Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ

Sylwetka Włodzimierza Cimoszewicza  - Cyniczny oportunista?

 Środowisko cynicznych oportunistów ukształtowało Włodzimierza Cimoszewicza, obecnego kandydata elity komunistycznej na prezydenta Polski.  Kiedy Polska była pacyfikowana przez NKWD w latach powojennych, zaistniała na polskim terenie konkurencja w wysługiwaniu się Sowietom.  Nieproporcjonalnie wielu oportunistów pochodziło z mniejszości narodowych, jak na przykład ojciec Włodzimierza Cimoszewicza - Marian Cimoszewicz, który został pozbawiony uprawnień kombatanckich 7 paĽdziernika 1994 r.  z powodu służby w komunistycznym aparacie terroru - w Informacji Wojskowej, jak też za uczestnictwo w likwidacji polskiego podziemia w latach 1945-1946.  Nic dziwnego, że kandydaturę Włodzimierza Cimoszewicza w bieżących wyborach na prezydenta Polski popiera Adam Michnik i jego "Gazeta Wyborcza." 

Tak jak Cimoszewicz, Michnik ma "hańbę rodzinną" w postaci brata, kapitana Stefana Michnika, stalinowskiego mordercy sądowego, który jest odpowiedzialny za wydanie szeregu wyroków śmierci na polskich patriotów.  W czasie kiedy Polska była państwem satelickim, okupowanym przez wojska sowieckie, wytworzyła się konkurencja w wysługiwaniu się Moskwie.  Konkurencja ta miała formę walki o władzę w okupowanej Polsce, gdzie rząd satelicki składał się z ludzi podporządkowanych sowieckiemu aparatowi terroru.  Właśnie przynależność tych ludzi do sowieckiego aparatu terroru była głównym spoiwem imperium sowieckiego.  W miarę przegrywania przez Sowietów wyścigu zbrojeń z USA elita służących Sowietom oportunistów zaczęła proces zagarniania mienia narodowego i przywłaszczania go sobie, kosztem polskiego społeczeństwa, na początku w formie indywidualnych spółek z rządem, a póĽniej w machinacjach prywatyzacyjnych, w których przekazali kapitałowi obcemu prawie wszystkie media i banki polskie, jak też większość przemysłu narodowego.   

Zawsze wierny partii

Faktem jest, że Cimoszewicz i inni członkowie elity komunistycznej tak jak niby opozycjonista Adam Michnik i komunistyczny rzecznik prasowy, dziś pornograf, Jerzy Urban należą do najbogatszych ludzi w Polsce.  Nic dziwnego więc, że Włodzimierz Cimoszewicz jest nadal wierny przeszłości ojca i własnej służbie Sowietom.  Do dziś wierzy, że "przekreślenie PRL-u byłoby dla niego przekreśleniem jego własnego życiorysu", zwłaszcza że wstąpił do PZPR już w 1971 roku, a w 1972 był przewodniczącym ZMS na Uniwersytecie Warszawskim, wierny sowieckiemu aparatowi terroru w Polsce.  Według informacji z listy Macierewicza, Włodzimierz Cimoszewicz w roku 1980 został współpracownikiem wywiadu pod pseudonimem "Carex".  Wywiad wówczas znajdował się pod ścisłą kontrolą sowiecką, a partia PZPR była narzędziem władzy sowieckiej w Polsce.  W styczniu 1990 nastąpiła likwidacja PZPR, po czym Cimoszewicz wstąpił do Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej (PKLD), którego został szefem i brał udział w kampanii prezydenckiej 1990 roku jako kandydat elity komunistycznej.  Uzyskał wówczas 9 proc.  głosów, podczas gdy Kwaśniewski obawiał się całkowitej kompromitacji wyborczej byłej elity komunistycznej, znanej powszechnie jako agenci działający na rzecz Moskwy.  Pranie mózgów i niszczenie tradycji niepodległościowych pod władzą sowiecką dało o sobie znać, kiedy w 1993 roku SLD odniósł sukces wyborczy, który umożliwił Cimoszewiczowi objęcie stanowiska wicepremiera i ministra sprawiedliwości w rządzie Waldemara Pawlaka.  PóĽniej gdy Cimoszewicz był wicemarszałkiem Sejmu z ramienia SLD i przyłączył się do kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego, w lutym 1995 ukazał się w "Gazecie Wyborczej" wspólny artykuł Włodzimierza Cimoszewicza i Adama Michnika cynicznie nawołujący "O prawdę i pojednanie".  Wtedy Piotr Nowina Konopka słusznie zaprotestował przeciw stawianiu na równi bitych ofiar władzy sowieckiej w Polsce i bijących ich wówczas kolaborantów komunistycznych.  (Trzeba pamiętać, że wkrótce po objęciu władzy komunistyczny aparatczyk Aleksander Kwaśniewski pomógł ostatecznie przekazać majątek PZPR, a w nim wielką ilość bardzo lukratywnych nieruchomości, na ręce SLD, partii kontrolowanej przez elitę komunistyczną.)

