Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-02-2013

ZATRUTE PIENIĄDZE czyli Brukselska klęska Donalda Tuska

Zakończył się szczyt UE poświęcony perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Premier Donald T. ogłosił wielki sukces i znów mami społeczeństwo widmem wielkich pieniędzy. Rządowi wtóruje mainstreamowe media. W rzeczywistości szczyt brukselski zakończył się wielką porażką Polski.


SPADEK ŚRODKÓW NETTO  


Miarą sukcesu  rządu jest rzekomy wzrost środków uzyskanych w obecnej perspektywie finansowej stosunku do tej z lat 2007-2013 wynegocjowanej jeszcze za rządów PIS ze 101,5 mld Euro do 105,8 mld Euro. Rządzący chwalą się, że przy oszczędnościach dokonywanych przez UE, nastąpił zatem wzrost środków o ok. 4,3 mld Euro. Równocześnie jednak rząd zapomina informować o drugiej stronie medalu czyli naszych składkach do UE. W perspektywie budżetowej 2007-2013 składka Polski do UE wyniesie ok. 24 mld Euro, natomiast w perspektywie lat 2014-2020 aż 40 mld Euro, czyli o 16 mld więcej. Jak widać z tych liczb środki netto będą mniejsze zatem o ok. 12 mld Euro, czyli o ok. 15%. Dodajmy, że cały budżet UE został zmniejszony o ok. 4%, a niektóre kraje takie jak Wielka Brytania, Szwecja czy Holandia zapewniły sobie tzw. rabaty składkowe. Rząd polski jedna tego nie uzyskał. Oczywiście składka do Unii to pochodna opat uzależniony od wzrostu Dochodu Narodowego Brutto, VATu oraz ceł. A zatem im szybciej kraj się rozwija, tym większa będzie składka. W celu utrzymania środków netto na dotychczasowym poziomie, składka nie powinna być wyższa niż 28 mld Euro, co oznacza iż PKB powinien spadać o ok. 4% rocznie. Mam nadzieję, że takiej perspektywy spadku PKB rząd nie zamierza nam fundować.

ROLNICTWO POSZKODOWANE
Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Polska w bieżącej perspektywie ma uzyskać 28,6 mld Euro czyli o 1,9 mld w stosunku do poprzedniej perspektywy. Jednak gdyby przyjąć jako miernik ostatni rok perspektywy 2007-2013 to Polska ma otrzymać 5 mld Euro. Gdyby tylko ekstrapolować tą sumę na lata 2014-2020 to kraj nasz winien był otrzymać 35 mld Euro. Przedstawiciele rządu zapewniają nas iż ewentualnie brakujące środki na obszary wiejskie będzie można uzyskać z funduszu spójności, co oznacza iż zabierze się je komuś innemu. Widać w tym żonglerkę liczbami, sumami pieniężnymi, dla lepszego efektu medialnego.
SPADEK WYŻSZY Z POWODU INFLACJI
W rzeczywistości spadek środków netto jest jeszcze większy, gdyż nie uwzględnia się wskaźnika inflacji. Średnia stopa inflacji dla strefy Euro oscyluje wokół 2%, co w skali 7 lat daje ok.15-16%. Zatem nominalny wzrost środków brutto o 4%, w rzeczywistości oznacza spadek o ok.11-12%. Zatem wartość realnych środków netto uzyskanych przez Polskę nie tylko nie zwiększył się, ale wręcz spadł o ponad 25%. W mediach jednak ogłaszano wielki sukces.
KOSZT UDZIAŁU WŁASNEGO
Jest także inna strona medalu, o której rząd i media nie wspominają to są koszty pośrednie. Wykorzystanie środków unijnych często wymaga tzw. udziału własnego. W warunkach gdy wiele instytucji polskich nie ma własnych środków, musi zaciągnąć kredyty bankowe, co wiąże się nie tylko z koniecznością spłaty, ale także płacenia przez wiele lat odsetek. Im wyższy żądany udział własny, tym większe problemy np. samorządów. Prawdopodobnie propozycje zwiększenia do 50% udziału własnego nie przejdą, ale realnie można oczekiwać aż 30%. Przyjmując kredyt 10 letni przy WIBOR+4% czyli ok. 8% odsetki stanowić będą prawie połowę sumy kredytu. Zatem udział własny będzie w sumie wynosił prawie 45%. Nie dość na tym, by sfinansować ten udział samorządy np. będą zwiększały nam obciążenia z tytułu rozmaitych opłat i podatków. Przypominam ten fakt by wyjaśnić m.in. dlaczego podwyższa się opłaty wieczystego użytkowania, podatki od nieruchomości, bilety MZK, opłaty śmieciowe itd. Jedną z przyczyn (choć nie wyłączną) są właśnie inwestycje finansowane z UE przez samorządy, którymi szczycą się nasi oficjele.
