Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

LIBERTAS POLSKA Świt nowej Europy! >>> Libertas organizuje polski piknik rodzinny (sobota 09.05 g.11 Warszawa)

Przy okazji Parady Shumana organizowanej przez środowiska chcące za wszelką cenę przeforsować Traktat Lizboński oraz wprowadzić w Polsce walutę euro, Libertas Polska organizuje odpowiedź.

Spotykamy się w sobotę (09.05) o 11.00 na Krakowskim Przedmieściu pod pomnikiem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

>>> Libertas: składamy do prokuratury zawiadomienie o nielegalnym finansowaniu kampanii z zagranicy

Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Libertas: Wojciech Wierzejski, Daniel Pawłowiec, Piotr Ślusarczyk w dniu dzisiejszym złożyli zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnia przestępstwa przez KW PiS i kandydatów PiS do europarlamentu: Adama Bielana, Ryszarda Czarneckiego i Zbigniewa Kuźmiuka.


Ponadto złożono do Państwowej Komisji Wyborczej zapytanie, czy kampania wyborcza prowadzona przez kandydatów PiS do europarlamentu ze środków zagranicznych, a dodatkowo poza kontem komitetu wyborczego jest zgodna z ordynacją wyborczą i innymi przepisami polskiego prawa.

W tygodniku „Gazeta Polska” nr 18 (832) z dnia 6 maja 2009 r. ukazały się reklamy Adama Bielana, Ryszarda Czarneckiego i Zbigniewa Kuźmiuka, kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość opatrzone podpisem „materiał promocyjny UEN, sfinansowany przez Unię na rzecz Europy Narodów”. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego „Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić jedynie z Funduszu Wyborczego tej partii tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych”. Wspomniane reklamy ww. kandydatów KW PiS są elementem trwającej kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a zgodnie z ordynacją takie materiały powinny być opatrzone podpisem Komitetu Wyborczego i przez niego sfinansowane z konta bankowego Komitetu Wyborczego. W tym wypadku mamy do czynienia również z podejrzeniem finansowania kampanii ze źródeł zagranicznych, co zgodnie z art. 86 ust. 8 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego jest zabronione.

Ww. kandydaci PIS finansują swoją kampanię w wielu mediach centralnych i lokalnych, zarówno w prasie, jak i w rozgłośniach radiowych. Jest to pogwałcenie art. 83 Ordynacji Wyborczej: „Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne”.

>>> Libertas obroni polskie stocznie! – zapowiedział Declan Ganley w Warszawie. Krzysztof Zaremba podziękował Ganley’owi za wsparcie polskiego przemysłu stoczniowego. Artur Zawisza przedstawił pakiet 3 rekomendacji dla polskiego rządu, które mają uratować stan polskiej gospodarki. Na konferencji obecni byli także Daniel Pawłowiec i Janusz Dobrosz.

Libertas jest pierwszą paneuropejską partią, która wystawia kandydatów w większości europejskich państw także w Polsce – powiedział Declan Ganley na wtorkowej konferencji zorganizowanej w siedzibie Libertas Polska. - Libertas ma wizję ponownego objęcia przez Europę pozycji lidera w dziedzinie technologii, innowacyjności, nauki i innych. Wizji takiej brakuje Komisji Europejskiej, która doprowadziła do upadku strategicznej dla Polski i dla Europy Stoczni Gdańskiej.

Plan odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego został wpisany do ogólnoeuropejskiego programu partii Libertas. W Parlamencie Europejskim Libertas przeforsuje uchwałę wzywającą Komisję Europejską do cofnięcia decyzji, która doprowadziła do upadku stoczni w Gdańsku.
Na konferencji obecny był Krzysztof Zaremba, senator oraz kandydat Libertas z Zachodniego Pomorza, który odszedł z PO na znak protestu wobec nieudolnej polityki rządu, który nie potrafił obronić polskiej stoczni. Zaznaczył on, że przemysł stoczniowy daje pracę tysiącom ludzi, którzy w tej chwili lądują na bruku.

Wiceprezes Libertas Artur Zawisza zarekomendował rządowi pakiet priorytetów dotyczących kryzysu. By uchronić Polską gospodarkę przed zapaścią należy doprowadzić do deregulacji podatku VAT w całej Unii co w Polsce oznaczałoby jego obniżenie. Polski rząd dodatkowo musi przyspieszyć w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Zawisza wezwał także Polski Nadzór Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta współpracowały z ich europejskimi odpowiednikami tak aby polski klient nie był narażony na ciągłe podwyższanie cen za usługi bankowe.

Na zakończenie poruszona została także kwestia występu Lecha Wałęsy na konwencji Libertas w Rzymie. Declan Ganley powiedział, że Wałęsa jest jednym z niewielu żyjących, europejskich bohaterów. Stwierdził także, że dżentelmeni nie rozmawiają o honorariach innych dżentelmenów. Honorarium zawiera w sobie słowo honor i dlatego nietaktem jest publiczne rozmawianie o jego wysokości.

>>> Sprawa eurotraktatu jest w tych wyborach tematem numer jeden – powiedział Wojciech Wierzejski na konferencji prasowej Libertas lider okręgu małopolsko - świętokrzyskiego. Poza kwestią traktatu lizbońskiego poruszono zagadnienia polskiej polityki zagranicznej i ingerencji MSZ Francji w sprawy kampanii wyborczej Libertas.

