Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
7 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

niesprawne "STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "SPRAWNOŚĆ"??? w Czarnkowie - podobno było...
[materiał w opracowaniu]

DZIECI 
- symbolizują rodzinę, miłość, wiarę, czystość, nadzieję, brak zakłamania... 
Symbol dzieci często jest wykorzystywany przez polityków i reklamodawców - działa to na naszą wyobraźnie i podświadomość. Jasne, że te doznania podkreślają dzieci kalekie, chore, ofiary wypadków... 
Zdjęcia z jeszcze niewinnymi dziećmi są dla osoby świecznikowej gwarancją prawdy w tym kraju pełnym fałszu i obłudy, bagna urzędniczego organów władzy. 
Z dziećmi fotografują się najważniejsi - zaczynając od Papieża, prezydentów państw, ich żon, wszelkich aparatczyków, a kończąc na artystach np. Michaelu Jacksononie.  
Dlaczego tym symbolem nie miałby posłużyć się radny Henryk Bednarek?  

Zakładane są wszelakie stowarzyszenia i fundacje mające w tytule "dzieci". Dają one szanse powodzenia i ofiarności społeczeństwa, czego dowodzi działalność "Wielkiej Orkiestry" Owsiaka. 
Dla polityków dają szanse wielkiej kasy i mataczenia, a nawet są używane tzw. "prania pieniędzy". 
Często konto takiej pseudo-fundacji, czy stowarzyszenia na które ofiarodawcy przekazują wpłaty, to nawet prywatne konto prezesa, a wpłaty służę jego osobistym przyjemnościom, a nie kalekim dzieciom. 
Dlatego tylko nieliczne fundacje, czy stowarzyszenia publikują listę ofiarodawców i dokumentują jak zagospodarowane otrzymane kwoty. Zawsze należy sprawdzić wiarygodność takiej instytucji. Sam mam wiele listów z prośbą o pomoc w podobnych sprawach, ale jak pytam się o dokumenty, to już nie mam odpowiedzi.

Irena Wiza poświęcona społecznej pracy?

W "prawdziwych stowarzyszeniach" działają osoby nierzadko społecznie wykonując te czynności z powołania, albo dlatego, że ich dziecko potrzebuje pomocy. Jedną z takich osób jest Pani Irena Wiza.
Ma córkę kalekę - ofiarę błędu lekarskiego, dlatego zaangażowała się w społeczną pracę. 
Ale o tym jeszcze napiszemy.
Chodziło jej tylko o to, żeby dziecko mogło w miarę normalnie funkcjonować w tych spaczonym przez układy i polityków  społeczeństwie. Dlatego w 1991roku postanowiła wraz z grupą zaangażowanych rodziców założyć stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych. 
Pani Irena pracę społeczną zaczęła od współpracy ze szkołami w Pile i Czarnkowie. 
Dla niepełnosprawnych dzieci wydała w 1998r książeczkę do nauki religii. Opiekowała się "Kołem dzieci Szczególnej Troski przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, organizowała wycieczki, spotkania przy ognisku, baliki dziecinne, mikołajki... 
Z jej inicjatywy powstały wreszcie salki rehabilitacyjne otwarte 01.12.1991r. To dało podstawę szerszej działalności. Mając swoje miejsce działania Pani Irena postanowiła wyszukać w mieście niepełnosprawne dzieci - znalazła 84 takich rodzin, a dla utrzymania i wyposażenia salek rehabilitacyjnych postanowiła założyć  Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci.

Dlaczego biedni zawsze poszkodowani?

