Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Posłanie do zniewalanych narodów chrześcijańskiej Europy - Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Unum Principium

Widmo krąży po Europie – widmo wrogie chrześcijaństwu. Dziś jednak nie jest już nim komunizm, który w XX wieku w swoich różnych odmianach boleśnie pustoszył duchową tożsamość mieszkańców naszego kontynentu. Na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijanie doświadczają coraz bardziej bezkompromisowego ataku ze strony agresywnego laicyzmu kryjącego się pod maską demokracji, swobód obywatelskich i tolerancji. Ideologia nazywana przez Jana Pawła II cywilizacją śmierci zawłaszcza kolejne obszary przestrzeni publicznej, rugując z niej wszystko to, co wiąże się z osobą i nauczaniem Jezusa Chrystusa. Aktywnie wspierają ją liczne wpływowe instytucje międzynarodowe. Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazująca usunięcie krzyży z włoskich szkół, otworzyła nowy front wojny z chrześcijaństwem – duchowym fundamentem Europy.


My w Polsce dobrze to znamy. Władze komunistyczne przez dziesiątki lat toczyły z chrześcijańskim narodem wojnę o krzyż będący nie tylko symbolem zmartwychwstałego Boga, ale i prawdziwej wolności każdego człowieka. Właśnie dziś mija kolejna rocznica ogłoszenia stanu wojennego, za pomocą którego wojskowo-policyjny reżim podjął daremną próbę zniewolenia Polaków. Niech będzie ona przestrogą dla każdego, kto w imię przemijających fałszywych ideologii pragnie zniszczyć relacje istoty ludzkiej z jej Stwórcą. My, chrześcijanie, nie możemy jednak biernie oczekiwać na ostateczne zwycięstwo Chrystusowego krzyża. Wymogiem chwili jest gotowość do takich poświęceń, jakie stały się udziałem patronki dzisiejszego dnia – św. Łucji, ale przede wszystkim – zorganizowana i świadoma obecność chrześcijan we wszystkich obszarach życia publicznego naszych państw: polityce, gospodarce, kulturze, nauce i mediach. Najwyższy już czas przełamać dotychczasowy marazm, nadrobić wieloletnie zaniedbania i przejść do kontrofensywy.

Apelujemy zatem do chrześcijańskich środowisk wszystkich państw europejskich o podjęcie starań zmierzających do powołania swoich autentycznych politycznych reprezentacji, skutecznie poruszających się w strukturach władzy, we wszystkich jej rodzajach i szczeblach. W Polsce proces taki już się rozpoczął. Wiele wskazuje na to, że sprzyjać mu będą przyszłoroczne zmiany w zwierzchnictwie polskiego Kościoła katolickiego. Powszechną staje się bowiem świadomość instrumentalnego i cynicznego wykorzystywania kwestii religijnych przez dotychczasowe elity polityczne, współdziałające – w rzeczywistości – w systemowym eliminowaniu wartości chrześcijańskich z życia publicznego. Stan ten musimy zmienić! Niezbędna do tego będzie ścisła współpraca chrześcijan całej Europy, realizowana na gruncie trzeźwej analizy ręcznie sterowanych procesów społecznych.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia staną się dla nas wszystkich okazją do refleksji nad kondycją chrześcijańskiej Europy. Podejmijmy postanowienia konkretnych działań zmierzających do jej poprawy i uważnie rozejrzyjmy się wokół w poszukiwaniu aliantów. Europa należy do nas!

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Unum Principium

Warszawa, 13 grudnia 2009 r.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.