Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

APEL DO POLAKÓW DOT. RENOWACJI KRZYŻA PAPIESKIEGO NA ŻWIROWISKU OBOZU AUSCHWITZ

APEL DO POLAKÓW W KRAJU I NA OBCZYŹNIE ! dot. renowacji Krzyża Papieskiego na Żwirowisku – KL. Auschwitz.

APEL DO POLAKÓW W KRAJU I NA OBCZYŹNIE !

Okres liczony od 1939 roku jest 50-leciem zniewolenia Polaków, zaś lata od 1989 do dzisiaj obejmujący 19 lat to czas kontrolowanej wolności w tworzeniu „prawd historycznych”, w którym budowano podstawy skłócenia Narodu Polskiego, powodując niemożność poznania prawdziwej historii tego bolesnego okresu, który był czasem patriotyzmu i męczeństwa Polaków.

Wrogowie Narodu polskiego posunęli się nawet do oskarżenia nas Polaków o wywołanie II wojny światowej, dokonanie wysiedleń, budowanie obozów zagłady i zaboru mienia. Protesty nas Polaków nie przynoszą żadnego skutku, gdyż toną one w nawale dezinformacji medialnej, także w naszym kraju są inspirowane tendencyjnie przez bogate centrale zagraniczne mające w swoich rękach środki przekazu.

II wojna światowa wymordowała 6 milionów Polaków !

Największym cmentarzem i pierwszym obozem zagłady dla Polaków był utworzony przez Niemców za pieniądze niemieckiego koncernu IG. Farben Industrii obóz KL. Auschwitz, gdzie od 1940 r. mordowane były elity intelektualne Polski. Teren ten jest cmentarzem setek tysięcy brutalnie zamordowanych Polaków.

Tak jak Katyń jest cmentarzem elity Wojska Polskiego i Policji wymordowane przez Sowietów, tak KL. Auschwitz jest cmentarzem intelektualnej elity Polskiej wymordowanej przez Niemców.

W 67 rocznicę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego zamordowanego w KL. Auschwitz śmiercią głodową i zastrzykiem fenolu przez Niemców, powołano w Katowicach, „Stowarzyszenie Pamięci Polaków Zamordowanego przez Niemców w KL. Auschwitz im. św. Maksymiliana Marii Kolbego”.

Największym celem Stowarzyszenia jest utworzenie z KL. Auschwitz tej niemieckiej fabryki śmierci „Mauzoleum Męczeństwa Narodu Polskiego”.

Jak dla narodu Żydowskiego Pomnikiem Męczeństwa jest KL. Auschwitz-Birkenau, tak dla Polaków takim Mauzoleum Męczeństwa Narodu Polskiego jest KL. Auschwitz.

Oba obozy znajdują się w odległości 3,5 km od siebie i były utworzone przez Niemców dla zlikwidowania Polaków w 1940 roku w Auschwitz, a w 1942 dla Żydów w Auschwitz-Birkenau.

Nie wolno nam bezczynnie patrzeć jak nasz Polski Największy Cmentarz Narodowy KL. Auschwitz bezczeszczony jest przez wrogich nam osobników, a Żwirowisko na którym Niemcy mordowali zakonników Salezjańskich i Profesorów krakowskich jest zamknięte bez prawa wejścia Polakom, w celu pomodlenia się i złożenia kwiatów pod Krzyżem Papieskim.

Zwracamy się z apelem do Polaków w kraju i żyjących poza granicami naszej Ojczyzny, którym dobro Polski leży na sercu, a szczególnie do ocalałych więźniów KL. Auschwitz o włączenie się w działalność naszego powołanego w Katowicach Stowarzyszenia.

Komitet Założycielski: Jan Ast, Józef Grządziel, Kazimierz Świtoń
Adres tymczasowy: 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 30/7
tel. 0-602-842-174, adres e-mailowy: Kazimierz@Switon.pl

Zygmunt Jan Prusiński.
List z apelem otrzymałem w piątek (28.11.2008 r.) od Kazimierza Świtonia.

