Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA POLONIA APEL STOP DLA AGENTÓW

Polonia chce pełnej jawności i opublikowania danych agentów i współpracowników służb specjalnych - APEL DO RZĄDU

Kraków, 21 marca 2006r.

 APEL WS. LUSTRACJI POLONII

W dniu 21 marca 2006 roku zawiązała się w Krakowie Grupa Inicjatywna "Polonia bez agentów", która popiera poszerzenie procesu lustracji o zapisy dotyczące Polonii. Włączamy się tym samym do akcji "Lustracja Polonii" zainicjowanej przez Ruch Rodaków i Grupę Lustracyjną z Australii.

Zwracamy się do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności do tych Posłów, którzy opowiadają się za przejrzystością życia społecznego, politycznego i gospodarczego, o utworzenie grupy Posłów, która zgłosiłaby wniosek z poprawkami do aktualnie nowelizowanej ustawy lustracyjnej.

Wnioskujemy, aby w Ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej:

•  zamieszczono przepis o objęciu lustracją liderów organizacji polonijnych,

•  zamieszczono zapisy umożliwiające Polonii składanie wniosków do IPN oraz otrzymywanie zaświadczeń drogą korespondencyjną,

•  uwzględniono możliwość uwierzytelnienia podpisu osoby występującej do IPN przez instytucje do tego upoważnione, w kraju zamieszkania danej osoby,

•  umożliwiono wgląd do dokumentów w placówkach dyplomatycznych, lub na wniosek osoby pokrzywdzonej umożliwiono przesyłanie kopii dokumentów bezpośrednio do zainteresowanego drogą korespondencyjną,

•  uzyskanie dostępu do dokumentów IPN przez dziennikarzy polonijnych.

Kwestia składania podań oraz przekazywania zaświadczeń i dokumentów drogą korespondencyjną jest szczególnie ważna, ponieważ obecne rozwiązania prawne utrudniają uzyskanie dokumentów osobom mniej zamożnym, starszym i chorym, a wiele spośród nich właśnie chciałoby otrzymać z IPN dokumenty, gromadzone przez aparat bezpieczeństwa w PRL, dotyczące ich przeszłości. Koszty związane z uzyskaniem zaświadczenia oraz wglądem do dokumentów IPN są tak wysokie, że w praktyce uniemożliwiają dostęp do dokumentów IPN Polonii, dlatego nie uwzględnienie proponowanych przez nas zapisów, pozostawi tych ludzi bez poznania prawdy.

Wnioskujemy również o poszerzenie katalogu osób lustrowanych i objęciu Ustawą:

•  pracowników służb dyplomatycznych,

•  pracowników instytucji naukowych, kulturalnych i innych placówek pełniących funkcje opiniotwórcze dla środowisk polonijnych,

•  działaczy organizacji polonijnych,

•  dziennikarzy polonijnych mediów (prasy, radia, telewizji),

•  pracowników polskich przedstawicielstw gospodarczych .

Wnioskujemy także o wprowadzenie możliwości kierowania zapytań do IPN przez organizacje polonijne.

Kwestia, którą tu poruszamy jest tym bardziej ważna i pilna, ponieważ wśród Polonii ogromną liczbę stanowią ludzie w podeszłym wieku, którzy walczyli o niepodległą Polskę na różnych frontach świata,
a później nie mieli możliwości powrotu do kraju rządzonego przez zbrodniczy system komunistyczny. Ludziom tym, z uwagi na ich zaawansowany wiek zostało niewiele czasu na poznanie prawdy.

Inną niezwykle ważną okolicznością jest fakt penetracji organizacji polonijnych przez tajnych współpracowników (tzw. TW) PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa, których ujawnienie uniemożliwiają obecne regulacje prawne. To z kolei prowadzi do załamywania się działalności wielu organizacji
i odstręcza ludzi od podejmowania pracy społecznej, utrzymując bardzo niski poziom wzajemnego zaufania, czemu należy w końcu położyć kres.

Wierzymy, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i szerokim odzewem Posłów. Czekamy na szybkie podjęcie działań oraz satysfakcjonujące rozwiązanie wyżej wymienionych, palących potrzeb Polaków żyjących poza granicami Polski.

Apel podpisali:

  GRUPA INICJATYWNA - Polonia bez agentów!!!

 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:
   SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Alma
24-12-2014 / 08:24
My teacher told us for an" rel="nofollow">npeintixnp.com"> isngvtieatory project I used to think about the candy medicine .Because my younger sibling dont't want to take medicine .So, i used to think for that I have just one question What did you mix in oregano for it to became sweet 'cause i really know that oregano has bitter taste? ..Pls. Reply to my email add .Pls .I need an answer
~Pancho
20-12-2014 / 15:41
Tak ja znam na przyklad Minicab4U, Na lotinsko i Polish Minicabs.Nie korzystalem jeszcze z uslug tych firm ale moi znajomi tak. Wszystko zalezy w jakiej czesci Londynu mieszkasz, bo ja mam firme z ktora podrozuje od lat na lotniska. Nie jest to polska firma ale maja polskich kierowcow- ceny polowe tansze od cen Addison Lee z ktorej kozysta na codzien firma w ktorej pracuje.