Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

APEL O POMOC DLA BARBARY BIEDUGNIS!

Jesteśmy rodzicami córki Barbary, która jest dzieckiem specjalnej troski, bowiem od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i niedowład lewego splotu barkowego.

Basia przyszła na świat, po bardzo ciężkim i skomplikowanym porodzie, z jednym punktem Apgar ( przy 10-ciu punktach przy porodzie normalnym).

Bezpośrednio po porodzie wykazywała tylko bardzo słabą pracę serca, uzyskała oddech dopiero w piątej minucie życia.

Sprawiło, że do chwili obecnej ma bardzo poważne trudności w mówieniu, wolno rozwija się psychicznie i intelektualnie.

W ósmym miesiącu życia przeszła operację splotu barkowego, a w wieku 4 lat chorobę zwaną zespołem hemolityczno-mocznicowym.

Od pierwszych tygodni jej życia rozpoczęliśmy i dotychczas prowadzimy rehabilitację. Dzięki intensywnej pracy naszej, rehabilitantów, oraz wolontariuszy z legnickich Szkół, w chwili obecnej Basia jest pogodną, względnie sprawną i mimo znacznego ograniczenia mowy, kontaktową i towarzyską osobą.

Basia na podstawowym i gimnazjalnym etapie nauczania uczęszczała do szkoły z młodzieżą pełnosprawną, gdzie nauczana była w trybie indywidualnym w wymiarze 10 godzin lekcyjnych tygodniowo. Ponadto uczestniczyła w niektórych zajęciach szkolnych na ile pozwalały jej możliwości i rozkład zajęć.

Na gimnazjalnym etapie kończą się jednak możliwości edukacji ogólnej młodzieży z upośledzeniem umysłowym. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Dziennik Ustaw z 25.02. 2002, nr 15, poz. 142, załącznik nr 9 – link do Rozporządzenia zawarty jest w postscriptum).

W chwili obecnej, Basia uczęszcza do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy, gdzie program nie przewiduje nauczania ogólnego, a jedynie podstawowych czynności domowych. Do tej placówki uczęszczać będzie jeszcze jeden rok.

Zaprzestanie nauczania nieuchronnie spowoduje regres i zanik dotychczas nabytych umiejętności.

Ponadto niezbędna jest dla niej rehabilitacja logopedyczna i ogólnie usprawniająca.

Obecnie, praktycznie cały proces edukacyjny, terapeutyczny i rehabilitacyjny musimy organizować i finansować we własnym zakresie.

Dotychczas osiągnięte efekty pozwalają nam wierzyć, że Basia, mimo problemu, który ją dotknął, ma ogromną szansę na poprawę zdrowia, godne i samodzielne życie w społeczeństwie.

Ze względu na konieczność zapewnienia stałej opieki nad dzieckiem pracować może tylko jedno z nas.

Barbara jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego i jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000037904.

Jeżeli może Pan pomóc Basi to wpłaty prosimy dokonać na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

W tytule wpłaty prosimy wpisać: darowizna na leczenie, naukę i rehabilitację Barbary Biedugnis.

Treść wpisu jest bardzo istotna, ponieważ Fundacja może refundować koszty tylko zgonie z intencją Darczyńcy.

Można również, nie wydając ani złotówki, pomóc Basi, przekazując na jej rzecz 1% podatku należnego.

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym zeznaniu podatkowym, w polu „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”, podać nazwę Fundacji i jej numer wpisu do KRS, czyli:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

KRS 0000037904

oraz w polu „Informacje uzupełniające” jako cel szczegółowy 1% wpisać Biedugnis Barbara 840 – leczenie i rehabilitacja.

Prosimy również o rozpowszechnienie powyższego apelu wśród współpracowników, przyjaciół i firm współpracujących.

Dziękujemy.

Alina i Krzysztof Biedugnis

ul. Św. Wojciecha 18/8

59-220 Legnica

tel. 076 72 37 137

e-mail: biedugnis@wp.pl: bbiedugnis@wp.pl

Fundacja: www.dzieciom.pl

Sposób przekazania 1% podatku, oraz inne formy pomocy: www.basia.lca.pl

Dokumenty:

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności córki,

2. Porozumienie z Fundacją,

3. Diagnoza logopedyczna,

4. Program nauczania.

można pobrać ze strony: www.basia.lca.pl (Dokumenty do pobrania)

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~DearWist
10-03-2017 / 03:29
~Joshuawef
07-03-2017 / 17:11
~Missy
19-02-2015 / 00:13
vitamins drugssonline.com need oldest edtriallpacks.com both time toppharamacy.com seeking professional blood flow bestdrugustore.com heat attacks
~Ich
24-12-2014 / 10:25
Thank you for the reminder so many" rel="nofollow">fndgxesepmr.com"> pntois in your letter. One of my favourite things is to play music, one track at a time from various albums. On occasion with friends, I have been the ultimate DJ with each song giving me another story to tell. I, like you only remember the good things but I would imagine that there are some who only remember the negative. John Ruskin's motto was today, today, today' and in the world in which we live where we are always looking back or forward, it is a powerful reminder that this day is a gift. I'm convinced that Ruskin was referring to Hebrews 3:15 Today, if you hear his voice, do not harden your hearts .'. I believe that God is speaking to us and every day we must seek to hear his voice. God bless you for putting these" rel="nofollow">fndgxesepmr.com"> pntois on-line for us all to hear.
~Andres
20-12-2014 / 18:04
I would LOVE more information on this camp. I'm sure my 5th garder will love it. Thanks for the dates: please respond with cost, times, registration, and any other details that may be needed.Thanks,Katherine