Szanowny Panie !

Pozwoliłem sobie przesłać Panu materiały naszego zarejestrowanego „Stowarzyszenia Pamięci Polaków Zamordowanych przez Niemców w KL. Auschwitz im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Katowicach”.

Przed 3-ma laty wpisał się Pan na listę założycieli tego Stowarzyszenia, ale ze względu na mój zły stan zdrowia nie byłem w stanie tego Stowarzyszenia zarejestrować.

Stało się to 20 października tego roku i dlatego zapytuję się Pana, czy nadal reflektuje Pan być członkiem tego Stowarzyszenia.

Proszę przed podjęciem decyzji, dokładnie się z przesłanymi Panu materiałami zapoznać.

Mam nadzieję, że nie zmienił Pan zdania o potrzebie działalności naszego Stowarzyszenia i dlatego proszę o odpowiedź. Jeżeli Pan nie chce uczestniczyć w tym działaniu, to proszę o przekazanie tych materiałów innej zainteresowanej osobie lub odesłać nam na mój adres.

Serdecznie pozdrawiam, z poważaniem.
Szczęść nam Boże w tym działaniu.

Kazimierz Świtoń
Katowice dnia 15.11.2008 r.

LIST OTWARTY DO KAZIMIERZA ŚWITONIA

Stowarzyszenie Pamięci Polaków
Zamordowanych przez Niemców w KL. Auschwitz
Im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Katowicach
40-066 Katowice. Ul. Mikołowska 30/7.
|
Tel. 0-602-842-174
Kazimierz@Switon.pl

Szanowny Panie Kazimierzu, dziękuję za List.

Nasze Drogi spotkały się, kiedy był Pan w Słupsku na pl. Zwycięstwa przy ratuszu akurat na tradycyjnej manifestacji co środę, (1999 – 2002) organizowanej przez Polską Partie Biednych. Jako przewodniczący PPB zapraszałem Pana do mikrofonu, żeby Pan od siebie coś powiedział zebranym mieszkańcom Słupska. Był Pan wówczas gościem legendarnego radiowca z radia City Jerzego Izdebskiego.

Panie Kazimierzu, ja dotrzymuję słowa. A jeżeli podpisałem tę Listę Założycielską tego Stowarzyszenia 3 lata temu, to wierny jej pozostaję.

Cieszę się że Stowarzyszenie Pamięci Polaków… zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód. Sygnatura sprawy: KA.VIII NS-Rej.KRS/020185/08/712.

Panie Kazimierzu, trafny jest Cel działania tejże organizacji; mam osobistą Satysfakcję, iż będąc „członkiem założycielskim” – mogę coś wnieść w tak oczywistej i ważnej sprawie. Deklaruję wiernie służyć tym wszystkim założeniom, to oczywiste, jak i wspomóc od strony finansowej.

1. Krzewienie Idei Obywatelskiej i Patriotycznej przez podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności.

2. Doprowadzenie do przekształcenia KL. Auschwitz Największego Cmentarza Narodu Polskiego w świecie w „Mauzoleum Męczeństwa Narodu Polskiego”.

3. Odkłamanie najnowszej Historii Rzeczypospolitej Polskiej.

Deklarację członkowską zaraz wypełnię, ale publicznie chcę oświadczyć, według podanego przez Stowarzyszenie Oświadczenia:

Oświadczam, że nigdy nie byłem ani nie jestem tajnym współpracownikiem komunistycznej Służby Bezpieczeństwa i WSI. Nie jestem i nie będę członkiem ani współpracownikiem żadnej organizacji, wrogiej Narodowi Polskiemu. Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Zygmunt Jan Prusiński.

Panie Kazimierzu, życzę Panu zdrowia i wytrwałości w tak szlachetnych celach.

Z poważaniem
Zygmunt Jan Prusiński
Honorowy przewodniczący Polskiej Partii Biednych
Prezes Stowarzyszenia: Biały Blues Poezji

Ustka. 28.11.2008 r.

