Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-06-2013

TUSK SPRZEDAWCZYKU ZROBIŁEŚ Z NAS NIEWOLNIKÓW - ELITY III RP. RODOWÓD - CZĘŚĆ XI

acta_protest_tuskMoże motywem postępowania Tuska, Komorowskiego i PO nie są w głównej mierze ustalenia masońskie albo zalecenia WSI? Może za ich „proeuropejskością” stoi w głównej mierze przyczyna zgoła prozaiczna? Może wg nich warto metodycznie likwidować państwo polskie wg poleceń z Brukseli? Może zaproponowano im za to intratne apanaże w Unii.

Już w 2004 r. Dariusz Hybel pisał w „Najwyższym Czasie” że za olbrzymie pieniądze wypłacane europosłom „Łatwiej zapomnieć o interesach własnej ojczyzny – coś przecież musi wynagrodzić krótką pamięć i zanik patriotyzmu. A o to przecież chodzi unijnym towarzyszom”. 

Spuentuję znanym powiedzeniem: „Gdy nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze”.

Ps. Szczególny „szacunek” dla wolności słowa, po ukazaniu się w niemieckim „Sternie” w roku 2004 artykułu o krętactwach finansowych europosłów, okazali brukselscy funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości. Dwa dni po ukazaniu się w/w artykułu przeszukali brukselską siedzibę gazety i prywatne mieszkanie jej korespondenta Jana Marcina Tillacka, którego przesłuchiwano pod zarzutem wręczenia pieniędzy unijnemu urzędnikowi, który w zamian miał dostarczyć dziennikarzowi stosownych informacji, zakrytych przed opinią publiczną. Natomiast same krętactwa europosłów to dla eurokratów żaden problem.

Jacek Łukasik  Foto.: Jan Bodakowski 

ELITY III RP. RODOWÓD - CZĘŚĆ XI

To, że żydowski cynizm i bezczelność nie zna granic, to na ogół dobrze jest wiadomym w Europie i USA oraz Kanadzie. [W języku hebrajskim nazywa się to chutzpach]. I z tym trzeba się pogodzić że Żydzi są tacy. Trudno natomiast zrozumieć, dlaczego u adzy, pragnącej uchodzić za polską, nie znajduje się ani jeden Polak, który byłby zdolny tupnąć nogą i powiedzieć: Dość tej chucpy! Po pierwsze, Polska w latach 1939-1944 znajdowała się - jako państwo okupowane - pod jurysdykcją niemiecką. Obywatele polscy [dotyczy to też żydowskich obywateli państwa polskiego] nie mieli żadnego realnego wpływu na to, co władze niemieckie czyniły. Za zniszczenia i przepadek mienia w tym czasie odpowiedzialne są władze okupacyjne, czyli Niemcy. Do wypłaty odszkodowań zobowiązane jest - z natury rzeczy - państwo niemieckie, a nie polskie.

Cynizm i bezczelność żydowskich hochsztaplerów amerykańskich i izraelskich [np. Szewach Weiss] polega na tym, że usiłują wyłudzić od państwa polskiego odszkodowania, jakie już dawno otrzymali od państwa niemieckiego, które wypłaciło Żydom i Izraelowi w latach 1950-1965 wiele dziesiątek miliardów dolarów odszkodowań, i na dodatek udzieliły wielomiliardowej pomocy materialno-militarnej. Kto dzisiaj o tym pamięta?! To było 50 lat temu. Niektórzy Żydzi o tym doskonale pamiętają i wiedzą, ale nie powiedzą. A niby dlaczego mają to rozgłaszać? Przecież to nie leży w ich interesie. A może się uda wyłudzić coś dodatkowo od państwa polskiego i od ogłupionych Polaków? Przypominać o tym Żydom jest podstawowym obowiązkiem Polaków!

O tym, że wielu Żydów to wie, nie ulega wątpliwości.

Wychodzący w Izraelu dziennik pt. „HAOLAM HAZE” pisał w 1965 r.: „Stosunek naszego rządu do rządu Adenauera oparty jest na cynicznej transakcji.

Otrzymaliśmy pieniądze. Otrzymaliśmy pomoc. Sprzedaliśmy NRF-owi świadectwo moralności następującej treści: My państwo Izrael, ofiary nazizmu, uratowani z Oświęcimia, dyplomowany symbol postępu i socjalizmu w świecie, potwierdzamy niniejszym, że posiadacz tego świadectwa nie jest już faszystą, lecz całkiem nowym Niemcem, który ma prawo być przyjęty do każdego grona”.

