczak. - Konsumenci rzeczywiście borykają się z dużymi problemami z regulowaniem należności i nadmiernym zadłużaniem się. Dlatego Grupa KRUK (do której należy Rejestr Dłużników ERIF – przyp. red.) stosuje strategię ugodową, pozwalającą na zawarcie porozumienia i spłatę zobowiązań w ratach dogodnych dla dłużników. Istotny jest tutaj fakt, że zawarcie ugody z firmą KRUK oznacza, że jeśli jej raty są terminowo spłacane, dane osoby zadłużonej nie są upubliczniane w Rejestrze Dłużników ERIF – dodaje prezes Szymczak. 

Tu przerwa. I refleksja. Windykatorzy nie próbują już nawet zachować pozorów uczciwości. Ich zachowanie można przyrównać jedynie do podstępu na który złapać się mają Ci, którzy uwierzą, że windykator zechce się z dłużnikiem (a nierzadko rzekomym dłużnikiem) układać i pomagać mu w spłacie zadłużenia, a przy tym troskliwie pochylają się nad jego losem. W rzeczywistości, próba negocjowania z firmą windykacyjną warunków spłaty zadłużenia jest de facto przyznaniem, że zadłużenie istnieje, nawet wówczas, gdy jest ono całkowicie wymyślone. Bo i takie przypadki można mnożyć.

Pęd do zarabiania na ludzkim nieszczęściu – za wszelką cenę – powiódł zarządzających firmą KRUK SA do... seriali telewizyjnych. Miast się rozwijać nad wyjątkową perfidią takiego działania proponuję przeczytać dzisiejszy tekst Gustlika222 pt. „Kryptoreklama KRUK-a w „M jak Miłość”, czyli jak windykatorzy piorą mózgi widzom seriali”.

Warto przy tym wspomnieć o poradach dla dłużników udzielanych przez prawników i urzędników z UOKiK. Przestrzegają oni przed próbami układania się z windykatorami. Zalecają natomiast zasięgnięcie porady prawnika, a wcześniej ustalenie pochodzenia zadłużenia: gdy otrzymamy korespondencję z firmy windykacyjnej, to warto skontaktować się z przedsiębiorcą, u którego jakoby powstała nasza zaległość (firmą telekomunikacyjną, dostawcą mediów itp.) - radzą Urzędnicy UOKiK. 

KRUK radzi natomiast jak sprawdzić, czy osoba bądź firma, z którą planujemy nawiązać współpracę jest wiarygodnym partnerem, który nie boryka się z problemem zadłużenia? Co zrobić, by upewnić się, że sami nie mamy zaległości finansowych zgłoszonych do rejestru? Trafne pytanie, ponieważ – jak wykazał UOKiK – firmy windykacyjne nie weryfikują danych przekazanych im w zleceniu i przyjmują, że ich klient ma prawo dochodzić pieniędzy od wskazanych przez siebie osób. W ten sposób można najuczciwszemu człowiekowi zarzucić, że ma długi i wszcząć wobec niego windykację z piekła rodem na podstawie wymyślonych przez kogoś powodów.

Ale i na to KURK znajduje sposób. Aby sprawdzić, czy ktoś nie robi nam głupiego kawału i nie zleca KRUKOWI windykacji nieistniejącego długu możemy zalogować się na stronie www.infokonsument.pl, z której dowiemy się, czy dane na nasz temat były sprawdzane i kto
z tej możliwości skorzystał. Raz na sześć miesięcy każdy może zweryfikować informacje o sobie bezpłatnie. Hura! 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił firmie KRUK, że łamie Zasady Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, do których przestrzegania zobowiązała się przystępując do tej organizacji. 

Małgorzata Dudek - dziennikarz, redaktor, felietonista

cdn.

* * *

Osoby, które w wyniku niezgodnych z prawem działań windykacyjnych prowadzonych przez banki i firmy windykacyjne jak również komorników sądowych i skarbowych zostały narażone na straty finansowe, szykany, nękanie, doznały uszczerbku na zdrowi lub w wyniku tych działań straciły pracę, dobre imię lub w jakikolwiek sposób czują się pokrzywdzone proszone są o kontakt z redakcją Nowego Ekranu.

malgorzata.dudek@nowyekran.pl lub redakcja@nowyekran.pl z tematem„Akcja Windykacja”

 AP

MY TEŻ POMAGAMY SZANTAŻOWANYM PRZEZ FIRMY WINDYKACYJNE.