Sama, radząc się prawników napisała statut stowarzyszenia, na swój koszt wynajęła w Domu Kultury salę, zawiadomiła prasę, wieszała zrobione przez siebie afisze informujące o "pierwszym walnym zgromadzeniu stowarzyszenia w dniu 21.01.92r. 
W tym dniu członkowie stowarzyszenia powołali pierwszy skład zarządu:
1/ Henryk Bednarek - prezes
2/ Irena Wiza - v-ce prezes
3/ Maria Barnaś - skarbnik

Komitet Założycielski powołał też członków zarządu i komisji koniecznych do zarejestrowania stowarzyszenia w sądzie.  Całą dokumentację sporządziła Irena Wiza samodzielnie i przekazała nowo mianowanemu prezesowi H. Bednarce i członka R. Sołtysiaka. Bez problemy zarejestrował go w sadzie - tak z drobną zmianą: v-przesem został Roman Sołtysiak? Oczywiście o tej "drobnej" zmianie i paru innych Panią Irenę nie raczył poinformować... Prezes wszystko może?
Dnia 07.02.1992r skarbnik Maria Barnaś zebrała opłaty członkowskie. Pani Irena organizuje w czerwcu "spotkanie przy grillu". 
Dopiero, przy okazji wyborów do Rady Miasta, gdzie kandydował H. Bednarek, dowiedziała się, że to wyłącznie z jego zasługą powstały salki rehabilitacyjne i Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo "Sprawność?". Jasne, wyborcą trzeba wcisnąć jakiś kit...
Po wyborach nikt się nie interesował pracą stowarzyszenia, nie było spotkań, zaprzestano zbierania składek, nie realizowano celów i zadań statusowych, nie przeprowadzono zgodnie ze statutem walnych zebrań członków i obowiązkowych nowych wyborów władz po ich 3-letniek kadencji, aż do?.... 11.12.1998r, kiedy to zwołano drugie walne zgromadzenie członków. Nie trudno się domyśleć, że stało się to na skuter interwencji Pani Ireny. Na spotkaniu domagała się wyjaśnienia, jak to się stało, że jej praca, uznanie, dorobek przejął samozwańczy skład stowarzyszenia? Niestety, była to tzw. "musztarda po obiedzie", a nawet została nazwana kłamcą. W sądzie ponownie zarejestrowano nowy-stary zarząd. Po co? - gdy nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo że chodzi o kasę. 
W tym przypadku żeby z Urzędu Miejskiego w Czarnkowie wyłudzić środki finansowe i dotacje, albo choćby od np. jakichś tam Holendrów? Nie wiadomo ile tego było, ponieważ Stowarzyszenie " Spawność" niejedna inicjatywą sprawnościową się wykazywało, ale jako stowarzyszenie nie miało swojego konta bankowego. I dalej działalność stowarzyszenia była tylko "papierkowa". Fabrykowane na potrzeby urzędów i swoje dowolne  dane. Nikt tego nigdy nie kontrolował, nie było sprawozdań rocznych, rozliczania środków finansowych. Do konta dostęp miał tylko prezes, który ostatecznie zrezygnował z funkcji w 2000r. 
Oprócz "reaktywacji" nazwy "Sprawność" samozwańczy zarząd stowarzyszenia nic nie robił dla niepełnosprawnych dzieci. Dziećmi zajmowali się wspólnie rodzice z Panią Ireną na czele, która uparła się żeby coś robić.

 Zrobiła też błąd - zgodziła się zostać prezesem... 

Trzeba było zacząć wszystko od nowa. Kolejny raz zarejestrowano stowarzyszenie 30.10.2001r.
Tym razem funkcję prezesa otrzymała Irena Wiza i to był je błąd. Dopiero w sierpniu 2002r w jej ręce wpadły "aż 28 stron" dziewięcioletniej działalności stowarzyszenia. Zaczęła się era intryg i stawiania zarzutów niegospodarności. 
Po zapoznaniu się z nimi zgłosiła na policję przestępstwa poprzedniego pseudo-zarządu dnia 05.09.2003r.
Zarzuty były istotne:
1/ przywłaszczenia dotacji i wpłat ofiarodawców o nieustalonej wysokości, oraz składek członkowskich.
2/ sfałszowanie w latach 1991-92 dokumentów dotyczących rejestracji Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "SPRAWNOŚĆ".
3/ efekt - pomówienie jej działalności przez poprzedni pseudo-zarząd.
 