MARNOWANIE PIENIĘDZY
Innym skutkiem pieniędzy z UE jest ich olbrzymie marnotractwo. Mechanizm jest w sumie dość prosty. Mamy do czynienia z odwrotnością regulacji ekonomicznej. Normalnie to potrzeba ekonomiczna czyli popyt stwarza podaż, na którą gospodarka, przedsiębiorcy odpowiadają. Tymczasem w przypadku środków funduszowych, którymi dysponuje administracja publiczna jest odwrotnie, to fakt dostępności środków powoduje powstanie popytu na nią w formie projektów. Mogą to być drogi, szkolenia, inne wydatki. Wiele z nich oczywiście nie ma racji bytu, bo jedynym ich celem jest wykorzystanie dostępnych środków, a przy okazji wiele cwaniaków ma możliwość niezłego życia za publiczne pieniądze. Efektywność tych inwestycji pozostawia zatem wiele do życzenia. Kostka brukowa może jest ładna, ale jest mało funkcjonalna, a budowę chodników z kostki nie zawsze się opłaca (pomijam już sprawę butów na szpilkach dam czy ślizgawicy w zimie). Czy w tej sytuacji należy się dziwić, iż mamy najdroższe drogi jak odcinki dróg po 200 mln zł za km w terenie nizinnym, 1 m2 ubikacji za 7000 zł przy autostradach, kafelki za 450 zł/m2 na Stadionie Narodowym? Do tego dochodzi dodatkowy problem tj. braku dochodowości inwestycji finansowanych w ten sposób. Bardzo wiele z nich bowiem to tylko wydatki, nie przynoszące żadnego dochodu w przyszłości. Ale politycy lokalni takimi ładnymi inwestycjami lubią się popisywać, rachunek przecież nie oni zapłacą, tylko mieszkańcy w bliższej lub dalszej przyszłości.
 
LIKWIDACJA NASZEGO PRZEMYSŁU
Nasi rodacy jednak widzą tylko suche liczby przychodów z UE. Media o drugiej stronie medalu nie wspominają. Nikt nie mówi jakie kary Polska płaci za niewdrożone dyrektywy (w tym także te absurdalne) itd. Umyka też gdzieś fakt, iż przynależność do UE oznacza niszczenie całych branż polskich gospodarki. Administracyjnie eliminowano polskie rybołówstwo, przemysł stoczniowy i wiele innych. Likwidacja tych branż oznacza nie tylko rzeszę bezrobotnych, ale również nie wpłacone podatki, składki ZUS przez lat naście. Tylko 100 tys. osób zwolnionych to ok. 2 mld zł mniejszych składek i podatków rocznie, czyli przez 7 lat ponad 14 mld zł. A przecież skutki likwidacji branży odczuwa się nie przez 7 lat ale przez lat kilkanaście, a w niektórych przypadkach jeszcze dłużej
KONKLUZJA
Reasumując, trudno mówić o jakimkolwiek sukcesie, i to niezależnie ile środków uzyskano lub można było uzyskać na unijnym szczycie. Faktycznie Polska niczego na obecności w UE finansowo nie zyskuje. Nie przeprowadzono rzeczywistej analizy przychodów i wydatków włączając koszty pośrednie. Mami się nas za to ideologicznie sumami rzekomymi przyznanymi przez dobrego wujka z Brukseli. Nie dodaje się jednak, że są to zatrute pieniądze.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~komitet obywatelski
07-03-2013 / 22:50
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~marek777
05-03-2013 / 09:16
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.
~Kościół zawsze potępiał lichwę a teraz MIL3Y
27-02-2013 / 09:04
oto przyczyna stoczenia https://www.youtube.com/watch?v=k_QYKqmdLkw
~IVAT REDaktorze Zdzisławie
26-02-2013 / 18:20
Dzięki tej stronie A.P. Obecna bezpieka jest posrana na maxa. Informacje operacyjne potwierdzają nagłe ucieczki z miejsc zamieszkania ludzi urzędników i ich rodzin wsławionych w terrorze prawno finansowym m.in we Wrocławiu. Jak ujawnimy materiały cyfrowe to i z Brazylii nasze skipy ich dostarczą. To już jest koniec nawet obecna ustawa B0NIEG0 nie zatuszuje ujawnianych przestępstw w rym kryminalnych. PaMIĘTAjcie, że każdy może dostać 10% znaleźnego jak udowodni kradzież naszego majątku w wykonaniu gang sterów urzędników.
