Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PROTEST W SZCZECINIE WYWIAD DLA AFER PRAWA

Szczecin - wywiad z Julią Jarosz i Grażyną Babak - protestujących przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Rozmawiał Bogdan Goczyński. Apel do społeczeństwa i prawników.

Czy mogłyby Panie w skrócie powiedzieć czym został bezpośrednio powodowany protest?
- Protest został spowodowany ustawicznym łamaniem prawa w stosunku do obywateli przez urzędników mających stać na straży praworządności.

Czy kwestia nadużyć i, nazwijmy to po imieniu, oszustw przez urzędników w togach, dotyczy tylko Szczecina, czy są też dowody, że jest to zjawisko znacznie szersze?
- Problem ten dotyczy całej Polski, gdyż kserowane delegacje bez podpisu i pieczęci były rozprowadzane za wiedzą i przyzwoleniem ministra sprawiedliwości i przekazywane przez nieznanych ludzi.

Czy w proteście uczestniczą też przedstawiciele z innych miast?
- W proteście biorą udział osoby z miast powiatowych.

Czy nie wydaje się Paniom, że mamy w tej chwili do czynienia ze zorganizowaną przestępczością ustawiania spraw, fałszywych oskarżeń i niszczenia przyzwoitych ludzi?
- Nam się nie wydaje. Nasza wiedza jest oparta na wiarygodnych dowodach. Wyroki są orzekane na posiedzeniach niejawnych, bez powiadomienia osoby zainteresowanej (są to sądy kapturowe), co oznacza, że nie chodzi tu rzetelne i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Czy mogłyby Panie podać takie przykłady?
- Nie mamy prawa podawać nazwisk, możemy natomiast opisać sprawę. Na przykład, na podstawie wyroku sądu kapturowego, pozbawiono człowieka domu, zablokowano jego konta bankowe, zabrano ok. 400tys zł. za pracę wykonaną na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Realizował ten wyrok komornik, którego żona jest sędzią. Komornik nie posiadając tytułu wykonawczego wyprowadził dorobek życia rodziny wraz z dokumentami osobistymi, w nieznane.

Czy zauważają Państwo przykłady powiązań rodzinnych i towarzyskich wśród urzędników wymiaru sprawiedliwości, które to powiązania wpływają na sposób prowadzenia spraw w sądach.
- W Szczecinie funkcjonują „sądy rodzinne” (zdominowane prze rodziny, przyp. red), ściśle powiązane z komornikami, prokuratorami, syndykami i radcami prawnymi.

Czy nie wydaje się Paniom, że olbrzymia ilość spraw w sądach jest wprowadzana sztuczne lub mogłaby być rozwiązana na krótkiej rozprawie zamiast ciągnąć się miesiącami lub nawet latami?
- Jest rzeczą oczywistą, że jest to działanie celowe. Na toczących się przez wiele lat sprawach korzystają prokuratorzy, sędziowie, adwokaci. Natomiast na skutek częstych zmian sygnatur korzysta kasa sądu. Takie działanie ma wpływ na statystykę. Przykład: 17 lat procedowania 100 sygnatur podczas gdy 8 lat procedowania 120 sygnatur.

Czy nie sądzą Panie, że taka przewlekłość procesów ma często na celu wyniszczenie potencjalnych ofiar mafii i dezorganizację ich życia? Być chodzi też o dochody dla sędziów, adwokatów i biegłych?
- Oczywiście, że tak, bo zwykły obywatel ginie w gąszczu paragrafów, natomiast mafie zatrudniają adwokatów z najwyższej półki. Wiadomym jest, że kto ma pieniądze uzyskuje wszelkie orzeczenia i dokumenty prawne bez zbytniego trudu.

