Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińska Fundacja Praw Człowieka podpisały Apel skierowany do przedstawicieli władz państwowych, w którym zwracają uwagę na upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, instrumentalne traktowanie prawa i niekompetencję urzędników, czego ofiarą stają się przedsiębiorcy.

Apel

Pomimo upływu 20 lat od rozpoczęcia transformacji wymiar sprawiedliwości w Polsce nie został kompleksowo zreformowany. Dokonywane reformy mają charakter fragmentaryczny. Nie zmieniają w sposób istotny obrazu funkcjonowania prokuratury i sądów.

Ofiarą tego stanu rzeczy jest wielu obywateli zmagających się z nadużyciami władzy czy też z przewlekłymi procesami. Szczególnie dotyka to przedsiębiorców – aktywnych uczestników życia gospodarczego. W ciągu ostatnich lat wielu z nich padło ofiarą upolitycznienia służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości, instrumentalnego traktowania prawa, czy też niekompetencji urzędników. To właśnie przedsiębiorcy mają do czynienia z przejawami źle funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości: nieuzasadnionym stosowaniem środków zapobiegawczych, zbędnymi postępowaniami prokuratorskimi czy z problemami w sądowej egzekucji umów.

Występujące zjawiska bardzo często naruszają w sposób nieuzasadniony dobre imię poszkodowanych przedsiębiorców, a także podkopują autorytet całego środowiska biznesowego w Polsce. Co więcej, doprowadzając do upadłości wielu firm i likwidacji licznych miejsc pracy, powodują realne straty dla polskiej gospodarki.

Dlatego też zwracamy się z apelem do osób odpowiedzialnych – Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, sędziów oraz prokuratorów – o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do wyeliminowania problemów, których istnienie tak dotkliwie oddziałuje na przedsiębiorców. Nie zawsze konieczne są zmiany prawa – wiele z tych problemów można rozwiązać poprzez bardziej racjonalną praktykę jego stosowania W szczególności:

1. Mamy nadzieję, że w przyszłości jakiekolwiek zatrzymania, czy też inne czynności w toku postępowania karnego, będą dokonywane z daleko posuniętą ochroną godności oraz prywatności osoby zatrzymywanej.

2. Apelujemy do prokuratorów o występowanie do sądów z wnioskami o tymczasowe aresztowanie tylko w uzasadnionych przypadkach oraz o rozważanie w każdym przypadku , czy nie byłoby bardziej właściwe zastosowanie innych środków zapobiegawczych. Z kolei do sądów apelujemy o wnikliwą analizę przedkładanych wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz o dokładne weryfikowanie argumentów przytaczanych przez prokuratorów przy wnioskowaniu o zastosowanie tego środka.

3. W przypadku tymczasowego aresztowania apelujemy o stworzenie przedsiębiorcom możliwości przekazania prowadzenia bieżących spraw wskazanych przez nich osobom, tak aby zastosowanie środka zapobiegawczego nie odbiło się negatywnie na funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. .

4. Apelujemy o racjonalne stosowanie innych środków zapobiegawczych, a szczególnie ustalanie wysokości poręczeń majątkowych w rozsądnej wysokości oraz o stosowanie tylko w ostateczności zabezpieczeń majątkowych. Apelujemy także o uwzględnianie poręczeń wystawianych na rzecz przedsiębiorców przez organizacje ich zrzeszające lub przez wybitnych przedstawicieli biznesu.

5. Apelujemy o szczególnie wnikliwe wyjaśnianie wszelkich przypadków nadużycia władzy czy lekceważenia obowiązków, a kiedy jest to uzasadnione apelujemy o konsekwentne prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz karnych wobec osób winnych tym naruszeniom.

6. Apelujemy do sądów o rzeczywiste poszanowanie zasady domniemania niewinności w procesie karnym i skrupulatne weryfikowanie pod tym kątem aktów oskarżenia i rzetelności przedstawianych w nich faktów oraz oceny prawnej.

