Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE

Ogłoszenie - zapraszamy do aktywności - konferencja: "Pierwszy z okręgu".

Ogólnopolski Zjazd Samorządowców w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do samorządów na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi.
Jednym z prelegentów będzie Bartłomiej Michałowski, członek Ruchu Normalne Państwo.

Kielce 17 grudzień 2005 r.

Kontynuując działania krakowskich społeczników, którzy w 2001 r. zwrócili się do parlamentarzystów z projektem zmiany ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i województw na większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych, oraz realizując postulat konferencji krakowskiej z 19 listopada br. o potrzebie organizacyjnej konsolidacji obywateli wokół postulatu zmiany ordynacji samorządowej, organizujemy w dniu 17 grudnia 2005r Ogólnopolski Zjazd Samorządowców. 
Zmniejszająca się frekwencja w wyborach do organów przedstawicielskich i inne symptomy wycofywania się obywateli z życia publicznego, czynią aktualnym postulat zmiany ordynacji wyborczej do samorządów terytorialnych na taki, który sprzyja upodmiotowieniu obywatelskiej aktywności w strukturach władzy demokratycznego państwa. Dlatego też ponownie podjęliśmy działania zmierzające do zainicjowania
publicznej debaty nad zmianą ordynacji samorządowej.
Temu celowi służyć ma organizowany w Kielcach w dniu 17 grudnia 2005r. Ogólnopolski
Zjazd Samorządowców.

Miejsce Zjazdu: Wojewódzki Dom Kultury im Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kielce ul. Ściegiennego 2

Program zjazdu
9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00. - Otwarcie konferencji � Prezydent Kielc - Wojciech Lubawski, Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu - Jan Jagielski
Część pierwsza (10.15-11.45)
Ustrój Samorządowy a Społeczeństwo - debata o potrzebie zmiany ordynacji wyborczej
do samorządów terytorialnych

10.15 - Początki formowania ustroju samorządowego w III Rzeczpospolitej - Jerzy Stępień,
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
10.30 - Preferencje społeczeństwa wobec ordynacji wyborczej na podstawie badań opinii publicznej.- Michał Drozdek - Prezes Instytutu Paderewskiego
10.45 - Reforma ordynacji wyborczej do samorządów w perspektywie decentralizacji państwa i systemu partyjnego - Prof. Dr hab. Kazimierz Kik, Instytut Nauk Politycznych, Akademia Świętokrzyska.
11.00 - Społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym - Maciej Płażyński, Wicemarszałek Senatu
11.15 - Ordynacja wyborcza a reforma państwa - Prof. Dr hab. Antoni Kamiński, PAN.
11.30 - Zbieranie podpisów i opinii - doświadczenia z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej - Andrzej Madej
11.45 - 12.15 - przerwa ( w przerwie konsultacja tekstu memorandum)

Część druga. (12.15 - 14.00)
Narada Samorządowców - w sprawie skutecznego podjęcia inicjatywy ustawodawczej 12.15 - Wprowadzenie - Jan Jagielski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu 
12.25 - Omówienie proponowanych zmian ustawy o ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich - Bartłomiej Michałowski - Ruch Normalne Państwo
12.40 - Dyskusja.
14.00 - Przyjęcie stanowiska (memorandum), zakończenie zjazdu.
14.20 - Konferencja prasowa 

Komitet Organizacyjny Zjazdu:
Wojciech Lubawski - Prezydent Kielc - Samorząd 2002 
Zdzisław Skowron - samorządowiec- Prezes TBS
Jan Jagielski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego- Ruch na Rzecz JOW

Biuro Organizacyjne Zjazdu: - kielce@ordynacja.pl  
Katarzyna Jagielska - Dyrektor Biura - tel/ fax 0(41) 344 45 81; kom.500 076 653
Marta Wójcik - Sekretarz Biura - tel/fax 0(41) 368 23 30; kom.503 041 270
Strona www.ordynacja.pl  

Przypominany też:
i zapraszamy na spotkanie Ruchu Normalne Państwo. 
Tym razem naszym gościem będzie poseł PiS, Artur Górski.

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia, w Wyższej Szkole Dziennikarstwa na ul. Nowy Świat 58. 
W sali konferencyjnej na I piętrze.


Planowana agenda spotkania:

Agenda: 
10.00 Powitanie
10.05 - 10.30 "Jaka IV Rzeczpospolita" - referat posła PiS, dr Artura Górskiego
(okręg warszawski)
10.30 - 11.30 Dyskusja
11.30 - 11.45 Przerwa
11.45 - 12.00 Omówienie działań Ruchu
- Akcja "Nie daję, nie biorę łapówek"
- JOW w samorządach
12.00 - 13.00 Dyskusja
13.00 Zamknięcie spotkania

Prosimy o potwierdzenie obecności admin@rp.strefa.pl 

Zapraszamy do aktywności,
Ruch Normalne Państwo.
www.normalne.pl

P.S. Powiedz o stronie www.normalne.pl swoim znajomym. Polska może być normalnym
państwem.

   ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.