Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

31 sierpnia 2009 r. o godz.9.30 przed Biurem Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ulicy Śniadeckich 10 rozpoczną, manifestację przeciwko bezprawnego pozbawiania przez sądy rodzinne prawa dzieci do życia w rodzinie.

Inicjatywa Społeczna                                       Warszawa 27.08 2009
 "Porozumienie Rawskie"
 ul.Kościuszki18
 96 200 Rawa Mazowiecka


Ojcowie i przedstawiciele kilkunastu organizacji ojcowskich skupionych w Inicjatywie Społecznej 
"Porozumienie Rawskie" przy Biurze Senatorskim senatora RP, Grzegorza Wojciechowskiego, w oparciu o
Ustawę Prawo o stowarzyszeniach, statut Porozumienia i wolę walki o sprawiedliwość i szeroko rozumiane 
dobro dzieci, do stałego i nieskrępowanego kontaktu z obojgiem rodziców, 
31 sierpnia 2009 r. o godz.9.30 przed Biurem Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie 
przy ulicy Śniadeckich 10 rozpoczną, manifestację przeciwko bezprawnego pozbawiania przez sądy 
rodzinne prawa dzieci do życia w rodzinie.

Uważamy, 
że dotychczasowy system orzecznictwa jest wadliwy i niewątpliwie wymaga zmian, powoduje Tragedię dzieci
w całości zawinioną przez sądy, które wykazują się nieprawdopodobną wręcz pychą, arogancją i brutalnością.
Funkcjonowanie sądów rodzinnych jest problemem dla wielu, jednak nie ma sił politycznych, które by chciały 
i mogły to zmienić.

Mamy nadzieję, że Rzecznik Praw Dziecka korzystając z narzędzi, którymi dysponuje dla wszczynania 
postępowań mających na celu eliminowanie nagannych zachowań wśród sędziów sądów rodzinnych łamiących 
Konwencję Praw Dziecka i Prawa Konstytucyjne przystąpi wreszcie do działania, bo destrukcyjna ingerencja 
wymiaru sprawiedliwości w rodzinę zależy również od jego zachowań i wypowiedzi.
Wyrażamy przekonanie, że jest to kierunek oczekiwany przez całe środowisko broniące praw dziecka i 
warunek konieczny do zaprzestania poniewierania dzieci przez sędziów sądów rodzinnych.

Zwracamy również uwagę, że ostatnie projekty uregulowań prawnych, dotyczących najistotniejszych kwestii 
rodziny zostały przedstawione praktycznie bez konsultacji ze środowiskiem ojcowskim i pro-rodzinnymi - 
więc bez wysłuchania głosu tych, którzy o funkcjonowaniu sądownictwa rodzinnego wiedzą najwięcej.

My jako Inicjatywa Społeczna, mówimy donośnym głosem - czas na zmiany, na zmiany radykalne, 
na zmiany chroniące rodzinę, na zmiany systemowe chroniące praw dziecka do życia w rodzinie.

       Rafał Dobrowolski
       Przewodniczący Inicjatywy Społecznej Porozumienie Rawskie
       tel. organizatorów 791301195 / 605189904


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.