7. Apelujemy do Ministerstwa Sprawiedliwości o dokonanie przeglądu obowiązującego prawa oraz praktyki w zakresie powoływania biegłych sądowych, tak aby terminowość przygotowania przez nich opinii oraz ich jakość nie budziła wątpliwości w procesach z udziałem przedsiębiorców.

8. Apelujemy o stworzenie możliwości edukacji ekonomicznej sędziów oraz prokuratorów. Zbyt często powodem problemów przedsiębiorców jest brak wystarczającej wiedzy ze strony przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości na temat nowoczesnych procesów i mechanizmów gospodarczych.

9. Apelujemy o uproszczenie systemu kosztów sądowych, a także o pełne wykonanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących nieuwzględniania wniosków przedsiębiorców o zmniejszenie kosztów sądowych (lub zwolnienie z nich) w sytuacji kiedy nie posiadają oni wolnych środków na ich pokrycie.

10. Apelujemy o zredukowanie w procedurze cywilnej problemu tzw. formalizmu procesowego, tj. stosowania wobec przedsiębiorców rozwiązań prawnych, które skutkować mogą oddalaniem ich roszczeń czy wniosków z powodów wyłącznie formalnych, bez merytorycznego ustosunkowania się oraz bez rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.

11. Apelujemy o kolejne reformy prokuratury oraz sądów zmierzające do zmniejszenia długości postępowania oraz jego usprawnienie. Odczytujemy pozytywnie ostatnie reformy (np. wprowadzenie e-sądów). Niemniej nie mogą one zastąpić konieczności kompleksowej oraz gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości, opartej na długotrwałej wizji i strategii.

Uważamy, że powyższe działania są niezbędne, aby doprowadzić do poprawy relacji między organami władzy publicznej a przedsiębiorcami. Dnia 31 marca 2010 r. wymiar sprawiedliwości znajduje się w przełomowym momencie, ze względu na wejście w życie kompleksowej nowelizacji ustawy o prokuraturze. Wierzymy, że nowy Prokurator Generalny wykorzysta daną mu szansę i przeprowadzi reformy w prokuraturze, a Minister Sprawiedliwości będzie mógł w większym stopniu skoncentrować się na problemach sądownictwa. Jedynie dzięki zdecydowanym działaniom w obszarze wymiaru sprawiedliwości możliwe jest odzyskanie przez przedsiębiorców zaufania do własnego państwa.