Policjant przyjmujący dokumenty nawet nie sporządził obowiązkowej notatki policyjnej. 
Na nic się to zdało. Prokuratura w imieniu prokurator Justyny Kraśniewskiej [czyżby blondynki?] z Trzcianki w sprawie przywłaszczenia powierzonego mienia, sfałszowania dokumentów i zniesławienia - w typowy sposób dla tej skorumpowanej kliki sprawę umorzyła. Jako powód nie rozpatrzenia wniesionych przestępstw podano - przedawnienie. A zresztą, każdy powód jest dobry, jak nie ten to i tak by inny wymyślono żeby tylko nie zajmować się tą sprawą. Tak, te wyjaśnienia prokuratorskie można zastosować jako wzór do dziesiątków tego typu spraw. Polecam prawnikom poniżej w ramkach.

wiza_prok.umorz.s1.gif (24926 bytes) wiza_prok.umorz.s2.gif (26959 bytes) wiza_prok.umorz.s3.gif (37487 bytes)

Podobnie potraktowano zażalenie dnia 29.09.2004r. Nawet nie starano się prowadzić jakichkolwiek dochodzeń dowodowych, nie przesłuchano wszystkich świadków.

Polityczne rozgrywki.

Stary zarząd H. Bednarka, któremu Pani Irena postawiła zarzuty fałszowania i fabrykowania dokumentów, postanowił ją skompromitować. Wykorzystując swoje wpływy nawet publikuje bajki w lokalnej gazecie. 
Jak tylko można, to utrudniał życie Pani Irenie. Z miasta nie otrzymała już żadnych dotacji. Na przełomie 2002-04 jej apele trafiały po prostu do kosza. Próbowała działać kosztem własnej emerytury i rodziny tracąc w ten sposób co najmniej 2tyś zł, nie mówiąc o własnej pracy i poświęconym czasie.
Irena Wiza włożyła w tą społeczną działalność własną kasę, przeznaczyła czas, oddała zdrowie... Za włożoną społecznie pracę  zostało jej tylko podziękowanie.
Szybko zorientowała się że przejęła tylko długi i zobowiązania, czyli stała się kozłem ofiarnym. Prezesowanie od razu jej przeszło, jak tylko Urząd Skarbowy wymierzył Stowarzyszeniu karę za nie wywiązanie się z obowiązków skarbowych poprzedniego pseudo-prezesa o czym nikt ją nie raczył poinformować.  
Zrezygnowała w 2004r z pełnienia tej "zaszczytnej" funkcji. Nie było innego zaangażowanego osobiście i chętnego do pełnienia tej funkcji straceńca... 

Straciła  wszystko, swój  własny  wizerunek, zniszczono  wieloletnią  moją prace  na  rzecz   niepełnosprawnych  dzieci, a ta  sprawa nadal pochłania  mnóstwo pieniędzy kosztem  całej rodziny. Niepełnosprawne  dzieci pozbawiono wspólnych  spotkań  integracyjnych, pozbawiono  ich  dodatkowej  radości, po za  szkołą, po za przedszkolem , miały jechać na obóz – do – SZWECJI …nie  pojadą, wszystko zniszczono..

Komendant Powiatowej Policji w Czarnkowie Zbigniew Kicza przyznał że cyt. "policjant podczas wykonywania tych czynności naruszył zasadę rzetelnego wypełniania obowiązków służbowych w zakresie obsługi interesantów". Dlatego cyt: " Z uwagi na taki stan rzeczy i okoliczności zaistniałego incydentu z policjantem została przeprowadzona rozmowa instruktażowa i profilaktyczna w celu wyeliminowania w przyszłości takich i podobnych sytuacji, które wpływają na zły wizerunek Policji oraz skutkują skargami obywateli".

wiza_odp.pol.s1.gif (42063 bytes) wiza_odp.pol.s2.gif (29253 bytes)

Ja tylko czekam, kiedy prokuratura będzie miała odwagę przyznać się do stronniczości i odwalania kiczu. Proponuję szefowi prokuratury w Czarnkowie wsiąść lekcje instruktażowo-profilaktyczną u komendanta policji, celem "wyeliminowania w przyszłości takich i podobnych sytuacji, które wpływają na zły na wizerunek prokuratury, oraz skutkują skargami obywateli na stronniczość i niekompetencje prokuratorów". Na naukę podobno nigdy nie jest za późno... 