Na konferencji prasowej Janusz Dobrosz przedstawił sytuację polskiej polityki zagranicznej, która według byłego wicemarszałka Sejmu nie sprawdziła się i ponosi wiele porażek. „Jednym największych zagrożeń jest sojusz rosyjsko-niemiecki, który z jednej strony wymierzony jest bezpośrednio w polskie interesy, a z drugiej nie jest spójny z całą polityką europejską.” Do ważnych zadań polityki zagranicznej zaliczył obronę dobrego imienia Polaków i Polski i reagowanie na świecie na różne przejawy antypolonizmu.

Libertas stawia kwestię odrzucenie eurokonstytucji jako jeden z trzech zasadniczych punktów swego programu, obok (1)sprawy obrony polskich stoczni i (2)walki o zwiększenie dopłat do rolnictwa. „Eurokonstytucja skazuje Polskę na arbitralne decyzje eurokratów i jest krokiem wstecz w stosunku do Nicei” – ostrzegł Wojciech Wierzejski.

W swoim wystąpieniu Wierzejski przypomniał również, że „nasza formacja od lat prowadziła akcję uświadamiającą na temat negatywnych skutków eurokonstytucji”. W tym celu wydane zostało ponad milion broszur informacyjnych. Zaapelowano też do wszystkich komitetów, aby opowiedziały się, czy są za czy przeciw przyjęciu Konstytucji Europejskiej przez Polskę.

Piotr Ślusarczyk, kandydat KW Libertas z listy śląskiej poruszył kwestię ingerencji Ministra Spraw Zagranicznych Francji Bernarda Kouchnera w sprawę zaproszenia na zjazd Lecha Wałęsy. Członek rządu francuskiego skrytykował decyzję przywódcy Solidarności. „Jest to niedopuszczalna forma ingerowania jednego kraju w politykę innego suwerennego państwa, a szczególności w kampanię wyborczą”. W dniu dzisiejszym złożony został również protest przeciwko tego typu wypowiedziom.

Na zakończenie Wojciech Wierzejski zapowiedział również złożenie protestu do Państwowej Komisji Wyborczej, z powodu przemilczenia wizyty Declana Ganleya w Polsce zarówno w mediach prywatnych jak i publicznych. „W naszych szeregach są eurodeputowani, parlamentarzyści, radni sejmików, samorządowcy. Jesteśmy jednym z pięciu głównych ugrupowań politycznych w Polsce, dlatego domagamy się równego traktowania przez media.”

>>> Czołowi politycy Libertas zorganizowali w Sejmie konferencje prasową dotyczącą przyjęcia przez Polskę euro. „Libertas jest jedynym ugrupowaniem, które sprzeciwia się przystąpieniu Polski do strefy euro” – mówił eurodeputowany Dariusz Grabowski, lider listy mazowieckiej.

Grabowski wymienił cztery powody, dla których Libertas opowiada się za pozostawieniem polskiej waluty. (1)Polityczny, wiążący się z utrata własnego pieniądza, (2)ekonomiczny który może spowodować spowolnienie rozwoju gospodarczego, (3)społeczny oznaczający pogłębienie rozdźwięku między nielicznym gronem bogatych i powiększeniem grona biednych i (4)wynikający z członkostwa Polski w Unii Europejskiej który może oznaczać, że „podatki w Polsce zostaną zunifikowane z innymi krajami unijnymi. Taka unifikacja dla Polski jest bardzo niekorzystna.”

Następnie merytoryczny głos zabrał dr hab. Stanisław Domański, wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej, kandydat zamykający warszawską listę w nadchodzących wyborach do PE. „Nasz komitet objął strategie, żeby moment wchodzenia do ERM2 połączyć z budową budżetu Unii na lata 2013-2020, tak aby w zależności od tego jak fundusze będą przydzielone, można było łagodzić negatywne skutki, które mogą się łączyć z wejściem do strefy euro” – tłumaczył. Domański dodał również, że należy myśleć przyszłościowo o zmianie w systemie podatków, aby grupy najbardziej narażone na ewentualne straty chronić przed zubożeniem przez podniesieniem płacy minimalnej. W programie Libertasu w kwestii wejścia do strefy euro znalazła się również m.in. ochrona polskiego kapitału przed jego wyciekiem.

Artur Zawisza, „jedynka” na warszawskiej liście powiedział, że Libertas jest alternatywą wobec „parlamentarnej bandy czworga”, ponieważ jest przeciwko traktatowi lizbońskiemu i za polskim złotym jako waluta narodową. „Kto chce zachowania waluty narodowej w postaci polskiego złotego ma jeden wybór – głosowanie na KW Libertas” – zakończył.
Na konferencji obecni byli również v-ce przewodniczący Libertas, kandydat z Podkarpacia Daniel Pawłowiec i otwierający listę na Dolnym Śląsku Janusz Dobrosz.

>>> Ważne linki

Libertas Polska
Al. Ujazdowskie 22/3
00-478 Warszawa
tel. (+48) 22 821-94-30
fax. (+48) 22 821-95-48

libertas.poland@gmail.com
gg 10132136

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.