Marek Goliszewski

Prezes Business Centre Club

Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Jarosław Bełdowski

Prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju

Adam Bodnar

Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~hello
13-05-2015 / 12:09
~qkhdmac
12-05-2015 / 10:43
vsbornst
~Adelphia
05-01-2015 / 00:27
That's the smart thniikng we could all benefit from. gaiaeljn.com [url=qhoqkdbabhr.com]qhoqkdbabhr[/url] [link=abmphrg.com]abmphrg[/link]
~Leavas
24-12-2014 / 04:21
The accident of finding this post has brigethned" rel="nofollow">jvpegofz.com">brigethned my day
~Suhasini
20-12-2014 / 10:36
W okresie tzw. Polski sowrsainodciolej(:-(((), dwukrotnie zwalczylismy zapędy tzw. reformatorf3w , zamierzających podzielić tort z napisem L.P. dla ( jak zwykle) SWOICH(SIC!). Pomimo wielu czarnych owiec w mundurach służby leśnej( sam znam takich!), traktujących powierzone im( świadomie z małej) mienie państwowe, wiem, że jest przeważająca ilość Tych(!), ktf3rzy służbę w administracji L.P. traktują -jak powołanie! Po raz trzeci więc będę z Tymi, ktf3rzy nie dopuszczą( mam taką pewność), że Lasy Państwowe, ostatni matecznik tego co polskie i nasze- Polakf3w, pozostana nadal Państwowymi, bez zapanowania nad ich szumem dębf3w i zapachem żywicy Rychf3w; Żdzichf3w etc.etc. Z poważaniem i Darz Bf3r!
~Autor Z.J.P.
06-04-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński. Felieton Polityczny______________Witam poświątecznie Pana Rambo, mojego Ziomasa ! - Wciąż powtarzam żeby w tej numerowanej Polsce zlikwidować przedmiot nauczania, co kłamliwie się zwie: HISTORIA. Panie Rambo, to nie jest Historia. Szkoda młodych główek i im zawracać falszerstwa historyczne. Panie Rambo, kilka lat temu zorganizowałem Konkurs z nagrodami pieniężnymi. Odbyło się kilka edycji owego konkursu, którego byłem autorem. Najpierw nagroda opiewała na 1000.00 złotych. Podwajałem stawkę przy każdej edycji co pół roku: 2 tysiące; 4 tysiące; 8 tysięcy; 16 tysięcy i 32 tysiące. A Konkurs był o prezydencie który w XXI wieku był 10 lat w Pałacu Namiestnikowskim przy ulicy Wiejskiej 10. Postać jakże ważna i czuła... Syn pułkownika NKWD... Z nieprawdziwym nazwiskiem... Komunista i agent... I jego ojciec i syn... Sługa wrogów Polski i Polaków... Dwa pytania o nim nie były polityczne, a z życia wzięte, z jego prezydenta biografii rodzinnej ! - Czy myśli Pan że ktoś poprawnie na te dwa pytania odpowiedział ? Ale na wybory szybciutko pobiegli i wybrali go - nie znając zupełnie jego życiorysu !!! Zatem wciąż i wciąż mówię, powtarzam, że Wybory w Złodziejowie są do kitu ! Tam tylko powinni poruszać się przy tej urnie... szklarze ! Panie Rambo z Mazowsza, zadałem dwa pytania: 1. ILE PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI MA RODZEŃSTWA ? 2. JAKA JEST RÓŻNICA WIEKU POMIĘDZY NIMI ? - I wsio... Tylko tyle. I jakie to było trudne. Kilkadziesiąt milionów Polaków o tym nie wiedziało i, wiedzieć nie będzie. A mądrzą się w tej polityce jakby same to - doktory... Dlatego Panie Rambo, ja skończyłem z tym Cyrkiem. Jestem poważnym Gociem z Dworów Królewskich a nie z chlewika. Politykę w Polsce numerowanej moczem skruszyłem, czasem napiszę Felietonik Polityczny, ale wreszcie powróciłem do swojego Ogrodu co sie zwie, Literatura Piękna. Panie Rambo, tu nie chodzi czy się Naród składnie ułoży do walki, tu przywódców nie ma, bo jak nie z krzyżem to ze strachem. - Zadam Panu to pytanie osobiście teraz: Kto jest Przywódcą Narodu Polskiego ? No kto ? Kto ?_______________________Pozdrawiam Pana Serdecznie i Pańską Rodzinę ! Panie Rambo róbcie mi tam w Garwolinie Spotkanie Autorskie ! Ma być pełna sala. Piosenka, wiersz, monolog, biesiada. - 6 Kwietnia 2010 r.
~Autor Z.J.P.