Stowarzyszenie po jej rezygnacji zostało zlikwidowane i wyrejestrowane z Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu. To informacja dla tych, co chcieliby pomóc nieistniejącemu Stowarzyszeniu "SPRAWNOŚĆ" z niesprawnymi władzami w Czarnkowie.   cdn.

I osobiste refleksje Pani Ireny:
Jedna  afera zniszczyła przyszłość mej niepełnosprawnej  córki, która do 12 roku  życia  nie  uzyskała leczenia  specjalistycznego, czy  rehabilitacji. Miała  umrzeć  jako bezwolna, wegetująca   roślina...
Leczenie zdobyłam - po osobistej  interwencji - w - Ministerstwie  Zdrowia w  Warszawie.
 Na  wczasach  rehabilitacyjnych  była  raz w życiu, w 2001 roku, za które częściowo zapłacił PCPR w Trzciance. Wczasy mojej córki kosztowały mnie ponad  dwa tysiące  pięćset złotych ponieważ  - był październik , było zimno, a w pierwszym dniu pobytu  popsuła się klamka od drzwi w łazience, gdzie została uwięziona. Były straszne przeciągi. Na  trzeci  dzień pobytu córki na  wczasach dostała : zapalenie  dróg  oddechowych, miała zapalenie  płuc, ropne zapalenie  uszu, krtani. Przeleżała  wczasy w łóżku, ale już w  pokoju do którego została przeniesiona.
Koszt  jej  leczenia kosztował łącznie z jej pobytem ponad 2.500zł. są rachunki, dokumenty, nawet zeznania świadków a zaistniałej  sytuacji z ewidentnej  winy  ośrodka  wczasowego.
Moja  córka  nigdy  nie  otrzymała  pomocy  finansowej, czy    rzeczowej  - od - PFRON, Stowarzyszeń, czy  Fundacji.
Afera  hormonów  wzrostu doprowadziła  córkę do  dalszych  innych   bardzo  poważnych   nieuleczalnych  chorób.
Druga  afera dot. Stowarzyszenia . Poprzez  liczne  intrygi, zniesławienia  pod  moim  adresem, po  mojej  rezygnacji z funkcji prezesa  w 2003 roku,  zlikwidowano  Stowarzyszenie w 2004 roku. 
Jako prezes od 2001 roku do obecnie  wydałam  już  ponad  3 tys. zł. swoich  własnych, straciłam  też swoje  zdrowie ponieważ już w czerwcu 2001 roku byłam  zaliczona do umiarkowanego stopnia  niepełnosprawności z powodu kobiecych  chorób. Miałam  też  zapaść serca.
Nabawiam się kamienia  w  woreczku  żółciowym, w nerce, miałam pójść na leczenie  operacyjne w lipcu 2003 roku, ale  nie  poszłam z powodu - Stowarzyszenia, mej pracy na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
Obecnie  już  nie  kwalifikuję się do leczenia  operacyjnego  ze  względu na  serce, lekarze obawiają się, że  mogli  by mnie   nie  wybudzić po operacji. Dlaczego ?
Ponieważ w 2000 roku miałam  poważną  operację rano, a wybudzili  mnie  dopiero wieczorem, następnie  po kilku godzinach straciłam  przytomność, wzywano z  innego  oddziału kardiologa.
Mój stan  zdrowia  ulega  pogorszeniu, mam zawroty głowy, mdleję, trącę  przytomność.
Wiem, że muszę być  silna.
Czekają mnie stresujące  rozprawy  sądowe, czeka  mnie  pobyt  w szpitalu razem z córką, gdzie będzie  miała 4 lipca 2005 roku przeprowadzoną skomplikowaną  operację, czyszczenia uszkodzonych  kości za uszami, by wszczepić jej za uszami na kości protezy słuchowe.
Pragnę raz na zawsze zakończyć sprawę nieszczęsnego Stowarzyszenia  Dzieci  Niepełnosprawnych  Ruchowo "SPRAWNOŚĆ" w  Czarnkowie na osiedlu Parkowym  11, którego byłam inicjatorką, organizatorką oraz  założycielką i ostatnim  prezesemm od - 30 października 2001 roku do dnia - 9 czerwca 2003 roku.
Stowarzyszenie zostało wyrejestrowane w - 2004 roku, ponieważ na działalność Stowarzyszenia  nie  było  żadnych  środków  finansowych od 2002 roku do końca 2003 roku. Nikt tak , jak  ja  nie  chciał  działać na  rzecz  innych  niepełnosprawnych  dzieci za - swoje  własne  pieniądze kosztem  własnych  dzieci, czy rodziny, oczywiście - z - narażeniem na - zniesławienia, oszczerstwa, kłamstwa jak to było w moim  przypadku.
 