Ps. Wszystkie dokumenty które mi Pan załączył, postaram się w najbliższym czasie przekazać po redakcjach w kraju i za granicą.

* * *

Szanowny Pan Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Jak nam wiadomo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest właścicielem terenu cmentarza zamordowanych Polaków na Żwirowisku – KL. Auschwitz w Oświęcimiu. Na terenie tym, największym cmentarzu Polaków na świecie, stoi Krzyż Papieski jako jedyny znak i pomnik pamięci zamordowanych tam Polaków.

Krzyż ten wymaga niezwłocznej konserwacji !!!

Od przeszło dwudziestu pięciu lat, kiedy został on postawiony przez byłych więźniów KL. Auschwitz nie był poddany żadnym zabiegom ochronnym. Warunki atmosferyczne dokonały zniszczenia drewna z którego jest on zrobiony.

My, Polacy, a szczególnie więźniowie KL. Auschwitz domagamy się od Ministerstwa Kultury niezwłocznego zabezpieczenia stojącego tam znaku naszej wiary.

Mamy nadzieję, że my Polacy możemy liczyć na Państwo Polskie, iż pamięta o zamordowanych w sposób bestialski w KL. Auschwitz naszych Rodaków i dokona zabezpieczenia tego Krzyża stojącego na największym cmentarzu Polaków na świecie.

Równocześnie domagamy się otwarcia ogrodzonego terenu Żwirowiska, abyśmy mogli my katolicy uczestniczyć w dniu 1 listopada 2008 roku, we Mszy Świętej sprawowanej pod tym Krzyżem w intencji brutalnie zamordowanych naszych Rodaków.

Z poważaniem
Za Komitet Założycielski Stowarzyszenia
Jan Ast, Józef Grządziela, Kazimierz Świtoń
Katowice dnia 5.09.2008r.

* * *

Stowarzyszenie Pamięci Polaków Zamordowanych przez Niemców w KL. Auschwitz im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Katowicach

Deklaracja członkowska

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia. W działaniu swoim będę się kierował/ła patriotyzmem i miłością do Boga i mojej Ojczyzny Polski.

Dane osobowe:

1. Nazwisko i imię……………………………………………………...

2. Data i miejsce zamieszkania…………………………………………

3. Adres zamieszkania z kodem………………………………………...

4. Nr telefonu i komórki………………………………………………...

5. Zawód………………………………………………………………...

6. Wykształcenie………………………………………………………...

7. Przebieg przynależności do organizacji ( okresy i funkcje przeszłe i obecne )
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

8. Zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i będę regularnie płacić składki członkowskie. ( wysokość wpisowego prosimy wpłacać w miarę swoich możliwości )

Oświadczam, że nigdy nie byłem/Am ani nie jestem tajnym współpracownikiem komunistycznej Służby Bezpieczeństwa i WSI.

Nie jestem i nie będę członkiem ani współpracownikiem żadnej organizacji, wrogiej Narodowi Polskiemu.

Prawdziwych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

Dnia……………………………………….podpis……………………………

Podpisy dwóch członków wprowadzających.

Dnia…………………………Imię, nazwisko i podpis……………………….

Dnia………………………… Imię, nazwisko i podpis………………………

Do czasu możliwości założenia konta bankowego, wpisowe wraz z deklaracją proszę przesyłać na adres: Kazimierz Świtoń, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 30/7.

Po kilku dniach proszę sprawdzić telefonicznie, 0-602-842-174 czy przesyłka została doręczona.

Komitet Założycielski: Jan Ast, Józef Grządziel, Kazimierz Świtoń
Adres tymczasowy: 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 30/7
tel. 0-602-842-174, adres e-mailowy: Kazimierz@Switon.pl

W majestacie prawa pod osłoną nocy! - jak zlikwidowano krzyże na żwirowisku oświęcimskim.

Karmel Oświęcimski będzie zamknięty... Orędzie żydowskie i kontrowersyjne działanie Światowego Kongresu Żydów i nacjonalistów żydowskich.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.