Czy spotkali się Państwo ze świadomym przedstawianiem fałszywych opinii przez biegłych? Czy biegli ponosili z tego powodu jakieś konsekwencje?
- Posiadamy dowody na zmianę oceny (opinii?) biegłego w zależności od wysokości zapłaty przez stronę przeciwną (w ciągu roku dwie przeciwstawne opinie). Na podkreślenie zasługuje fakt, że biegli w przeważającej części są w słusznym wieku, dawno na emeryturach i czas ich kompetencji minął. Nigdy żadna z tych osób nie poniosła konsekwencji finansowych ani prawnych.

Czy Państwa zarzuty wobec sędziów są udokumentowane i mogliby Państwo otwarcie podać nazwiska urzędników dopuszczających się oszustw?
- Brak dowodów byłby podstawą spacyfikowania protestu przez odpowiednie czynniki w pierwszym dniu jego trwania. Przed gmachem sądu wywiesiliśmy na tablicach delegacje sędziowskie, które są materiałem sfałszowanym przez sądy i prokuratury lokalne, bądź stanowią kopie przesłane przez ministerstwo sprawiedliwości, bez dostarczenia oryginału.

Czy zastanawiali się Państwo nad kwestią reformy systemu, żeby wyeliminować wspomniane zjawiska?
- Nasz protest ma na celu zlikwidowanie przejawów patologii w sądach i prokuraturach. Sam system nie jest tak zły, aby pospiesznie wprowadzać radykalne zmiany. Pośpiech jest wskazany w kontekście kontroli i nadzoru nad stroną formalno administracyjną wymiaru sprawiedliwości. Brak nadzoru i kontroli nad poczynaniami osób w togach, doprowadziły do nieprawidłowości w stosowaniu prawa.

Czy rozważali Państwo kwestię wprowadzenia systemu ławy przysięgłych na wzór brytyjski? System ten ukróciłby wszechwładzę sędziów i bardzo ograniczył korupcję. Wydaje się, że przeciętny uczciwy i rozgarnięty człowiek powinien być w stanie ocenić, kto mówi prawdę, a kto kłamie, nie gorzej od sędziego?
- Tak, jesteśmy za takim rozwiązaniem, jednakże prawo rzymskie, które obowiązuje w naszym kraju, nie przewiduje takiej instytucji jak ława przysięgłych. Możliwość taka istnieje w prawie zwyczajowym, zasadne byłoby więc wprowadzenie prawa zwyczajowego tak jak w USA. Innym aspektem jest zależność partyjna. Sędziowie zajmujący stanowiska prezesów oraz wyższych szczebli, winni być wybieralni, a nie mianowani z klucza partyjnego.

Czy padają propozycje zmiany konstytucji w kierunku zniesienia immunitetu sędziów i prokuratury?
- Tak, immunitet tych osób jest oparty na tajnej instrukcji Stalina dla Bieruta K.A.A./OC 113 MOSKWA 2.VI.1947r. (N.K./003/47)pkt 42 (nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach itd.,) którą to instrukcję A.Kwaśniewski wprowadził do konstytucji RP w roku 1997. To oczywiście należy zmienić a zniesienie immunitetu jest postulatem uzasadnionym z punktu widzenia społecznego.

Jak długo już trwa protest?
- Dzisiaj tj. 2 sierpnia 2008 roku, mija 41 dzień naszego protestu.

Czy towarzyszy mu zainteresowanie ze strony mediów? Jakie media robiły wywiady z Państwem?
- Zainteresowanie mediów miało miejsce, ale po nakręceniu materiału szefowie poszczególnych stacji telewizyjnych nie wyrazili zgody na jego emisję. Przykładem może Radio Szczecin na Żywo, gdzie po wypowiedzeniu nazwiska jednego z komorników natychmiast przerwano emisję. Wyjątkiem od tej reguły jest Telewizja Trwam i radio Maryja, które emitują cały materiał bez własnych komentarzy i cięć.