To straszne - dla ich  niepełnosprawnych dzieci  walczyłam - o - edukację szkolną, możliwość przyjmowania pierwszej  komunii  świętej, wywalczyłam - salki    rehabilitacyjne, gdzie -od - grudnia 1991 roku  za  darmo mogą  rehabilitować się  wszystkie  niepełnosprawne  dzieci, założyłam  stowarzyszenie, robiłam wszystko, co było w mojej  mocy, by pomóc - NIE  SOBIE, NIE  SWOJEJ  RODZINIE, ale -INNYM, za, co  otrzymałam przepiękne podziękowanie od Henryka  Bednarka, Romana  Sołtysiaka, którzy byli w  zarządzie stowarzyszenia chociaż  NIKT  TAKIEGO  SKŁADU  ZARZĄDU  NIE  POWOŁAŁ    UCHWAŁĄ  CZŁONKÓW - NA  ZEBRANIU  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA.
Zarejestrowany  STATUT  STOWARZYSZENIA  wyraźnie  określa  w jaki sposób - powołuję się skład  osobowy  Zarządu  Stowarzyszenia, są wytoczone  cele  oraz  zadania, którego  nie  realizował samozwańczy  były  prezes, oraz  samozwańczy wiceprezes stowarzyszenia.

cdn.

Dlaczego prokurator łamie ślubowanie? - za friko czy o coś chodzi?

