Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Stanowisko Ligi Obrony Suwerenności

W sprawie ochrony polskiego stanu posiadania.

Państwo Polskie z gospodarką i systemem podatkowym, które zapewniają środki konieczne do utrzymania publicznego budżetu oraz nasi obywatele, którzy także muszą mieć zapewnione źródło dochodów, mogą funkcjonować jedynie pod warunkiem zachowania pełnej kontroli nad swoją własnością.

Tymczasem polityka krajowych władz już od ponad dwudziestu lat zmierza do tego, aby Polaków pozbawić wszelkiej cennej własności i sprowadzić ich do roli taniej siły roboczej pracującej na użytek obcego kapitału. Ucisk fiskalny, jakiego doświadczają polscy przedsiębiorcy dławi nasz rodzimy kapitał, a jednocześnie szeroko przyznawane ulgi dla zagranicznych koncernów powodują ich nieograniczoną ekspansję na naszym wewnętrznym rynku. Koncerny te najczęściej nie płacą w Polsce podatków i za przyzwoleniem polskich władz transferują za granicę ogromne zyski, ograbiając bezkarnie nasz budżet ze środków potrzebnych do realizacji podstawowych zadań państwa. Prowadzona od wielu lat bezmyślna i rabunkowa prywatyzacja przyczyniła się do zniszczenia najlepszych zakładów produkcyjnych, spowodowała nie tylko znaczny wzrost bezrobocia, ale także duże uszczuplenie wpływów budżetowych. Jeśli do tego dodamy stały zalew naszego rynku importowanymi towarami, szczególnie z Dalekiego Wschodu, który powoduje upadek wszelkiej wytwórczości w Polsce oraz w większości zawłaszczony przez obcy kapitał polski sektor bankowy, który niechętnie udziela kredytów na rozwój przedsiębiorczości, to mamy obraz prawdziwego spustoszenia narodowej gospodarki. Naszą sytuację pogarsza również uzależnienie od Unii Europejskiej, która krępuje polską gospodarkę nadmiernie restrykcyjnymi przepisami biurokratycznymi, kwotami produkcyjnymi i koniecznością odprowadzania do unijnego budżetu wysokich składek członkowskich. Wszystkie wymienione czynniki i wiele pomniejszych już dawno doprowadziłyby nasze państwo do bankructwa, gdyby nie dochody płynące z pracy milionów polskich obywateli za granicą oraz gdybyśmy za radą „mędrców” zrezygnowali z naszej narodowej waluty i weszli do strefy euro. Wielkie zagrożenie stanowią także wielomiliardowe roszczenia skierowane pod adresem Polski, jakich domagają się środowiska żydowskie i obywatele Niemiec, którzy na drodze sądowej odebrali już polskim właścicielom wiele nieruchomości.

Dlatego Liga Obrony Suwerenności uwzględniając stan naszego państwa domaga się od polskiego rządu i parlamentu natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia naszej narodowej własności. Domagamy się przede wszystkim zaprzestania grabieży majątku narodowego dokonywanej pod pretekstem tzw. prywatyzacji oraz powstrzymania ekspansji obcego kapitału na krajowym rynku. Uważamy, że należy opodatkować zagraniczne koncerny, w myśl zasady, że tam gdzie zarabiają pieniądze, tam też płacą podatki. Opowiadamy się także za ograniczeniem do niezbędnego minimum importu towarów, które z powodzeniem możemy produkować we własnym kraju oraz za udzielaniem wsparcia rodzimym przedsiębiorcom, jak również za zwiększeniem kontroli państwa nad sektorem bankowym.

Naszym zdaniem należy w pierwszej kolejności odzyskać pełną suwerenność w podejmowaniu decyzji o charakterze gospodarczym, co wiąże się z koniecznością odrzucenia wszelkich dyrektyw unijnych hamujących rozwój naszego kraju. W celu zapewnienia ochrony państwu i naszym obywatelom przed nieuzasadnionymi roszczeniami zagranicznych rewizjonistów należy bezzwłocznie wydać odpowiednie ustawy zabezpieczające polską własność, między innymi przekształcające dzierżawę wieczystą w pełne prawo własności. Rząd powinien również powołać specjalny zespół, który udzielałby pomocy prawnej wszystkim obywatelom, wobec których wystąpiono z jakimikolwiek zagranicznymi roszczeniami. Powinien także odrzucić roszczenia w stosunku do Państwa Polskiego, które mogłyby nas narazić na poważne problemy budżetowe. Trzeba również dokonać kompleksowego bilansu strat wojennych i należy wystąpić o stosowne odszkodowania do państw, za których przyczyną one powstały. Równie ważną sprawą jest konieczność udzielenia wsparcia Polakom mieszkającym poza granicami naszej Ojczyzny w odzyskaniu zagrabionej im własności oraz przeciwdziałanie próbom zawłaszczenia majątku należącego do polonii zagranicznej.

Liga Obrony Suwerenności uważa, że stały wzrost polskiego stanu posiadania, skuteczna ochrona majątku narodowego i wykorzystywanie go z pożytkiem dla całej naszej wspólnoty może zapewnić Narodowi Polskiemu niezbędne warunki rozwoju oraz przyczynić się do wzrostu siły naszego państwa. Uważamy, że jako naród tyle tylko będziemy mieli wolności, ile będziemy posiadali swojej własności.

Gdańsk, dn. 18 kwietnia 2010 roku. Opracował: Wojciech Podjacki.

Prezydium Rady Politycznej: Przewodniczący L.O.S. Wojciech Podjacki;
Członkowie: Andrzej Pawłowicz, Robert Kownacki, Arkadiusz Kobierzyński i Krzysztof Sobecki.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~JOHN RAMBO VI
30-04-2010 / 00:00
Ogólnie popieram Waszą akcję. Nie jestem jednak za banem na produkty importowe - uważam, że to totalna głupota. Poza tym jak najbardziej popieram Wasze działania. Jestem dr ekonomii tak więc znam problem dość dobrze i ban na import produktów np. z Chin to bardzo zły pomysł. Moim zdaniem trzeba przede wszystkim opodatkować duże koncerny farmaceutyczne oraz duże sieci sklepów z żywnością. Trzeba też zacząć walkę z Komisją Europejską oraz Komisją Kodeksu Żywnościowego.