Pod dyktando żydowskiego ruchu roszczeniowego

Po dojściu do władzy Cimoszewicz otwarcie podporządkował się żydowskiemu ruchowi roszczeniowemu w lipcu 1996.  Uczynił to na obchodach 50-lecia zainscenizowanego przez NKWD pogromu kieleckiego, który był jednym z kilkunastu podobnych pogromów w państwach satelickich w latach powojennych.  Ich celem było dostarczenie do Palestyny Żydów, żeby stworzyć tam państwo Izrael.  NKWD wygnało wówczas 711 tys.  Żydów z państw satelickich, głównie z Polski.  50 lat póĽniej, na obchodach w Kielcach, Cimoszewicz zezwolił na bezkarne obrażanie Polaków Elie Wieselowi, notorycznemu twórcy antypolskiego fałszywego mitu holokaustu.  Ten fałszywy mit ukrywa fakt, że tragedia żydowska przedstawia bardzo małą część tragedii ogólnoludzkiej XX wieku, zwanego "wiekiem śmierci".  W tym morderczym stuleciu masowa zagłada objęła 180 milionów ofiar, z czego Żydzi stanowili 3 procent.  Natomiast sąd pod nadzorem NKWD wydał wyrok śmierci na 9 Polaków za kielecką zbrodnię na Żydach.  Wyrok ten szybko wykonano, mimo iż Krzysztof Kąkolewski w książce "Umarły cmentarz" i innych publikacjach udowodnił, że nie tylko żaden ze straconych w ogóle nie był na miejscu zbrodni, ale również iż zbrodnia kielecka została dokonana przez sowiecki aparat terroru w Polsce! 

W 1997 roku Cimoszewicz, jako premier, arogancko zlekceważył ogromne straty powodzian w 9 województwach, w ponad 200 miejscowościach.  Zrobił to w sposób typowy dla sowieckich aparatczyków, powiedział: "Rząd nie będzie zajmował się odszkodowaniami, gdyż trzeba być przezornym i ubezpieczonym".  Podobnie wcześniej Jerzy Urban powiedział Polakom, że "rząd się sam wyżywi".  Trzeba o tym tle politycznym pamiętać teraz, kiedy zbliżają się wybory prezydenckie w Polsce.  Kandydatem elity komunistycznej na prezydenta Polski jest Włodzimierz Cimoszewicz.  Reprezentuje on oportunistów komunistycznych, którzy teraz chcą się urządzać w Unii Europejskiej, do której wprowadzili Polskę jako obywatela drugiej klasy.  Zamiast walczyć o lepsze warunki wstępne, ludzie ci w czasie kampanii stwarzali fałszywy obraz jednostronnych korzyści polskich i straszyli ludzi wizją pociągu, który może odjechać i zostawić Polskę "na łasce losu" razem z Ukrainą i Białorusią.  Ogół Polaków był nieświadomy faktu, że w ciągu dziesięciu lat "starań" o wejście do Unii kolosalny polski deficyt handlowy z państwami Unii utrzymywał rocznie ponad 200 tys.  miejsc pracy w państwach zachodniej Europy, podczas gdy bezrobocie w Polsce sięgało i do dziś sięga 20 procent ludności.

Teraz jest moment niebezpieczny dla Narodu Polskiego.  Trzeba pamiętać, że żadna ustawa sejmowa nie może być wprowadzona w życie w Polsce, jeżeli nie poprze jej dwie trzecie posłów.  Ten fakt daje prezydentowi okazję do decydującego weta.  Prezydenckie weto jest bardzo ważne, ponieważ ponad jedna trzecia posłów jest kontrolowana przez elitę komunistyczną.  Wiemy z bolesnego doświadczenia, że przez 10 lat Kwaśniewski, jako członek elity komunistycznej, niszczył za pomocą prezydenckiego weta każdą ustawę, która miała prowadzić do rozliczenia się z komunizmem.  W ten sposób stale ratował od rozliczenia z Narodem Polskim elitę komunistyczną, która przez pół wieku rządziła Polską w imieniu Sowietów i sprzeniewierzyła mienie narodowe.  Tak jak Kwaśniewski, Cimoszewicz - dziś kandydujący na prezydenta Polski - reprezentuje interesy elity komunistycznej.  Człowiekowi temu jest obca idea Polski niepodległej.  Włodzimierz Cimoszewicz to przykład człowieka ukształtowanego w wyniku politycznej ewolucji cynicznych oportunistów, nielojalnych wobec tradycji niepodległościowych Narodu Polskiego. 

Prof.  Iwo Cyprian Pogonowski, Blacksburg, USA
Nasz Dziennik  31 sierpnia 2005, Nr 203 (2308)

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? - kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy jej fundacja "pierze pieniądze?" ,
- został tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda" i  Jedwabne tylko dla Żydów?    
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE? - raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
  witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Mwajey
23-12-2014 / 14:46
Hehehehehe. Waits.Niczego sie nie nauczyliscie.Z taimki" rel="nofollow">kelnxxupzi.com">taimki tekstami za chwile bedziecie mieli tyle wyborcow ilu jest czlonkow PiS.Albo jeszcze mniej.Co mnie zreszta nie martwi.;-)))
~Mohd
19-12-2014 / 23:17
Czy PIS wziął wszystko dla seibie i koalicjantf3w ?NIE .........nie wyraził jedynie zgody na kandydaturę szalonego Stefcia .Bo Stefciu się zachowuje jakby codziennie lepił bałwana z białego proszku.To nie jest poważny człowiek na poważne stanowiskoten człowiek jest owładnięty jakimś szaleństwem na tle PIS-u . Nie słyszałam ani jednej wyważonej i spokojnej wypowiedzi w jego wykonaniu
~Jerry
03-07-2011 / 20:09
To się w pale nie mieści, że też na, zdawałoby się, poważnym forum, może znaleźć się taki oszołom. Panie Raczkowski, dlaczego Pan nie skreślasz tego typu wypocin. Taki stek bzdur tylko wprowadza zamęt, ą nie służy prawdzie. Czyżby wyznacznikiem "prawdy i tylko prawdy" miał być Nasz Dziennik? Jeśli tak, to ja dziękuję i więcej na te strony nie zaglądnę.