Tak więc cała ta etyka, przysięga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Irena
06-07-2015 / 12:39
Oto dowody : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986001384758001&l=e870c621d0 to skrzywdzeni niepełnosprawni przez Henryka Bednarka i Romana Sołtysiaka, którzy sobie przypisali moją charytatywną, społeczną pracę na rzecz niepełnosprawnych - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876261702398637&l=8b6e1b0593 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876267665731374&l=53a8933bc5 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518324806307&l=8a9602f5d1 moja charytatywna, społeczna praca na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518368139636&l=4603f58c64 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518441472962&l=58203e9165 którą sobie przypisał Henryk Bednarek z wspólnikami. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285442396263&l=0cae12d97c moje ogłoszenie z stycznia 92 r. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876263942398413&l=0331d0947f - zaczynam od STATUTU, artykułów prawnych - to z oryginalnego STATUTU Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988522214505918&l=1abde2a32d Ostatnia strona oryginalnego STATUTU, gdzie jest data, pieczątka Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z informacją - kiedy uprawomocnił się STATUT - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988522501172556&l=02bfcab994 Przedstawiam - ostatnią stronę odpisu statutu, którą otrzymałam w listopadzie 2010 r. - oraz - cały otrzymany STATUT z artykułami prawnymi : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988521454505994&l=bb329df90e dot UTRATY CZŁONKOSTWA - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988533751171431&l=9c8b421a96 art. prawne STATUTU dot, - walnego zebrania - ustalenia opłat, składek członkowskich. Policja w Czarnkowie - Prokuraturą Rejonowa w Trzciance tuszując dowody przestępstw członków samozwańczego zarządzu działającego pod kierunkiem Henryka Bednarka, jego wspólników doskonale wie, iż - za - działalność samozwańczego zarządu pod kierunkiem Henryka Bednarka, Romana Sołtysiaka - nie były organizowane żadne zebrania z członkami Stowarzyszenia - od - 21 stycznia 1992 r. po - 19 października 2001 r nie opłacano składek członkowskich - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988535124504627&l=463f22c560 mam całość dokumentów - dowody, które ZATUSZOWANO - art. prawne STATUTU dot. zarządu - Komisji Rewizyjnej - walnego zebrania, wysokości składek członkowskich https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988535387837934&l=c6f240bc4a - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988535624504577&l=e66bceb58a - POLICJA w Czarnkowie, PROKURATURA Rejonowa w Trzciance MAJĄC całość akt wszystkie ORYGINALNE DOKUMENTY od - 2004 roku - po - 2010 rok TUSZUJĄC dokumenty - DOWODY doskonale WIE - jakie PRZESTĘPSTWA popełnił zarejestrowany SAMOZWAŃCZY zarząd Stowarzyszenia - działający pod kierunkiem samozwańczego prezesa Henryka Bednarka, jego wspólnikow, - MAJĄC całość ORYGINALNYCH akt DOKUMENTÓW doskonale WIEDZĄ iż - od - 30 października 2001 r.- do - lutego 2004 r. samozwańczy prezes Stowarzyszenia Henryk Bednarek był członkiem Komisji Rewizyjnej - w tym czasie - w sprawie działalności statutowej stowarzyszenia nie miał absolutnie żadnych zarzutów, gdyż ku temu nie miał absolutnie żadnych podstaw. Przedtawiam ZATUSZOWANE dokumenty - DOWODY : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986001384758001&l=e870c621d0 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876261702398637&l=8b6e1b0593 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876267665731374&l=53a8933bc5 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518324806307&l=8a9602f5d1 moja charytatywna, społeczna praca na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518368139636&l=4603f58c64 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518441472962&l=58203e9165 - - fragment gratulacji dla prokurator Justyny Kraśniewskicj z - Prokuratury Rejonowej w Trzciance za - zatuszowanie dowodów - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988536097837863&l=4b418c069c To POTWIERDZENIE jakie ZATUSZOWANO dokumenty DOWODY w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie z udzialem Prokuratury Rejonowej w Trzciance - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988591031165703&l=8a858488b9 ZATUSZOWANE dokumenty - DOWODY : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988505721174234&l=6e6e32e734 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988517314506408&l=fed3cb33bb - fałszywy dokument rejestracyjny te dwa dokumenty są dowodami zatuszowanej fałszywej dokumentacji rejestracyjnej z - podrobionym moim podpisem ZATUSZOWANO - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985518878139585&l=7b5a18e2c4 Przedstawiam DOWODY w sprawie zarejestrowanego SAMOZWAŃCZEGO zarządu Stowarzyszenia, które zostały ZATAJONE oraz ZATUSZOWANE przez POLICJĘ z Czarnkowa i PROKURATURĘ w Trzciance - dla przypomnienia - proszę zapoznać się z artykułami prawnymi STATUTU: ORYGINALNE akta, DOKUMENTY wystarczająco dokumentują, iż - w - lipcu 1993 roku Stowarzyszenie z powodu braku zebrań, braku