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄD�W JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~wsciekly
25-10-2014 / 21:17
Witam. Zostałem oszukany przez Firmę KRUK S.A. (jak w przysłowiu" KRUK KRUKOWI OKA NIE WYKOLE) co przejął "złodziejską pałeczkę" po firmie kredytowej ŻAGIEL S.A. ludzi oszukał "ZAGIEL zwinął" i szukaj wiatru w polu. więcej info na stronie: oszusci-firmowi.pl.tl/ZAGIEL-SA.htm
~Azereusz
02-10-2014 / 20:22
He Kruk to bardzo ciekawa firemka. Kiedyś miałem dość przykre doświadczenie. Żona dorwała moją pieczątkę i załatwiła sobie telefon na abonament w plusie o ile dobrze pamiętam. Kiedy przestała płacić zaczęto domagać się ode mnie kary za zerwanie umowy. Wyjaśniłem co i jak i niech idą teraz do człowieka, który pracował w salonie i złamał prawo, a nie do mnie. Powiedziałem że ja mogę jedynie na policję z tym pójść. I teraz co ciekawe. Sprawa ucichła na bardzo długo. Aż nagle po 8 lub 9 latach przychodzi do mnie isemko z kruka. Zadzwoniłem tam bo już nawet nie pamiętałem o co chodzi i mi wyjaśnili. Że pozwolą mi spokojnie to spłacić bla bla bla. Inaczej oczywiście sąd i BIK. Początkowo zgodziłem się na jakieś tam raty. Poinformowano mnie że przyjdzie umowa spłaty do podpisania, ja jednak zasięgnąłem opinii i okazało się że to jest przedawnione. Byście musieli słyszeć co się działo jak powiedziałem że mam ich gdzieś i podniosę zarzut przedawnienia. Zezwała mnie baba że musiałem jej powiedzieć co o tym myślę.... Morał taki że to są zwykli kombinatorzy... Pozdrawiam i polecam sprawdzić czy wasze długi nie są już przedawnione. Nie namawiam tym samym do nie spłacania swoich należności
~larry
25-03-2014 / 15:24
niestety praktyki "pomylek" , a w rzeczywistosci naciagania prawa do okradania ludzi sa w Polsce powszechne. sam mialem taka sprawe. prawie rok windykacji nieistniejacego dlugu(ubezpieczenie samochodu) w mtu a po interwencji rzecznika praw ubezpieczonych lakoniczna informacja, ze to tylko" drobna pomylka"...ja walczylem o swoje ale wiekszosc placi nienalezne firmom pieniadze.
~Jaro721
24-02-2014 / 18:53
,,PRAKTYKI KRUKA ;; NALICZAJA DODATKOWE KOSZTY NĘKAJĄ TELEFONAMI SZYBKIM TRYBIE ODAJĄ DO EGZEKUCJI KOMORNICZEJ
~McGywer
28-10-2011 / 22:57
Pisząca ten artykuł powołując się na Konstytucję RP wrzuciła wszystkich do jednego worka. Czy Policjant popełniający przestępstwo oznacza że cała policja to przestępcy? Pani Małgorzato! Proszę spojrzeć na własna stronę internetową. Orzeł z mieczem i krzyżem. Przywołuje to złe praktyki siłowe rodem z inkwizycji. Nie dość że nie ma Pani obiektywnego spojrzenia na problem długów oraz firm zajmujących się odzyskiwaniem należności to sama podburza Pani tych biednych ludzi robiąc im sieczkę z mózgu tylko dla własnej pseudo kariery dziennikarskiej rodem dziennikarza ze Skandali. Typowy tendencyjny artykuł nie mający związku z rzeczywistością.
~tymek1954
22-10-2011 / 20:25
Czy sąd mógł mnie skazać /a skazał/ za to, że kierowałem samochoem będąc po użyciu alkoholu o nieustalonej zawartości alkoholu we krwi i orzec za ten absurdalny zarzt zakaz prowadzenia pojazdów