05-04-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński do Rambo z Mazowsza - Garwolina._______________ Profesor Wieczorkiewicz rzeczywiście uważa, że prawdziwy Bierut zginął już w 1945 roku w Krakowie. Pytanie brzmi: jeśli zginął to dlaczego ? Czyżby zaczął stawać Stalinowi okoniem ? W każdym razie ten sobowtór miał się nazywać Aleksiej Iwanow. Jeśli da się ten problem rozwikłać to będzie nie lada sensacyjka. Wyjdzie na to, że do 1956 rządził w Polsce klon Bieruta sterowany z Kremla. Bierut był (choć niekoniecznie klonem) "sterowany" z Kremla.
~Poeta ZJP
05-04-2010 / 00:00
STALINOWSKIE ULICE W USTCE ! Witam "brata-olina"! 10 Lipca 2010 roku, po powrocie z Emigracji z Wiednia (blisko 13 lat), przyszło mi przez 16 lat walczyć o zmiany ulic stalinowskich w Ustce: Małgorzata Fornalska, Hanna Sawicka, Paweł Finder, Bracia Zubrzyckich i choćby taka ciekawostka, XX-Lecia PRL. Ale tu lokalny Samorząd w Ustce był na tyle przez 20 lat (socjalistyczno-komunistycznym zębem mądrości), jakże oryginalnym posunięciem, że zlikwidowano jego drugi człon "PRL"., można wszystko w Polsce wykombinować, podobnie jak naklejkę na Jogurt, gdzie pisało dokładnie "Jogurt z indyka"... Mam tę naklejkę ze sklepu Netta. - Co znaczyła i znaczy ta nazwa "XX-Lecia"? Bo do tej pory istnieje. Raz zabawiłem się satyrycznie w moim kabarecie pn "Ksywa Szczerbaty" i w autorskim monologu dodałem takie coś, "XX-Lecia Prostytutek Politycznych"! Kiedy było już 19 lat RP, numerowanej oczywiście jak klasy w szkole, spotkałem się z przewodniczącym Rady Miasta Ustka, z Adamem Brzóską i powiedziałem mu tak: Panie Adamie, za rok jest XX-Lecie RP, więc tę byłą ulicę "XX-Lecia PRL", wystarczy tylko zamienić na "RP", i dzieło na skalę światową załatwimy... Byłem pierwszym mieszkańcem, że stalinowska kurwa "Małgorzata Fornalska", (druga żona tow. Bolesława Bieruta) zeszła do głębokiego lamusa, a jest teraz ulicą z nazwy - Leszek Bakuła. Był moim kolegą po piórze, pisarzem i poetą, wykładowcą polonistyki w Słupsku. Ten mój pomysł zakwitł u innych w umysłach w roku 1997. Co do samego stalinowca Pawła Findera, to kilkakrotnie przekazywałem wniosek do ratusza, żeby wreszcie zmienić bo wstyd w oczach turystów. Ostatnim moim posunięciem był w roku 2008 wniosek o zamienienie na ulicę Adama Małysza. Ale nie zgodzili się, bo w Ustce obowiązuje jeszcze taka uchwała z roku 1968, że za życia nie wolno nadawać imion ulic, alei, skwerów, placów, itp. Drogi Panie, miast pisać, opisywać ważniejsze rzeczy, choćby w moim przypadku wiersze, to ja zajmowałem się (przez 16 lat) jak wyżej napisałem, stalinowskimi ulicami ! Pozdrawiam Świątecznie w dniu 5 Kwietnia 2010 roku - Zygmunt Jan Prusiński: www.youtube.com/watch?v=wwAXetGSPyQ
~Autor Z.J.P.
05-04-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński. 2010-04-04 23:34 Korespondent Wojenny w krótkim filmie Tagi: helena sowińska wanda sowińska stefan sowiński józef longin sowiński jan sowiński katarzyna sowińska krystyna kurlanda - sowińska anna sowińska stanisław sowiński polska życie ród sowińskich parysów___ "ul. Pawła Findera w Ustce" - Prostak Sp. z n. n. www.youtube.com/watch?v=wwAXetGSPyQ ...68 wyświetleń Prostak44 — 1 IV 2010 — Niezależna Wytwórnia Filmowa Prostak- ul. Pawła Findera w Ustce. 4 Kwietnia 2010 r. Ps. 16 lat temu, dokładnie 4 Kwietnia 1994 roku zmarła moja babcia Katarzyna Sowińska z Parysewa koło Pilawy. Zmarła w Kluczewie koło Stargardu Szczecińskiego i w Kluczewie jest pochowana na Cmentarzu Komunalnym. Katarzyna Sowińska była mamą mojej mamy Krystyny Sowińskiej... - Babciu, niech Ci ta Ziemia Polska lekką będzie ! Kocham Cię !!! wnuczek - Zygmunt___ www.korespondentwojenny.salon24.pl
~Autor Z.J.P.
04-04-2010 / 00:00
WOJNA PŁCI... Dziękuję Panie "Piston". Dodam więcej: Największym wrogiem dla mężczyzny jest kobieta. Tak faktycznie to mąż poznaje swoją żonę dopiero w sądzie na sali rozwodowej... Będę pisał takowe kawałki w formie i satyry. Zapraszam częściej tu gościć... Świąteczne Pozdrowienia śle autor - Zygmunt Jan Prusiński, 4 Kwietnia 2010 r.