opłat członkowskich - nie posiadało żadnych ważnych deklaracji członkowskich - czyli - za prezesa Henryka Bednarka Stowarzyszenie - NIE POSIADAŁO żadnych CZŁONKÓW W celu zarejestrowania SAMOZWAŃCZEGO zarządu - Henryk Bednarek, z swoim wspólnikiem Romanem Sołtysiakiem SPORZĄDZILI i PODPISALI swoje FAŁSZYWE dokumenty REJESTRACYJNE - oto DOWODY : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988536977837775&l=47dc8588f6 to pierwsza strona UCHWAŁY z dnia - 08 kwietnia 1999 r. sporządzona i podpisana przez Pana Bronisława Skawińskiego - POTWIERDZA, iż przez SZEŚĆ - 6 LAT za prezesa Henryka Bednarka NIE BYŁY ważne DEKLARACJE członkowskie - NIE OPŁACANO składek członkowskich - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988536977837775&l=47dc8588f6 - druga strona UCHWAŁY sporządzonej i podpisanej przez Pana Bronisława Skawińskiego - a - pod nią - - deklaracja na członka Stowarzyszenia pana Bronisława Skawińskiego - oryginalny przelew bankowy gdzie z - kasy przekazanej dla Stowarzyszenia - samozwańczy vice prezes Roman Sołtysiak kasę - przekazał na - swoje prywatne konto bankowe https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988583191166487&l=95b64c527f rezygnacja z funkcji prezesa pana Bronisława Skawińskiego To są ZATUSZOWANE, zatajone FAŁSZEWE dokumenty REJESTRACYJNE sporządzone oraz PODPISANE przez - Henryka Bednarka i Romana Sołtysiaka : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988554004502739&l=21b56b3edf - przez Romana Sołtysiaka - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988555304502609&l=bf1e7f3ec4 - przez Henryka Bednarka Przedstawiam ZATUSZOWANY dokument przez PROKURATOR Justynę KRAŚNIEWSKĄ z PROKURATURY Rejonowej w Trzciance z udziałem KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI z Czarnkowa, który dotyczy PROTOKOŁU w sprawie zarejestrowanego SAMOZWANCZEGO zarządu Stowarzyszenia - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988560784502061&l=138a097110 To ZATUSZOWANE jest POSTANOWIENIE sądowe - gdzie - Henryk Bednarek OSZUKUJĄC nie tylko SĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu, Urząd Wojewódzki w Pile - 5 LIPCA 1993 r. OSOBIŚCIE świadomie, celowo z premedytacją ZAREJESTROWAŁ swój SAMOZWAŃCZY 4-ro osobowy ZARZĄD : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988560784502061&l=138a097110 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988555964502543&l=e51a65c66b - z boku postanowienia sadowego z lipca 1993 r. są imiona, nazwiska osób, którzy w dniu 21 stycznia 92 r. złozyli DEKLARACJE na CZŁONKA stowarzyszenia - Henryk Bednarek świafomie, celowo z premedytacją - wykorzystał nasze adresy, nasze dane osobowe https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985908748100598&l=2fb82a5bcd - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988564567835016&l=60efbc7655 ZATUSZOWANO jak MANIPULOWANO dokumentami w celu UZYSKANIA z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Pile - REGONU, PIECZĄTKI dla Stowarzyszenia, które NIE MIAŁO żadnych CZŁONKÓW oto DOWODY : dot REGONU - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988565101168296&l=02dec416b6 - dot - ZATUSZOWANYCH< zatajonych FAŁSZYWYCH danych STATYSTYCZNYCH: - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988565101168296&l=02dec416b6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988567807834692&l=90d72f8a32 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988569851167821&l=3ec16ed358 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988569411167865&l=c5eaa13fdf - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988570154501124&l=9b01077fd0 - do ZATUSZOWANO, że SAMOZWAŃCZY vice prezes dla Stowarzyszenia które NIE MIAŁO żadnych CZŁONKÓW przez OSZUSTWA sprytnie UZYSKAŁ - PIECZĄTKĘ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988569411167865&l=c5eaa13fdf, a na dokumencie są ORYGINALNE , oryginalne PRZELEWY BANKOWE z których NIE MA żadnych ROZLICZEŃ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988575214500618&l=a8d63748ef - SAMOZWAŃCZY zarząd przez OSZUSTWA i MANIPULACJĘ dokumentami UZYSKAŁ też KONTO BANKOWE - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988574184500721&l=7957145d0f OSZUKANY MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Czarnkowie przez SAMOZWANCZY zarząd Henryka Bednarka, gdzie WYŁUDZANA kasa była PRZEKAZYWANA na adres siedziby Stowarzyszenia - dla korzyści rodzin samozwańczego zarządu - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988577187833754&l=9ab49c5768 - DOWODY dot. WYŁUDZANYCH środków finansowych - OSZUSTWA które ZATUSZOWANO : - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988575214500618&l=a8d63748ef - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988579424500197&l=e48d720c56 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988577884500351&l=444a088f36 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988578834500256&l=d0abd1c16a - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988579001166906&l=012d503947 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988579211166885&l=50ed498bd6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988579577833515&l=a8605ac6aa - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988584277833045&l=ff41b9d2d4 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988584784499661&l=04b0346081 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988587717832701&l=557c252f9a - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988589461165860&l=84add2161e - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988599157831557&l=9b6eb2faae Henryk Bednarek z wspólnikami - nie działał dla dobra rodzin niepełnosprawnych, po sobie zostawili dowody przestępstw, które zatuszowała prokurator Justyna Kraśniewska z Prokuratury Rejonowej w Trzciance z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285442396263&l=0cae12d97c moje ogłoszenie z stycznia 92 r. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876263942398413&l=0331d0947f - to Protokół z kwietnia 2001 r. gdzie niepotrzebnie w ciemno - bez przekazania akt przyjęłam funkcję prezesa https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876272892397518&l=91a89e2d29 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988502277841245&l=c61f2725cb - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988503204507819&l=41a2b909a2 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985519781472828&l=13adca87fe Mam udokumentowane w jaki sposób członkowie samozwańczego zarządu walcząc o stanowiska urzędowe - publicznie mnie oczerniali - dążąc do likwidacji działającego Stowarzyszenia - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988597557831717&l=6b33c47f25 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988598524498287&l=bfafe10b1f - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988600901164716&l=35f9a80ca6 Od kwietnia 2001 roku - do - grudnia 2003 r. nie mając żadnych środków finansowych na działalność statutową - na własny koszt - zapraszałam na zebrania, kupowałam materiały do prac dydaktycznch z niepełnosprawnymi dziećmi, gdzie były wykonywane prace artystyczne, były wystawiane, organizowałam spotkania wigilijne, zabawy karnawałowe, spotkania przy gryllu, gdzie zawsze były - gry, konkursy, zawody z nagrodami, upominkami - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876269139064560&l=9c9aae7b5d - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876266809064793&l=bd0199a941 - dokument o zarejestrowaniu zarządu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876274505730690&l=18c0698964 moja charytatywna, społeczna praca na rzecz niepełnosprawnych: - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876280882396719&l=433a291335 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876276472397160&l=d0cbcc9273 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876280882396719&l=433a291335 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876281145730026&l=7cc512f220 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876282249063249&l=eb335858e1 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876282635729877&l=09076df38a - na własny koszt napisałam i wysłałam oko. 200 apeli o pomoc i wspólpracę z Stowarzyszeniem - dodając zdjęcia - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876284622396345&l=f150e6d2a4 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876284005729740&l=7f4e1803ed - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878292282195579&l=96799527cf OPINIA o mojej charytatywnej, spolecznej PRACY na rzecz STOWARZYSZENIA - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878293555528785&l=787225f47e - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878294185528722&l=67f6122cb1 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878301935527947&l=0f38e74c83 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878302182194589&l=27f6ef6b25 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878294535528687&l=fffb98dfce niepotrzebnie dałam się namowić na dalszą charytatywną, społeczną przcę na rzecz tych niepełnosprawnych - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285029062971&l=8c632549f4 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986001201424686&l=796dfa10c6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=986000331424773&l=b74d7195ea - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285179062956&l=5dfc2d7a62 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285582396249&l=59aca5b11f - podziękowanie - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285919062882&l=650d990da6 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876285715729569&l=f55428b41f - niepotrzebnie charytatywnie, społecznie walczyłam o niepełnosprawnych, moje osiągnięcia na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych zniszczono oraz zaprzepaszczono tylko dlatego by ukryć, zatuszować przestępstwa członków samozwańczego zarządu stowarzyszenia - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874022465955894&l=c395ace298 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874022539289220&l=68924340ec - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877839865574154&l=6489aae639 - buntowanie, podżegania, bezkarne działania Henryka Bednarka, Przemysława Bednarka, Haliny Bednarek i skutki - to - utrata zdrowia po zagrożenie dla życia: - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988904487801024&l=4f48b07939 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877831602241647&l=a9aeb440d2