~Wrocławska koronkowa robota
26-02-2013 / 02:07
https://www.youtube.com/watch?v=nMCGRGpYA1s "Tylko dla expertów"
~Wacek
25-02-2013 / 18:53
"Joseph" to doskonały pomysł aby klasztory oraz kościoły z ich otoczeniem przerobić na mieszkania - pełnowartościowe. Wszak to statutowy obowiązek. W Lądku od kilkudziesięciu lat stoi taki gigantyczny pustostan.
~joseph
24-02-2013 / 20:54
Samorządy niechętnie angażują się w pomoc bezdomnym Z Anną Niepiekło, rzecznikiem prasowym „Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego”, rozmawia Marta Milczarska Z ogólnopolskiego spisu bezdomnych, który odbył się z 7 na 8 bm., wynika, że tylko na Podkarpaciu żyje blisko 1,1 tysiąca osób bezdomnych. Według szacunków w całej Polsce może być ich ok. 40 tysięcy. Bezdomność dotyka coraz więcej ludzi. Jakie są tego przyczyny? – Z całą pewnością są one ściśle związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną kraju. Nie mniej zdecydowaną większość bezdomnych stanowią osoby uzależnione od alkoholu, które w wyniku postępującej choroby doprowadziły do rozpadu więzi rodzinnych, czy popadły w długi. Często również na ulicy znajdują się osoby z chorobami psychicznymi oraz byli więźniowie. Z doświadczeń fundacji wynika również, że bezdomnymi stają się osoby, które wcześniej były nawet dobrze sytuowane. Niestety utrata pracy, a co za tym idzie - brak umiejętności odnalezienia się w środowisku, załamanie czy nawet odrzucenie pomocy innych sprawiają, że po czasie ulica staje się ich domem. Tak więc zjawisko bezdomności związane jest z wieloma przyczynami. Każde są indywidualne i tak też należy traktować osobę bezdomną. 40 tys. osób – to średniej wielkości miasto, jednak nie jest to kwestia którą zajmują się rządzący. Dlaczego tak się dzieje? – Samorządy lokalne niechętnie angażują się w pomoc, tłumacząc się brakiem funduszy na ten cel. Odrębną kwestią jest zdanie opinii publicznej – szczególnie w małych miastach – bo kto tak naprawdę chciałby mieć obok domu schronisko dla bezdomnych? Kiedyś ktoś powiedział, że to, co w Warszawie jest darem dla jednych, dla innych może okazać się przekleństwem. Myślę tu o sporej liczbie schronisk, noclegowni, jadłodajni czy organizacji pozarządowych, które pomagają bezdomnym w stolicy. Bezdomni w całej Polsce wiedzą, że tu mogą liczyć na pomoc, dlatego tak licznie przyjeżdżają do Warszawy. Wystarczy spojrzeć po podopiecznych naszej fundacji, gdzie zdecydowaną większość stanowią ludzie, którzy jeszcze kilka lat temu żyli na drugim krańcu Polski i nawet nie myśleli, że kiedykolwiek odwiedzą stolicę. A samorządy lokalne to wykorzystują i nie mają zamiaru zbytnio na siłę zatrzymywać na swoim terenie takich ludzi. Ojcowie Kapucyni poprzez swoją jadłodajnię na ul. Miodowej w Warszawie pomagają bezdomnym. Ale nie jest to jedyna działalność fundacji. Jak można pomagać bezdomnym? – Jadłodajnia na Miodowej nie jest prowadzona przez fundację. Tym zajmują się wyłącznie bracia oraz działające w murach klasztoru stowarzyszenie. My natomiast staramy się pomagać potrzebującym poprzez ich aktywizację. Mówiąc kolokwialnie: chcemy ich wciągnąć do życia na nowo. Dlatego organizujemy warsztaty, szkolenia, bezdomni wykonują różańce czy mają swoje spotkania z filmem bądź kulturą. Zapraszamy znane osoby z życia publicznego, tak aby mogli nie tylko porozmawiać, ale poczuć się normalnym obywatelem. Więcej w tym psychologii niż korzyści materialnych, ale naszą intencją nie jest dawać bezdomnym rybę zamiast wędki, tylko odwrotnie… Doskonałym tego przykładem jest specyficzny i trudny w realizacji projekt „Anioł w Warszawie”. Każda osoba bezdomna, która zdecyduje się przystąpić do niego, otrzymuje wolontariusza, który jest niejako jego opiekunem. Takim Aniołem Stróżem. Swoją osobą stara się wspierać beneficjenta w jego trudzie „stawania na nogi”, ale nie załatwia za niego spraw. Służy radą, doświadczeniem, rozmową. To bezdomny sam nakreśla sobie plan działania i stara się go realizować: krok po kroku. Już niedługo każdy pracujący będzie rozliczał swój podatek, czy również na fundację kapucyńską można przeznaczyć swój 1 procent? – Niestety, jeszcze nie w tym roku. Jesteśmy młodą fundacją, która dopiero teraz zaczęła spełniać kryteria, aby móc zostać Organizacją Pożytku Publicznego. Zachęcamy jednak do przekazywania 1 procenta innym organizacjom wspierającym bezdomnych. Bo jak pokazują życiorysy naszych podopiecznych, granica pomiędzy byciem „domnym” a bezdomnym jest niewielka. A ci, którzy jednak chcieliby wesprzeć naszą działalność, mogą nabywać cegiełki pod budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy, który ma powstać na tyłach klasztoru. Cegiełkami są mydełka Nadzieja, a szczegółowe informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej www.fundacja-kapucynska.org.