Czy ktoś z pochodzących z wyboru władz państwowych pojawił się, żeby z Wami porozmawiać i przedstawić sprawę w Sejmie?
- Ani władze lokalne, ani strona rządowa do tej pory nie zaszczyciły nas swoją obecnością. Co więcej, kontakt był inspirowany z wyłącznie z naszej strony z sekretariatami w ministerstwie sprawiedliwości i kancelarią premiera, gdzie pracownice odmawiały podania swojego nazwiska. Jedyną osobą wykazującą niekłamane zainteresowanie, jest Pani poseł Beata Kempa, która występowała w tej sprawie do ministra Ćwiąkalskiego.

Czy kontaktowali się z Państwem przedstawiciele organizacji praw człowieka jak np. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka? Czy rozmawiał z Państwem Rzecznik Praw Obywatelskich?
- Wizyta przedstawicieli R.P.O. nie przyniosła żadnego rozwiązania. Po wizycie w Szczecinie, jeden z przedstawicieli Rzecznika udał się na urlop. Natomiast jeśli chodzi o Helsińską Fundację Praw Człowieka, z naszej strony została wystosowana skarga, na którą nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Czy był na proteście ktoś z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka? A z Senatu, czy ktoś się z Państwem kontaktował?
- Poza Panią Poseł Kempą, nikt z wymienionych nie był zainteresowany kontaktem z osobami protestującymi. Widocznie są sprawy ważniejsze niż przestępstwa w togach w Szczecinie i w całym kraju.

Czy były jakieś problemy z samym protestem np. ze strony władz? Czy były jakieś próby prowokacji i nękania np. legitymowanie prze policję itd?
- W Szczecinie bardzo przychylnie traktuje nas policja i straż miejska, tym bardziej, iż jest to drugi nasz protest w tym samym miejscu. Szykany odczuwamy ze strony prezesa Sądu Okręgowego i tajemniczego osobnika, który będąc zatrudniony na etacie portiera, ma pełnię władzy nad prezesem sądu. (Ciekawe kim jest Pan Jan Szczepanek?).

Jakie Państwo mają dalsze plany odnośnie protestu.
- Na poniedziałek , 4 sierpnia 2008r., zapraszamy do Szczecina osoby popierające nasz protest oraz osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości, by wzięły udział w jednodniowej, pokojowej manifestacji. Ze względu na koszty podróży spodziewamy się przyjazdu niewielkich delegacji z poszczególnych miast w kraju.

Wszelkie zarzuty odnośnie pracy wymiaru sprawiedliwości przedstawione są w 78 punkach, które zostały opublikowane na stronach internetowych www.aferyibezprawie.org oraz www.aferyprawa.com.

Na pytania odpowiedziały osoby protestujące przed Sądem Okręgowym w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej 17. Julia Jarosz i Grażyna Bobak.

Wzór pisma w wydanie delegacji.

APEL DO WSZYSTKICH OSÓB ZWIĄZANYCH Z WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI

szczec.oswiadcz.apel2.jpg (58977 bytes) szczec.oswiadcz1.jpg (46191 bytes)

Szczecin - linki do artykułów publikowanych w AP

Szczecin - apel do społeczeństwa 26 dzień protestu przed sądem okręgowym - "afera togowa" w szczecinie.

Szczecin - 26 dzień protestu przed sądem okręgowym - minister Ćwiąkalski "olewa" protestujących

Szczecin - 32 dzień protestu przed sądem okręgowym - list otwarty do Premiera RP Donalda Tuska

Szczecin - 37 dzień protestu przed sądem okręgowym -

Szczecin - 40 dzień protestu głodowego przed sądem okręgowym - nie damy się -

Korupcja polskiego wymiaru sprawiedliwości – raport Transparency International.

Sędziowska Camorra - elita, nietykalni, gang, czy nawet mafia? - czym jest korporacja sędziowska?

Dzieci w roli zakładników – metody działania mafii wymiaru „sprawiedliwości”.

Przestępcze struktury wymiaru sprawiedliwości. Uderz w stół a nożyce się odezwą.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.