W latach 1944-1956 Polska znajdowała się pod jurysdykcją sowiecką. To jedna rzecz. A druga, to fakt, że rzeczywistą władzę w tym kraju sprawowała banda żydowsko-kominternowska czyli - mówiąc językiem prezydenta B.Komorowskiego, Jana T.Grossa i prof. Barbary Engelking-Boni z Centrum Badań nad Zagładą Żydów - naród żydowski.

Logiczne jest, że w tym wypadku po odszkodowania za utracone w tym czasie mienie na terytorium Polski Żydzi powinni zwracać się do ZSRR i Żydów, którzy sprawowali rzeczywistą adzę w Polsce. I nie tylko tych, którzy zostali w Polsce, ale równie do tych, którzy wyjechali z Polski po roku 1956 i po marcu 1968. Znajdują się oni w Izraelu i w różnych krajach europejskich, np. parę tysięcy w Szwecji, Danii i w mniejszych ilościach w innych państwach. Nie jest trudno ich odnaleźć, bo ich kartoteki leżą w MSW i innych archiwach.

Ale na tym nie koniec. Otwartą pozostaje sprawa zbrodni dokonanych na Polakach przez tą bandę, sprawującą praktycznie niepodzielną władzę w Polsce przez 12 lat powojennych. W tych zbrodniach, tj. wymordowaniu kilkudziesięciu tysięcy Polaków, i zniszczeniu życia kilkusettysiącom brali przecież udział Żydzi, którzy sprawowali kierowniczą rolę w krwawym terrorze, skierowanym przeciw narodowi polskiemu [Vide: „krwawa Luna”, Berman, Romkowski, Różański i spółka].

Polskim ofiarom zbrodni, rabunku i terroru żydowskiego należą się też konkretne odszkodowania. Mając na uwadze liczby zamordowanych, trzymanych w więzieniach i obozach pracy przymusowej, cyfra 120 miliardów dolarów zadośćuczynienia za wyrządzone tym Polakom i ich rodzinom krzywdy nie wydaje się zawyżona. Raczej zaniżona.

Warszawa jest najbardziej zażydzoną stolicą europejską. Stało się to na skutek nie tylko sowieckiej okupacji, ale również rozmyślnej polityki Żydów kominternowskich w późniejszych latach. Po 1946 r. na skutek tzw. ‘repatriacji’ wyeksportowano z Rosji sowieckiej do Polski kilkaset tys. Żydów. Dużą część z nich uplasowano w Warszawie.

To znaczy tyle, ile udało im się ukraść mieszkań od Polaków. Kilkadziesiąt tysięcy [30 tys.?] a pozostali wyjechali na Zachód i do Izraela w latach 1948-1952. To byli głównie ci, którzy uważali, że „kiedy w Polsce rządzili nie-Żydzi, a Żydzi handlowali, to dało się w tym kraju żyć. A teraz, kiedy Żydzi rządzą a Polacy handlują, to lepiej stąd uciekać”. Resztę która nie zmieśca się w Warszawie umieszczono na Dolnym Śląsku, głównie w Dzierżoniowie, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy i we Wrocławiu. Wkrótce po tym Warszawę uczynili na wiele lat miastem zamkniętym. Dla kogo zamkniętym?!

Zdobycie zameldowania się na stałe w stolicy dla Polaków zostało zamknięte. Możliwość uzyskania zameldowania mieli tylko Żydzi [a nazywało się to: „w ramach łączenia rodzin”] oraz wyższej rangi UB-ecy i aparatczycy PZPR-owscy dlatego, że jako dyspozycyjni [lokaje] też byli cenieni i użyteczni. W ten sposób odcięto dopływ do Warszawy - stolicy kraju - Polaków niekomunistów.

Jak już wcześniej wspomniałem, członkowie mafii żydowsko-kominternowskiej zajmowali się nie tylko mordowaniem Polaków, ale równie tworzeniem potomstwa i zapewnianiem mu przyszłości, gdy dorosną. Jest to rzeczą naturalną. Ale zrozumiałym jest też, że potomstwo to nie nadawało się do zatrudnienia przy taśmach montażowych np. ciągnika marki „Ursus”, czy w hucie „Warszawa” - kiedy istniały stworzone przez ich rodziców ministerstwa, departamenty, prokuratury, sądownictwo, instytuty różnego rodzaju, archiwa i tym podobne pasożytnicze co prawda, ale bardziej ponętne i daleko lepiej płatne posadki w instytucjach, w których tatusie, mamusie i ciotki decydowały i rządziły.

Warszawa, jako stolica kraju, stanowi centralny ośrodek organów rządowych, czyli centrum zarządców resztą kraju. Tutaj wymyśla się i tworzy różne dyrektywy i zarządzenia, które następnie narzucane zostają całemu krajowi. Jest to naturalne i praktykowane przez wszystkie zorganizowane państwa. To co jest nienaturalne w sytuacji polskiej, to to, że centralne organy adzy państwowej są obsadzone przez ludzi o mentalności i filozofii życia obcej dla Polaków etnicznych. Z natury rzeczy ich interesy będą zawsze różniły się od interesów państwa polskiego i rdzennych Polaków. W okolicznościach kolizji interesów żydowskich i polskich, staną ci ludzie zawsze w obronie tych pierwszych, czego przykładem ostatnim była reakcja szefa rządu, Tuska i szefa MSZ, Sikorskiego, którzy złożyli skargę na obywatela polskiego, żyjącego i działającego na terytorium Polski - do innego państwa, z oczekiwaniem, że tamto obce państwo go przykładnie ukarze. A to tylko, żeby zadowolić szefa organizacji żydowskich w USA, Laudera i upokorzyć Polaków.

Innym przykładem jest wystąpienie tegoż Sikorskiego podczas jego ostatniej wizyty w Wielkiej Brytanii, gdzie powiedział publicznie Brytyjczykom, że w Polsce takich Breivików jest pełno. - Zamiast bronić interesów i dobrego wizerunku państwa polskiego, co jest jego zadaniem jako szefa MSZ, Sikorski robi odwrotnie: przedstawia Polaków w bardzo negatywnym świetle.

W kraju takim jak Norwegia Sikorski po takim wystąpieniu już na drugi dzień nie byłby szefem MSZ i politycznie byłby spalony. W Polsce to się nie stało. Daje się to wytłumaczyć tylko tym, że stoją za nim mocne siły plemienne i polityczne, które mają interes w tym, żeby Polaków przedstawiać w bardzo złym świetle. Harmonizuje to z wystąpieniami Komorowskiego, Mazowieckiego, Grossa, Michnika i jego DBM-ów.

Nie potrzeba mieć wielkiej wyobraźni, aby zauważyć jakie są to siły. Patrząc wstecz od 1945 roku, podczas gdy Polacy byli terroryzowani i mordowani, członkowie bandy żydowsko-kominternowskiej robili dzieci i dbali o ich dobry rozwój fizyczny i umysłowy. A później zabiegali o zapewnienie im odpowiednich kluczowych stanowisk w organach władzy centralnej, w aparacie przymusu, sądownictwa, oświaty, propagandy, filmu itp. Zawierano małżeństwa wśród swoich i znowu rodzono dzieci, które kształcono w odpowiedni sposób i potem wypychano naprzód w hierarchi władzy i wpływów politycznych. W ten sposób zapewniano sobie ciągłość dostępu do polskiego pastwiska i kontroli nad władzami centralnymi. Jako przykład można tu przytoczyć karierę Stefana Mellera, syna członka kliki żydowsko-kominternowskiej, Żyda Adama Mellera, którego wspomniałem już wcześniej przy innej okazji. Stefan Meller był m.in. ministrem spraw zagranicznych. Stefan Meller [zmarł niedawno] miał dwoje dzieci - syna Marcina, który jest dziennikarzem i prezenterem programu telewizyjnego „Dzień Dobry TVN”. Córka Katarzyna została w roku 2008 rzecznikiem prasowym spółki „PL.2012”.

Jako następny przykład można przytoczyć karierę Michała Komara, syna Żyda Waawa Komara [Mendela Kossoja], który pełnił m.in. funkcję dyrektora Depart. VII UB i dowódcy KBW, wsławionej w krwawych mordach na polskim podziemiu politycznym. Był agentem OGPU/NKWD. Syn Michał Komar, rówieśnik Adama Michnika, otrzymał wykształcenie na SPGPiS w Warszawie. Zrobił tam doktorat przy solidnej czułej opiece znajomych taty, ciotek i wójków z tej samej stadniny ideowo-plemiennej. Potem otrzymał pracę w TVP, był wiceprezesem wydawnictwa „Czytelnik”, a po Magdalence i okrągłym stole współtworzył „Nową Telewizję Warszawa”, i wsłpracował z „Polskim Radiem”, „Teatrem Telewizji” i krakowskim „Tygodnikiem Powszechnym”. A więc jeszcze jeden Żyd usadowiony na odcinku prania i urabiania mózgów Polaków. Należy tu też wymienić tytułem przykładu ze świata filmowego Agnieszkę Holland, córkę żydowskiego stalinisty, Henryka Hollanda. Inny jeszcze przykład, to Andrzej Mietkowski, syn gen. UB, Mieczysława Mietkowskiego. A. Mietkowski był szefem Agencji Informacji w TVP, pełni też rozmaite w funkcje w mediach tzw. „III RP”. Jak widzimy z tych przykładów, gdy ma się właściwe pochodzenie etniczne i ideologiczne drzwi stają się otwarte na uniwersytety, na wpływowe stanowiska i do lukratywnych posad.

Innym przykładem szybkiej kariery jest Michał Borowski. Nie wiem w jakim stopniu jest spokrewniony z komunistą żydowskim, Wiktorem Borowskim [Aronem Bermanem] - jest synem Miriam Borowskiej, po marcu 1968 r. mieszkającej w Szwecji. No i Michał jest oczywiście starym przyjacielem A. Michnika. W każdym bądź razie pochodzenie rodzinne i układy plemienne załatwiły mu w 2003 r. posadę Naczelnego Architekta Warszawy [nb. posadę tą otrzymał od ówczesnego prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego] i w 2007 szefa Narodowego Centrum Sportu. W zeznaniach podatkowych ukrył dwa luksusowe mieszkania i certyfikaty depozytowe o wartości pół miliona złotych. Prokurator „III RP” prowadzący w tej sprawie śledztwo, umorzył sprawę uznając, że ukrycie tych danych majątkowych przez Michała Borowskiego było - uwaga: „niedbalstwem z jego strony”. I tak uzasadnił umorzenie sprawy: „Za taką tezą przemawia okoliczność, iż Michał Borowski jawi się jako osoba wyjątkowo majętna. Kwota 500 tysięcy zł. stanowiła zaledwie ułamek ogólnego majątku podejrzanego” zobacz: <http://www.gazetapolska.pl>. Nasuwa się tutaj pytanie: Jak Michał Borowski doszedł do tak ogromnego majątku, którego ułamek stanowi 500 tysięcy zł. w 2011 roku?!

Takich przykładów, jak robiono kariery we władzach centralnych, no i majątki na fundamencie zbrodni i rabunku dokonanego na Polakach, można przytoczyć tysiące. Te powyżej wystarczą nam dla ilustracji rzeczywistości.

O wielkości zagęszczenia Warszawy Żydami kominternowskimi i o ich nieuzasadnionych wpływach politycznych [nie mówiąc już o innych] w Polsce dowodzą inne fakty. Na przykład taki, że na czele rządów pookrągłostołowych byli w większości Żydzi: Tadeusz Mazowiecki [Icek Dikman]; J.K. Bielecki [Izaak Blumenfeld]; Hanna Suchocka [Hajka Silberstejn]; Włodzimierz Cimoszewicz, syn wysokiego oficera kliki żydowsko-kominternowskiej - Goldsteina; J.Buzek [Mysures Zweinos]. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest całkowicie opanowane i kontrolowane przez potomków tej samej bandy.

CDN

Autor Władysław Gauza

Za: http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/12/28/elity-iii-rp-rodowod/

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Fainance
20-12-2014 / 10:35
reaction to Toni + Bug in #2. Yeah, I am trying to get the point asocrs that Toni does not behave like a typical hostage. It's more likely that SHE has the upper hand in the situation. But I feel like since she and Bug both have a common goal in getting even with the Anti-Heroes, they try to work together. #3 is on the way! I cant wait to start showing you guys becasue it is my best one yet! It's mostly about Caleb but the other characters have some hilarious and super-sexy moments. Thanks so much for commenting and HUGE thanks for the Toni pic!
~waldek
09-06-2013 / 19:27
Czy patriota to znaczy debil?. Z żydami zgadzam się, ale kogo twoi idole mordowali?. Zastanów się i przestań wybielać bandytów.
~waldek
09-06-2013 / 19:18
Sprzedała nas solidarność i to wszystko!.
~patriota
08-06-2013 / 14:31
Z Solidarnej Polski - 4 MILIONY ŻYDÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE JEST CZŁONKAMI ŚWIATOWEJ FEDERACJI ŻYDÓW - według oświadczenia Szymona SZURMIEJA w Telewizji Warszawskiej. W zasobach archiwalnych MSW jest udokumentowanych 2 miliony i 700 tysięcy, z czego olbrzymia większość Żydów ukrywa swoje pochodzenie. Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce. Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 mln 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy. Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli głównie do Związku Sowieckiego i powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego. Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze "żydokomuny" terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% "pracowników" i całe kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa. Polacy ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym, co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administrację państwa. W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK i NSZ. Pod okupacja sowiecką zginęło 90%. Żydzi polscy szpiclowali, wyszukali opozycję polską i sporządzali listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD likwidowało polskich patriotów. W 1989 przeprowadzono zbrodnię na narodzie polskim postanowieniem tajnego rządu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj złodziejską "prywatyzacją" i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głównie przez Żydów Sachsa, Sorosa i Balcerowicza. Obecna elita polityczna to dzieci morderców. Ich rodowód polityczny to KPP, PPR, PZPR, UW i UP. Kiedy Natanyahu przyjeżdża do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy KOMOROWSKI, KWAŚNIEWSKI przyjeżdżali, to też, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi. Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie udają najlepszych Polaków. Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w "żydokomunie", a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych. Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel). Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergów. Jej uzgodnienia tam są trzymane w tajemnicy przed Polakami. Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, że Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i będą ją realizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów. Wyniki wyborów uległy dystorsji przez zawiłe i pokrętne ordynacje. Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, że jest Polakiem wywodzącym się z co najmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polską. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji. Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy, a także wydawnictwa, telewizję, radio i urabiają opinie wyborców propagandą - żonglują podwójnym standardem prawdy. Dezinformacja, zamęt w społeczeństwie, demoralizacja, podważają katolicyzm, z którego Naród czerpie swoją siłę. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). "Gazeta Wyborcza" i "Nie" to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie.
~Czorny
04-06-2013 / 10:09
Oczywiście żę trzeba się zjednoczyć. Tylko jak? Ktokolwiek próbował działać społecznie zobaczy co to znaczy. Organizowałem akcje społeczne. Do krytyki i narzekania było wielu. Jak przyszło co do czego praktycznie nikogo. NIKOGO. Poza tym kłótliwość. "Gdzie dwóch Polaków tam 3 opinie". Albo jak powiedział Bismarck -"Chcecie pokonać Polaków - dajcie im wolność". Albo się naród zjednoczy i wrzuci w koszt swoje oportunizmy i oduczy się kłótliwości, albo zostanie załatwiony. To na bazie polskiej kłótliwości żerowali zaborcy, Rosjanie, Prusacy i Austriacy a teraz zdrajcy Ojczyzny. Nauczyć się współpracować. Zatrzymać tych co sieją rozłamy. Ale poprzez przykład. A czego uczy opozycja? Ataków. Czego uczyła PO przed katastrofą? Że można szykanować Prezydenta. Czego uczy adwokat Giertych - obrony pana Nowaka. Żałosne.
~maro
03-06-2013 / 21:57
Nie jest po ptokach trzeba się tylko zjednoczyć,pozbyć się PO,zabrać się za media i wymiar sprawiedliwości,rozliczyć wszystkich winnych a potem opodatkować wszystkich tak samo,za przestępstwa gospodarcze konfiskować majątek,dopomnieć się od UE co swoje a jak nie to odejść.Wszystko jest możliwe ale nie możemy się dzielić tylko łączyć!A co do Tuska i jego obrońcy to czyż Tusk nie odwoływał Olszewskiego?
~obiektywnie
03-06-2013 / 16:15
Gdyby Donald wiedział jak się zachować już dawno by zrezygnował. Jednak świnia nie odejdzie od koryta sama.
~Czorny
03-06-2013 / 11:01
Czepianie się Donalda Tuska to dość płytkie rozumienie. Co ten bidny zestresowany Donald ma zrobić kiedy już wcześniejsze działania wielu lat wpakowały Polskę w uzależnienie? Spirala uzależnienia wciągnęła i teraz jest po ptokach. Buńczuczne dyrdymały liderów opozycji też to tylko dyrdmały, bo IV RP pokazała jak szybko liderzy opozycji byli zmuszeni do kompromisów z przystawkami. Jest szanowni Państwo po ptokach. Łże elity załatwiły nasz kraj. Łącznie z roszczeniowymi jełopami i postkomuną.
~JaAz
03-06-2013 / 10:49
Żyjemy w Republice Okrągłego Stołu należącej do Związku Socjalistycznych Republik Europy