~joseph
23-02-2013 / 11:23
Z danych NBP wynika, że oszczędności gospodarstw domowych są o 24 mld zł niższe niż należności. A 2,2 mln Polaków znajduje się na różnych listach nierzetelnych płatników. Odłożyliśmy i inwestujemy 514 mld zł, a należności wynoszą 538 mld zł, informuje "Rzeczpospolita". Oszczędza ok. 30 proc. Polaków, tyle samo ma kredyty. Do oszczędzania bardziej skłonni są najmłodsi i osoby po 50. roku życia, a do zadłużania 30-40-latkowie. Z ostatnich danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor wynika, iż w różnych rejestrach nierzetelnych dłużników zapisanych jest ponad 2,2 mln Polaków. Zalegają z ponad 38 mld zł spłat. Ponad 60 proc. z nich ma do spłacenia mniej niż 5 tys. zł. - To znaczy, że naprawdę są w złej sytuacji ekonomicznej - uważa Marcin Ledworowski, wiceprezes BIG. - Jeśli nie spłacają, to znaczy, że wpadli w spiralę zadłużenia. W podobnej sytuacji są ci, których zadłużenie wielokrotnie przewyższa roczne dochody. Takich jest także kilkaset tyZ danych NBP wynika, że oszczędności gospodarstw domowych są o 24 mld zł niższe niż należności. A 2,2 mln Polaków znajduje się na różnych listach nierzetelnych płatników. Odłożyliśmy i inwestujemy 514 mld zł, a należności wynoszą 538 mld zł, informuje "Rzeczpospolita". Oszczędza ok. 30 proc. Polaków, tyle samo ma kredyty. Do oszczędzania bardziej skłonni są najmłodsi i osoby po 50. roku życia, a do zadłużania 30-40-latkowie. Z ostatnich danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor wynika, iż w różnych rejestrach nierzetelnych dłużników zapisanych jest ponad 2,2 mln Polaków. Zalegają z ponad 38 mld zł spłat. Ponad 60 proc. z nich ma do spłacenia mniej niż 5 tys. zł. - To znaczy, że naprawdę są w złej sytuacji ekonomicznej - uważa Marcin Ledworowski, wiceprezes BIG. - Jeśli nie spłacają, to znaczy, że wpadli w spiralę zadłużenia. W podobnej sytuacji są ci, których zadłużenie wielokrotnie przewyższa roczne dochody. Takich jest także kilkaset tysięcy.
~X4X
23-02-2013 / 10:35
morrrze ten film Was wychowa i zastanowicie się w której jesteście P0staci www.youtube.com/watch?v=OTnZWUy3hmc www.youtube.com/watch?v=pDRd8BH6aIQ ps. P0zdrowienia dla Krzysia P.
~model świdniecki
22-02-2013 / 20:50
Mówicie P0lskie śmigłowce ha ha ha to jest zarząd : Mieczysław Majewski Tel: (+48) 81 722 53 39 Fax: (+48) 81 751 75 07 mieczyslaw.majewski@agustawestland.com Stanowisko: Prezes Zarządu Nicola Bianco Tel: (+48) 81 722 54 00 Fax: (+48) 81 751 75 07 nicola.bianco@agustawestland.com Stanowisko: Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Donato Romanelli Tel: (+48) 81 722 65 52 Fax: (+48) 81 722 60 66 donato.romanelli@agustawestland.com Stanowisko: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Valter Wagner Tel: (+48) 81 722 60 50 Fax: (+48) 81 722 53 00 walter.wagner@agustawestland.com Stanowisko: Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu